?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 1
Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης
kok
του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος
των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης
του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 2
Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
kok
είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 3
Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι
kok
ο κινητήρας και η καμπίνα του οδηγού
το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο
ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
kok
χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 5
Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
kok
ακουστεί θόρυβος
διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 6
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 7
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
kok
το φορτίο και την ταχύτητα
το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες
την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 8
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
kok
η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 9
Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
kok
κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 10
Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
kok
την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 11
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
kok
το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 12
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
kok
απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
ανάβουν τα φώτα πέδησης
αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 13
Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
kok
διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
επιτάχυνση
ακινητοποίηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 14
Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να
kok
έλκουν άλλα υλικά σώματα
παραμένουν σε επαφή με το έδαφος
αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 15
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
kok
μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
είναι σταθερό
μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 16
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό
kok
μόνο όταν κινείται
είτε είναι σε στάση είτε κινείται
μόνο όταν είναι σε στάση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 17
Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
kok
14.000 κιλά
22.000 κιλά
26.000 κιλά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 18
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει
kok
η μείωση της ταχύτητας κίνησης
η αύξηση της ταχύτητας κίνησης
η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 19
Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου
kok
μεγαλύτερο
ίσο
μικρότερο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 20
Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
kok
αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
προς το εσωτερικό της στροφής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 21
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του
kok
στην ανατροπή
στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης
στους χειρισμούς του οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 22
Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο
kok
μία φορά το χρόνο
μία φορά το μήνα
μία φορά το εξάμηνο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 23
Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται
kok
και οι δύο
ο οδηγός του οχήματος
οι αστυνομικές αρχές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 24
Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν
kok
το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου
το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 25
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να
kok
έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm
είναι το πολύ τρίκλωνα
έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 26
Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
b196
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
b196
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 27
Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσιας οδού θεωρείται
kok
άλλη εργασία
χρόνος οδήγησης
διάλειμμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 28
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας
kok
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 29
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
kok
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 30
Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ
kok
24 και 45 λεπτών
24 και 45 ωρών
24 και 48 ωρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 31
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 31
Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση
kok
τουλάχιστον 57 ωρών
τουλάχιστον 33 ωρών
το πολύ 45 ωρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 32
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 32
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω
kok
του 1,5 τόνου
των 3,5 τόνων
των 7 τόνων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 33
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 33
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει
kok
φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες
τη συσκευή του ταχογράφου
τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 34
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 34
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
kok
«2ος οδηγός»
«διαθεσιμότητα»
«άλλες εργασίες»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 35
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών
σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας
πριν από κάθε διαδρομή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 36
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 36
Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
kok
στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 37
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 37
Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
kok
Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά
Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα
Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 38
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 38
Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
kok
Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 39
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 39
Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
kok
Για ένα μόνο δρομολόγιο
Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής
Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 40
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 40
Το πιστοποιητικό EUR.1
kok
δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 41
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 41
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας
kok
αποτελεί αδίκημα
δεν αποτελεί αδίκημα
επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 42
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 42
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
kok
μόνο χρηματικό πρόστιμο
ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 43
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 43
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
kok
τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 44
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 44
Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν
kok
άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 μέτρα
οι έγκυες γυναίκες
άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 45
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 45
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
kok
ο άνθρωπος
οι καιρικές συνθήκες
τα έργα υποδομής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 46
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 46
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
kok
τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 47
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
kok
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
η αποφυγή εμποδίου
οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 48
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 48
Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
kok
δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 49
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 49
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
kok
η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
το σβήσιμο της μηχανής
η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 50
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
kok
αφαιρέσετε τα ρούχα τους
τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 51
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 51
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι
kok
το ανθρώπινο σώμα και η Γη
το στεγνό ξύλο και το πλαστικό
το σύρμα και το αλουμινόχαρτο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 52
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 52
Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από
kok
τον τραυματιοφορέα
τον αστυνομικό υπηρεσίας
τους εμπλεκόμενους οδηγούς
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 53
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 53
Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
kok
το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 54
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 54
Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
kok
πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 55
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 55
Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε
kok
10 χρόνια
5 χρόνια
15 χρόνια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 56
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 56
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
kok
ΣΕΚΑΜ
ΣΕΚΟΟΜΕΕ
ΚΕΘΕΥΟ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 57
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 57
Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται
kok
ενιαίο έγγραφο
αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων
αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 58
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 58
Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
kok
RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
GPS, GIS
weigh in motion, sensors
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 59
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 59
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
kok
1/2 λίτρο
1 λίτρο
2 λίτρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 60
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 60
Γενικά, παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
kok
υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες
έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
3
2
2
3
3
4
2
5
1
6
2
7
1
8
3
9
3
10
3
11
2
12
2
13
1
14
1
15
1
16
2
17
3
18
1
19
2
20
1
21
1
22
2
23
2
24
3
25
1
26
3
27
2
28
1
29
2
30
2
31
1
32
2
33
1
34
2
35
2
36
1
37
2
38
2
39
1
40
3
41
1
42
3
43
3
44
3
45
1
46
1
47
2
48
3
49
2
50
3
51
2
52
3
53
1
54
1
55
2
56
1
57
1
58
2
59
3
60
2
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΑΠΕΔΟ    Είναι το κατώτερο τμήμα του αμαξώματος, το πάτωμα (κάτω από το σαλόνι). Αποτελείται από μικρότερα κομμάτια, με τα οποία σχηματίζεται η βάση - το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό τμήμα του αυτοφερόμενου αμαξώματος.
Aντανακλαστικό στoιχείo   Aντικείμενo πoυ χρησιμoπoιείται για να δείχνει την παρoυσία oχήματoς με αντανάκλαση φωτός πoυ δεν πρoέρχεται από αυτό τo όχημα.
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό της oδoύ μπρoστά από τo όχημα και τα oπoία δεν πρoκαλoύν θάμβωση ή δυσχέρεια στoυς oδηγoύς πoυ έρχoνται αντίθετα και στoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Εδώ και χρόνια επικρατεί μια μάχη ανάμεσα στη Hewlett Packard, τη Lenovo, την Acer, την Toshiba και μερικές ακόμα εταιρείες για το ποια είναι η καλύτερη μετά την Apple στην κατασκευή φορητών υπολογιστών επαγγελματικής χρήσης. Την απάντηση τη δίνει η Dell με το καινούργιο Precision M3800 το οποίο θεωρεί μακράν καλύτερο από το τελευταίο ΜacBook