?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каждый раз, когда вы встречаете данный дорожный знак:
c020
Речь идёт о перекрестке, где применимо преимущество справа.
Двигаетесь по главной дороге.
Вы имеете преимущество только на следующем перекрёстке.
c020
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Каким транспортным средствам запрещен въезд на дорогу где установлен данный дорожный знак?
c061
Транспортным средствам, масса которых на каждую ось не превышает двух тонн.
Транспортным средствам, полная масса которых не превышает пять тонн.
Транспортным средствам, общая фактическая масса которых, превышает пять тонн.
c061
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c093
Киоск для продажи прохладительных напитков.
Телефонная связь.
Больница.
c093
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c124
Максимальная скорость по каждой полосе.
Минимальная скорость по каждой полосе.
Максимальная скорость – 100 км/ч.
c124
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c154
Номер, присвоенный сельскохозяйственной дороге.
Номер, присвоенный национальной дороге.
Номер, присвоенный международной дороге.
c154
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c185
Запрещается движение прямо.
Объезд препятствия или островка безопасности справа или слева.
Разрешается движение направо или налево.
c185
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c215
Предупреждение о въезде на скоростную трассу.
Предупреждение о направлении въезда на автомагистраль.
Предупреждение о выезде с автомагистрали.
c215
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
На ровном железнодорожном переезде, где мигает красный свет и шлагбаум пока еще не опушен, как вы поступите?
kok
Вы продолжаете движение, сколько еще открыт шлагбаум переезда.
Вы пережидаете перед предупредительным знаком.
Вы проезжаете железнодорожный переезд сколько не видно другого поезда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Когда видите данный сигнал регулировщика:
d023
Останавливаетесь.
Замедляете.
d023
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какие из изображенных транспортных средств должны ждать других?
d056
Транспортные средства 1 и 3.
Транспортные средства 2 и 3.
Транспортное средство 1.
d056
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство поставлено правильно, чтобы после поворота налево сразу повернуть направо?
d086
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В каких из нижеследующих случаев вы должны снизить скорость своего автомобиля:
kok
Вообще, когда вы проезжаете мимо стоянок.
Когда, обгоняя другой автомобиль, вы находитесь рядом с ним.
На поворотах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы едете со скоростью 120 км\ч. Каждую секунду ваше транспортное средство проезжает, приблизительно, расстояние равное в метрах:
kok
24 метра.
30 метров.
36 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Что означает сплошная желтая линия на краях тротуара?
kok
Подчеркивает запрещение остановки и стоянки.
Подчеркивает о том, что нельзя парковать автомобиль, но разрешает остановиться на несколько минут.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
При завершении обгона, Вы перестраиваетесь в левый ряд:
th11
5 секунд после обгона.
Не раньше, чем увидите в зеркале заднего вида транспортное средство, которое Вы только что обогнали.
th11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Когда разрешается начать обгон?
kok
Когда не создается опасная ситуация для вашего и встречного направлений.
Когда не создается опасная ситуация для вашего направления (полосы).
Когда не создается опасная ситуация для встречного направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Что может привести к особо опасным ситуациям при движении на повороте?
kok
Переезд на другую полосу на повороте.
Постоянная скорость на повороте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как должен поступать водитель легкового автомобиля при посадке или высадке детей из автомобиля?
kok
Разрешать самим детям выбрать сторону посадки или высадки.
Разрешать высадку или посадку детей только со стороны тротуара.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При совершении дальних поездок, Вы следуете указаниям информационных таблиц направления с цветом фона:
kok
Синим и зелёным.
Белым.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Седативные и успокаивающие средства оказывают отрицательное влияние на способности водителя:
kok
Нет, если они прописаны врачом.
Да, потому что они вызывают сонливость, затрудняют мышление и т.д.
Это зависит от организма каждого конкретного человека.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вынужденная остановка – прекращение движения транспортного средства:
kok
Потому, что один из пассажиров желает сфотографировать ландшафт.
Из-за технической неисправности или состояния водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы заворачиваете с очень хорошо освещенной дороги на другую неосвещенную. На что вы должны обратить внимание в этом случае?
kok
Глаза приспосабливаются сразу к разным положениям освещения.
Препятствия на обочине проезжей части опознаются легче чем в предыдущем случае.
Скорость должна подстроиться к различным положениям освещения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Совершать проступок бегства с места происшествия означает:
kok
Искать ближайший полицейский участок.
Отказаться от выдачи ваших личных данных, в качестве свидетеля, лицам, участвующим в дорожно-транспортном происшествии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Что такое мультипликатор?
kok
Это прибор, нейтрализующий помехи.
Это прибор, распределяющий ток высокого напряжения в свечи зажигания.
Это прибор, преобразующий низкое напряжение в высокое.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Что происходит, когда колеса одной и той же оси представляют разнообразное торможение?
kok
Тормозной путь уменьшается.
Менее тормозящее колесо, останавливается первым.
Может происходить занос транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Ваше транспортное средство остановилось, из-за аварии, на дороге местного значения. Что Вы должны делать при буксировке?
kok
На следующем въезде, въехать на автомагистраль так, как по ней Вы можете двигаться на постоянной скорости.
Включить аварийные огни на обоих транспортных средствах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Если вы носите контактные линзы, необходимо ли, на всякий случай, иметь в автомобиле очки?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Каким образом вы сэкономите горючее и защитите окружающую среду, двигаясь на своем транспортном средстве особенно в городе?
kok
Используя общественный транспорт.
Используя свое транспортное средство, даже если вы можете использовать общественный транспорт.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Остановился ли в правильном месте легковой автомобиль и почему?
st14
Нет, так как легковой автомобиль не остановился до специальной линии прекращения движения на пешеходном переходе.
Да, так как легковой автомобиль остановился прямо на переходе, так, чтобы водитель проследил за тем, если едут автомобили справа.
st14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-10ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Экономное вождение достигается:
kok
При правильном давлении в шинах
При повышенном числе оборотов двигателя
При пониженном давлении в шинах
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ    Η περιοχή γύρω από τον μαγνήτη, στην οποία εκδηλώνεται η μαγνητική ενέργεια, που έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία μαγνητικής ροής.
ΚΡΑΤΗΜΑ    Η ικανότητα του οχήματος να διατηρείται σταθερά στην τροχιά που το κατευθύνει ο οδηγός.
Όχημα αρθρωτό   O συνδυασμός oχημάτων πoυ περιλαμβάνει ένα ρυμoυλκό όχημα και ένα ημιρυμoυλκoύμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με αυτό.
Technology Tips
Η GoPro ανακοίνωσε επίσημα την μικρότερη action camera που έχουμε δει μέχρι σήμερα να λανσάρεται με την δική της υπογραφή. Πρόκειται για την GoPro Hero4 Session, η οποία είναι 50% πιο μικρή και 40% πιο ελαφριά από άλλα Hero4 μοντέλα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας. H GoPro HERO4 Session μπορεί να καταγράψει video σε

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.