?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 1
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
kok
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 2
Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
kok
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
Τακτική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
kok
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
kok
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 5
Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»:
kok
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 6
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
kok
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 7
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
kok
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 8
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 9
Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
kok
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 10
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
kok
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 11
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
kok
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 12
Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
kok
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 13
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
kok
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 14
Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
kok
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται.
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 16
Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
kok
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 17
Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
kok
Ελκτική δύναμη.
Φυγόκεντρος δύναμη.
Δύναμη βαρύτητας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 18
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 19
Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
kok
4 τόνοι.
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 20
«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 21
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
kok
Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 22
Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
kok
Το εσωτερικό της στροφής.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το δάπεδο του λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 23
Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
kok
Εντός κατοικημένων περιοχών.
Εκτός κατοικημένων περιοχών.
Μέσα σε σήραγγες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 24
Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
kok
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 25
Η ορθολογική οδήγηση:
kok
Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 26
Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
kok
Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 27
Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
kok
Καθημένων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Καθημένων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθημένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 28
Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
kok
Του οδηγού.
Του κατασκευαστή του οχήματος.
Του οικείου ΚΤΕΟ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 29
Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σ' αυτήν την περίπτωση, συνιστάται όπως ο οδηγός:
kok
Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 30
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
kok
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 31
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 31
Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
kok
Στις στάσεις κατά την απο/επιβίβαση.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 32
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 32
Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
kok
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
Της φλυαρίας τους.
Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 33
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 33
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
kok
Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 34
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 34
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
kok
8 ώρες.
10 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 35
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 35
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
kok
Της επόμενης Κυριακής.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 36
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 36
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
kok
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 37
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 37
Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
kok
24 και 48 ωρών.
24 και 45 ωρών.
24 και 45 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 38
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 38
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
kok
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 39
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 39
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
kok
90 ώρες.
144 ώρες.
112 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 40
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 40
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:
kok
10 ώρες.
20 ώρες.
30 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 41
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 41
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
kok
8 θέσεων επιβατών.
16 θέσεων επιβατών.
24 θέσεων επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 42
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 42
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
kok
Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τη συσκευή του ταχογράφου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 43
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«Άλλες εργασίες».
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 44
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 44
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
kok
Συγκοινωνία.
Μεταφορά λουομένων.
Μεταφορά μαθητών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 45
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 45
Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
kok
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Δεν έχει κανείς.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 46
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 46
Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
kok
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για την απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 47
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 47
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
kok
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Απέλαση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 48
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 48
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδό του στη χώρα, ο μεταφορέας:
kok
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Απαλλάσσεται.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 49
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 49
Η εργονομία ασχολείται με:
kok
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 50
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 50
Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
kok
Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 51
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 51
Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
kok
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 52
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 52
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 53
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 53
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
kok
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 54
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
kok
Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 55
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 55
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
kok
Υποχρεωτική.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Ανώφελη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 56
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 56
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
kok
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 57
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 57
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
kok
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δύο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 58
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 58
Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:
kok
Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 59
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 59
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
kok
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 60
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 60
Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:
kok
Ο δυνατός καφές.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
2
2
3
2
4
1
5
3
6
1
7
2
8
1
9
2
10
2
11
2
12
3
13
2
14
1
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
3
21
1
22
2
23
2
24
1
25
1
26
3
27
2
28
1
29
1
30
3
31
2
32
3
33
2
34
2
35
1
36
2
37
2
38
1
39
1
40
2
41
1
42
2
43
1
44
1
45
1
46
1
47
2
48
3
49
1
50
3
51
3
52
1
53
1
54
2
55
2
56
3
57
2
58
3
59
1
60
2
STATISTICS
6
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΒΟΛΑΝ    Η γαλλική ονομασία του τιμονιού και στη γλώσσα των μηχανικών ο σφόνδυλος.
Φώτα oμίχλης   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμoύ της oδoύ σε περιπτώσεις oμίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίων βρoχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ.
ΛΟΥΚΙ    Είναι η υδρορροή.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε