?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 1
Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης
kok
των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης
του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος
του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 2
Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός
kok
ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου
ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 3
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
kok
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 4
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
kok
το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 5
Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»
kok
πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον ιδιοκτήτη του οχήματος
μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης
μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 6
Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι
kok
ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα
η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 7
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί
kok
τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 8
Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση
kok
στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 9
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων
kok
σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 10
Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
kok
σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 11
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
kok
ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 12
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
kok
έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
έγχυση λαδιού
μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 13
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
kok
να αποφεύγεται εντός πόλεων
πάντοτε να προτιμάται
να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 14
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται
kok
θερμική
κινητική
ελκτική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 15
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος
kok
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία
μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
είναι σταθερή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 16
Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
kok
7,5 τόνοι
4,5 τόνοι
4 τόνοι
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 17
Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από
kok
το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
το είδος των επιφανειών που έρχονται σε επαφή
το μεικτό βάρος του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 18
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
kok
είναι εν γένει μικρότερη
είναι εν γένει μεγαλύτερη
δε μεταβάλλεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 19
Σε μια απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί το φορτίο προς
kok
το εσωτερικό της στροφής
το εξωτερικό της στροφής
το δάπεδο του φορτηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 20
Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
kok
προς το εσωτερικό της στροφής
αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 21
Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
kok
η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση
η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 22
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την
kok
μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
όπισθεν
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 23
Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι)
kok
έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση
δεν επηρεάζει την κατανάλωση
έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 24
Κατά τη μεταφορά παλετών
kok
πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 25
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
kok
τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 26
Οι κουρτίνες
kok
ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο
προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες
χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 27
Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσιας οδού θεωρείται
kok
άλλη εργασία
χρόνος οδήγησης
διάλειμμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 28
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον
kok
4,5 ωρών
45 λεπτών
15 ή 30 λεπτών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 29
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
kok
μίας ημερολογιακής ημέρας
μίας ημερολογιακής εβδομάδας
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 30
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
kok
πέντε 24ωρα
έξι 24ωρα
επτά 24ωρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 31
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 31
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται
kok
ως ανάπαυση
ως άλλη εργασία
ως ύπνος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 32
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικά όριο οδήγησης του καθενός είναι οι
kok
9 ώρες
10 ώρες
18 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 33
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 33
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι
kok
υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές
υποχρεωτικός
προαιρετικός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 34
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 34
Η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως
kok
διαθεσιμότητα
άλλη εργασία
διάλειμμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 35
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 35
Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
kok
η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα
η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια
η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 36
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 36
Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι
kok
2 έτη
3 έτη
5 έτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 37
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 37
Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
kok
Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα
Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 38
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 38
Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
kok
Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 39
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 39
Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
kok
Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 40
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 40
Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
kok
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 41
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 41
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό
kok
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
απέλαση
διοικητικές μόνο κυρώσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 42
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 42
Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι
kok
η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών
η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών
η δήμευση του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 43
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 43
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται
kok
ο καφές και το νερό
οι χάρτες
τα γυαλιά ηλίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 44
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 44
Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν
kok
πυξίδα
ρολόι
εκκρεμές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 45
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 45
Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
kok
ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα
ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος
το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 46
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 46
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
kok
τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 47
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
kok
η αποφυγή εμποδίου
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 48
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 48
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
kok
100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 49
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 49
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
kok
το σβήσιμο της μηχανής
η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 50
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
kok
τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
αφαιρέσετε τα ρούχα τους
εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 51
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 51
Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών
περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου
περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 52
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 52
Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυματισμός. Ποινικά δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός
kok
δεν είχε ασφάλιση
είχε καταναλώσει αλκοόλ
είναι επαγγελματίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 53
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 53
Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
kok
οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 54
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 54
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
kok
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 55
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 55
Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν
kok
αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές
αποκλειστικά εθνικές μεταφορές
και τα δύο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 56
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 56
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
kok
ΣΕΚΟΟΜΕΕ
ΣΕΚΑΜ
ΚΕΘΕΥΟ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 57
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 57
Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
kok
στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 58
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 58
Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
kok
weigh in motion, sensors
GPS, GIS
RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 59
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 59
Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
kok
είναι θετική για την υγεία
πρέπει να αποφεύγεται
πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 60
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 60
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
kok
διεύρυνση του οπτικού πεδίου
μείωση του χρόνου αντίδρασης
περιορισμό του οπτικού πεδίου
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
3
2
2
3
1
4
3
5
2
6
2
7
1
8
2
9
3
10
3
11
3
12
2
13
1
14
2
15
2
16
2
17
1
18
2
19
2
20
2
21
3
22
2
23
1
24
1
25
2
26
2
27
2
28
2
29
3
30
2
31
1
32
2
33
2
34
2
35
2
36
3
37
1
38
1
39
2
40
3
41
1
42
3
43
3
44
3
45
2
46
1
47
1
48
1
49
1
50
3
51
1
52
3
53
1
54
1
55
3
56
2
57
2
58
3
59
1
60
3
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ (η ακριβής έκφραση είναι καταλυτικός μετατροπέας)    Μηχανισμός, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι συνέχεια της εξάτμισης. Σκοπός του είναι η μέσω κάποιων χημικών αντιδράσεων μετατροπή των προϊόντων της καύσης σε πιο ακίνδυνες μορφές ρύπων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται (ως πιο αποτελεσματικά) στους καταλύτες, είναι η πλατίνα, το παλλάδιο και το ρόδιο. Συνηθέστερη μορφή καταλύτη είναι ο τριοδικός. Ορισμένες εταιρίες εφοδιάζουν τους καταλύτες με αισθητήρα τύπου «Λάμδα» για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    Η πρόοδος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έχει φέρει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων στη λειτουργία των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Βασικό Η/Σ είναι εκείνο του ελέγχου του κινητήρα, που στηρίζεται στη λειτουργία αισθητήρων. Αυτοί μεταδίδουν τις διάφορες πληροφορίες για την καλή ή μη λειτουργία κάθε συστήματος ή μεμονωμένου εξαρτήματος και πληροφορούν με ανάλογες ενδείξεις στο ταμπλό, τον οδηγό ή τον μηχανικό. Ηλεκτρονικά πλέον είναι τα συστήματα ανάφλεξης, τροφοδοσίας, επανακυκλοφορίας καυσαερίων κι ακόμη - σε ακριβά αυτοκίνητα - ανάρτησης, διεύθυνσης κλπ.
Ζώα   Tα κατoικίδια και σταυλoδίαιτα ζώα.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

Εδώ και χρόνια επικρατεί μια μάχη ανάμεσα στη Hewlett Packard, τη Lenovo, την Acer, την Toshiba και μερικές ακόμα εταιρείες για το ποια είναι η καλύτερη μετά την Apple στην κατασκευή φορητών υπολογιστών επαγγελματικής χρήσης. Την απάντηση τη δίνει η Dell με το καινούργιο Precision M3800 το οποίο θεωρεί μακράν καλύτερο από το τελευταίο ΜacBook