?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный дорожный знак запрещает поворот налево?
c021
НЕТ.
ДА.
c021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c062
Разворот запрещен.
Поворот налево запрещен.
Поворот направо запрещен.
c062
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c094
Максимальная скорость – 60 км/ч.
Рекомендуемая скорость – 60 км/ч.
Минимальная скорость – 60 км/ч.
c094
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Светофор показывает красный сигнал, а в дополнительной секции включена зелёная стрелка. Это означает что:
c125
Все транспортные средства обязаны остановиться.
Разрешается движение только транспортных средств, поворачивающих направо.
Все транспортные средства обязаны поворачивать направо.
c125
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c155
Место для кемпинга.
Приближение к тоннелю.
Кемпинг запрещён.
c155
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c186
Проезд через центр города запрещён.
Конец населённого пункта.
Зона, где запрещена стоянка.
c186
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c216
Направо от дороги находится пляж.
Дорога без барьеров.
Выезд на набережную.
c216
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Полицейский регулирует движение на перекрестке, на котором имеются знаки регулирующие приоритет. Как вы поступите?
kok
Вы следуете указаниям полицейского.
Вы следуете исключительно знакам, регулирующим приоритет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Кто имеет приоритет в круговом перекрестке при отсутствии светового регулирования движения?
d024
Ситуация не регламентируется Правилами дорожного движения.
Те кто заезжает в круговой перекресток.
Те кто двигается в круговом перекрестке.
d024
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Как должен поступить водитель транспортного средства 1?
d057
Уступить дорогу транспортному средству 2 и проехать, оставляя проехать последним транспортное средство 3.
Подождать проезд транспортных средств 2 и 3, а затем повернуть.
Проехать раньше транспортного средства 2, и потом, останавливаясь в середине перекрестка, уступить дорогу транспортному средству 3.
d057
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно подождать?
d090
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Никакое из них.
d090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
С какой максимально разрешенной скоростью должны двигаться автомобили, когда скорость не определена специальными дорожными знаками за пределами населенных пунктов, при условии, что движение совершается не на автомагистрали или на скоростной трассе?
kok
80 км/ч.
100 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Что вы должны сделать для того, чтобы поменять полосу движения?
kok
Проследить с помощью зеркал и предупредить других участников дорожного движения, следующих за вами, о вашем намерении, используя указатели направления (поворотов).
Используете указатели направления (поворотов) только когда следующее за вами транспортное средство, находится вблизи от вашего.
Ничего не предпринимаете, поскольку следующее за вами транспортное средство находится на достаточном расстоянии от вашего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы двигаетесь по сухой дороге со скоростью 90 км/ч на транспортном средстве, находящемся в хорошем техническом состоянии. Вы вынуждены резко затормозить. Какой наименьший тормозной путь Вы проедете до остановки?
kok
81 м.
49 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от автобусной остановки разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 12 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Транспортное средство 1 включил левый указатель поворота, чтобы совершить поворот. Транспортное средство 2 только что совершил обгон справа:
th12
Имел на это право.
Совершил правонарушение.
th12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На что должен рассчитывать водитель автомобиля, следующий за тяжеловесным грузовым автомобилем, имеющем намерение повернуть вправо?
kok
Тяжеловесный грузовой автомобиль перестроится в правую полосу.
Тяжеловесный грузовой автомобиль до совершении поворота перестроится в левую полосу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какое транспортное средство должно уступить дорогу пешеходам?
ia03
Оба транспортных средства.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
ia03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы видите пешеходов, ждущих у пешеходного перехода, без явного намерения пройти через него. Вы:
kok
Должны остановиться.
Должны подать звуковой сигнал.
Должны замедлить и при необходимости остановиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Для осуществления поездки в 500 км, со средней скоростью 100 км/ч, требуется приблизительно:
kok
5 с половиной часов.
4 часа.
5 часов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Потребление алкоголя во время управления транспортным средством может вызвать:
kok
Уменьшенный контроль, ложное чувство самоуверенности, неправильную оценку скорости.
Более высокую бдительность.
Более быстрые реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На автомагистрали, места где вы можете остановиться, указываются знаками:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В какие часы вы должны включать ближний свет фар своего автомобиля, когда он двигается?
kok
С рассвета до заката солнца.
Полчаса после заката солнца и за полчаса до рассвета.
С 7 часов вечера до 6 часов утра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на высокой передаче.
Двигаетесь на малой скорости.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В случае серьезного дорожно-транспортного происшествия:
kok
Удаляетесь от места дорожно-транспортного происшествия.
Прекращаете работу двигателей транспортных средств, участвующих в дорожно-транспортном происшествии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В чем помогает сцепление?
kok
В уменьшении шума двигателя.
В эффективном замедлении транспортного средства.
В отсоединении и соединении двигателя с остальными частями системы привода.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае пожара в вашем транспортном средстве:
kok
Вы заглушите двигатель, отдаляете всех пассажиров и тушите пожар с помощью огнетушителей и в случае надобности с помощью песка или земли.
Вы льёте воду на огонь.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
Мотоцикл.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что может содействовать сэкономить горючее и уменьшить загрязнение окружающей среды?
kok
Использовать Ваше транспортное средство при любом передвижении.
При исследовании рынка, по покупке автомобиля, принимать во внимание расход топлива автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
При пользовании кондиционером в автомобиле:
kok
Потребление горючего увеличивается
Потребление горючего уменьшается
Кондиционер не влияет на потребление горючего
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Στάση   H ακινησία τoυ oχήματoς επί χρόνo απαιτoύμενo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ    Η άλλη ονομασία του ανεμιστήρα (γαλλική).
Στάση   H ακινησία τoυ oχήματoς επί χρόνo απαιτoύμενo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να βάλουν Android στα smartphones τους είναι πολλοί και φυσικά ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεχωρίσουν από άποψη design αλλά και μέσω του software.Όπως φαίνεται όμως οι Κινέζοι χρήστες είναι τόσο αγανακτισμένοι από τα apps αυτά, που πάνε την Samsung και την Oppo στα

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα