?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каждый раз, когда вы встречаете данный дорожный знак:
c020
Речь идёт о перекрестке, где применимо преимущество справа.
Двигаетесь по главной дороге.
Вы имеете преимущество только на следующем перекрёстке.
c020
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Каким транспортным средствам запрещен въезд на дорогу где установлен данный дорожный знак?
c061
Транспортным средствам, общая фактическая масса которых, превышает пять тонн.
Транспортным средствам, масса которых на каждую ось не превышает двух тонн.
Транспортным средствам, полная масса которых не превышает пять тонн.
c061
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c093
Киоск для продажи прохладительных напитков.
Телефонная связь.
Больница.
c093
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c124
Максимальная скорость по каждой полосе.
Минимальная скорость по каждой полосе.
Максимальная скорость – 100 км/ч.
c124
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c154
Номер, присвоенный международной дороге.
Номер, присвоенный национальной дороге.
Номер, присвоенный сельскохозяйственной дороге.
c154
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c185
Объезд препятствия или островка безопасности справа или слева.
Разрешается движение направо или налево.
Запрещается движение прямо.
c185
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c215
Предупреждение о въезде на скоростную трассу.
Предупреждение о направлении въезда на автомагистраль.
Предупреждение о выезде с автомагистрали.
c215
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На ровном железнодорожном переезде, где мигает красный свет и шлагбаум пока еще не опушен, как вы поступите?
kok
Вы продолжаете движение, сколько еще открыт шлагбаум переезда.
Вы пережидаете перед предупредительным знаком.
Вы проезжаете железнодорожный переезд сколько не видно другого поезда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда видите данный сигнал регулировщика:
d023
Замедляете.
Останавливаетесь.
d023
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какие из изображенных транспортных средств должны ждать других?
d056
Транспортные средства 2 и 3.
Транспортное средство 1.
Транспортные средства 1 и 3.
d056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство поставлено правильно, чтобы после поворота налево сразу повернуть направо?
d086
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В каких из нижеследующих случаев вы должны снизить скорость своего автомобиля:
kok
На поворотах.
Когда, обгоняя другой автомобиль, вы находитесь рядом с ним.
Вообще, когда вы проезжаете мимо стоянок.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы едете со скоростью 120 км\ч. Каждую секунду ваше транспортное средство проезжает, приблизительно, расстояние равное в метрах:
kok
24 метра.
30 метров.
36 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что означает сплошная желтая линия на краях тротуара?
kok
Подчеркивает о том, что нельзя парковать автомобиль, но разрешает остановиться на несколько минут.
Подчеркивает запрещение остановки и стоянки.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
При завершении обгона, Вы перестраиваетесь в левый ряд:
th11
Не раньше, чем увидите в зеркале заднего вида транспортное средство, которое Вы только что обогнали.
5 секунд после обгона.
th11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Когда разрешается начать обгон?
kok
Когда не создается опасная ситуация для вашего и встречного направлений.
Когда не создается опасная ситуация для вашего направления (полосы).
Когда не создается опасная ситуация для встречного направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Что может привести к особо опасным ситуациям при движении на повороте?
kok
Переезд на другую полосу на повороте.
Постоянная скорость на повороте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как должен поступать водитель легкового автомобиля при посадке или высадке детей из автомобиля?
kok
Разрешать самим детям выбрать сторону посадки или высадки.
Разрешать высадку или посадку детей только со стороны тротуара.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При совершении дальних поездок, Вы следуете указаниям информационных таблиц направления с цветом фона:
kok
Белым.
Синим и зелёным.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Седативные и успокаивающие средства оказывают отрицательное влияние на способности водителя:
kok
Да, потому что они вызывают сонливость, затрудняют мышление и т.д.
Нет, если они прописаны врачом.
Это зависит от организма каждого конкретного человека.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вынужденная остановка – прекращение движения транспортного средства:
kok
Из-за технической неисправности или состояния водителя.
Потому, что один из пассажиров желает сфотографировать ландшафт.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы заворачиваете с очень хорошо освещенной дороги на другую неосвещенную. На что вы должны обратить внимание в этом случае?
kok
Глаза приспосабливаются сразу к разным положениям освещения.
Препятствия на обочине проезжей части опознаются легче чем в предыдущем случае.
Скорость должна подстроиться к различным положениям освещения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Совершать проступок бегства с места происшествия означает:
kok
Отказаться от выдачи ваших личных данных, в качестве свидетеля, лицам, участвующим в дорожно-транспортном происшествии.
Искать ближайший полицейский участок.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Что такое мультипликатор?
kok
Это прибор, преобразующий низкое напряжение в высокое.
Это прибор, распределяющий ток высокого напряжения в свечи зажигания.
Это прибор, нейтрализующий помехи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Что происходит, когда колеса одной и той же оси представляют разнообразное торможение?
kok
Тормозной путь уменьшается.
Менее тормозящее колесо, останавливается первым.
Может происходить занос транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Ваше транспортное средство остановилось, из-за аварии, на дороге местного значения. Что Вы должны делать при буксировке?
kok
Включить аварийные огни на обоих транспортных средствах.
На следующем въезде, въехать на автомагистраль так, как по ней Вы можете двигаться на постоянной скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Если вы носите контактные линзы, необходимо ли, на всякий случай, иметь в автомобиле очки?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Каким образом вы сэкономите горючее и защитите окружающую среду, двигаясь на своем транспортном средстве особенно в городе?
kok
Используя свое транспортное средство, даже если вы можете использовать общественный транспорт.
Используя общественный транспорт.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Остановился ли в правильном месте легковой автомобиль и почему?
st14
Нет, так как легковой автомобиль не остановился до специальной линии прекращения движения на пешеходном переходе.
Да, так как легковой автомобиль остановился прямо на переходе, так, чтобы водитель проследил за тем, если едут автомобили справа.
st14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Экономное вождение достигается:
kok
При правильном давлении в шинах
При повышенном числе оборотов двигателя
При пониженном давлении в шинах
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Tρoχιόδρoμoς   Όχημα πoυ κινείται επί σιδηρoτρoχιών κατά μήκoς των oδών με ηλεκτρoκινητήρα πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή και πρooρίζεται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή και πραγμάτων.
Aυτoκινητόδρoμoς   Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες και η oπoία: α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώματα για τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πoυ διακρίνoνται μεταξύ τoυς είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα. β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μoνoπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή. γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτoκινητόδρoμoς.
ΠΕΙΡΟΣ    Μικρός ατσάλινος άξονας που συνδέει εξαρτήματα μεταξύ τους. Πιο γνωστός ο πείρος του εμβόλου, που συνδέει το έμβολο με την μπιέλα.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα