?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Nese krahasoni timonin me fushen me numra sahatit tuaj me tregues, pozicioni ι drejte i duarve ne ecje te drejte vendoset:
kok
Nente.
Nente e nje cerek deri ne dhjete e dhjete.
Njembedhjete e pese.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Cila eshte rendesia e kesaj tabele:
c033
Ndalohet rritja e shpejtesise me shume se 30 Km/ ore.
Fund i shpejtesise minimale te detyruar 30 Km/ore.
Dalje jashte rajonit qe eshte ne fuqi kufiri maksimal i shpejtesise 30 Km/ore.
c033
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c071
Ndalohet hyrja tek automjetet qe kalojne gjeresine e pergjitheshme te 2 m.
Rruge automobilistike me gjeresi 2 m.
Ndalohet afrimi i automjetit qe ecen para jush ne distance me te vogel se 2 m.
c071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c103
Qender Shendetesore Bujqesore( Rajonale).
Pike furnizimi me karburant.
Aerodrom.
c103
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Si veproni duke pare kete tabele rrugore;
c134
Pershtatni shpejtesine e automjetit per aresye te ngushtimit te rezikshem ne anen e majte te rruges.
Kujdeseni te siguroni parakalimin tek te gjithe automjetet e anes se djathte.
Pershtatni shpejtesine e automjetit per aresye te ngushtimit te rezikshem ne anen e djathte te rruges.
c134
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c164
Drejtim i automjeteve ne vend te posacem per parkim.
Paralajmerim per tu drejtuar automjetet ne nje vend te strehuar per parkim.
Drejtim i automjeteve per parkim ne shesh.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Si veproni duke pare kete tabele rrugore:
c195
Shpejtoni me qellim qe te kaloni perpara kembesoreve.
Afroheni me kujdes tek kalimi i kembesoreve dhe leshoni perparesine e kalimit tek kembesoret qe e pershkojne.
Ndaleni mbi kalimin e kembesoreve.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c226
Koordinim i qarkullimit rrugor nga Inspektori Rrugor Shkollor.
Koordinim i qarkullimit rrugor nga Inspektori Rrugor.
c226
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Ky vijezimi i verdhe (rjeta vijezuese) detyron automjetet te presin deri sa te kthehen:
d001
PO.
JO.
d001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Jini duke ecur ne korsen e majte te qarkullimit ne rrugen e fotografise dhe kini per qellim te ktheheni djathtas tek kryqezimi i ardhshem i cili shenohet me shigjete. Cilat jane veprimet qe duhet te beni:
d036
Do te paralajmeroni shoferet qe vijne pas jush per qellimin tuaj, do te kontrolloni levizjen e korses se djathte te qarkullimit, do te levizni ne menyre progresive drejt korses se djathte te qarkullimit dhe do te ktheheni djathtas.
Do te pershpejtoni automjetin tuaj duke parakaluar automjetin qe kini perpara, do te njoftoni shoferin e tij dhe do te ktheheni djathtas.
d036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Cili automjet dhe perse ka perparesi kalimi:
d066
Automjeti No. 1 sepse leviz ne rruge me perparesi.
Automjeti No. 2 sepse vjen nga ana e djathte e Automjetit 1.
Automjeti No. 2 sepse ruan drejtimin e ecjes se tij.
d066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ne cilen nga rastet e meposhtme ai qe leviz nga krahu i djathte nuk ka perparesi.
kok
Kur ne rruge qe ka ndermend te hyje levizin motocikleta dhe bicikleta.
Kur ne rruge qe ka ndermend te hyje ose ta pershkoje ate levizin mjete hekurudhore.
Kur ne rruge qe ka ndermend te hyje levizin autobuza urbane.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Cfare kuptojme kur themi se shoferi duhet te jete zot i shpejtesise se automjetit te tij:
kok
Te koordinoje shpejtesine e automjetit te tij sipas kushteve ekzistuese.
Te drejtoje automjetin e tij me shpejtesi te vogel.
Te mundet te shtoje dhe te ule shpejtesine e automjetit te tij.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ne cilat rruge te rajoneve te banuara lejohet qarkullimi i automjeteve ne rrjeshta paralele:
kok
Ne rruge me drejtim te dyfishte me dy korse qarkullimi te pakten per cdo drejtim dhe ne rruge teke (nje drejtim) me dy korse qarkullimi te pakten.
Ne rruge me dendesi te madhe qarkullimi.
Vetem ne rruge me nje drejtim.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Ku duhet te jini ne menyre te vecante me shume i vemendshem si shofer i nje autoveture me treiler me ngarkese te plote te rimorkiuar i cili nuk ka frena te veta:
kok
Gjatesia e frenimit do te behet me e madhe.
Distanca e ndaljes do te behet me e vogel.
Aftesia e pershpejtimit do te shtohet.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Kur lini automjetin tuaj perkrah trotuarit aq sa kohe u duhet per te shkarkuar e ngarkuar bagazhet:
h03
Behet fjale per parkim.
Behet fjale per pushim.
h03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Ne cilen nga vendet qe vijojne ndalohet te parkoni automjetin tuaj:
kok
Mbi perkuljet e rruges.
Ne distance me te madhe se 20 m nga semaforet ndricues.
Ne distance 12 m nga stacionet e autobuzeve.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Per te kaluar ne krah te nje kembesori jini i detyruar te lini nje distance te pakten:
kok
1.5m.
1 m.
0,50 m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Jini duke levizur tek korseja e mesme e nje rruge. Cfare duhet te kini kujdes ne menyre te vecante dhe si duhet te veproni ne kete rast:
ia17
Duhet te kini kujdes autoveturen e cila leviz nga ana e majte per tek korseja e mesme e qarkullimit dhe nese do te duhet te nderprisni shpejtesine tuaj.
Duhet te kini kujdes kembesoret dhe te vazhdoni ecjen me shpejtesi qe kini.
ia17
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Nje motociklete me dy rrota e cila Ieviz me shpejtesi te vogel, hyn befas para jush ne nje rruge me qarkullim te dendur:
kok
E lini te kaloje.
Shkelni burine.
E pengoni qe te mos vije parajush.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Perse eshte e rrezikshme te pershpejtoni fort gjate nisjes:
kok
Rrotat aktive mund te xhirojne ne vend dhe ne rruge te rreshqitshme mjeti mund te shkase anash.
Rrotat levizese mund te bllokohen.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Ne cilin rast kur ju delni nga radha e automjeteve te parkuara, lejohet te nderprisni rymen e qarkullimit:
kok
Ne asnje rast.
Kur rruga ka te pakten dy korse qarkullimi ne cdo drejtim ose eshte rruge me nje drejtim.
Kur kini lajmeruar posacerisht shoferet e automjeteve te tjere qe vijne nga pas.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Rruga automobilistike:
kok
Eshte nje rruge ku dy drejtimet e qarkullimit te saj ndahen ne menyre te vazhdueshme me vije te dyfishte.
Nuk ka kryqezime dhe qarkullimi ne te eshte me i sigurte nga rjeti tjeter i mbetur rrugor.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Akoma edhe diten duhet te drejtoni automjetin me drita te ndezura:
kok
Kur pamja eshte e pamjaftueshme per shkak te shiut, mjegulles ose renies se debores.
Kur pamja eshte e pamjaftueshme per shkak te xhamit qe eshte i ndotur.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Pas nje periudhe te gjate thatesire, rruga eshte e mundur te jete me e rreshqitshme:
kok
Kur pushon se reni shiu.
Mbas dy oreve reshje shiu.
Kur fillon te biere shi.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Nje llambe ka afat te pakufizuar ekzistence.
kok
PO.
JO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Cfare duhet te kene gomat e aksit te njejte:
kok
Te kene grade amortizimi te ndryshme mjafton te kene njesoj formen e shuallit.
Te kene forme te ndryshme te shuallit (te tabanit) por te njejten grade amortizimi.
Te kene te njejten forme shualli dhe te njejten grade amortizimi.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Jini ngaterruar ne nje aksident vetem me deme materjale. Duhet te lajmeroni te demtuarin direkt apo indirekt brenda:
kok
7 diteve.
48 oreve.
24 oreve.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ku duhet te vendosni bagazhet tuaja per te kursyer lende djegese(karburant):
kok
Tek vendi i bagazheve( Port bagazh).
Mbi zgare ne tavan te autovetures.
Ne nje karoce te rimorkiuar per bagazhe.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-20ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Perdorimi i kondicionerit ne makinen tuaj
kok
Nuk ndikon ne konsumimin e karburantit
Ul konsumimin e karburantit
Shton konsuminin e karburantit
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
2
16
2
2
20
3
1
20
4
2
20
5
3
20
6
2
20
7
2
20
8
1
20
10
1
7
11
1
7
12
2
7
13
1
25
14
1
13
15
1
2
16
2
21
17
1
21
18
2
18
19
1
24
20
1
24
21
1
6
22
1
8
23
2
4
24
1
15
25
3
19
26
2
23
27
3
23
28
3
10
29
1
17
30
3
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Δημόσια κυκλoφoρία   H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.
Nησίδα ασφαλείας   To υπερυψωμένo τμήμα oδoστρώματoς πoυ πρooρίζεται είτε για καταφύγιo των πεζών είτε για την απoβίβαση - επιβίβαση επιβατών σε συγκoινωνιακά μέσα.
ΚΟΡΩΝΑ    Γρανάζι του διαφορικού.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε