?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Nese krahasoni timonin me fushen me numra sahatit tuaj me tregues, pozicioni ι drejte i duarve ne ecje te drejte vendoset:
kok
Njembedhjete e pese.
Nente.
Nente e nje cerek deri ne dhjete e dhjete.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Cila eshte rendesia e kesaj tabele:
c033
Fund i shpejtesise minimale te detyruar 30 Km/ore.
Ndalohet rritja e shpejtesise me shume se 30 Km/ ore.
Dalje jashte rajonit qe eshte ne fuqi kufiri maksimal i shpejtesise 30 Km/ore.
c033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c071
Rruge automobilistike me gjeresi 2 m.
Ndalohet hyrja tek automjetet qe kalojne gjeresine e pergjitheshme te 2 m.
Ndalohet afrimi i automjetit qe ecen para jush ne distance me te vogel se 2 m.
c071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c103
Pike furnizimi me karburant.
Qender Shendetesore Bujqesore( Rajonale).
Aerodrom.
c103
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Si veproni duke pare kete tabele rrugore;
c134
Kujdeseni te siguroni parakalimin tek te gjithe automjetet e anes se djathte.
Pershtatni shpejtesine e automjetit per aresye te ngushtimit te rezikshem ne anen e djathte te rruges.
Pershtatni shpejtesine e automjetit per aresye te ngushtimit te rezikshem ne anen e majte te rruges.
c134
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c164
Drejtim i automjeteve per parkim ne shesh.
Paralajmerim per tu drejtuar automjetet ne nje vend te strehuar per parkim.
Drejtim i automjeteve ne vend te posacem per parkim.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Si veproni duke pare kete tabele rrugore:
c195
Afroheni me kujdes tek kalimi i kembesoreve dhe leshoni perparesine e kalimit tek kembesoret qe e pershkojne.
Shpejtoni me qellim qe te kaloni perpara kembesoreve.
Ndaleni mbi kalimin e kembesoreve.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c226
Koordinim i qarkullimit rrugor nga Inspektori Rrugor Shkollor.
Koordinim i qarkullimit rrugor nga Inspektori Rrugor.
c226
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Ky vijezimi i verdhe (rjeta vijezuese) detyron automjetet te presin deri sa te kthehen:
d001
JO.
PO.
d001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Jini duke ecur ne korsen e majte te qarkullimit ne rrugen e fotografise dhe kini per qellim te ktheheni djathtas tek kryqezimi i ardhshem i cili shenohet me shigjete. Cilat jane veprimet qe duhet te beni:
d036
Do te pershpejtoni automjetin tuaj duke parakaluar automjetin qe kini perpara, do te njoftoni shoferin e tij dhe do te ktheheni djathtas.
Do te paralajmeroni shoferet qe vijne pas jush per qellimin tuaj, do te kontrolloni levizjen e korses se djathte te qarkullimit, do te levizni ne menyre progresive drejt korses se djathte te qarkullimit dhe do te ktheheni djathtas.
d036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Cili automjet dhe perse ka perparesi kalimi:
d066
Automjeti No. 2 sepse vjen nga ana e djathte e Automjetit 1.
Automjeti No. 1 sepse leviz ne rruge me perparesi.
Automjeti No. 2 sepse ruan drejtimin e ecjes se tij.
d066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ne cilen nga rastet e meposhtme ai qe leviz nga krahu i djathte nuk ka perparesi.
kok
Kur ne rruge qe ka ndermend te hyje ose ta pershkoje ate levizin mjete hekurudhore.
Kur ne rruge qe ka ndermend te hyje levizin autobuza urbane.
Kur ne rruge qe ka ndermend te hyje levizin motocikleta dhe bicikleta.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Cfare kuptojme kur themi se shoferi duhet te jete zot i shpejtesise se automjetit te tij:
kok
Te drejtoje automjetin e tij me shpejtesi te vogel.
Te mundet te shtoje dhe te ule shpejtesine e automjetit te tij.
Te koordinoje shpejtesine e automjetit te tij sipas kushteve ekzistuese.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ne cilat rruge te rajoneve te banuara lejohet qarkullimi i automjeteve ne rrjeshta paralele:
kok
Ne rruge me dendesi te madhe qarkullimi.
Vetem ne rruge me nje drejtim.
Ne rruge me drejtim te dyfishte me dy korse qarkullimi te pakten per cdo drejtim dhe ne rruge teke (nje drejtim) me dy korse qarkullimi te pakten.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Ku duhet te jini ne menyre te vecante me shume i vemendshem si shofer i nje autoveture me treiler me ngarkese te plote te rimorkiuar i cili nuk ka frena te veta:
kok
Aftesia e pershpejtimit do te shtohet.
Distanca e ndaljes do te behet me e vogel.
Gjatesia e frenimit do te behet me e madhe.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Kur lini automjetin tuaj perkrah trotuarit aq sa kohe u duhet per te shkarkuar e ngarkuar bagazhet:
h03
Behet fjale per parkim.
Behet fjale per pushim.
h03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Ne cilen nga vendet qe vijojne ndalohet te parkoni automjetin tuaj:
kok
Ne distance me te madhe se 20 m nga semaforet ndricues.
Mbi perkuljet e rruges.
Ne distance 12 m nga stacionet e autobuzeve.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Per te kaluar ne krah te nje kembesori jini i detyruar te lini nje distance te pakten:
kok
0,50 m.
1 m.
1.5m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Jini duke levizur tek korseja e mesme e nje rruge. Cfare duhet te kini kujdes ne menyre te vecante dhe si duhet te veproni ne kete rast:
ia17
Duhet te kini kujdes autoveturen e cila leviz nga ana e majte per tek korseja e mesme e qarkullimit dhe nese do te duhet te nderprisni shpejtesine tuaj.
Duhet te kini kujdes kembesoret dhe te vazhdoni ecjen me shpejtesi qe kini.
ia17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Nje motociklete me dy rrota e cila Ieviz me shpejtesi te vogel, hyn befas para jush ne nje rruge me qarkullim te dendur:
kok
Shkelni burine.
E lini te kaloje.
E pengoni qe te mos vije parajush.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Perse eshte e rrezikshme te pershpejtoni fort gjate nisjes:
kok
Rrotat levizese mund te bllokohen.
Rrotat aktive mund te xhirojne ne vend dhe ne rruge te rreshqitshme mjeti mund te shkase anash.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Ne cilin rast kur ju delni nga radha e automjeteve te parkuara, lejohet te nderprisni rymen e qarkullimit:
kok
Kur kini lajmeruar posacerisht shoferet e automjeteve te tjere qe vijne nga pas.
Kur rruga ka te pakten dy korse qarkullimi ne cdo drejtim ose eshte rruge me nje drejtim.
Ne asnje rast.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Rruga automobilistike:
kok
Nuk ka kryqezime dhe qarkullimi ne te eshte me i sigurte nga rjeti tjeter i mbetur rrugor.
Eshte nje rruge ku dy drejtimet e qarkullimit te saj ndahen ne menyre te vazhdueshme me vije te dyfishte.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Akoma edhe diten duhet te drejtoni automjetin me drita te ndezura:
kok
Kur pamja eshte e pamjaftueshme per shkak te xhamit qe eshte i ndotur.
Kur pamja eshte e pamjaftueshme per shkak te shiut, mjegulles ose renies se debores.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Pas nje periudhe te gjate thatesire, rruga eshte e mundur te jete me e rreshqitshme:
kok
Mbas dy oreve reshje shiu.
Kur fillon te biere shi.
Kur pushon se reni shiu.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Nje llambe ka afat te pakufizuar ekzistence.
kok
PO.
JO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Cfare duhet te kene gomat e aksit te njejte:
kok
Te kene forme te ndryshme te shuallit (te tabanit) por te njejten grade amortizimi.
Te kene grade amortizimi te ndryshme mjafton te kene njesoj formen e shuallit.
Te kene te njejten forme shualli dhe te njejten grade amortizimi.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Jini ngaterruar ne nje aksident vetem me deme materjale. Duhet te lajmeroni te demtuarin direkt apo indirekt brenda:
kok
24 oreve.
48 oreve.
7 diteve.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ku duhet te vendosni bagazhet tuaja per te kursyer lende djegese(karburant):
kok
Mbi zgare ne tavan te autovetures.
Tek vendi i bagazheve( Port bagazh).
Ne nje karoce te rimorkiuar per bagazhe.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Perdorimi i kondicionerit ne makinen tuaj
kok
Nuk ndikon ne konsumimin e karburantit
Ul konsumimin e karburantit
Shton konsuminin e karburantit
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
3
16
2
1
20
3
2
20
4
1
20
5
2
20
6
2
20
7
1
20
8
1
20
10
2
7
11
2
7
12
1
7
13
3
25
14
3
13
15
3
2
16
2
21
17
2
21
18
2
18
19
1
24
20
2
24
21
2
6
22
3
8
23
1
4
24
2
15
25
2
19
26
2
23
27
3
23
28
1
10
29
2
17
30
3
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΕΛΕ    Η ηλεκτρονική συσκευή. Στα ελληνικά αυτόματος.
ΠΥΚΝΩΤΗΣ    Εξάρτημα του συστήματος ανάφλεξης, που κάνει διακοπή του ρεύματος όταν ανοίγουν οι πλατίνες επαφής και αποκλείει τη δημιουργία σπινθήρων ανάμεσα τους.
ΜΠΙΕΛΑ    Βλέπε Διωστήρας.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Η Apple έκανε διαθέσιμο πριν από λίγο το update σε iOS 8.4 το οποίο φέρνει το πολυσυζητημένο Apple Music, την μουσική υπηρεσία της Apple που ανακοινώθηκε στο WWDC 2015 και έρχεται να ανταγωνιστεί υπηρεσίες αντίστοιχες του Spotify. Το app είναι native εφαρμογή του iOS και γι αυτό χρειάζεται να κάνετε update για να έχετε πρόσβαση.

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε