?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 1
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
kok
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 2
Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
kok
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτως διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
kok
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
kok
Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 5
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
kok
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 6
Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
kok
Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 7
Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
kok
Έκτακτων μετακινήσεων.
Διεθνών μετακινήσεων.
Αυτόνομων μετακινήσεων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 8
Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
kok
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 9
Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
kok
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 10
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
kok
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 11
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
kok
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Σε καιρό βροχής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 12
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»:
kok
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 13
Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
kok
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 14
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
kok
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό τα παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 16
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
kok
Στο κέντρο στροφής.
Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 17
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
kok
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 18
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
kok
Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 19
Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
kok
4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 20
Τριβή ονομάζεται:
kok
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 21
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
kok
Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 23
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
kok
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 24
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του:
kok
Αρνητικά.
θετικό.
θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 25
Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
kok
Στα τέλη κυκλοφορίας.
Της οικονομίας καυσίμου.
Της ηχορύπανσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 26
Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
kok
Αυξάνεται.
Μειώνεται.
Παραμένει σταθερή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 27
Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
kok
Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθημένων.
Καθημένων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Καθημένων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 28
Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
kok
Του κατασκευαστή του οχήματος.
Του οδηγού.
Του οικείου ΚΤΕΟ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 29
Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
kok
80 km/h.
70 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 30
Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
kok
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 31
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 31
Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά.
Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 32
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 32
Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν ή όχι.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 33
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 33
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
kok
Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Συντήρησης του οχήματος.
Οδικής ασφάλειας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 34
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 34
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
kok
10 ώρες.
8 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 35
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 35
Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
kok
Άλλης εργασίας.
Φυσικής άσκησης.
Οδήγησης άλλου οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 36
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 36
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
kok
Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 37
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 38
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 38
Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
kok
Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 39
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 39
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
kok
30 ωρών.
24 ωρών.
21 ωρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 40
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
kok
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες εργασίας.
Τις ώρες ύπνου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 41
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 41
Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
kok
Που ανήκουν στο στρατό.
Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 42
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 42
Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
kok
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 43
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 43
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
kok
Κάθε χρόνο.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Μετά από κάθε επισκευή του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 44
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 44
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
kok
Συγκοινωνία.
Μεταφορά λουομένων.
Μεταφορά μαθητών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 45
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 45
Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
kok
Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 46
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 46
Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
kok
Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 47
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 47
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
kok
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
Τις χώρες προορισμού.
Τις χώρες προέλευσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 48
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 48
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
kok
Το όνομα πατρός.
Η ιθαγένεια.
Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 49
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 49
Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
kok
Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 50
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 50
Η ζώνη ασφαλείας:
kok
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 51
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 51
Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
kok
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 52
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 52
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 53
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 53
Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
kok
Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 54
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
kok
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 55
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 55
Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 56
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 56
Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
kok
Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Νεκρό.
Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 57
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 57
Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
kok
Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 58
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 58
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 59
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 59
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
kok
Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 60
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 60
Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
kok
Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρωίες πρωινές.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
3
2
1
3
3
4
1
5
2
6
2
7
3
8
1
9
2
10
3
11
1
12
3
13
3
14
1
15
3
16
3
17
1
18
2
19
2
20
3
21
1
22
2
23
2
24
1
25
3
26
1
27
2
28
2
29
1
30
3
31
3
32
1
33
3
34
1
35
3
36
2
37
3
38
3
39
1
40
3
41
1
42
2
43
3
44
1
45
3
46
2
47
2
48
1
49
3
50
3
51
2
52
3
53
1
54
3
55
2
56
1
57
2
58
1
59
3
60
3
STATISTICS
6
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ    Είναι μηχανισμός συστήματος διεύθυνσης, «ανταγωνιστικός» της κρεμαργιέρας (που έχει «κυριαρχήσει» στα αυτοκίνητα), ο οποίος αποτελείται από ένα ατέρμονα κοχλία, οδοντωτό μεταλλικό σώμα και έδρανα σχήματος σφαιρών. Κινούνται από τον άξονα του τιμονιού και μεταδίδουν την κίνηση στον μηχανισμό στροφής των κατευθυντήριων τροχών.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ    Βλέπε Κυβισμός.
ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ    Η χαρακτηριστική κίνηση του εμπρόσθιου άξονα, που εμφανίζεται ενοχλητικά όταν έχει βλάβη το σύστημα διεύθυνσης, η ζυγοστάθμιση των τροχών κλπ. Είναι εμφανές στο τιμόνι.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air