Δοκιμάστε τις Ικανότητές σας και εκπαιδευτείτε πρίν πάτε για Εξετάσεις.

 

 

  • Προσομοίωση της Θεωρητικής Εξέτασης  για την απόκτηση της Άδειας Οδήγησης.

  • Έτοιμα τέστ προεπι-λεγμένα που καλύπτουν όλη την διδακτέα ύλη.

  • Δυνατότητα για ένα μεγάλο τέστ με όλες τις ερωτήσεις.

  • Μπορείτε να επιλέγξετε όλες τις ερωτήσεις απο ένα  κεφάλαιο θεωρίας.

 

  • Επιλέγξτε όχημα και ακολουθήστε τις οδηγίες...