?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
QUESTION 1
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 1
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
kok
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 2
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 2
Τα τουριστικά λεωφορεία:
kok
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 3
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
kok
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 4
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
kok
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 5
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 5
Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»:
kok
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 6
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 6
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
kok
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 7
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 7
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
kok
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 8
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 8
Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
kok
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 9
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 9
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
kok
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 10
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 10
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
kok
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 11
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 11
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
kok
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 12
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 12
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
kok
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 13
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 13
Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
kok
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 14
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 14
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
kok
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό τα παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 15
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται.
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 16
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 16
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
kok
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στον κινητήρα.
Στο κέντρο βάρους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 17
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 17
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
kok
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 18
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 18
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
kok
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 19
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 19
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 20
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 20
Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
kok
Τακτική γραμμή.
Ειδική τακτική γραμμή.
Έκτακτη γραμμή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 21
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 21
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή:
kok
Σε κατωφέρεια.
Σε ανωφέρεια.
Σε στροφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 22
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 22
Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
kok
Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ee για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ee για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ee μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 23
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 23
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
kok
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 24
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 24
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
kok
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 25
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 25
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
kok
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 26
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 26
Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
kok
Ηχορύπανση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 27
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 27
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
kok
Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 28
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 28
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
kok
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 29
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 29
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
kok
90 km/h.
80 km/h.
70 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 30
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 30
Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
kok
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 31
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 32
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 32
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
kok
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.
Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 33
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 33
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
kok
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 34
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 34
Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών) εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
112 ώρες.
100 ώρες.
90 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 35
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 35
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
kok
Της επόμενης Κυριακής.
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 36
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 36
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
kok
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 37
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 38
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 38
Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
kok
56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 39
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 39
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
kok
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 40
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 40
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
kok
«Ανάπαυση».
«Διαθεσιμότητα».
«Αλλη εργασία».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 41
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 41
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
kok
16 θέσεων επιβατών.
8 θέσεων επιβατών.
24 θέσεων επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 42
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 42
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
kok
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 43
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 44
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 44
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
kok
Συγκοινωνία.
Μεταφορά λουομένων.
Μεταφορά μαθητών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 45
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 45
Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
kok
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Δεν έχει κανείς.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 46
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 47
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 47
Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
kok
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 48
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 48
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
kok
Το σημείο διάβασης των συνόρων.
Η ημερομηνία γέννησης.
Η διεύθυνση κατοικίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 49
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 49
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
kok
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στην ευστάθεια του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 50
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 50
Η ζώνη ασφαλείας:
kok
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 51
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 51
Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
kok
Ίση.
Μικρότερη.
Μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 52
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 52
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
kok
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 53
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 53
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
kok
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 54
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
kok
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 55
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 56
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 56
Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
kok
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του προσφέρετε νερό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 57
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 57
Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:
kok
Ίδιες για τους ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 58
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 58
Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
kok
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Απώλεια σωματικού βάρους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 59
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 59
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
kok
Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
QUESTION 60
my top logo test drive
my top logo test drive
QUESTION 60
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
kok
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Η πρόληψή του.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
2
2
2
3
1
4
3
5
3
6
1
7
3
8
2
9
2
10
3
11
2
12
1
13
2
14
1
15
2
16
3
17
2
18
3
19
2
20
1
21
3
22
1
23
1
24
2
25
1
26
3
27
2
28
3
29
2
30
1
31
3
32
2
33
3
34
3
35
1
36
2
37
2
38
2
39
1
40
2
41
2
42
3
43
3
44
1
45
1
46
3
47
2
48
3
49
2
50
3
51
2
52
2
53
3
54
3
55
3
56
2
57
2
58
1
59
3
60
3
STATISTICS
6
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα ημέρας   Τα φώτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθιστούν ένα όχημα περισσότερο ορατό από μπροστά, όταν το όχημα είναι εν κινήσει.
ΟΚΤΑΝΙΟ    Έτσι λέγεται η μονάδα μέτρησης της αντικροτικής ικανότητας της βενζίνης. Η αντικροτική ικανότητα της βενζίνης, «ανεβαίνει» μαζί με τον αριθμό των οκτανίων.
Δημόσια κυκλoφoρία   H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Εδώ και 4 χρόνια η παράδοση της Samsung είναι να ανακοινώνει τα Samsung Galaxy Note στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Πέρσι έκανε το ίδιο με το Samsung Galaxy Note 4, αλλά μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο φέτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε