?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
If you compare the steering-wheel with the numbered screen of a clock with hands, the correct position of the driver’s hands when driving straight is at:
kok
A quarter past nine to ten past ten.
Nine.
Five past eleven.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
What does this traffic sign mean?
c033
Maximum permissible speed limit of 30 km/h.
End of compulsory minimum speed of 30 km/h.
Exit from an area where the maximum permissible speed limit is 30 km/h.
c033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What does this traffic sign mean?
c071
Approaching a leading vehicle at a distance of less than 2 m is forbidden.
No entry to vehicles with a total width of over 2 m.
Road with a width of 2 m.
c071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c103
Petrol Station.
Country Clinic.
Airport.
c103
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What should you do if you saw this traffic sign?
c134
You should adjust the speed of the vehicle due to a dangerous narrowness on the right side of the road.
You should give way to all vehicles of the right lane.
You should adjust the speed of the vehicle due to a dangerous narrowness on the left side of the road.
c134
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign mean?
c164
Direction of vehicles towards a place of permissible parking.
Warning of direction of vehicles for parking in a particular covered space.
Direction of vehicles for parking on a square.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What should you do if you saw this traffic sign?
c195
Stop on the pedestrian crossing.
Speed up so as to pass before the pedestrians.
Approach carefully the pedestrian crossing and give way to the pedestrians.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c226
Traffic is regulated by a School Crossing Patrol.
Traffic is regulated by a Traffic Policeman.
c226
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Does these yellow lines (mesh) oblige vehicles to wait until they turn?
d001
NO.
YES.
d001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
You are moving in the left lane of the road in this picture and you intend to turn right at the next crossroad indicated by the arrow. What should you do?
d036
Speed up overtaking the leading car, inform its driver of your intention and turn right.
Warn the drivers that follow of your intention, check the traffic in the right lane, move gradually to the right lane and turn right.
d036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Which vehicle has priority and why?
d066
Vehicle 2, because it is coming from the right of vehicle 1.
Vehicle 1, because it is moving in a priority road.
Vehicle 2, because it maintains its course.
d066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
In which of the following cases does not the vehicle moving from the right have priority?
kok
When city buses are moving in the road it is going to enter.
When trains or tramway vehicles are moving in the road it is going to enter or cross.
When motorcycles and mopeds are moving in the road it is going to enter.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
What do we mean by saying that the driver must master the speed of their vehicle?
kok
That they can adjust the speed of their vehicle according to the existing conditions.
That they can move their vehicle at a low speed.
That they can increase and reduce speed of their vehicle at will.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
In which roads in residential areas is vehicular traffic permitted in parallel lines?
kok
In roads with heavy traffic.
Only in one-way streets.
In two-way streets with at least two lanes per direction and one-way streets with at least two lanes per direction.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
What should you be very careful about as a driver of a passenger car with a fully loaded trailer which does not have its own brakes?
kok
The acceleration ability will increase.
The stopping distance will be shorter.
The braking distance will be longer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
When you leave your car along the pavement, the time needed for loading or unloading your luggage is:
h03
A waiting time.
A parking time.
h03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
In which of the following positions are you prohibited from parking your vehicle?
kok
On curves.
At a distance of over 20 m from traffic lights.
At a distance of over 12 m from bus-stops.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
In order to go past a pedestrian, you should leave a side distance of at least:
kok
1 m.
0,50 m.
1,5 m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
You are moving in the middle lane of the road. What should you be very careful about and what should you do in this case?
ia17
You should be careful of the pedestrians and continue without slowing down.
You should be careful of the passenger car that is moving from the left lane to the middle lane and, if necessary, slow down.
ia17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
A two-wheeled moped which is moving at a low speed pulls in suddenly ahead of you in a road with heavy traffic:
kok
You should let it pass.
You should sound the horn.
You should prevent it going ahead of you.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Why is it dangerous to accelerate hard during starting?
kok
Because the driving wheels may spin and the vehicle may slide laterally in a slippery road.
Because the driving wheels may lock.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In which case, when pulling out a row of parked cars, are you permitted to interrupt the traffic?
kok
When you have properly informed the drivers of the vehicles that follow.
When the street has at least two lanes per direction or is an one-way street.
Under no circumstances.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
The motorway:
kok
Does not have crossroads and traffic on it is safer than in the other road network.
Is a road whose both directions are divided by a continuous double line.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Even in the day-time you must drive with the dipped headlights on:
kok
When visibility is insufficient due to the dirty windscreen.
When visibility is insufficient due to a rainfall or fog or snowfall.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
After a long dry spell a road may be more slippery:
kok
When it starts raining.
After a two-hour raining.
When it stops raining.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Does a lamp have unlimited lifetime?
kok
YES
NO
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
What should the tyres of the same axle have?
kok
Different type of tread but same extent of wear.
Different extent of wear as long as they have the same type of tread.
Same type of tread and same extent of wear.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
You have been involved in an accident which resulted only in material damages. You must inform the suffering party directly or indirectly within:
kok
7 days.
48 hours.
24 hours.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Where should you put, if possible, your luggage in order to save fuel?
kok
In the luggage compartment.
On the luggage-grid.
In a luggage trailer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
The use of air conditioning in your motor vehicle:
kok
increases fuel consumption
reduces fuel consumption
does not affect fuel consumption
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
2
20
3
2
20
4
1
20
5
1
20
6
2
20
7
3
20
8
1
20
10
2
7
11
2
7
12
2
7
13
1
25
14
3
13
15
3
2
18
1
18
19
2
24
20
1
24
21
1
6
22
3
8
23
1
4
24
2
15
25
1
19
26
2
23
27
3
23
28
3
10
29
1
17
30
1
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ    Είναι ο τρόπος τοποθέτησης ή η θέση στην οποία τοποθετούνται οι κύλινδροι ενός κινητήρα. Πάντοτε όταν είναι τετρακύλινδρος, τοποθετούνται στη σειρά. Όταν είναι εξακύλινδρος, τοποθετούνται στη σειρά ή σε σχήμα «V», ανά τρεις (λύση που προτιμούν πλέον οι κατασκευαστές).
Όχημα oδικό   To μεταφoρικό ή άλλων χρήσεων μέσo πoυ κινείται στις οδούς και στους χώρους του άρθρου 1 του ΚΟΚ και oδηγείται από πρόσωπo, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφoρά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Δεν θεωρoύνται ως oδικά oχήματα αυτά πoυ κινoύνται επί σιδηρoτρoχιών, για τα oπoία όμως εφαρμόζoνται κανόνες κυκλoφoρίας τoυ Kώδικα.
ΝΤΙΖΕΛ (ΌΙΕ3Ε1.)    Κινητήρας καύσης, που ως καύσιμο χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Επινοήθηκε από τον Γερμανό μηχανικό Ντίζελ.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί