?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


type



TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
At a normal course where you do not need to change gears often, the left foot:
kok
Should remain immobile on the left of the pedal.
Should remain immobile opposite to the pedal.
Should remain on the clutch pedal without pressing it.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
In order to get on your vehicle?
kok
Face the traffic of your direction.
Turn your back to the traffic of your direction.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What should you do if you saw this traffic sign in a place other than an interchange?
c001
Stop at the sign and move off again when this is safe.
Pass carefully without stopping.
c001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c036
Branch with a vertical right road, those moving on which must give priority.
Branch with a vertical road where priority from the right applies.
Turn right ahead.
c036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What does this traffic sign mean?
c075
Two dangerous converse or successive bends, the first of which is left.
Two dangerous converse or successive bends, the first of which is right.
Right turn is forbidden.
c075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What should you do if you saw this traffic sign?
c106
Move on the left part of the road.
Avoid harsh braking.
Increase the speed of your car.
c106
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
To which vehicles does the safety distance of 70 m determined by this traffic sign apply?
c137
Only passenger vehicles without a trailer.
Only passenger vehicles.
All vehicles.
c137
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c167
Entry to a square.
End of all prohibitions.
End of priority road.
c167
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
What does this traffic sign mean?
c198
Shipyard.
Seaport.
Area of ship passage.
c198
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
At which points of the road network may you meet this traffic sign?
c230
At crossroads or roads where public transportation means pass and vehicle parking hinders their passage or makes it impossible.
In roads where buses pass.
In roads where waiting and parking are forbidden.
c230
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
When turning at a crossroads, you are leaving the dangerous area:
d004
As soon as you finish your turn.
As soon as you have developed the speed at which the vehicles in the street you entered are moving.
d004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
In which order are the vehicles allowed to cross the intersection?
d039
3-1-2.
2-3-1.
1-2-3.
d039
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Which vehicles are allowed to turn?
d069
Vehicles 2 and 3.
Vehicles 1 and 2.
All three vehicles.
d069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
You are driving in a two-way street with two lanes. What must you do when someone is overtaking you?
kok
Drive as right as possible.
Increase speed.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Reaction time varies according to:
kok
Condition of your vehicle.
External conditions (fog, etc.).
Your physical state (fatigue, drunkenness, stress, irritation).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Are you allowed to park just on the right of the traffic sign in an array (vertically to the pavement), and why?
h10
Yes, because parking is forbidden after 10 m from this sign.
No, because parking is forbidden at a distance of 10 m from this sign.
h10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
You wish to leave your vehicle parked on a road. Can you leave the engine on until you come back?
kok
So as to charge a battery.
Only if you park for less than 5 minutes.
No, not in any circumstances.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
If the passage of vehicles moving in opposite directions on a slope is difficult, then the vehicle which, as a rule, should stop first is the one descending:
kok
YES
NO
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
What do the traffic signs of the picture warn of?
i05
Ahead of you there are two dangerous converse or successive continuous bends, the first of which is left, and your speed must be restricted to 40 km/h.
Because you will come across a branch with an oblique left road, your speed must be restricted to 40 km/h.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
As you are being prepared to overtake, you notice the light of a moped through the exterior mirror:
kok
You should wait for the moped to pass first and then you should overtake.
You should speed up before the moped reaches you.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Your passenger vehicle is skidding during braking. How should you react?
kok
Release the brakes and turn the steering-wheel to the opposite direction, that is to the direction of vehicle rear part skidding.
Brake harder and do not turn the steering-wheel at all.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
By mistake you have passed the exit of the motorway from which you wished to exit. What should you do?
kok
Switch on the hazard lights and reverse in the emergency lane.
Continue your course until the next exit.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
What should you do when tyre grip on the road is reduced?
kok
Slow down and avoid abrupt movements through the steering-wheel.
Restrict the speed of your car to 50 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Why must you not disengage and switch off the engine simultaneously, when you are driving on a long downhill a vehicle that has a steering-wheel and brakes supporting system?
kok
Because the steering-wheel will become unusually heavy (it may be locked), the effectiveness of the brakes will be reduced and engine braking effect will disappear.
Because the battery will be overcharged.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
What should you do if while driving at night in a clear road you feel symptoms of fatigue (sleepiness, shiver, surprise, etc)?
kok
Fight fatigue by smoking a cigarette.
Take sufficient rest breaks.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
How can fatigue be prevented at a long driving?
kok
By taking regular rest breaks.
By drinking coffee while driving.
By better ventilation.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
What may cause difficulty in handling the steering-wheel when the car is moving?
kok
Lack of balancing of the front wheels.
Low air pressure of the tyres.
Distortion of the wheel-rim.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
What kind of tyres should you fit to your car?
kok
Those you think that fit your car better.
Those recommended by the technician of the repair workshop.
Those recommended by the manufacturer of the car.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Why should you avoid the aimless abrupt and hard start?
kok
Because thus fuel consumption and air pollution is increased.
Because thus the seat belt is overstrained.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Eco-driving is being achieved
kok
by the right tire pressure
by increasing the engine rotation
by reducing the tires pressure
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
1
12
3
1
20
4
1
20
5
2
20
6
2
20
7
3
20
8
3
20
9
2
20
10
1
20
11
2
7
12
1
7
13
2
7
14
1
7
15
3
2
18
1
18
19
1
22
20
1
24
21
1
6
22
2
4
23
1
19
24
1
5
25
2
11
26
1
11
27
2
23
28
3
23
29
1
17
30
1
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ    Βοηθητικός μηχανικός μηχανισμός πέδησης του αυτοκινήτου που επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς.
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ    Γνωστός και με το γαλλικό του όνομα, ως ντιστριμτητέρ. Αποτελείται από βάση στην οποία στηρίζεται ο κεντρικός βραχίονας (ράουλο), που περιστρέφεται και έχει στην άκρη του ένα μεταλλικό έλασμα. Στο επάνω μέρος είναι το καπάκι, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονται οι ακροδέκτες. Από αυτό ξεκινούν τόσα καλώδια, όσα και τα μπουζί, τα οποία τροφοδοτεί με ρεύμα, διαδοχικά, με τη σειρά ανάφλεξης.
Mηχάνημα έργων   To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται για την κατασκευή και συντήρηση oδικών ή άλλων τεχνικών έργων. O όρoς αυτός περιλαμβάνει και τα oχήματα πoυ πρooρίζoνται για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας, τoν καθαρισμό και τη σήμανση των oδών. Δεν υπάγoνται στην κατηγoρία των μηχανημάτων έργων, θεωρoύμενα ως αυτoκίνητα, τα μηχανoκίνητα oχήματα, εφόσoν αυτά εκτελoύν και μεταφoρικό έργo επί των oδών της Χώρας.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Εδώ και 4 χρόνια η παράδοση της Samsung είναι να ανακοινώνει τα Samsung Galaxy Note στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Πέρσι έκανε το ίδιο με το Samsung Galaxy Note 4, αλλά μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο φέτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε