?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c065
Drejtim per tek vendi i lejuar i parkimit.
Rruge me nje drejtim (teke).
Dalje nga vendi i lejuar i parkimit.
c065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c128
Ndalohet hyrja tek mjete e motorizuara me perjashtim te motocikletave.
Ndalohet hyrja tek autoveturat.
Rruge ku qarkullojne vetem autoveturat.
c128
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c158
Kanal i rrezikshem ne drejtimin e djathte te rruges.
Pengese ne forme kurizi mbi rruge ne te dy ekstremet anesore te rruges.
Kanal i rrezikshem i cili pret vertikalisht rrugen ose grope ne gjatesi te rruges.
c158
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c189
Rrezik nga renia e gureve ne rruge automobilistike.
Kujdes! Flakje llumi (balte).
Flakje e rrezikshme zhavori (gurre te vegjel).
c189
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ku e takoni kete tabele rrugore:
c220
Para kalimit te sheshte hekurudhor.
Ne dalje nga rruga e qarkullimit te shpejte.
Para korsese se ngandalesimit te shpejtesise se rruges automobilistike.
c220
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Kur lejohet te kaloni nje kalim hekurudhor me semafor te ndricueshem me nderprerje nga i cili porsa kaloi nje tren:
kok
Sapo te filloje qarkullimi perballe, dhe le te jete akoma ndezur drita e kuqe e nderprere.
Menjehere sapo te kaloje treni megjithe qe le te jete akoma ndezur drita e kuqe e nderprere.
Kur do te fiket drita e kuqe e nderprere.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Cili mjet duhet te prese qe te kaloje tjetri dhe perse:
d060
Mjeti Nr. 1 pasi hyn ne rruge me te gjere.
Mjeti Nr. 1 pasi eshte me i vogel dhe me i lehte.
Mjeti Nr. 2 sepse vjen nga ana e majte e mjetit Nr. 1.
d060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Nje fener ( semafor) i kuq eshte mbi nje Inspektor Rrugor.
kok
Jo.
Po.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Nese ne nje rruge automobilistike me drejtim te dyfishte drejtimet e qarkullimit ndahen nepermjet dy vijave te bardha te vazhdueshme, lejohet kapercimi i tyre:
kok
Jo, ne asnje rast.
Po, nese keni sheshpamje dhe kontrolloni drejtimin e kundert.
Po, nese automjeti para jush ecen me shpejtesi shume te vogel.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Bie shi dhe ndiqni nje automjet. Do te duhet te lini distance sigurie te pakten:
kok
4 sekonda.
3 sekonda.
2 sekonda.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ne cfare distance nga semafori ndricues lejohet te parkoni automjetin tuaj:
kok
Ne distance me te madhe se 5 metra.
Ne distance me te madhe se 10 metra.
Ne distance me te madhe se 20 metra.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ne kete rast nese nje veprim per te bere pas (indietro) eshte e domosdoshme:
th15
Kamioni te terhiqet pas.
Autobuzi te terhiqet pas.
th15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Ndryshoni marshin brenda ktheses :
kok
Ky veprim eshte i drejte.
Eshte veprim i gabuar.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Mund te kryeni parakalim prane nje kalimi kembesoresh:
ia08
Vetem nese behet fjale per te kaluar nje motociklete.
Nese nuk ka ndonje kembesor qe te pershkoje dhe nese semaforet ndricues ju e lejojne.
ia08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Perpara automjetit tuaj kalon nje kope me kafshe. Cfare duhet te llogarisni:
kok
Ka mundesi qe te ndjekin kopene edhe kafshe te tjera te vetmuara.
Nuk duhet te llogarisni se ka kafshe te tjera te vetmuara te cilat ndjekin kopene.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Gjate ecjes tuaj me automjet konstatoni se kini humbur kontrollin e automjetit sepse ne asfalt ka vajra. Cfare do te beni:
kok
Do te lini leven e kembes se shpejtesive dhe do te vini shpejtesine me te ulet.
Do te ngadalesoni duke perdorur frenat.
Do te shkelni leven e kembes se shpejtesive dhe do te korigjoni ecjen me timonin.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Konsumimi i pijeve alkoolike mund te shkaktoje gjate drejtimit (shoferimit) te automjetit:
kok
Vigjilence te shtuar.
Reagime me te shpejta.
Ndjenje te rreme te vetebindjes.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Kur dy rruge automobilistike bashkohen japin perparesi automjetet qe levizin:
kok
Tek dega e djathte ne lidhje me ato qe levizin nga krahu i majte.
Tek dega e majte ne lidhje me ato qe levizin ne krah te djathte.
Tek dega qe shenohet me tabela "dhenie perparesi".
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Sa here qe parakaloni nje automjet, naten dhe lejohet te ndizni dritat e kalimit, e beni kete:
kok
Kur jini majtas dhe para se te arrini afer tij.
Pak para se te spostoheni majtas.
Kur jini afer tij.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Reshqitje uji ndodh:
kok
Kur lagni shoferet e tjere me ujin e rruges.
Kur automjeti juaj reshqet ne nje shtrese uji te rruges.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Ne nje tatepjete te madhe me e preferueshme te:
in04
Frenoni vazhdimisht.
Ulni lidhjen tek kamjoja e shpejtesive qe te perfitoni nga "frenimi" i motorit.
Drejtoni automjetin pa marsha (afolio).
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Si do te verifikoni nese funksionojne rripat automatike te sigurimit:
kok
Mbasi automjeti te kete mare shpejtesi te madhe shkelni frenat me force.
Duke i terhequr menjehere me force.
Rripat automatike te sigurimit nuk kane nevoje per tu kontrolluar.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Nje nenpunes i hekurudhes ne nje kalim te vijes hekurudhore tund nje drite te kuqe. Si duhet te veproni:
kok
Kaloni me ngadale shinat.
Ndaleni ne distance siguruese para kalimit te vijes hekurudhore.
Kaloni shinat me shpejtesi.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Midis ketyre shkeljeve cila duhet te ndiqet si faj i jashtligjshem:
kok
Mos ndalja e automjetit tek tabela STOP.
Permbajtja e alkoolit ne gjak me shume se 1,10 gram per liter gjaku.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Cfare mund te shtoje konsumimin e lendes djegese:
kok
Kur drejtojme automjetin me filter ajri te ri.
Kur drejtojme automjetin me numrin maksimal te xhirove te motorit.
Kur drejtojme automjetin pa ngarkese te tepert.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Ndotja e atmosferes qe shkaktohet nga automjetet me motor benzine
kok
Nuk varet nga normalizimi i motorit
Mund te shkaktohet nga mosdjegja mire e karburantit
Nuk varet nga ekzistenca e plumbit ne benzine
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Kjo tabele rrugore tregon rezik per shkak:
c025
Kryqëzim hekurudhor i rrafshtë ose kalim tramvaji
Te kalimit hekurudhor te paruajtur.
c025
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Si veproni kur shikoni kete tabele rrugore:
c097
Vazhdoni ecjen tuaj pa asnje vonese.
Ndaloni në vijën e shënuar për këtë ose në rast se nuk ka, ndaloni përpara tabelës dhe nuk niseni pa u siguruar se nuk afrohet tren ose tramvaj
Nderprisni shpejtesine , kontrolloni nese afrohet tren dhe vazhdoni ecjen perpara.
c097
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Kjo tabele thekson:
d029
Afroheni kryqëzimt hekurudhor të rrafshtë ose kalimit të tramvajit pa barra të lëvizshme
Afrim tek kalimi qe ka kurriz.
d029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Cili eshte kufiri maksimal i lejuar i autoveturave ne rruge automobilistike kur ky kufi nuk percaktohet me tabela te vecanta:
kok
150 km/h.
130 km/h
100 km/h.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
20
2
1
20
3
3
20
4
3
20
5
3
20
6
3
20
9
1
13
10
1
2
11
3
21
12
1
18
13
2
22
14
2
24
15
1
24
16
1
6
17
3
1
18
3
4
19
3
15
20
2
19
21
2
5
22
2
23
23
2
9
24
2
10
25
2
17
26
2
14
27
1
20
28
2
20
29
1
7
30
2
25
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ    (ροπής) Σύστημα συμπλέκτη αυτομάτων κιβωτίων που ομαλοποιεί τη μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στο κιβώτιο ταχυτήτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    Είναι η φάση εισαγωγής του καυσίμου, ένας από τους χρόνους λειτουργίας του κινητήρα.
ΟΦΣΕΤ    Το διάστημα ανάμεσα στο σημείο τομής της νοητής προέκτασης του άξονα του «βασιλικού» πείρου με το επίπεδο του δρόμου και στη διαμήκη γραμμή του ίχνους του κέντρου του πέλματος του ελαστικού.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Εδώ και χρόνια επικρατεί μια μάχη ανάμεσα στη Hewlett Packard, τη Lenovo, την Acer, την Toshiba και μερικές ακόμα εταιρείες για το ποια είναι η καλύτερη μετά την Apple στην κατασκευή φορητών υπολογιστών επαγγελματικής χρήσης. Την απάντηση τη δίνει η Dell με το καινούργιο Precision M3800 το οποίο θεωρεί μακράν καλύτερο από το τελευταίο ΜacBook