?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
PYETJE 1
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 1
Si levizni ne kete rast:
ib14
Me kujdes per aresye te levizjes se shpeshte te femijve dhe me shpejtesi jo me te vogel se 30 km/h.
Me kujdes per aresye te levizjes se shpeshte te femijve dhe me shpejtesi jo me te madhe se 30 km/h.
ib14
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 2
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 2
Qendrimi ne kete pike:
h04
Eshte qendrim me rrezik.
Nuk rekomandohet.
Eshte i pranueshem nese eshte qendrim i shkurter.
h04
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 3
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 3
Cila eshte rendesia e kesaj tabele:
c075
Dy kthesa te kunderta te njepasnjeshme nga te cilat kthesa e pare eshte majtas.
Dy kthesa te kunderta te njepasnjeshme (te vazhdueshme) nga te cilat kthesa e pare eshte djathtas.
Ndalohet kthesa djathtas.
c075
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 4
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 4
Cila eshte rendesia e kesaj tabele:
c037
Pa rrugedalje.
Afrim ne nyje rethore rrugore.
Rruge e mbyllur per te gjithe automjetet.
c037
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 5
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 5
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c145
Drejtim i detyruar para me kthese djathtas.
Ndalohet kthesa djathtas.
Ndalohet kthimi ne drejtim te kundert (180 grade).
c145
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 6
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 6
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c184
Dalje nga vendi i parkimit te ndaluar.
Fund i te gjitha pengesave qe jane vene tabela.
Dalje nga vendi i parkimit me kohe te kufizuar.
c184
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 7
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 7
Kjo tabele thekson nje seri kthesash per nje distance prej 200 m.
i02
JO.
PO.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 8
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 8
CiIa eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c181
Afrim tek semafori ndricues (Fener) i cili nuk funksionon.
Hyrje ne rruge me perparesi kalimi.
Kujdes, nyje rrugore ose vend ku qarkullimi koordinohet me semafor ndricues me tre ngjyra.
c181
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 9
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 9
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c042
Fund i ambientit arkeologjik.
Fund i Rajonit te banuar.
Fund i Rajonit turistik.
c042
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 10
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 10
Cila eshte rendesia e kesaj tabele rrugore:
c164
Paralajmerim per tu drejtuar automjetet ne nje vend te strehuar per parkim.
Drejtim i automjeteve per parkim ne shesh.
Drejtim i automjeteve ne vend te posacem per parkim.
c164
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 11
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 11
Gjeni treguesit e njejte tek tabelat e drejtimeve dhe tek hartat rrugore:
ib01
PO.
JO.
ib01
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 12
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 12
Ne kete fotografi korset e qarkullimit jane:
c005
2.
1.
1 dhe 2.
c005
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 13
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 13
Cili automjet duhet te kaloje i fundit kryqezimin:
d071
Automjeti No. 1.
Automjeti No. 2.
Automjeti No. 3.
d071
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 14
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 14
Cili mjet dhe perse ka perparesi per te kaluar.
d059
Automjeti sepse leviz drejt.
Automjeti sepse Ieviz ne rruge me te gjere.
Motocikleta pasi vjen nga e djathta e automjetit.
d059
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 15
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 15
Cilat nga vijat e shenuara duhet te ndjeke drejtuesi i motocikletes per tu kthyer majtas nga rruga e drejtimit te dyfishte:
st01
Cilendo nga te dy vijat.
Vijen 2.
Vijen 1.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 16
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 16
A mundeni te parkoni menjehere djathtas tabeles ne (drejtim vertikal me trotuarin) dhe perse:
h10
Jo, pasi ndalohet parkimi ne distance 10 metra nga ajo.
Po, pasi ndalohet parkimi mbas 10 metrave nga ajo.
h10
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 17
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 17
Cfare mund te ndodhe nese pasagjeret qe jane ne ndenjesen e pasme nuk perdorin rripat ekzistuese te sigurimit:
kok
Ne nje perplasje krijojne per shoferin dhe shoqeruesin rrezik plagosje.
Asgje, sepse jasteket e kokes se ndenjesve te perparme u ofrojne mbrojtje te mjaftueshme nga traumat.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 18
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 18
Cili eshte kufiri maksimal i shpejtesise se autoveturave ne rruget e qarkullimit te shpejte, kur ky kufi nuk percaktohet me tabela rrugore te vecanta:
kok
110 km/h.
100 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 19
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 19
Tek kryqezimi ku semafori i ecjes perpara shenon drite jeshile dhe automjet tjeter ose kembesor leviz akoma nga shenjedhenja e meparshme, cili eshte detyrimi juaj:
kok
Asnje detyrim.
Te lejoni perparesi kalimi.
Te ndalni automjetin tuaj.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 20
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 20
Per te parakaluar nje kafshe apo nje kalores, detyroheni te ruani nje distance te vogel ne krah:
kok
Mbi 1,5m.
0,5m.
1m.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 21
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 21
Cilen distance jini i detyruar te mbani nga automjeti para jush.
kok
Te pakten 5 metra.
Kaq sa te sigurohet ne cdo rast ndalimi ne kohe i automjetit tuaj per te evituar perplasjen.
5 metra te pakten nese automjeti para jush eshte me pasagjere ose motociklete dhe te pakten 10 metra nese eshte kamjon apo autobuz.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 22
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 22
Me cfare menyre konstatohet hypja dhe zbritja e nxenesve ne automjetin shkollor:
kok
Me venien ne funksionim te dritave te alarmit te (urgjences).
Me perdorimin e burise.
Me ndezjen e dritave te kryqezimit (te mesmet).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 23
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 23
Nese ne nje ruge me dy drejtime, drejtimet e qarkullimit i ndan nje vije e bardhe e vazhdueshme, lejohet kalimi mbi te:
kok
Po, nese nuk shihni se vjen automjet nga drejtimi i kundert.
Jo, ne asnje menyre.
Po, nese eshte per te parakaluar automjet tjeter i cili leviz me shpejtesi me te vogel.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 24
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 24
Drejtoni automjetin me mjegull ne rruge automobilistike dhe pamjen e kini 40 m. Cila eshte shpejtesia te cilen nuk duhet ta mbikaloni:
kok
50 km/h.
70 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 25
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 25
Konsumimi i pijeve alkoolike mund te shkaktoje gjate drejtimit (shoferimit) te automjetit:
kok
Vigjilence te shtuar.
Reagime me te shpejta.
Ndjenje te rreme te vetebindjes.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 26
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 26
Perse eshte e rrezikshme te pershpejtoni fort gjate nisjes:
kok
Rrotat aktive mund te xhirojne ne vend dhe ne rruge te rreshqitshme mjeti mund te shkase anash.
Rrotat levizese mund te bllokohen.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 27
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 27
Rimorkjimi i rastesishem (rethanor) i automjetit tjeter:
kok
Lejohet nen disa kushte por nuk rekomandohet.
Ndalohet.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 28
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 28
Nuk mundeni te vendosni tek automjeti juaj:
kok
Goma te prodhimit te ndryshem tek i njejti bosht.
Goma te te njejtit prodhim ne rrotat.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 29
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 29
Cfare duhet te beni kur ndizet llamba e presionit te vajit te motorit kur ky eshte ne Ievizje:
kok
Te nderroni vajin e motorit.
Te kontrolloni sasine e vajit dhe ta plotesoni nese duhet.
Te zevendesoni rripin e boshtit (aksit) te valvolave.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
PYETJE 30
my top logo test drive
my top logo test drive
PYETJE 30
Me cilen menyre mund te kurseni lende djegese (karburant) kur prisni shume kohe perpara gardheve te levizeshme te vijave hekurudhore:
kok
Po te nderprisni funksionin e motorit.
Po te mbyllni radion.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
2
6
2
1
21
3
2
20
4
3
20
5
2
20
6
1
20
7
1
22
8
3
20
9
2
20
10
1
20
11
1
6
12
2
20
13
3
7
14
3
7
15
3
13
16
1
21
17
1
16
18
1
25
19
2
24
20
3
18
21
2
2
22
1
24
23
2
13
24
1
15
25
3
1
26
1
6
27
1
9
28
1
23
29
2
23
30
1
17
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Μηχάνημα αγροτικό   To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊόντων ή προσώπων της αγροτικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματος ή τη μεταφορά εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε με τη λειτουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, ρυμουλκών. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει : α) τoυς γεωργικoύς ελκυστήρες κάθε μoρφής και β) τις αυτoπρoωθoύμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού μηχανήματος.
ΜΑΝΙΒΕΛΑ    Εργαλείο που ανήκει στην ιστορία, από τότε που εφαρμόσθηκε η ηλεκτρική εκκίνηση.
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ     Σύστημα ασφάλειας που προστατεύει τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Οι αερόσακοι που υπάρχουν είναι οι εξής : α) Οδηγού, β) Συνοδηγού, γ)Πλευρικοί (μπροστά και πίσω), δ) Οροφής, ε) Γονάτου.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core