?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
kok
3.300 τονοχιλιόμετρα
1.100 τονοχιλιόμετρα
5.500 τονοχιλιόμετρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
kok
πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι
kok
το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο
ο κινητήρας και η καμπίνα του οδηγού
ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ
kok
του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων
του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων
του κινητήρα και των τροχών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
kok
στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το μέγεθος της ροπής είναι
kok
η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
ο ρυθμός παραγωγής έργου
το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί
kok
τις 1.500 στροφές ανά λεπτό
τις 1.000 στροφές ανά λεπτό
τις 2.000 στροφές ανά λεπτό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
kok
στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει
kok
σε χαμηλές θερμοκρασίες
σε υψηλές θερμοκρασίες
σε καιρό βροχής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
kok
σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται
kok
στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα
στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα
στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με
kok
έγχυση λαδιού
μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
kok
προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης
συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων
προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
kok
του όγκου του
της ύλης του
των κιλών του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό
kok
φυγόκεντρος δύναμη
δύναμη βαρύτητας
ελκτική δύναμη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
kok
αυξάνεται
δεν αλλάζει
μειώνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
kok
ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
kok
μειώνεται
αυξάνεται
δε μεταβάλλεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται για
kok
την εκκίνηση ενό φορτηγού
τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας
την ακινητοποίηση ενός φορτηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
kok
προς το εσωτερικό της στροφής
αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
kok
το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
το κέντρο βάρους είναι ψηλά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου
kok
μειώνεται
παραμένει σταθερή
αυξάνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι)
kok
έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια
δεν επηρεάζει την κατανάλωση
έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο
kok
δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος
τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
kok
τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά
kok
άνω των 7 τόνων
κάτω των 3,5 τόνων
άνω των 3,5 τόνων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Δεν εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα
kok
που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς
που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών
μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
kok
γευματίζει
κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
εκτελεί κάποια άλλη εργασία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
kok
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
μίας ημερολογιακής εβδομάδας
μίας ημερολογιακής ημέρας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μια περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον
kok
45 ωρών
45 λεπτών
4,5 ωρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
kok
πάνω από 1 φορά
καθόλου
πάνω από 2 φορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω
kok
του 1,5 τόνου
των 3,5 τόνων
των 7 τόνων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό
kok
στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού
στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο
στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως
kok
ανάπαυση, αν έχει πρόσβαση σε κλίνη
διαθεσιμότητα
διάλειμμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας
πριν από κάθε διαδρομή
αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
kok
μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
kok
Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας
Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, συμφωνά με τη CMR
kok
ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή
ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή
ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
kok
Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Το πιστοποιητικό EUR.1
kok
εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη
kok
επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του
τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του
επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι
kok
η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών
η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών
η δήμευση του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται
kok
τα γυαλιά ηλίου
οι χάρτες
ο καφές και το νερό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
kok
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν
kok
το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007
ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας
η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε
kok
χώρους στάθμευσης φορτηγών
διασταυρώσεις
αυτοκινητόδρομους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
«εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
kok
απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης,
kok
τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά
το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι
το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να
kok
του ρίξετε παγωμένο νερό
το ανασηκώσετε
το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικά ρεύμα,
kok
μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους
μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
kok
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι
kok
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
kok
η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης
η οδική ασφάλεια
τα οδικά ατυχήματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν
kok
αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές
αποκλειστικά εθνικές μεταφορές
και τα δύο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα
kok
δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
kok
σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, ης μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι
kok
μεικτή
συνδυασμένη
διαδοχική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει
kok
χυμούς
καφέ
αλκοόλ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
kok
διεύρυνση του οπτικού πεδίου
μείωση του χρόνου αντίδρασης
περιορισμό του οπτικού πεδίου
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΜΕΤΡΟ (χλμ.)    Μονάδα μέτρησης ροπής.
Δεξιά κατεύθυνση κυκλOφOρίας   H επί της oδoύ διπλής κατεύθυνσης κυκλoφoρίας κίνηση, κατά τρόπoν ώστε στην αριστερή πλευρά τoυ oδηγoύ να κινoύνται oι αντίθετα ερχόμενoι.
ΟΒΕΡΝΤΡΑΙΒ    Σύστημα στο οποίο το κιβώτιο κινείται με μειωμένο αριθμό στροφών, με συνέπεια τη χαμηλή κατανάλωση - σε ανοιχτούς δρόμους.
Technology Tips
Για περισσότερο από έναν χρόνο ακούμε ότι η Apple έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο μάλιστα θα είναι και αυτοκινούμενο. Γι αυτό το λόγο έχει επιχειρήσει να πάρει υπαλλήλους από υπάρχουσες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο ίδιος ο Elon Musk έχει πει δημοσίως ότι η Apple έχει πλησιάσει τους υπαλλήλους της

Το Xiaomi Mi 5 είναι η φετινή ναυαρχίδα του Κινέζου, η οποία ανακοινώθηκε στην MWC 2016 και εντυπωσίασε με τον high-end Snapdragon 820 και την οικονομική τιμή. Στο πρώτο flash sale κατάφερε να πουλήσει 4 εκατομμύρια κομμάτια. Όπως όλες οι ναυαρχίδες, έτσι και το Xiaomi Mi 5 περνά κάποια βασανιστήρια για να φανεί πόση είναι

Η κινέζικη Xiaomi μπορεί να έχει γίνει γνωστή κυρίως από τα value for money κινητά της, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ανακοίνωσε επίσημα την νέα Xiaomi Mi TV 2S, 4K τηλεόραση με πάχος που φτάνει μόλις τα 9.9 χιλιοστά. Έρχεται με οθόνη 48 ιντσών, τρέχει Android 5.0 Lollipop και η τιμή ξεκινά από 485

Όπως γνωρίζουμε, η επόμενη έκδοση του mobile λειτουργικό συστήματος της Google, είναι το Android N. Ήδη είναι διαθέσιμο το Android N Developers Preview για όσους developers θέλουν να το δοκιμάσουν και να είναι έτοιμοι όταν έρθει η επίσημη αναβάθμιση. Μέχρι τώρα όσοι ήθελαν να δοκιμάσουν τα Developer Previews έπρεπε να έχουν στην κατοχή τους Nexus

Με χθεσινές δηλώσεις της η HP είπε ότι ετοιμάζει laptop που θα ξεπεράσει την καινοτομία της Apple όσον αφορά στο design. Τελικά ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το HP Spectre 13, το οποίο αναφέρει ότι είναι το πιο λεπτό στον κόσμο. Το HP Spectre 13 έχει πάχος μόλις 10.4 χλστ. και ξεπερνά το MacBook της Apple (πάχος