?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
This traffic sign indicates:
c029
Route for pedestrians only.
No entry to pedestrians.
Danger due to the passage of pedestrians.
c029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
For your child’s safety, you can use according to their height, weight and age:
kok
Child seats of an approved type in your car.
A net between the front seats.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What does this traffic sign show?
c069
Frequent traffic jam.
Compulsory course in a row.
No entry to more than three vehicles.
c069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c101
Parking is forbidden.
Waiting and parking are forbidden.
Area of limited time parking.
c101
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What does this traffic sign mean?
c132
Refreshment bar or Coffee-shop.
Hotel or Motel.
Restaurant.
c132
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign indicate?
c162
Permissible speed limit.
Distance in kilometres.
Length of roads.
c162
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c193
Parking of vehicles with an even plates number is forbidden on the side where the sign is.
Parking is forbidden on both sides of the road.
Parking is forbidden in even months on the side where the sign is.
c193
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
How should you drive if you meet this traffic sign?
c224
At a very low speed not exceeding 20 km/h.
At a very low speed not exceeding 50 km/h.
c224
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
At which point of the road must you stop in order to check?
d034
At the level of the breadthwise (transverse) continuous white line.
At the level of the STOP sign.
d034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Which vehicle has priority?
d064
None; the drivers must agree between themselves about who will pass first.
Vehicle 2.
Vehicle 1.
d064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
You are approaching a crossroads and wish to turn left (at it). The first thing you should do is:
kok
To brake.
To check the mirrors.
To switch on the left indicator.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
What is the maximum permissible speed limit for passenger cars on expressways, when this is not specified by special traffic signs?
kok
100 km/h.
110 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
When you stop at the red traffic light, which is the correct position of your vehicle?
kok
At any position before the crossroads.
Before the traffic lights, and the front part of the vehicle should not cover at all the STOP line before the pedestrian crossing.
At the level of the traffic light.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Your reaction time is 1 second. What distance will your vehicle cover, according to the empirical rule, if running at a speed of 100 km/h during your reaction time?
kok
30 m.
50 m.
100 m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
If you wish to stop here for a few minutes, are you allowed to do it?
h01
NO
YES
h01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
At which position in an one-way street is parking of vehicles allowed, if there is no prohibiting traffic sign?
kok
On both the left and right ends of the road.
Only on the left end of the road.
Only on the right end of the road.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
In this case:
th20
It is sensible not to overtake.
You can overtake.
You must not overtake.
th20
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
The traffic light of the picture is steady green and there are flashing amber lights in the form of an arrow. You intend to go straight. What should you do?
ia15
Stop at the crossroads because there is a STOP traffic sign.
Proceed carefully giving way to the pedestrians and vehicles that are still moving at the crossroads in accordance with the previous light.
ia15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
What does “defensive driving” mean?
kok
Always insisting on your right.
Stopping at every crossroads.
Being careful of others’ possible mistakes.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
How should a driver warn the other vehicles of the failure of his/her vehicle while he/she is moving and must immobilise it?
kok
He/she must switch on the side lights.
He/she must switch on the hazard warning lights.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
In a motorway while raining:
kok
You must switch on your rear fog lights.
You must slow down as soon as the rain obliges you to use the windscreen-wipers.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
The panes of your vehicle have ice. What should you do before starting?
kok
Remove the ice from the windscreen.
Clean the ice from all panes.
For driving within a city, it suffices to clean only the ice from the part of the pane which is in front of the driver’s seat.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Why must safety distance be longer when it starts raining?
kok
Visibility is increased.
Braking distance is reduced.
It is very likely that due to the dirt existing on the road a dangerous layer of sludge may be created on the road, which may increase braking distance.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Why must you not disengage and switch off the engine simultaneously, when you are driving on a long downhill a vehicle that has a steering-wheel and brakes supporting system?
kok
Because the steering-wheel will become unusually heavy (it may be locked), the effectiveness of the brakes will be reduced and engine braking effect will disappear.
Because the battery will be overcharged.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Should wheel alignment and balancing be performed by the driver himself?
kok
YES
NO
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
What is the aim of the thermostat?
kok
It maintains engine temperature over a certain level.
It ensures fast air circulation, when it is on.
It obstructs water circulation, when this has been overheated.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
You must pay continuous attention to, and show respect for the other road users. What does this mean?
kok
Road safety presupposes your personal care of the other users.
You must always expect a correct behaviour from the other users.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Whom should you allow to drive your vehicle?
kok
A holder of a driving licence which entitles them to drive a vehicle of the same category with yours.
A person above the age of 18 who knows how to drive or is a learner driver.
Nobody.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
During peak hours do you consume in the city more or less fuel than during other hours of the day?
kok
More, because you have to speed up and brake more often.
Less, because you have to drive more at low speeds.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-18QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
For reducing the noise caused by the motor vehicles is necessary:
kok
To remove the silencer with a view of improving the engine's performance
To avoid step on the accelerator when the vehicle is stopped.
To modify the silencer in such a way so that it improves the engine performance
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
3
20
2
1
12
3
1
20
4
3
20
5
1
20
6
2
20
7
3
20
8
1
20
10
3
7
11
2
7
12
2
25
13
2
13
14
1
2
17
3
18
18
2
24
19
3
24
20
2
6
21
2
4
22
2
15
23
3
19
24
1
5
25
2
23
26
1
23
27
1
9
28
1
10
29
1
17
30
2
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Παραχώρηση πρoτεραιότητας   H υπoχρέωση oδηγoύ oχήματoς, να μη συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τoυς ελιγμoύς του, εάν, ενεργώντας κατ’ αυτόν τoν τρόπo, μπορεί να υποχρεώσει τoυς oδηγoύς άλλων oχημάτων να μεταβάλλoυν απότoμα την κατεύθυνση ή την ταχύτητα των oχημάτων τoυς.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    (Έχει σχέση με την ανάρτηση). Είναι η σχέση των παραμέτρων όπως η γωνία κάμπερ και κάστερ, το όφσετ του άξονα με τη θέση του τροχού κατά το στρίψιμο του αυτοκινήτου.
ΠΕΛΜΑ    Η εξωτερική επιφάνεια του ελαστικού, που έρχεται σε επαφή με το οδόστρωμα.
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα