?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
kok
Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
kok
Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Τακτική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
kok
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
kok
Δωρεάν.
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
kok
Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και των τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο (ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
kok
Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
kok
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
kok
Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
kok
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
kok
Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
Αποκλειστικά πνευματικό.
Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει:
kok
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
kok
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
kok
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το abs.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
kok
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Επιτάχυνση.
Ακινητοποίηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους λέγεται:
kok
Κινητική.
Ελκτική.
θερμική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
kok
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η υπερφόρτωση προκαλεί:
kok
Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
kok
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
kok
Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Και από την ορμή και από την αδράνεια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του:
kok
Αρνητικά.
θετικό.
θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
kok
Στα τέλη κυκλοφορίας.
Της οικονομίας καυσίμου.
Της ηχορύπανσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
kok
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιταχύνει ομαλά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
kok
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
kok
Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
kok
90 km/h.
80 km/h.
70 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
kok
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
kok
Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
kok
Οδικής ασφάλειας.
Συντήρησης του οχήματος.
Αντιμετώπισης της ανεργίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
kok
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
kok
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
kok
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 9 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 11 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
kok
Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
kok
Επτά 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Πέντε 24ωρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
kok
Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Σε περίπτωση δύο οδηγών:
kok
Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
kok
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Ως πιστωτική κάρτα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
kok
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τη συσκευή του ταχογράφου.
Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
kok
Κάθε χρόνο.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Μετά από κάθε επισκευή του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται πάντοτε.
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
kok
8 ετών.
3 ετών.
10 ετών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
kok
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για την απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
kok
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
kok
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλειά του. Εξαρτάται από:
kok
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
kok
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα ix επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
kok
Ισάριθμα θύματα.
Λιγότερα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
kok
Πλαγιομετωπικές.
Μετωπικές.
Νωτομετωπικές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
kok
Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
kok
Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
kok
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
kok
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
kok
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τον τραυματιοφορέα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
kok
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
kok
Ασθένεια του σώματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του πνεύματος.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ή ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ    Λέγονται και κατανομείς πίεσης. Τοποθετούνται στο κύκλωμα φρένων για τον έλεγχο της πίεσης των υγρών για να αποφεύγεται το μπλοκάρισμα των τροχών.
ΑBS    Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, ακόμη και όταν ο οδηγός πατά το φρένο με δύναμη.
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ    Είναι μηχανισμός γραναζιών, που συνδέει τον κινητήριο άξονα με τα ημιαξόνια, μέσω των οποίων διανέμει την κίνηση στους τροχούς. Διαφορικό που περιλαμβάνει μηχανισμό περιορισμού των διαφορών ταχύτητας περιστροφής ανάμεσα στους δύο άξονες εξόδου του. Λέγεται Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης. Το γνωστό «μπλοκέ διαφορικό».
Technology Tips
Σύμφωνα με πληροφορίες η Samsung έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός μεγάλου 1/1.7″ CMOS αισθητήρα, ο οποίος προορίζεται για τις επερχόμενες ναυαρχίδες της, όπως αναφέρει το PhotoRumors. Ο νέος αισθητήρας φέρεται να έχει άνοιγμα f/1.4 και ανάλυση μεταξύ 18 και 24 Megapixel. Με το πέρασμα των χρόνων και τις ναυαρχίδες που λανσάρει η Samsung, έχει κάνει

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Κίνα, η Sony ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο smartphone, το οποίο ονομάζεται Sony Xperia M Ultra. Αναμένεται με επεξεργαστή Snapdragon 652 και οθόνη 6 ιντσών full HD. Το Sony Xperia M Ultra φημολογείται με μνήμη RAM 3GB, ενσωματωμένη μνήμη 32GB και μπαταρία 4280mAh. Ενδιαφέρον έχει το κομμάτι της

Το καλύτερο που μπορείς να έχεις σήμερα σε οθόνη είναι OLED και 4K και όταν αυτά τα δυο συνδυαστούν δίνεται ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε διάφορα μεγέθη. Η LG το πήγε ένα βήμα παραπέρα ανακοινώνοντας 4K OLED TV διπλής όψης η οποία είναι τεράστια στις 111 ίντσες. Η τεράστια οθόνη παρουσιάστηκε στην IFA 2015, συνδυάζει

Η Google ετοιμάζεται να προσθέσει την υποστήριξη αισθητήρων πίεσης στο επερχόμενο Android N. Η ίδια φέρεται να επιβεβαίωσε ότι το χαρακτηριστικό θα ενσωματωθεί στο OS λόγω της απαίτησης των κατασκευαστών που θέλουν να το συμπεριλάβουν στις μελλοντικές συσκευές. Η ύπαρξη OS-level υποστήριξης, σημαίνει ότι οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται να το κάνουν μόνοι τους (όπως

Το να γράφεις σε μια οθόνη αφής ένα σύντομο μήνυμα είναι απλή και εύκολη διαδικασία, όμως για μεγαλύτερα κείμενα, ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Γι αυτό το λόγο εταιρείες όπως Apple, Microsoft λανσάρουν και πληκτρολόγια ως αξεσουάρ σε συσκευές όπως iPad Pro και Surface. Ωστόσο, η Apple φαίνεται να οραματίζεται τα μελλοντικά της laptops