?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
While you are waiting for the green traffic light:
kok
You must have put the gear in the neutral and be pressing the footbrake pedal.
You must have engaged the 1st gear and be pressing the clutch pedal.
You must have put the gear in the neutral and be pressing the clutch pedal.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
The rubbers of the windscreen wipers should be replaced:
kok
When they are worn and at least once per year, preferably before winter.
Preferably in the summer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
When you meet this traffic sign, are you driving in a priority road?
c034
YES
NO
c034
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
This traffic sign warns you of:
c073
No exit from the expressway.
Two exits from the expressway at a distance of 400 m from this traffic sign.
An exit from the expressway at a distance of 400 m from this traffic sign.
c073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What is the maximum speed outside a residential area determined by this traffic sign?
c104
90 km/h.
50 km/h.
120 km/h.
c104
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What should you do if you saw this traffic sign?
c135
Speed up to move away from the dangerous area due to a possible fall of rocks.
Move on the left part of the road in order to avoid the fall of rocks.
Continue your course concentrating your attention due to a possible fall of rocks on the road.
c135
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c165
Slippery road.
Dangerously raised road surface.
Danger due to an obstacle ahead of you.
c165
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c196
Swimming area.
Swimming is forbidden.
Place for camping.
c196
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
If you meet this traffic sign, what will you expect to see?
c227
You are near a school and during the hours students arrive in and depart from the school a School Crossing Patrol may regulate traffic.
You are near a school and any time of the day you may meet a School Crossing Patrol.
c227
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
You are driving the red convertible. The blue car is coming at a high speed:
d002
You should be ready to stop, because it is always possible that your right of way may be violated.
You should drive towards the crossroads after warning through the horn, because you have the right of way.
d002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
The car in this picture intends to turn right to the road where you are moving. What should you do and why?
d037
Slow down and give way to the car, because it comes from the right.
Continue without slowing down and overtake the car on the left, because your speed is higher.
d037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Which vehicle has priority?
d067
Vehicle 2.
Vehicle 1.
None; the drivers must agree between themselves.
d067
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
You are waiting to turn right at a vertical road that has priority and you see a car coming close quickly from the left having switched on the right indicator. You should:
kok
Wait enough to make sure that the vehicle turns right.
Start turning.
Turn quickly in order to prevent any problems.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
You are approaching an intersection where the road surface has arrows and lines which permit a straight course only, whereas you wish to turn right. What should you do?
kok
Turn right.
Drive straight ahead.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
You are driving in a country road at night having the dipped headlights on. At what distance should you be able to stop the latest?
kok
Twice the length of the beam of the dipped headlights.
Equal to the length of the beam of the dipped headlights.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Waiting at this point is:
h04
Dangerous.
Not recommended.
Acceptable if short.
h04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
What must you do when you park your car in a road that has no pavements?
kok
Park your car as close to the building line as possible.
Not park in front of house or shop entrances.
Leave free space, with a width of at least 1 m, for the pedestrians.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
A car that is following you is ready to overtake you, while on the road there are converging arrows in your direction:
kok
You should maintain a steady speed and slow down, if necessary.
You should slightly speed up so as to prevent this dangerous manoeuvre.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
In the road you are moving you see a volunteer school crossing patrol being in this position. What should you do?
ia18
Stop before the lines of the pedestrian crossing and wait until the students pass and the school crossing patrol gives a signal for you to pass.
Sound the horn so that they move away from the road for you to pass.
ia18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
What should you have in mind when your vehicle is approaching children?
kok
An imprudent behaviour of the children.
A very quick and correct reaction of the children in case of a danger.
Children’s behaviour which is in accordance with the Highway Code.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
When are you allowed to reverse your vehicle?
kok
Near a lamp-post.
When forward movement is not possible or during a parking manoeuvre.
From a main road to a side road.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In order to use correctly a slow-down lane:
kok
You must brake before entering.
After entering, you should slow down throughout the lane.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
After driving for long in a motorway you may feel tired. The best you could do in this case is to:
kok
Increase the speed so as to complete the journey sooner.
Make sure that the vehicle is well ventilated, and, if necessary, stop in a parking place and walk.
Switch on the radio, it may help you concentrate.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
You feel that the rear wheels of your car are sliding to the right. In order to correct this sliding you should:
kok
Turn the steering-wheel to the left.
Brake and hold the steering-wheel firmly.
Turn the steering-wheel to the right.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
You are towing by your passenger vehicle a trailer which does not have its own brakes on a long and steep downhill. What should you do?
kok
Relieve the brakes of your passenger vehicle through the frequent change of gears.
Take into consideration that the trailer will be pushing your vehicle during braking.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Committing the offence of “escape” means:
kok
Not looking for the nearest telephone to inform.
Not stopping at the scene of an accident while you have been involved in it as a witness.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
A bad balancing:
kok
Causes the steering-wheel to vibrate and tyres to wear prematurely.
Causes the vehicle to deviate from its course.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
During the movement of the car, you notice that this deviates from a straight course to one side. What is the possible cause?
kok
Great difference in the air pressure of the front tyres.
Great difference in the wear of the front tyres.
Single-sided loading of the vehicle.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
In which case should you declare to the Vehicle Licences Issue Agency any modifications (which are being performed) to your passenger car?
kok
In case of colour change.
In case a luggage-grid is placed.
In case of radio installation.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-21QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Why must a broken exhaust pipe be repaired without delay?
kok
Because it creates a big noise which disturbs the others.
Because parts of the exhaust pipe will fall on the road.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
1
12
3
1
20
4
3
20
5
1
20
6
3
20
7
2
20
8
1
20
9
1
20
10
1
7
11
1
7
12
2
7
13
1
7
14
2
13
15
2
2
18
1
18
19
1
24
20
1
24
21
2
6
22
2
8
23
2
4
24
3
19
25
2
5
26
2
3
27
1
23
28
1
23
29
1
10
30
1
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα πoρείας (μεγάλα)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για φωτισμό της oδoύ σε μεγάλη απόσταση μπρoστά τoυ.
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Συσκευή που λειτουργεί μηχανικά ή αυτόματα, βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και τον άξονα μετάδοσης κίνησης και με αυτήν εκτελείται η επιλογή της σχέσης μετάδοσης κίνησης. Τα μηχανικά κιβώτια έχουν τέσσερις ή πέντε σχέσεις (ταχύτητες) - ορισμένα και έξι -για την κίνηση εμπρός και μία για κίνηση προς τα πίσω.
ΕΞΑΤΜΙΣΗ    Λέγεται και αποσιωπητήρας. Είναι σύστημα σωληνώσεων των οποίων αρχή είναι η πολλαπλή εξαγωγή και με την παρεμβολή των σιλανσιέ απάγουν τα κατάλοιπα της καύσης στην ατμόσφαιρα.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων