?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Cfare duhet te kete kujdes shoferi gjate perdorimit te pasqyres se nje autoveture:
kok
Pasqyrat duhet te jene te pershtatshme per secilin shofer.
Pasqyra e brendeshme ben gjithmone te mundur pamjen e plote te anes se djathte.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Gominat e pastruesve te xhamave zevendesohen:
kok
Gjate veres.
Sa here jane ngrene dhe te pakten nje here ne vit dhe preferohet gjithmone para se te vije dimri.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Drejtoni automjetin tuaj ne kete rruge ku sheshpamja eshte e mire:
c011
Te jini te gatshem per te ulur shpejtesine tuaj, mundet te ekzistoje ndonje rrezik te cilin ende nuk e kini vene re.
Kufiri minimal i lejuar i shpejtesise eshte 90 Km/h.
c011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c048
Rajon turistik.
Fillim i rajonit te banuar.
Ambient arkeologjik.
c048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c084
Kalim nentokesor per kembesore.
Kalim mbitokesor per kembesore.
Kalim me terren te parregullt per kembesore pa shkallare.
c084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c116
Rruge e mbyllur per shkak te reshqitjeve te dheut.
Dalje nga kantieri.
Rrezik per shkak te kryerjes se veprave ne rruge.
c116
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Cili drejtim i ecjes ka perparesi kalimi:
c146
Drejtimi α - γ.
Drejtimi α - β.
Asnje drejtim.
c146
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c177
Ndalohet hyrja tek kamjonet e rende, pasi poshte shtreses se rruges ka kanal uji.
Ndalohet hyrja tek automjetet qe transportojne mbi peshen e caktuar lende, te cilat mund te shkaktojne kontaminimin e ujerave.
Ndalohet hyrja e autocisternave (autoboteve).
c177
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Cili drejtim ecje ka perparesi:
c207
Asnje drejtim.
Drejtimi α- γ.
Drejtimi α - β.
c207
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Tek cilet automjete drejtohet permbajtja e kesaj tabele:
c239
Tek automjetet te cilat transportojne mbi sasine e caktuar lende te cilat mund te shkaktojne ndotjen e ujerave.
Tek automjetet qe transportojne mbi sasine e caktuar lende eksplosive ndezese.
Tek automjetet qe transportojne lende te rrezikshme.
c239
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Automjeti me ngjyre blu duhet te jape perparesine:
d015
Tek kamioni.
Tek automjeti me ngjyre te kuqe.
d015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Cili automjet lejohet te kthehet:
d048
Automjeti - 1.
Automjeti - 2.
Dhe te dy automjetet.
d048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Cili automjet duhet te kaloje i fundit kryqezimin:
d078
Automjeti No. 1.
Automjeti No. 2.
Automjeti No. 3.
d078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Sapo te merni lejen tuaj te drejtimit te automjetit, jeni i detyruar te vendosni shenjen e vecante te shoferit te ri (N) tek xhami i pasem i automjetit tuaj per nje vit:
e03
Vetem brenda qyteteve.
Vetem ne rruget e qarkullimit te shpejte dhe tek rruget automobilistike.
Ne te gjithe rjetin rrugor.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Ne qarkullimin normal kur korset kufizohen me vija te nderprera:
st02
Levizni me automjetin tuaj ne anen e majte te korses.
Drejtoni ( shoferoni) brenda kufijve te korses dhe sa me shume te jete e mundur ne brendesi te saj.
Levizni teresisht ne anen e djathte te korses.
st02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Nese jini shume i kujdesshem eliminohet koha e reagimit:
kok
PO.
JO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Automjeti eshte parkuar mire:
h21
JO.
PO.
h21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Ne cilin rast lejohet te parakaloni automjet para jush i cili parakalon automjet tjeter:
kok
Ne asnje rast.
Kur rruga ka te pakten tre (3) korse qarkullimi per secilin drejtim.
Vetem ne rruge me nje drejtim(teke).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Si duhet te veproni kur shikoni tabelat rrugore te fotografise dhe perse:
i03
Duhet te shtoni vemendjen tuaj duke prere shpejtesine e automjetit tuaj po te jete nevoja, sepse tabelat paralajmerojne per vije - lakimi te rrezikshme majtas.
Duhet te levizni me drejtim majtas, pasi tabelat tregojne se eshte i detyrueshem drejtim majtas.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Neqoftese konceptoni se nje automjet, i cili vjen nga drejtimi i kundert drejt mjetit me tuaj per aresye te avarise mekanike ose per shkak tjeter si do te reagoni:
kok
Do te frenoni menjehere dhe do te fikni e do te ndizni dritat tuaja ne menyre te vazhdueshme.
Do te perpiqeni te levizni sa me shume te jete e mundur djathtas ne menyre qe te dilni nga orbita e automjetit qe ka demtim, duke i rene vazhdimisht burise dhe mbani ndezur dritat e automjetit tuaj.
Do te frenoni menjehere.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
A eshte keshillim i drejte qe te beni pushime:
ib03
Per cdo 500 km.
Ne cdo 2 (dy) ore.
ib03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Konsumimi i pijeve alkolike.
kok
Ju shpie ne mbivleresim te aftesive.
Ul kohen e reagimit tuaj.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Per te hyre ne nje korse normale te qarkullimit te rruges automobilistike:
id02
Shikoni pasqyren e jashtme, shtoni shpejtesine, nderroni korse.
Shtoni shpejtesine, shikoni pasqyren e jashtme, nderroni korse.
Shtoni shpejtesine, hyni me kujdes progresivisht, nderroni korse.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Kur ne rruge automobilistike qarkullimi eshte i dendur dhe behet ne rjeshta:
ie10
Mund te parakaloni duke nderruar rjesht.
Rrini gjithmone tek rrjeshti juaj dhe ndizni dritat e urgjences gjate kohes se ndonje ngadalesimi te befasishem.
ie10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Duhet te ndrroni dritat e ecjes me dritat e kryqezimit:
ist02
Ne kulmin e nje kodre te pjeret.
Tek kryqezimet.
Para se te kryqezoheni me nje automjet i cili leviz ne drejtim te kundert ose kur ndiqni nje automjet.
ist02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Ne darke kujdeseni per te shquar nje aksident:
kok
Ndriconi vendin e aksidentit nga anet duke vene ne veprim dhe dritat e urgjences se automjetit tuaj.
Ndriconi me dritat e kryqezimit ne drejtim te qarkullimit.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Kur lejohet te qarkulloni ne rruget publike me nje mjet te mekanizuar:
kok
Kur automjeti nuk ploteson kushtet e siguracionit te qarkullimit.
Kur kini ne zoterimin tuaj lejen e qarkullimit te automjetit.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Kur jini duke drejtuar automjetin, konstatoni befasisht se disa nga dritat e automjetit tuaj nuk ndizen, cfare ndodh:
kok
Defekt ne akumulator ( bateri).
Eshte djegur siguresa e qarkut perkates elektrik.
Defekt ne motor.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Rimorkjimi i rastesishem (rethanor) i automjetit tjeter:
kok
Ndalohet.
Lejohet nen disa kushte por nuk rekomandohet.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Cila menyre shoferimi (drejtimi) ndihmon ne kursim te lendes djegese:
kok
Te drejtoni automjetin me numrin maksimal te xhirove.
Te drejtoni automjetin me kujdes dhe te lini gazin ne kohe.
Te drejtoni automjetin me numrin me te vogel te xhirove.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
16
2
2
12
3
1
20
4
2
20
5
3
20
6
3
20
7
1
20
8
2
20
9
3
20
10
2
20
11
1
7
12
2
7
13
3
7
14
3
25
15
2
13
16
2
2
17
1
21
18
1
18
19
1
22
20
2
24
21
2
6
22
1
1
23
1
8
24
2
4
25
3
15
26
1
3
27
2
23
28
2
23
29
2
9
30
2
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΕΛΕ    Η ηλεκτρονική συσκευή. Στα ελληνικά αυτόματος.
ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ    Η αντίσταση του αυτοκινήτου στον αέρα. που είναι ανάλογη της μετωπικής επιφάνειας του. Έχει συντελεστή που συμβολίζεται με τα λατινικά γράμματα cx ή cd.
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ    Βοηθητικός μηχανικός μηχανισμός πέδησης του αυτοκινήτου που επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς.
Technology Tips
H MasterCard ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο feature το οποίο θα επιτρέπει στους πελάτες της να επιβεβαιώνουν τις online αγορές τους μέσω μιας selfie φωτογραφίας, διότι δεν είναι μόνο οι κατασκευαστές smartphones που υποκύπτουν στην μόδα των selfies. Το «πείραμα» θα ξεκινήσει το φθινόπωρο με 500 χρήστες να δοκιμάζουν το νέο χαρακτηριστικό. Αν όλα πάνε

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί