?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
This traffic sign prohibits the following vehicles from entering:
c018
Mopeds only.
Mopeds and motor-cycles.
c018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
What does this traffic sign mean?
c058
Dangerous haunch on the left.
The way to park a vehicle.
On the left of the road there is a gutter with water.
c058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
What does this traffic sign mean?
c090
Approaching a circular compulsory course.
Circular compulsory course.
Compulsory movement of vehicles in a row.
c090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Which lane should you choose so as to turn left?
c122
(Β).
(Γ).
(Α).
c122
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
What does this traffic sign mean?
c152
Right turn is forbidden.
Turn right ahead.
Dangerous right bend ahead.
c152
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Which prohibitions cease to have effect by this traffic sign?
c183
Overtaking prohibition.
Parking prohibition.
Prohibition of movement in a parallel row.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
What does this traffic sign mean?
c213
Expressway.
Parking lot for passenger cars.
No route for passenger cars.
c213
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Traffic signs with a blue circular background indicate:
kok
A notice of dangerous positions.
An obligation.
A prohibition.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
What does this traffic sign mean?
d021
That after the next intersection you will have priority again.
That you probably have to give priority at the next intersection.
d021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
In which order are vehicles allowed to cross this intersection?
d054
2-1-3.
1-2-3.
3-2-1.
d054
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Which vehicle must cross the intersection last?
d084
Vehicle 2.
Vehicle 1.
Vehicle 3.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
In this case:
e11
Switch on the hazard lights.
Slow down and do not overtake.
You should sound the horn.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
In this case, the two vehicles that wait will turn left having each other on their right:
st10
NO
YES
st10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Your reaction time while braking harshly and moving at 50 km/h is 1 sec. What distance will you have covered during reaction time?
kok
20 m.
15 m.
25 m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
In an one-way street, if the width of the street is sufficient, can you park on the left as well?
kok
NO
YES
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
In this case should you give way to an oncoming vehicle?
th09
NO
YES
th09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
In which cases may a strong side wind become very dangerous?
kok
When passing through tunnels.
When overtaking trains.
When passing through a dense forest.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
On curves, if your car is overloaded:
kok
Swerving danger is increased.
Swerving danger is reduced.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
In which case are you allowed to stop preceding military columns or religious processions?
kok
Only when the columns or processions are moving around squares or roundabouts.
Only when you are going to turn right or left.
Under no circumstances.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
What is the aim of the mirror in the picture?
ib12
Indication of a crossroads where priority from the right applies.
Timely ascertainment of the movement of vehicles in an oblique or vertical road where there is no visibility.
ib12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Is the negative effect of sedative and pain-killing drugs increased through the use of alcohol?
kok
I do not know.
No, there is no effect.
Yes, and it is multiplied.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
In a motorway during overtaking:
ie21
You ignore what happens behind your vehicle if you are driving at 130 km/h.
You can exceed the speed limit.
You can continue moving in your lane so as to overtake many vehicles simultaneously.
ie21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
You are driving in a motorway. It is raining, therefore, visibility is reduced. You should:
kok
Switch on your lights.
Switch on the hazard warning lights.
Not use the lights.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Is insurance of vehicles compulsory?
kok
NO
YES
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
In case of jamming of the starter motor (ignition), how can this damage be repaired?
kok
By changing the battery.
By selecting a high gear (3rd or 4th) and causing the vehicle to move (push) back and forth.
By dismantling it.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
What happens when you are driving with a very low tyre pressure?
kok
Driving stability is reduced.
The tyres may be damaged due to overheating.
Tyres last longer.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
You must check your brakes after driving through stagnant waters, because:
kok
Your brakes may be wet.
Your brakes may have been overheated.
The water may have entered the hydraulic circuit.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
If you reach the maximum penalty point limit:
kok
The licence will be seized.
You will be disqualified and in order to drive again you will have to retake the examination.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Which drives should you avoid in order to save fuel?
kok
Nearby drives, e.g. to the kiosk of the neighbourhood.
Drives through roads with small traffic.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
For eco- driving on the road without slope:
kok
you change up / down continuously gear
you increase and decrease continuously speed while you are driving at a steady gear
shift into the biggest gear just in case while you are driving at a steady speed
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
20
2
1
20
3
2
20
4
3
20
5
2
20
6
1
20
7
1
20
8
2
20
10
2
7
11
2
7
12
2
25
13
2
13
14
2
2
16
1
18
17
2
18
18
1
22
19
3
24
20
2
6
21
3
1
22
3
4
23
1
15
24
2
3
25
2
23
26
2
23
27
1
9
28
2
10
29
1
17
30
3
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
DIN    Ακροστιχίδα των γερμανικών λέξεων Deutsches Institut für Normung που αποτελεί τους γερμανικούς κανόνες των βιομηχανικών κατασκευαστών και αποδίδει την μέθοδο μέτρησης ιπποδύναμης (της ισχύος του κινητήρα).
Iσόπεδη σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική διάβαση   Kάθε ισόπεδη διασταύρωση μεταξύ oδoύ και σιδηρoδρoμικής ή τρoχιoδρoμικής γραμμής, η oπoία έχει ίδια διαμόρφωση.
Aυτoκινητόδρoμoς   Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες και η oπoία: α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώματα για τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πoυ διακρίνoνται μεταξύ τoυς είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα. β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μoνoπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή. γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτoκινητόδρoμoς.
Technology Tips
Η GoPro ανακοίνωσε επίσημα την μικρότερη action camera που έχουμε δει μέχρι σήμερα να λανσάρεται με την δική της υπογραφή. Πρόκειται για την GoPro Hero4 Session, η οποία είναι 50% πιο μικρή και 40% πιο ελαφριά από άλλα Hero4 μοντέλα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας. H GoPro HERO4 Session μπορεί να καταγράψει video σε

Η ZTE ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ZTE Nubia My Prague, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Τσεχία. Η ZTE έδωσε την συγκεκριμένη ονομασία διότι η πόλη της Πράγας συμβολίζει την τέχνη και την κουλτούρα, και η εταιρεία τονίζει ότι τραβά πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και videos. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ZTE Nubia

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα