?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
kok
5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
kok
25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
kok
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.
Η δεξιά στροφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
kok
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
kok
Αυτόματο σασμάν.
Υδροπνευματικό σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
kok
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ροπής είναι:
kok
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
kok
Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
kok
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
kok
Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
kok
Αποκλειστικά πνευματικό.
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
kok
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Το σύστημα ALB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
kok
Την ταχύτητα.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Το φορτίο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
kok
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
kok
Στο κέντρο βάρους.
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στον κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
kok
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
kok
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Μόνο όταν κινείται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
kok
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
kok
Έκτακτη γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Ειδική τακτική γραμμή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
kok
Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
kok
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
kok
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
kok
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η ορθολογική οδήγηση:
kok
Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
kok
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να ενδιαφέρεται για:
kok
Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.
Την ασφάλεια των επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
kok
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο από τον οδηγό.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε αυτοκινητόδρομους:
kok
Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
kok
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν ή όχι.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
kok
Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
kok
Χρόνος οδήγησης.
Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
Άλλη εργασία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Το διάλειμμα γίνεται:
kok
Εκτός του οχήματος μόνο.
Εντός του οχήματος μόνο.
Εντός ή εκτός του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
kok
Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
kok
Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
kok
Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
kok
«Αλλη εργασία».
«Ανάπαυση».
«Διαθεσιμότητα».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
kok
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
kok
Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
kok
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Πριν από κάθε διαδρομή.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Απαγορεύεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
kok
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 m.
Οι έγκυες γυναίκες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
kok
Τις χώρες προορισμού.
Τις χώρες προέλευσης.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
kok
Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε εργονομικό σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
kok
Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
Λιγότερο αποδοτική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Η ζώνη ασφαλείας:
kok
Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
kok
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.
Ο άνθρωπος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
kok
Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:
kok
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Ενημερώνει τους επιβάτες για ό,τι συμβαίνει.
Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
kok
100.
112.
911.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
kok
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
kok
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
kok
Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
kok
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Απώλεια σωματικού βάρους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
kok
Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
kok
Η πρόληψή του.
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL)     Σύστημα ελέγχου πορείας που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιβραδύνει όταν πλησιάζει ένα άλλο αυτοκίνητο και να επιταχύνει ξανά όταν το επιτρέπει η κίνηση.
ΚΟΥΝΑ    Η ιταλική λέξη CUNA. Ιταλικό σύστημα μέτρησης ισχύος χωρίς ευρεία διάδοση.
AυτOκίνητO λεωφOρείO   To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένης και της θέσης τoυ oδηγoύ.
Technology Tips
Η ισπανική εταιρεία Durmet, που ασχολείται με την κατασκευή στρωμάτων, δημιούργησε ένα νέο έξυπνο στρώμα που σου προσφέρει κάτι περισσότερο από έναν άνετο ύπνο. Το Smartress, μπορεί να αντιληφθεί όταν κάποιος άλλος είναι στο κρεβάτι σου. Για την ακρίβεια, το Smartress μπορεί να καταλάβει όταν αυτός ο άλλος χρησιμοποιεί το κρεβάτι σου όχι μόνο για

Τον προηγούμενο μήνα η Samsung ανακοίνωσε επίσημα τα Samsung Galaxy J7 (2016) και Samsung Galaxy J5 (2016), τα οποία εμφανίστηκαν στην Κίνα, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφορία για το πότε θα έρθουν προς την ευρωπαϊκή αγορά. Υπήρξαν κάποιες πρώτες φήμες για το Samsung Galaxy J5 (2016), αλλά τελικά το νέο Galaxy J7 έχει ξεκινήσει ήδη

Η Xiaomi έκανε τα αποκαλυπτήρια στην Xiaomi Mi TV 3S, η οποία έρχεται με πάχος μόλις 5.9 χλτσ., οθόνη 65 ιντσών και ανάλυση 3840×2160 pixels. Η οθόνη είναι της Samsung και υπόσχεται 4000:1 contrast, γωνία θέασης 176° και 78% NTSC κάλυψη γκάμας χρωμάτων. Η Xiaomi Mi TV 3S τρέχει Android και βασίζεται σε MStar 6A928

Πριν από περίπου έναν μήνα, η Google έκανε την έκπληξη φέρνοντας το Android N Developer Preview, από το οποίο μάθαμε κάποια πρώτα χαρακτηριστικά που θα μπουν στην επόμενη έκδοση του Android. Από σήμερα έγινε διαθέσιμο και το Android N Developer Preview 2. Το δεύτερο Android N Preview φέρνει μια σειρά από bug fixes αλλά και

Η Samsung στην CES 2016 ανακοίνωσε δυο νέα notebooks από την πιο high-end σειρά Notebook 9 Series. Έχουν το ίδιο design, δυο διαφορετικά χρώματα Iron Silver και Modern Pink και θα κυκλοφορήσουν σε επιλεγμένες αγορές μέσα στο 2016. Τα δυο νέα notebooks της Samsung είναι εξαιρετικά ελαφριά και λεπτά. Το μικρότερο από τα δυο έχει