?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
You are driving your vehicle slightly faster than walking speed. Should the seat belts be fastened?
kok
Only during drives in motorways and expressways.
Yes, during every drive.
No, during drives in residential areas.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
What are you allowed to do when you see this traffic sign?
c013
Park, provided that you do not obstruct the entry or exit.
Park for five minutes.
Park, provided that you can pay the parking fees.
c013
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
This traffic sign stresses:
c050
A danger which exists 1,000 m after the traffic sign.
A danger for the next 1,000 m of the road.
c050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c086
Danger due to the frequent entry or passage of bicyclists.
Approaching a bicycle race-track.
Traffic of bicycles has priority.
c086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What does this traffic sign mean?
c118
No entry to all vehicles.
Road closed to all vehicles from both directions.
Stop.
c118
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign mean?
c148
Mountaineering is permitted.
Pedestrian street.
Point where a walk is to start.
c148
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c179
Place name.
Approaching the capital city of a prefecture.
Beginning of an inhabited area.
c179
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c209
Railway station.
Train crossing.
Tunnel.
c209
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
What does the green traffic light in the shape of a vertical arrow showing downwards mean?
c243
You are allowed to drive in the lane over which the arrow is.
You are allowed to drive in all lanes of the road.
You are not allowed to drive in the lane over which the arrow is.
c243
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
In this case:
d017
The convertible (black) vehicle should allow the other two vehicles to pass before turning left.
The green vehicle should pass first.
The convertible (black) vehicle should pass before the green vehicle.
d017
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
In which order are the vehicles allowed to cross this intersection?
d050
1-2-3.
2-1-3.
1-3-2.
d050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Which vehicles are allowed to cross the intersection without stopping?
d080
Vehicles 2 and 3.
Vehicles 1 and 3.
All three vehicles.
d080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Should you adjust your speed so as to manage to stop in the visible and free space of the road in front of your vehicle?
e05
NO
YES
e05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
At a normal course in a motorway with three lanes per direction, regardless of your speed, you are driving correctly if you are moving:
st04
In the left lane.
In the right lane.
In the middle lane.
st04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Driving activity consists of the following:
kok
Decision, perception, analysis, action.
Perception, analysis, decision, action.
Action, perception, analysis, decision.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
At which point are you permitted to park?
h23
At any position other than in front of the bus-shelter
At a distance of over 5 m from the bus-stop.
At a distance of over 12 m from the bus-stop.
h23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
In this case, if reversing is necessary:
th03
The heavy vehicle should reverse.
The passenger car should reverse.
th03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
On an uphill you wish to overtake a bicycle. What should you do?
kok
Pass as close to the bicycle as possible, so as not to enter the lane of the opposite direction.
Keep longer side distance, because the bicycle may start wobbling.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
What do the traffic signs of the picture warn of?
i05
Because you will come across a branch with an oblique left road, your speed must be restricted to 40 km/h.
Ahead of you there are two dangerous converse or successive continuous bends, the first of which is left, and your speed must be restricted to 40 km/h.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
In which of the following cases are you allowed to use the fog lights?
kok
When passing through tunnels.
When there is a fog or snowfall or torrential rain.
In any case where visibility is limited.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
You intend to move straight, but the white car has stopped at a bad point waiting to cross the road and has blocked a part of your lane. What should you do?
ib06
You should stop and give way to the white vehicle so as that it clears the road.
You should speed up and pass between the white car and the pavement.
ib06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In a state of your obvious drunkenness (over 1,10 grams of alcohol per litre of blood), the Traffic Police:
kok
May impound your vehicle.
May disqualify you and immobilise your vehicle.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
An acceleration lane is:
kok
A lane which finishes by a STOP traffic sign.
A lane which permits a safe entry to a motorway or expressway.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
In every journey the driver must take rest breaks at a place of permissible parking every:
ie12
Four hours.
Six hours.
Two hours.
ie12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
In case of fog:
ist04
Switch on the dipped headlights and fog lights.
Switch on the side lights only.
ist04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
When does the insurance policy not cover you?
kok
If you get involved in a road accident while being drunk.
If you are responsible for a road accident.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
When the starter motor does not work, which of the following is the possible cause?
kok
The multiplier does not work.
There is a power-cut between the battery and starter motor.
The belt has broken.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
The tyres of your vehicle are very worn on the middle of the tread. It is very likely that:
kok
This is the normal type of wear.
There was a low tyre pressure for a long period.
There was a high tyre pressure for a long period.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
When you are driving your heavily loaded vehicle, tyre pressure must be:
kok
Reduced.
Increased.
As normal.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
How can you achieve to cover more kilometres with less fuel?
kok
By using up the maximum possible number of revolutions for each gear.
By not accelerating harshly and not braking without a serious reason.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
2
12
2
3
20
3
2
20
4
1
20
5
1
20
6
3
20
7
3
20
8
3
20
9
1
20
10
3
7
11
2
7
12
3
7
13
2
25
14
2
13
15
2
2
17
2
18
18
2
18
19
2
22
20
2
24
21
1
6
22
2
1
23
2
8
24
3
4
25
1
15
26
1
3
27
2
23
28
3
23
29
2
9
30
2
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ    Ο έλεγχος των «ανοχών» που πρέπει να έχουν οι βαλβίδες για να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας και να αποδίδει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του.
Μηχάνημα αγροτικό   To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊόντων ή προσώπων της αγροτικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματος ή τη μεταφορά εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε με τη λειτουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, ρυμουλκών. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει : α) τoυς γεωργικoύς ελκυστήρες κάθε μoρφής και β) τις αυτoπρoωθoύμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού μηχανήματος.
ΠΛΑΤΙΝΕΣ    Εξάρτημα του διανομέα με ακίδες από πλατίνη. Προορίζεται για την παραγωγή ρεύματος υψηλής τάσης. Παρωχημένη τεχνολογία.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα