?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
If you compare the steering-wheel with the numbered screen of a clock with hands, the correct position of the driver’s hands when driving straight is at:
kok
A quarter past nine to ten past ten.
Nine.
Five past eleven.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
What does this traffic sign mean?
c033
Exit from an area where the maximum permissible speed limit is 30 km/h.
End of compulsory minimum speed of 30 km/h.
Maximum permissible speed limit of 30 km/h.
c033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What does this traffic sign mean?
c071
No entry to vehicles with a total width of over 2 m.
Road with a width of 2 m.
Approaching a leading vehicle at a distance of less than 2 m is forbidden.
c071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c103
Country Clinic.
Petrol Station.
Airport.
c103
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What should you do if you saw this traffic sign?
c134
You should adjust the speed of the vehicle due to a dangerous narrowness on the left side of the road.
You should give way to all vehicles of the right lane.
You should adjust the speed of the vehicle due to a dangerous narrowness on the right side of the road.
c134
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign mean?
c164
Warning of direction of vehicles for parking in a particular covered space.
Direction of vehicles for parking on a square.
Direction of vehicles towards a place of permissible parking.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What should you do if you saw this traffic sign?
c195
Approach carefully the pedestrian crossing and give way to the pedestrians.
Speed up so as to pass before the pedestrians.
Stop on the pedestrian crossing.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c226
Traffic is regulated by a Traffic Policeman.
Traffic is regulated by a School Crossing Patrol.
c226
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Does these yellow lines (mesh) oblige vehicles to wait until they turn?
d001
NO.
YES.
d001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
You are moving in the left lane of the road in this picture and you intend to turn right at the next crossroad indicated by the arrow. What should you do?
d036
Warn the drivers that follow of your intention, check the traffic in the right lane, move gradually to the right lane and turn right.
Speed up overtaking the leading car, inform its driver of your intention and turn right.
d036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Which vehicle has priority and why?
d066
Vehicle 2, because it is coming from the right of vehicle 1.
Vehicle 1, because it is moving in a priority road.
Vehicle 2, because it maintains its course.
d066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
In which of the following cases does not the vehicle moving from the right have priority?
kok
When motorcycles and mopeds are moving in the road it is going to enter.
When trains or tramway vehicles are moving in the road it is going to enter or cross.
When city buses are moving in the road it is going to enter.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
What do we mean by saying that the driver must master the speed of their vehicle?
kok
That they can increase and reduce speed of their vehicle at will.
That they can move their vehicle at a low speed.
That they can adjust the speed of their vehicle according to the existing conditions.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
In which roads in residential areas is vehicular traffic permitted in parallel lines?
kok
In two-way streets with at least two lanes per direction and one-way streets with at least two lanes per direction.
In roads with heavy traffic.
Only in one-way streets.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
What should you be very careful about as a driver of a passenger car with a fully loaded trailer which does not have its own brakes?
kok
The acceleration ability will increase.
The stopping distance will be shorter.
The braking distance will be longer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
When you leave your car along the pavement, the time needed for loading or unloading your luggage is:
h03
A parking time.
A waiting time.
h03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
In which of the following positions are you prohibited from parking your vehicle?
kok
At a distance of over 20 m from traffic lights.
On curves.
At a distance of over 12 m from bus-stops.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
In order to go past a pedestrian, you should leave a side distance of at least:
kok
1 m.
0,50 m.
1,5 m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
You are moving in the middle lane of the road. What should you be very careful about and what should you do in this case?
ia17
You should be careful of the passenger car that is moving from the left lane to the middle lane and, if necessary, slow down.
You should be careful of the pedestrians and continue without slowing down.
ia17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
A two-wheeled moped which is moving at a low speed pulls in suddenly ahead of you in a road with heavy traffic:
kok
You should sound the horn.
You should let it pass.
You should prevent it going ahead of you.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Why is it dangerous to accelerate hard during starting?
kok
Because the driving wheels may spin and the vehicle may slide laterally in a slippery road.
Because the driving wheels may lock.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In which case, when pulling out a row of parked cars, are you permitted to interrupt the traffic?
kok
Under no circumstances.
When the street has at least two lanes per direction or is an one-way street.
When you have properly informed the drivers of the vehicles that follow.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
The motorway:
kok
Is a road whose both directions are divided by a continuous double line.
Does not have crossroads and traffic on it is safer than in the other road network.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Even in the day-time you must drive with the dipped headlights on:
kok
When visibility is insufficient due to a rainfall or fog or snowfall.
When visibility is insufficient due to the dirty windscreen.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
After a long dry spell a road may be more slippery:
kok
When it stops raining.
After a two-hour raining.
When it starts raining.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Does a lamp have unlimited lifetime?
kok
YES
NO
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
What should the tyres of the same axle have?
kok
Different extent of wear as long as they have the same type of tread.
Different type of tread but same extent of wear.
Same type of tread and same extent of wear.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
You have been involved in an accident which resulted only in material damages. You must inform the suffering party directly or indirectly within:
kok
24 hours.
48 hours.
7 days.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Where should you put, if possible, your luggage in order to save fuel?
kok
In the luggage compartment.
On the luggage-grid.
In a luggage trailer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
The use of air conditioning in your motor vehicle:
kok
increases fuel consumption
reduces fuel consumption
does not affect fuel consumption
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
2
20
3
1
20
4
2
20
5
3
20
6
1
20
7
1
20
8
2
20
10
1
7
11
2
7
12
2
7
13
3
25
14
1
13
15
3
2
18
1
18
19
1
24
20
2
24
21
1
6
22
1
8
23
2
4
24
1
15
25
3
19
26
2
23
27
3
23
28
1
10
29
1
17
30
1
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Pυμoυλκoύμενo   To όχημα πoυ στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλo μηχανoκίνητo όχημα. Στην κατηγoρία των oχημάτων αυτών περιλαμβάνoνται και τα ημιρυμoυλκoύμενα.
ΑΒΑΝΣ   Η προπορεία της ανάφλεξης. Είναι ο χρόνος ανάφλεξης πριν φθάσει το έμβολο στο ΑΝΣ.
Hλεκτρoκίνητo λεωφoρείo (τρόλλεϋ)   To με ηλεκτρoκινητήρα, αλλά όχι επί σιδηρoτρoχιών, κινoύμενo αυτoκίνητo λεωφoρείo πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι κάνει αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά στο τμήμα των mobile συσκευών, όπου επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε 7800 απολύσεις και θα κυκλοφορήσει smartphones σε 3 κατηγορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα κυκλοφορήσει πάνω από 6 Lumia τον χρόνο. Σήμερα ο συνήθης ύποπτος των leaks, @evleaks, μέσα από το λογαριασμό του στο

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air