?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каждый раз, когда вы встречаете данный дорожный знак:
c020
Вы имеете преимущество только на следующем перекрёстке.
Речь идёт о перекрестке, где применимо преимущество справа.
Двигаетесь по главной дороге.
c020
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Каким транспортным средствам запрещен въезд на дорогу где установлен данный дорожный знак?
c061
Транспортным средствам, полная масса которых не превышает пять тонн.
Транспортным средствам, масса которых на каждую ось не превышает двух тонн.
Транспортным средствам, общая фактическая масса которых, превышает пять тонн.
c061
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c093
Телефонная связь.
Киоск для продажи прохладительных напитков.
Больница.
c093
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c124
Максимальная скорость по каждой полосе.
Минимальная скорость по каждой полосе.
Максимальная скорость – 100 км/ч.
c124
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c154
Номер, присвоенный международной дороге.
Номер, присвоенный национальной дороге.
Номер, присвоенный сельскохозяйственной дороге.
c154
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c185
Объезд препятствия или островка безопасности справа или слева.
Разрешается движение направо или налево.
Запрещается движение прямо.
c185
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c215
Предупреждение о выезде с автомагистрали.
Предупреждение о направлении въезда на автомагистраль.
Предупреждение о въезде на скоростную трассу.
c215
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На ровном железнодорожном переезде, где мигает красный свет и шлагбаум пока еще не опушен, как вы поступите?
kok
Вы пережидаете перед предупредительным знаком.
Вы продолжаете движение, сколько еще открыт шлагбаум переезда.
Вы проезжаете железнодорожный переезд сколько не видно другого поезда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда видите данный сигнал регулировщика:
d023
Замедляете.
Останавливаетесь.
d023
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какие из изображенных транспортных средств должны ждать других?
d056
Транспортные средства 2 и 3.
Транспортное средство 1.
Транспортные средства 1 и 3.
d056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство поставлено правильно, чтобы после поворота налево сразу повернуть направо?
d086
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В каких из нижеследующих случаев вы должны снизить скорость своего автомобиля:
kok
На поворотах.
Когда, обгоняя другой автомобиль, вы находитесь рядом с ним.
Вообще, когда вы проезжаете мимо стоянок.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы едете со скоростью 120 км\ч. Каждую секунду ваше транспортное средство проезжает, приблизительно, расстояние равное в метрах:
kok
30 метров.
24 метра.
36 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что означает сплошная желтая линия на краях тротуара?
kok
Подчеркивает запрещение остановки и стоянки.
Подчеркивает о том, что нельзя парковать автомобиль, но разрешает остановиться на несколько минут.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
При завершении обгона, Вы перестраиваетесь в левый ряд:
th11
5 секунд после обгона.
Не раньше, чем увидите в зеркале заднего вида транспортное средство, которое Вы только что обогнали.
th11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Когда разрешается начать обгон?
kok
Когда не создается опасная ситуация для вашего направления (полосы).
Когда не создается опасная ситуация для вашего и встречного направлений.
Когда не создается опасная ситуация для встречного направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Что может привести к особо опасным ситуациям при движении на повороте?
kok
Постоянная скорость на повороте.
Переезд на другую полосу на повороте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как должен поступать водитель легкового автомобиля при посадке или высадке детей из автомобиля?
kok
Разрешать высадку или посадку детей только со стороны тротуара.
Разрешать самим детям выбрать сторону посадки или высадки.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При совершении дальних поездок, Вы следуете указаниям информационных таблиц направления с цветом фона:
kok
Синим и зелёным.
Белым.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Седативные и успокаивающие средства оказывают отрицательное влияние на способности водителя:
kok
Это зависит от организма каждого конкретного человека.
Да, потому что они вызывают сонливость, затрудняют мышление и т.д.
Нет, если они прописаны врачом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вынужденная остановка – прекращение движения транспортного средства:
kok
Потому, что один из пассажиров желает сфотографировать ландшафт.
Из-за технической неисправности или состояния водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы заворачиваете с очень хорошо освещенной дороги на другую неосвещенную. На что вы должны обратить внимание в этом случае?
kok
Глаза приспосабливаются сразу к разным положениям освещения.
Препятствия на обочине проезжей части опознаются легче чем в предыдущем случае.
Скорость должна подстроиться к различным положениям освещения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Совершать проступок бегства с места происшествия означает:
kok
Отказаться от выдачи ваших личных данных, в качестве свидетеля, лицам, участвующим в дорожно-транспортном происшествии.
Искать ближайший полицейский участок.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Что такое мультипликатор?
kok
Это прибор, распределяющий ток высокого напряжения в свечи зажигания.
Это прибор, преобразующий низкое напряжение в высокое.
Это прибор, нейтрализующий помехи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Что происходит, когда колеса одной и той же оси представляют разнообразное торможение?
kok
Может происходить занос транспортного средства.
Менее тормозящее колесо, останавливается первым.
Тормозной путь уменьшается.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Ваше транспортное средство остановилось, из-за аварии, на дороге местного значения. Что Вы должны делать при буксировке?
kok
Включить аварийные огни на обоих транспортных средствах.
На следующем въезде, въехать на автомагистраль так, как по ней Вы можете двигаться на постоянной скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Если вы носите контактные линзы, необходимо ли, на всякий случай, иметь в автомобиле очки?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Каким образом вы сэкономите горючее и защитите окружающую среду, двигаясь на своем транспортном средстве особенно в городе?
kok
Используя общественный транспорт.
Используя свое транспортное средство, даже если вы можете использовать общественный транспорт.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Остановился ли в правильном месте легковой автомобиль и почему?
st14
Да, так как легковой автомобиль остановился прямо на переходе, так, чтобы водитель проследил за тем, если едут автомобили справа.
Нет, так как легковой автомобиль не остановился до специальной линии прекращения движения на пешеходном переходе.
st14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Экономное вождение достигается:
kok
При правильном давлении в шинах
При повышенном числе оборотов двигателя
При пониженном давлении в шинах
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα στάθμευσης   Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεικνύουν την παρουσία σταθμευμένου οχήματος. Αυτά μπορούν να αντικαθιστούν τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα θέσης.
ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ    Το όργανο του ταμπλό που έχει επαφή με τον κινητήρα και δείχνει συνέχεια τον αριθμό στροφών του κινητήρα ανά λεπτό.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ    Είναι το κεφάλαιο της Μηχανικής που μελετάει την αντίσταση του αέρα στα σώματα που κινούνται και, στην περίπτωση μας, στο αυτοκίνητο.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί