?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
You are driving your vehicle slightly faster than walking speed. Should the seat belts be fastened?
kok
Yes, during every drive.
No, during drives in residential areas.
Only during drives in motorways and expressways.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
What are you allowed to do when you see this traffic sign?
c013
Park for five minutes.
Park, provided that you can pay the parking fees.
Park, provided that you do not obstruct the entry or exit.
c013
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
This traffic sign stresses:
c050
A danger which exists 1,000 m after the traffic sign.
A danger for the next 1,000 m of the road.
c050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c086
Traffic of bicycles has priority.
Approaching a bicycle race-track.
Danger due to the frequent entry or passage of bicyclists.
c086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What does this traffic sign mean?
c118
Stop.
No entry to all vehicles.
Road closed to all vehicles from both directions.
c118
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign mean?
c148
Mountaineering is permitted.
Pedestrian street.
Point where a walk is to start.
c148
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c179
Place name.
Approaching the capital city of a prefecture.
Beginning of an inhabited area.
c179
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
What does this traffic sign mean?
c209
Tunnel.
Train crossing.
Railway station.
c209
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
What does the green traffic light in the shape of a vertical arrow showing downwards mean?
c243
You are not allowed to drive in the lane over which the arrow is.
You are allowed to drive in the lane over which the arrow is.
You are allowed to drive in all lanes of the road.
c243
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
In this case:
d017
The convertible (black) vehicle should pass before the green vehicle.
The convertible (black) vehicle should allow the other two vehicles to pass before turning left.
The green vehicle should pass first.
d017
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
In which order are the vehicles allowed to cross this intersection?
d050
1-2-3.
2-1-3.
1-3-2.
d050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Which vehicles are allowed to cross the intersection without stopping?
d080
Vehicles 1 and 3.
Vehicles 2 and 3.
All three vehicles.
d080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Should you adjust your speed so as to manage to stop in the visible and free space of the road in front of your vehicle?
e05
NO
YES
e05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
At a normal course in a motorway with three lanes per direction, regardless of your speed, you are driving correctly if you are moving:
st04
In the right lane.
In the middle lane.
In the left lane.
st04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Driving activity consists of the following:
kok
Action, perception, analysis, decision.
Perception, analysis, decision, action.
Decision, perception, analysis, action.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
At which point are you permitted to park?
h23
At a distance of over 12 m from the bus-stop.
At a distance of over 5 m from the bus-stop.
At any position other than in front of the bus-shelter
h23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
In this case, if reversing is necessary:
th03
The passenger car should reverse.
The heavy vehicle should reverse.
th03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
On an uphill you wish to overtake a bicycle. What should you do?
kok
Pass as close to the bicycle as possible, so as not to enter the lane of the opposite direction.
Keep longer side distance, because the bicycle may start wobbling.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
What do the traffic signs of the picture warn of?
i05
Because you will come across a branch with an oblique left road, your speed must be restricted to 40 km/h.
Ahead of you there are two dangerous converse or successive continuous bends, the first of which is left, and your speed must be restricted to 40 km/h.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
In which of the following cases are you allowed to use the fog lights?
kok
In any case where visibility is limited.
When passing through tunnels.
When there is a fog or snowfall or torrential rain.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
You intend to move straight, but the white car has stopped at a bad point waiting to cross the road and has blocked a part of your lane. What should you do?
ib06
You should speed up and pass between the white car and the pavement.
You should stop and give way to the white vehicle so as that it clears the road.
ib06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In a state of your obvious drunkenness (over 1,10 grams of alcohol per litre of blood), the Traffic Police:
kok
May disqualify you and immobilise your vehicle.
May impound your vehicle.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
An acceleration lane is:
kok
A lane which finishes by a STOP traffic sign.
A lane which permits a safe entry to a motorway or expressway.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
In every journey the driver must take rest breaks at a place of permissible parking every:
ie12
Four hours.
Six hours.
Two hours.
ie12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
In case of fog:
ist04
Switch on the side lights only.
Switch on the dipped headlights and fog lights.
ist04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
When does the insurance policy not cover you?
kok
If you get involved in a road accident while being drunk.
If you are responsible for a road accident.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
When the starter motor does not work, which of the following is the possible cause?
kok
The belt has broken.
There is a power-cut between the battery and starter motor.
The multiplier does not work.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
The tyres of your vehicle are very worn on the middle of the tread. It is very likely that:
kok
There was a low tyre pressure for a long period.
There was a high tyre pressure for a long period.
This is the normal type of wear.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
When you are driving your heavily loaded vehicle, tyre pressure must be:
kok
Reduced.
Increased.
As normal.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
How can you achieve to cover more kilometres with less fuel?
kok
By not accelerating harshly and not braking without a serious reason.
By using up the maximum possible number of revolutions for each gear.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
12
2
2
20
3
2
20
4
3
20
5
2
20
6
3
20
7
3
20
8
1
20
9
2
20
10
1
7
11
2
7
12
3
7
13
2
25
14
1
13
15
2
2
17
1
18
18
2
18
19
2
22
20
3
24
21
2
6
22
1
1
23
2
8
24
3
4
25
2
15
26
1
3
27
2
23
28
2
23
29
2
9
30
1
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Διαχωριστική νησίδα   To υπερυψωμένo ή με άλλoυς τρόπoυς oριζόμενo τμήμα oδoύ, τo oπoίo χωρίζει λωρίδες κυκλoφoρίας oχημάτων ή oδoστρώματα της αυτής ή αντίθετης κατεύθυνσης και επί τoυ oπoίoυ απαγoρεύεται η κυκλoφoρία, με εξαίρεση τη διέλευση πεζών, όπoυ αυτή επιτρέπεται.
Τρίτροχο όχημα   Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.
ΠΛΑΤΩ    Εξάρτημα του συμπλέκτη, που πιέζει τον δίσκο και τον ενώνει με τον σφόνδυλο, μεταδίδοντας του την κίνηση.
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Εδώ και χρόνια επικρατεί μια μάχη ανάμεσα στη Hewlett Packard, τη Lenovo, την Acer, την Toshiba και μερικές ακόμα εταιρείες για το ποια είναι η καλύτερη μετά την Apple στην κατασκευή φορητών υπολογιστών επαγγελματικής χρήσης. Την απάντηση τη δίνει η Dell με το καινούργιο Precision M3800 το οποίο θεωρεί μακράν καλύτερο από το τελευταίο ΜacBook