?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
You will meet this traffic sign with the numbering:
c015
In a highway.
In a city street.
c015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Can you attempt to overtake in this case?
c056
NO.
YES.
c056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What does this traffic sign mean?
c088
Only animal-drawn vehicles are allowed to enter.
No entry to animal-drawn vehicles.
Danger due to the traffic of animal-drawn vehicles.
c088
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
What does this traffic sign mean?
c120
Left turn is forbidden.
Turn left ahead.
Dangerous left bend ahead.
c120
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What should you do if you saw this traffic sign?
c150
Give way to the cars that are coming from the opposite direction.
Continue, because you have priority over the cars that are coming from the opposite direction.
c150
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
What does this traffic sign mean?
c181
Entry to a priority road.
Approaching traffic lights which do not work.
Caution! Junction or position where traffic is regulated by three-colour traffic lights.
c181
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c211
No entry to vehicles carrying over a certain quantity of explosive or inflammable materials.
No entry to vehicles with a load that juts out from its sides.
No entry to vehicles powered by liquid gas.
c211
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Can you find an acceleration lane only in a motorway?
kok
YES
NO
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
When you meet this traffic sign:
d019
You must give way to the vehicles that come from the right only.
You must stop at the dividing line and give way to the vehicles that come from the left and right.
d019
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Which vehicles must wait for the other to pass?
d052
Vehicles 2 and 3.
Vehicles 1 and 3.
Vehicles 1 and 4.
d052
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Which vehicle is allowed to turn?
d082
Vehicle 1.
Vehicle 2.
None.
d082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
The speed limits for passenger cars in Greece are:
e09
130 km/h in roads with an island that divides the two directions.
110 km/h in expressways.
60 km/h in a residential area.
e09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
In a motorway or expressway with three traffic lanes per direction you are towing a caravan:
st07
You cannot use the left lane to overtake.
You can use the left lane to overtake.
st07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
The braking distance is:
kok
The distance covered by your vehicle from the moment you pressed the footbrake to the moment of its immobilisation.
The distance needed for immobilising your vehicle from the moment you saw the obstacle.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
You intend to park in the road of the picture on one day in July. Which side of the road should you choose?
h25
The right one.
The left one.
h25
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
The bus is immobilised at the stop. You decide to overtake it, because the left lane is clear. What should you be careful about during overtaking?
th07
Lest the bus moves off or pedestrians cross the road carelessly passing in front of the bus
Lest the bus moves off.
Lest pedestrians cross the road carelessly, passing in front of the bus.
th07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
What should you do when you wish to complete overtaking?
kok
Sound the horn while overtaking and immediately pull in ahead of the vehicle you are overtaking.
Without bothering the vehicle you are overtaking, return to the right side of the road as soon as possible.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
What affects the extent of the centrifugal force on a bend?
kok
The speed.
The air created during the movement of the vehicle.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
What should you do if the crash with wild animals is inevitable?
kok
In any case make something to avoid the crash.
Brake, hold the steering-wheel firmly and try to maintain your course.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
You are moving in the middle lane in the road of the picture and you intend to turn left at the next crossroads. What should you do?
ib08
Inform the drivers that follow of your intention, check the traffic in the left lane and pull in gradually behind the red car.
Speed up, overtaking the red car inform its driver of your intention, and turn left.
ib08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
If you go out with a company for entertainment, what should you do in order to return home safely?
kok
Drive at a low speed and carefully when coming back.
Plan who should not drink alcohol in order to drive after the end of the entertainment, otherwise leave your vehicle and return by other means.
The person who will drink less alcohol than the others or feel that they are under the minor influence of alcohol should drive the car.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In order to use correctly a slow-down lane:
kok
You must brake before entering.
After entering, you should slow down throughout the lane.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
In case of a heavy rain, you should switch on:
kok
The rear fog lights.
The dipped headlights and the front fog lights.
The side lights only.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Committing the offence of “escape” means:
kok
Not stopping at the scene of an accident while you have been involved in it as a culprit.
Leave the scene of the accident in order to place the warning triangle.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
On which wheels of the car should you preferably fit new tyres?
kok
Two rear wheels.
Two front wheels.
One front wheel and one rear wheel diagonally.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
While driving you notice that the temperature gauge of your vehicle shows a fast temperature raise. The most possible cause of this is:
kok
The sparking plugs have oil.
The level of engine lubrication oil is low.
The belt of the fan is broken.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
If you stop due to a break-down on a railway crossing, the first thing you should do is to:
kok
Push the vehicle off the crossing.
Phone the person responsible for the crossing.
Take all passengers out of the vehicle and away from it.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
When should you switch off the engine in order to save fuel and reduce environmental pollution?
kok
When you are immobilised for long in a traffic jam.
Every time you stop at a STOP sign.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Driving your car with a roof rack, even without load :
kok
the fuel consumption is increased
the fuel consumption is reduced
the fuel consumption is not affected
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-6QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
In the motorway the speed of the passenger cars is restricted to:
ie16
150 km/h under sunlight.
130 km/h under proper weather conditions.
110 km/h in a pelting rain.
ie16
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
20
2
1
20
3
2
20
4
2
20
5
2
20
6
3
20
7
1
20
8
2
20
10
1
7
11
3
7
12
2
25
13
1
13
14
1
2
16
1
18
17
2
18
18
1
22
19
2
24
20
1
6
21
2
1
22
2
8
23
2
15
24
1
3
25
2
23
26
3
23
27
3
9
28
1
17
29
1
14
30
2
4
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΕΡΒΟ    Εξάρτημα φυσικό και μηχανικό, που επενεργεί στο σύστημα τροχοπέδησης μέσω της αντλίας των υγρών των φρένων. Έργο του είναι ο πολλαπλασιασμός της δύναμης πίεσης στο υγρό πέδησης.
ΛΙΠΑΝΣΗ    Η διαδικασία στην οποία απλώνεται μία λεπτή στρώση λαδιού στα μέρη που έχουν σημεία τριβής και μειώνει τους συντελεστές τριβής, δηλαδή τις αντιστάσεις που δημιουργούνται από την επαφή αυτών των σημείων μεταξύ τους. Το λάδι απορροφά μέρος της θερμότητας. Προορισμός του είναι ο περιορισμός των φθοροποιών συνεπειών της τριβής και η απορρόφηση της θερμότητας, που άλλως θα κατέστρεφε τα μεταλλικά μηχανικά μέρη.
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ    (ή στροφαλοφόρος άξονας). Ο άξονας που μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση των εμβόλων, που λαμβάνει μέσω των διωστήρων και την μεταφέρει στους κινητήριους τροχούς. Επίσης κινεί και τον εκκεντροφόρο.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα