?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный дорожный знак запрещает поворот налево?
c021
ДА.
НЕТ.
c021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c062
Разворот запрещен.
Поворот налево запрещен.
Поворот направо запрещен.
c062
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c094
Минимальная скорость – 60 км/ч.
Рекомендуемая скорость – 60 км/ч.
Максимальная скорость – 60 км/ч.
c094
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Светофор показывает красный сигнал, а в дополнительной секции включена зелёная стрелка. Это означает что:
c125
Все транспортные средства обязаны остановиться.
Разрешается движение только транспортных средств, поворачивающих направо.
Все транспортные средства обязаны поворачивать направо.
c125
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c155
Кемпинг запрещён.
Приближение к тоннелю.
Место для кемпинга.
c155
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c186
Проезд через центр города запрещён.
Конец населённого пункта.
Зона, где запрещена стоянка.
c186
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c216
Направо от дороги находится пляж.
Дорога без барьеров.
Выезд на набережную.
c216
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Полицейский регулирует движение на перекрестке, на котором имеются знаки регулирующие приоритет. Как вы поступите?
kok
Вы следуете исключительно знакам, регулирующим приоритет.
Вы следуете указаниям полицейского.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Кто имеет приоритет в круговом перекрестке при отсутствии светового регулирования движения?
d024
Ситуация не регламентируется Правилами дорожного движения.
Те кто заезжает в круговой перекресток.
Те кто двигается в круговом перекрестке.
d024
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Как должен поступить водитель транспортного средства 1?
d057
Подождать проезд транспортных средств 2 и 3, а затем повернуть.
Уступить дорогу транспортному средству 2 и проехать, оставляя проехать последним транспортное средство 3.
Проехать раньше транспортного средства 2, и потом, останавливаясь в середине перекрестка, уступить дорогу транспортному средству 3.
d057
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно подождать?
d090
Никакое из них.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
С какой максимально разрешенной скоростью должны двигаться автомобили, когда скорость не определена специальными дорожными знаками за пределами населенных пунктов, при условии, что движение совершается не на автомагистрали или на скоростной трассе?
kok
80 км/ч.
100 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Что вы должны сделать для того, чтобы поменять полосу движения?
kok
Проследить с помощью зеркал и предупредить других участников дорожного движения, следующих за вами, о вашем намерении, используя указатели направления (поворотов).
Используете указатели направления (поворотов) только когда следующее за вами транспортное средство, находится вблизи от вашего.
Ничего не предпринимаете, поскольку следующее за вами транспортное средство находится на достаточном расстоянии от вашего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы двигаетесь по сухой дороге со скоростью 90 км/ч на транспортном средстве, находящемся в хорошем техническом состоянии. Вы вынуждены резко затормозить. Какой наименьший тормозной путь Вы проедете до остановки?
kok
49 м.
81 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от автобусной остановки разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 12 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Транспортное средство 1 включил левый указатель поворота, чтобы совершить поворот. Транспортное средство 2 только что совершил обгон справа:
th12
Имел на это право.
Совершил правонарушение.
th12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На что должен рассчитывать водитель автомобиля, следующий за тяжеловесным грузовым автомобилем, имеющем намерение повернуть вправо?
kok
Тяжеловесный грузовой автомобиль перестроится в правую полосу.
Тяжеловесный грузовой автомобиль до совершении поворота перестроится в левую полосу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какое транспортное средство должно уступить дорогу пешеходам?
ia03
Оба транспортных средства.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
ia03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы видите пешеходов, ждущих у пешеходного перехода, без явного намерения пройти через него. Вы:
kok
Должны подать звуковой сигнал.
Должны замедлить и при необходимости остановиться.
Должны остановиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Для осуществления поездки в 500 км, со средней скоростью 100 км/ч, требуется приблизительно:
kok
4 часа.
5 с половиной часов.
5 часов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Потребление алкоголя во время управления транспортным средством может вызвать:
kok
Уменьшенный контроль, ложное чувство самоуверенности, неправильную оценку скорости.
Более высокую бдительность.
Более быстрые реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На автомагистрали, места где вы можете остановиться, указываются знаками:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В какие часы вы должны включать ближний свет фар своего автомобиля, когда он двигается?
kok
Полчаса после заката солнца и за полчаса до рассвета.
С рассвета до заката солнца.
С 7 часов вечера до 6 часов утра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на высокой передаче.
Двигаетесь на малой скорости.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В случае серьезного дорожно-транспортного происшествия:
kok
Удаляетесь от места дорожно-транспортного происшествия.
Прекращаете работу двигателей транспортных средств, участвующих в дорожно-транспортном происшествии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В чем помогает сцепление?
kok
В отсоединении и соединении двигателя с остальными частями системы привода.
В уменьшении шума двигателя.
В эффективном замедлении транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае пожара в вашем транспортном средстве:
kok
Вы льёте воду на огонь.
Вы заглушите двигатель, отдаляете всех пассажиров и тушите пожар с помощью огнетушителей и в случае надобности с помощью песка или земли.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Мотоцикл.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что может содействовать сэкономить горючее и уменьшить загрязнение окружающей среды?
kok
При исследовании рынка, по покупке автомобиля, принимать во внимание расход топлива автомобиля.
Использовать Ваше транспортное средство при любом передвижении.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
При пользовании кондиционером в автомобиле:
kok
Кондиционер не влияет на потребление горючего
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ    Η χαρακτηριστική κίνηση του εμπρόσθιου άξονα, που εμφανίζεται ενοχλητικά όταν έχει βλάβη το σύστημα διεύθυνσης, η ζυγοστάθμιση των τροχών κλπ. Είναι εμφανές στο τιμόνι.
ΣΑΣΙ    Η γαλλική λέξη για το πλαίσιο.
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑΔΕΝΑ)    Είναι ένα εύκαμπτο εξάρτημα, με τη γνωστή μορφή, που μεταδίδει την κίνηση στον εκκεντροφόρο. Σε αρκετά αυτοκίνητα έχει αντικατασταθεί από ιμάντα.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί