?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
You are driving having engaged the 4th gear, the engine is jerking and runs the risk of stopping:
kok
You must change into the 3rd gear.
You must change into the 5th gear.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
You are by mistake in a slow-down lane and you realize that late:
c031
You should change lane.
You should stay in the same lane, even if you made a mistake.
c031
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What does this traffic sign mean?
c070
No entry to all motor vehicles.
No entry to bicycles.
Road only for bicycles.
c070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c102
Direction towards Katara.
Mountainous road open or closed depending on the indications in frames 1, 2, 3 of the traffic sign.
Exit from the area of Katara.
c102
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What does this traffic sign mean?
c133
Minimum speed of 60 km/h.
Minimum speed limits per lane.
Maximum speed limits per lane.
c133
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign mean?
c163
Parking caravans is forbidden.
Mobile repair workshop.
Place for caravans.
c163
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What should you do if you saw this traffic sign?
c194
Give way to the vehicle that is coming from the right.
Turn left at the crossroads before the traffic sign.
c194
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Should you park your car in places where there is such traffic sign?
c225
Yes, if you domicile in this area.
No, unless there is a special traffic sign that allows parking.
Yes, if there is no traffic sign that prohibits parking.
c225
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
On what condition can you enter the part of the road which is defined by a mesh of yellow lines?
d035
On condition that, if you enter, you will not be obliged to stay inside the intersection due to the heavy traffic.
On condition that you will compulsorily follow a straight course.
d035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Which vehicle is allowed to turn?
d065
Vehicle 1.
Vehicle 2.
None.
d065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
At a crossroads or an interchange, which directions and in which order should you check so as not to get involved in a road accident?
kok
Only right (because you have the right of way).
Only left (lest the others do not give you priority).
Back (so that you do not surprise the driver that follows you), then left (because the vehicles that are coming from the left are the first with which you run the risk of crashing), and finally right (in order to give way).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
In roads where high speeds are developed, in case of a abrupt slow-down of the traffic, how should you warn the vehicles that follow?
kok
You should sound the horn.
You should switch on the hazard lights.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
In which cases can vehicles move on the lines that divide the lanes?
kok
When the lines are broken.
When traffic in parallel lines (rows) is allowed.
Under no circumstances.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
You are approaching at a speed of 40 km/h an intersection which has traffic lights. About 40 m before the STOP line the green traffic light changes to amber. What should you do?
kok
Stop.
Continue your course.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
No traffic sign is prohibiting you from parking. Can you park thus?
h02
NO
YES
h02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
In which case are you allowed to park your vehicle on the pavement?
kok
When the width of the pavement is over 3,5 m.
When the part of the pavement where you will park is in front of your house or your shop.
Only when it is permitted by a special sign.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
If necessary, must the ascending vehicle stop and reverse in order to give way to the descending car?
th21
NO
YES
th21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
What should you be careful about in this case?
ia16
There is a danger due to the passage of pedestrians.
There is a danger due to the frequent passage of children.
ia16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Why are drivers not permitted to drive very slowly without a serious reason?
kok
Because the danger of a crash (from behind) would increase.
Because traffic flow would be hindered without a serious reason.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
What are the consequences of carrying luggage on the roof of your passenger car?
kok
Car stability is reduced within the bend.
Car stability against side winds is increased.
The driving behaviour of the vehicle is improved due to the raising of the centre of gravity.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
In motorways and expressways traffic if forbidden for:
kok
Lorries.
New drivers.
Mopeds, horsemen, animal-drawn vehicles and vehicles which cannot develop a speed higher than 50 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
What should you check, among others, in a passenger car with a towed caravan, before starting?
kok
Whether rear visibility through the mirrors is sufficient.
Whether the towed caravan has all the necessary equipment.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
You are accelerating your car very harshly and it starts skidding. The first thing you should do is to:
kok
Release the accelerator.
Brake softly.
Brake harshly.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Frozen roads are often more slippery:
kok
At the beginning of spring.
When it starts snowing.
When the snow starts thawing.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
You are towing by your passenger vehicle a trailer which does not have its own brakes on a long and steep downhill. What should you do?
kok
Take into consideration that the trailer will be pushing your vehicle during braking.
Relieve the brakes of your passenger vehicle through the frequent change of gears.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
The aim of the tyre tread is to:
kok
Decorate the car.
Remove the water from the road.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
What should you do if the engine oil pressure lamp is on while the engine works?
kok
Check the quantity of oil and fill it in, if necessary.
Change engine oil.
Replace the belt of the camshaft.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
What should you do, if, while driving with the headlights on full beam, wild animals appear suddenly deep in the lighted field ahead of you?
kok
Switch on the dipped headlights immediately.
Continue your course with the headlights on full beam.
Sound the horn and brake.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
It is necessary to wear glasses or contact lenses so as to fulfil the minimum vision requirements prescribed by law and be permitted to drive. You should wear them:
kok
In case of limited visibility.
Only in the night-time.
Always.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
What are the consequences of a significant reduction of the recommended tyre pressure?
kok
Environmental pollution is reduced.
Fuel consumption and emission of harmful substances are increased.
Safer driving.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
2
20
3
2
20
4
2
20
5
2
20
6
3
20
7
2
20
8
2
20
10
3
7
11
3
7
12
2
25
13
3
13
14
1
2
17
1
18
18
2
24
19
2
24
20
1
6
21
3
4
22
1
15
23
1
19
24
3
19
25
1
5
26
2
23
27
1
23
28
3
9
29
3
10
30
2
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ (η ακριβής έκφραση είναι καταλυτικός μετατροπέας)    Μηχανισμός, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι συνέχεια της εξάτμισης. Σκοπός του είναι η μέσω κάποιων χημικών αντιδράσεων μετατροπή των προϊόντων της καύσης σε πιο ακίνδυνες μορφές ρύπων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται (ως πιο αποτελεσματικά) στους καταλύτες, είναι η πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο. Συνηθέστερη μορφή καταλύτη είναι ο τριοδικός. Ορισμένες εταιρίες εφοδιάζουν τους καταλύτες με αισθητήρα τύπου «Λάμδα» για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
ΚΑΜΠΡΙΟ    Είναι το αυτοκίνητο του οποίου το αμάξωμα ανοίξει (αναδιπλώνεται) και αφήνει το αυτοκίνητο ανοιχτό. Η κατασκευή του βασίζεται συνήθως στα υπάρχοντα κλειστά αμαξώματα, από τα οποία αφαιρείται ο ουρανός με τις μεσαίες και οπίσθιες κολώνες του. Κάμπριο διαθέτουν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι πάντα ακριβότερο από τη βασική έκδοση.
ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ    Είναι ο τρόπος τοποθέτησης ή η θέση στην οποία τοποθετούνται οι κύλινδροι ενός κινητήρα. Πάντοτε όταν είναι τετρακύλινδρος, τοποθετούνται στη σειρά. Όταν είναι εξακύλινδρος, τοποθετούνται στη σειρά ή σε σχήμα «V», ανά τρεις (λύση που προτιμούν πλέον οι κατασκευαστές).
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Την άνοιξη του 1985, η Toshiba κυκλοφόρησε τον πρώτο mass-market φορητό υπολογιστή στον κόσμο, το μοντέλο T1100 που άνοιξε το δρόμο ώστε να γίνουν οι φορητοί υπολογιστές συσκευές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε σπίτι. Ο Toshiba T1100 δεν είχε hard drive αλλά floppy drive και λειτουργούσε με 3.5-ιντσών floppy disks. Ο επεξεργαστής ήταν ο Intel