?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Kjo tabele ndalon hyrjen:
c018
Tek motocikletat.
Tek motocikletat dhe bicikletat.
c018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Cfare tregon kjo tabele rrugore:
c058
Majtas tabanit te rruges ka vije uji.
Pengese e rezikshme majtas.
Menyren e parkimit te automjetit.
c058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c090
Afrim ne levizje te detyruar rethore.
Levizje e detyruar rethore.
Levizje e detyruar e automjeteve ne nje radhe.
c090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Cilen korse qarkullimi do te zgjedhni per tu kthyer majtas:
c122
Korsene me germen (γ).
Korsene me germen (β).
Korsene me germen (α).
c122
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c152
Drejtim i detyruar i ecjes me kthese djathtas.
Kthese e rrezikshme djathtas.
Ndalohet kthesa djathtas.
c152
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Cilat ndalime shfuqizohen me ane te kesaj tabele:
c183
Ndalimi i parkimit.
Ndalim i levizjes ne radhe paralele.
Ndalimi i parakalimit.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c213
Vend parkimi i automjeteve vetura.
Rruge e qarkullimit te shpejte.
Ndalohet kalimi i automjeteve vetura.
c213
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Tabelat me sfond ngjyre blu rethore tregojne:
kok
Ndalim.
Njoftim per vende te rrezikshme.
Detyrim.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Kur takoni kete tabele rrugore tregon:
d021
Se eventualisht do te duhet te leshoni perparesi kalimi tek kryqezimi vijues.
Se pas kryqezimit pasues do te kini prape perparesine e kalimit.
d021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Cila eshte radha e perparesise se lejuar te hyrjes ne kete kryqezim:
d054
1-2-3.
2-1-3.
3-2-1.
d054
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Cili automjet duhet te kaloje i fundit kryqezimin:
d084
Automjeti No. 3.
Automjeti No. 2.
Automjeti No. 1.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ne kete rast:
e11
Ngadalesoni shpejtesine dhe nuk parakaloni.
I bini burise.
Vini ne veprim dritat e rrezikut.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Ne kete rast te dy automjetet qe presin, do te kthehen majtas, duke pasur secili automjetin tjeter ne krahun e tij te djathte:
st10
JO.
PO.
st10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Koha e reagimit tuaj ne nje frenim te befasishem eshte 1 sekonde dhe automjeti juaj leviz me nje shpejtesi 50 km/h. Pothuajse sa distance do te kini pershkuar gjate kohes se reagimit:
kok
25 metra.
15 metra.
20 metra.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Ne rruge teke me nje drejtim, nese gjeresia e rruges eshte e mjaftueshme, mundeni te parkoni edhe majtas:
kok
PO.
JO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Ne kete rast do te duhej te leshoni perparesi kalimi tek nje automjet i cili vjen perball jush:
th09
PO.
JO.
th09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Ne cilet raste era anesore e forte mund te behet ne menyre te vecante e rrezikshme:
kok
Gjate kalimit brenda ne tunel.
Gjate parakalimit ne tela.
Gjate kalimit ne pyll te dendur.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Ne kthesat nese automjeti juaj eshte i mbingarkuar:
kok
Shtohet rreziku i devijimit (i daljes nga rruga).
UIet rreziku i devijimit (i daljes nga rruga).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Ne cilin rast lejohet te nderprisni kolona ushtarake qe kalojne para jush ose procesione fetare:
kok
Ne asnje rast.
Vetem kur kolonat ushtarake ose procecesionet fetare levizin reth shesheve ose nyjeve rrugore.
Vetem kur behet fjale se do te ndryshoni drejtim djathtas ose majtas.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Cili eshte qellimi i pasqyres se fotografise:
ib12
Theksimi i kryqezimit ku eshte ne fuqi perparesia e kalimit nga e djathta.
Konstatimi ne kohe i levizjes se automjeteve ne rruge te pjeret ose vertikale ndaj te ciles nuk kini pamje te mire.
ib12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Ndikimi negativ i barnave qetesuese shtohet me perdorimin e alkoolit:
kok
Po dhe bile shumezohet.
Jo nuk ndikohet.
Nuk e di.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Ne rruge automobilistike gjate kohes se nje parakalimi:
ie21
Nuk preokupoheni se cfare ndodh prapa automjetit tuaj kur ecni me shpejtesi 130 km/h.
Mundeni te kaloni kufirin e shpejtesise.
Mundeni te vazhdoni te levizni tek korseja juaj per te parakaluar shume automjete njekohesisht.
ie21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Jeni duke ecur me automjetin tuaj ne rruge automobilistike. Bie shi dhe shkakton ulje te pamjes. Do te duhet:
kok
Te perdorni dritat e alarmit.
Te perdorni dritat tuaja.
Te mos perdorni fare dritat.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Siguracioni i automjeteve eshte i detyrueshem:
kok
JO.
PO.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Në rast të dështimit të motorino (motorino), si për të korrigjuar problemin:
kok
Me disassembly.
Paraqitur gear e madhe (3 ose 4-t) dhe duke shkaktuar lëvizje të dhunshme (vrull) e përparme dhe të pasme të automjetit.
Duke ndryshuar baterinë.h
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Cfare ndodh kur drejtoni automjetin me presion shume te vogel te gomave:
kok
UIet stabiliteti i drejtimit te automjetit.
Mundet qe per aresye te mbingrohjes te krijohen deme tek gomat.
Shtohet afati i amortizimit. Gomat do te rrojne me shume.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Do te duhet te kontrolloni frenat mbasi kini kaluar me automjetin ne ujrat e ndenjura sepse:
kok
Uji mund te kete hyre ne qarkun hidraulik.
Frenat tuaja mund te jene lagur.
Frenat tuaja mund te jene nxehur.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Nese do te grumbulloni shkallen maksimale te kufirit te denimeve:
kok
Ju konfiskojne lejen e drejtimit te automjetit.
Ju hiqet leja e drejtimit te automjetit dhe qe te drejtoni prape automjet duhet te rijipni prova.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Cilat itinerare duhet te evitoni ne menyre qe te kurseni lende djegese ( karburant):
kok
Itinerare ne rruge me levizje te vogel.
Rruge te shkurtra sic deri tek kiosku i lagjes tuaj.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Per nje drejtim automjeti me ekonomik pa ndryshuar pjerresia e rruges
kok
Perdorni sipas rastit nje shpejtesi te qendrueshme
Nderroni vazhdimisht marshet
Ngrini dhe ulni vazhdimisht shpejtesine pa ndryshuar marshet
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
20
2
2
20
3
2
20
4
3
20
5
1
20
6
3
20
7
2
20
8
3
20
10
1
7
11
3
7
12
1
25
13
2
13
14
2
2
15
1
21
16
2
18
17
2
18
18
1
22
19
1
24
20
2
6
21
1
1
22
3
4
23
2
15
24
2
3
25
2
23
26
2
23
27
2
9
28
2
10
29
2
17
30
1
14
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΟΥΖΙ    Είναι το όργανο (ηλεκτρόδιο), που βιδώνεται στους θαλάμους καύσης (ανά ένα για κάθε κύλινδρο) και με τον ηλεκτρικό σπινθήρα, που παράγει, προκαλεί την ανάφλεξη του καύσιμου μίγματος.
ΜΙΖΑ    Είναι η συσκευή που τροφοδοτείται με ρεύμα από τον συσσωρευτή και έχει έργο την αρχική περιστροφή του κινητήρα, για τη δημιουργία συνθηκών που θα επιφέρουν την ανάφλεξη του μίγματος.
Aυτoκίνητo όχημα   To μηχανoκίνητo όχημα, τo oπoίo χρησιμoπoιείται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμoύλκηση στις oδoύς oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε