?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Kjo tabele ndalon hyrjen:
c018
Tek motocikletat dhe bicikletat.
Tek motocikletat.
c018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Cfare tregon kjo tabele rrugore:
c058
Majtas tabanit te rruges ka vije uji.
Pengese e rezikshme majtas.
Menyren e parkimit te automjetit.
c058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c090
Afrim ne levizje te detyruar rethore.
Levizje e detyruar rethore.
Levizje e detyruar e automjeteve ne nje radhe.
c090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Cilen korse qarkullimi do te zgjedhni per tu kthyer majtas:
c122
Korsene me germen (γ).
Korsene me germen (β).
Korsene me germen (α).
c122
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c152
Drejtim i detyruar i ecjes me kthese djathtas.
Kthese e rrezikshme djathtas.
Ndalohet kthesa djathtas.
c152
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Cilat ndalime shfuqizohen me ane te kesaj tabele:
c183
Ndalimi i parakalimit.
Ndalimi i parkimit.
Ndalim i levizjes ne radhe paralele.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c213
Vend parkimi i automjeteve vetura.
Rruge e qarkullimit te shpejte.
Ndalohet kalimi i automjeteve vetura.
c213
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Tabelat me sfond ngjyre blu rethore tregojne:
kok
Detyrim.
Njoftim per vende te rrezikshme.
Ndalim.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Kur takoni kete tabele rrugore tregon:
d021
Se pas kryqezimit pasues do te kini prape perparesine e kalimit.
Se eventualisht do te duhet te leshoni perparesi kalimi tek kryqezimi vijues.
d021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Cila eshte radha e perparesise se lejuar te hyrjes ne kete kryqezim:
d054
2-1-3.
1-2-3.
3-2-1.
d054
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Cili automjet duhet te kaloje i fundit kryqezimin:
d084
Automjeti No. 2.
Automjeti No. 1.
Automjeti No. 3.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ne kete rast:
e11
I bini burise.
Ngadalesoni shpejtesine dhe nuk parakaloni.
Vini ne veprim dritat e rrezikut.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Ne kete rast te dy automjetet qe presin, do te kthehen majtas, duke pasur secili automjetin tjeter ne krahun e tij te djathte:
st10
JO.
PO.
st10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Koha e reagimit tuaj ne nje frenim te befasishem eshte 1 sekonde dhe automjeti juaj leviz me nje shpejtesi 50 km/h. Pothuajse sa distance do te kini pershkuar gjate kohes se reagimit:
kok
20 metra.
15 metra.
25 metra.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Ne rruge teke me nje drejtim, nese gjeresia e rruges eshte e mjaftueshme, mundeni te parkoni edhe majtas:
kok
PO.
JO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Ne kete rast do te duhej te leshoni perparesi kalimi tek nje automjet i cili vjen perball jush:
th09
JO.
PO.
th09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Ne cilet raste era anesore e forte mund te behet ne menyre te vecante e rrezikshme:
kok
Gjate parakalimit ne tela.
Gjate kalimit brenda ne tunel.
Gjate kalimit ne pyll te dendur.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Ne kthesat nese automjeti juaj eshte i mbingarkuar:
kok
Shtohet rreziku i devijimit (i daljes nga rruga).
UIet rreziku i devijimit (i daljes nga rruga).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Ne cilin rast lejohet te nderprisni kolona ushtarake qe kalojne para jush ose procesione fetare:
kok
Ne asnje rast.
Vetem kur kolonat ushtarake ose procecesionet fetare levizin reth shesheve ose nyjeve rrugore.
Vetem kur behet fjale se do te ndryshoni drejtim djathtas ose majtas.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Cili eshte qellimi i pasqyres se fotografise:
ib12
Konstatimi ne kohe i levizjes se automjeteve ne rruge te pjeret ose vertikale ndaj te ciles nuk kini pamje te mire.
Theksimi i kryqezimit ku eshte ne fuqi perparesia e kalimit nga e djathta.
ib12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Ndikimi negativ i barnave qetesuese shtohet me perdorimin e alkoolit:
kok
Jo nuk ndikohet.
Po dhe bile shumezohet.
Nuk e di.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Ne rruge automobilistike gjate kohes se nje parakalimi:
ie21
Nuk preokupoheni se cfare ndodh prapa automjetit tuaj kur ecni me shpejtesi 130 km/h.
Mundeni te kaloni kufirin e shpejtesise.
Mundeni te vazhdoni te levizni tek korseja juaj per te parakaluar shume automjete njekohesisht.
ie21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Jeni duke ecur me automjetin tuaj ne rruge automobilistike. Bie shi dhe shkakton ulje te pamjes. Do te duhet:
kok
Te perdorni dritat tuaja.
Te perdorni dritat e alarmit.
Te mos perdorni fare dritat.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Siguracioni i automjeteve eshte i detyrueshem:
kok
PO.
JO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Në rast të dështimit të motorino (motorino), si për të korrigjuar problemin:
kok
Paraqitur gear e madhe (3 ose 4-t) dhe duke shkaktuar lëvizje të dhunshme (vrull) e përparme dhe të pasme të automjetit.
Me disassembly.
Duke ndryshuar baterinë.h
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Cfare ndodh kur drejtoni automjetin me presion shume te vogel te gomave:
kok
Mundet qe per aresye te mbingrohjes te krijohen deme tek gomat.
UIet stabiliteti i drejtimit te automjetit.
Shtohet afati i amortizimit. Gomat do te rrojne me shume.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Do te duhet te kontrolloni frenat mbasi kini kaluar me automjetin ne ujrat e ndenjura sepse:
kok
Frenat tuaja mund te jene lagur.
Frenat tuaja mund te jene nxehur.
Uji mund te kete hyre ne qarkun hidraulik.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Nese do te grumbulloni shkallen maksimale te kufirit te denimeve:
kok
Ju konfiskojne lejen e drejtimit te automjetit.
Ju hiqet leja e drejtimit te automjetit dhe qe te drejtoni prape automjet duhet te rijipni prova.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Cilat itinerare duhet te evitoni ne menyre qe te kurseni lende djegese ( karburant):
kok
Rruge te shkurtra sic deri tek kiosku i lagjes tuaj.
Itinerare ne rruge me levizje te vogel.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Per nje drejtim automjeti me ekonomik pa ndryshuar pjerresia e rruges
kok
Nderroni vazhdimisht marshet
Ngrini dhe ulni vazhdimisht shpejtesine pa ndryshuar marshet
Perdorni sipas rastit nje shpejtesi te qendrueshme
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
2
20
2
2
20
3
2
20
4
3
20
5
1
20
6
1
20
7
2
20
8
1
20
10
2
7
11
2
7
12
2
25
13
2
13
14
2
2
15
1
21
16
1
18
17
1
18
18
1
22
19
1
24
20
1
6
21
2
1
22
3
4
23
1
15
24
1
3
25
1
23
26
1
23
27
1
9
28
2
10
29
1
17
30
3
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ    Διαφορικό που έχει ειδικό μηχανισμό κατανομής της κινητήριας ισχύος στους τροχούς, με βάση τον βαθμό πρόσφυσης του καθενός στο οδόστρωμα.
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ    Βοηθητικός μηχανικός μηχανισμός πέδησης του αυτοκινήτου που επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ    Εξάρτημα με δύο ομόκεντρους δακτυλίους, εξωτερικό και εσωτερικό, με ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση ειδικών σφαιριδίων ή κυλίνδρων. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις δύσκολες όπου η τριβή των μεταλλικών εξαρτημάτων συνεπάγεται μεγάλη τριβή.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί