?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Данный дорожный знак запрещает поворот налево?
c021
НЕТ.
ДА.
c021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c062
Поворот налево запрещен.
Разворот запрещен.
Поворот направо запрещен.
c062
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c094
Рекомендуемая скорость – 60 км/ч.
Максимальная скорость – 60 км/ч.
Минимальная скорость – 60 км/ч.
c094
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Светофор показывает красный сигнал, а в дополнительной секции включена зелёная стрелка. Это означает что:
c125
Все транспортные средства обязаны остановиться.
Разрешается движение только транспортных средств, поворачивающих направо.
Все транспортные средства обязаны поворачивать направо.
c125
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c155
Место для кемпинга.
Приближение к тоннелю.
Кемпинг запрещён.
c155
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c186
Зона, где запрещена стоянка.
Конец населённого пункта.
Проезд через центр города запрещён.
c186
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c216
Дорога без барьеров.
Направо от дороги находится пляж.
Выезд на набережную.
c216
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Полицейский регулирует движение на перекрестке, на котором имеются знаки регулирующие приоритет. Как вы поступите?
kok
Вы следуете указаниям полицейского.
Вы следуете исключительно знакам, регулирующим приоритет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Кто имеет приоритет в круговом перекрестке при отсутствии светового регулирования движения?
d024
Те кто заезжает в круговой перекресток.
Те кто двигается в круговом перекрестке.
Ситуация не регламентируется Правилами дорожного движения.
d024
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Как должен поступить водитель транспортного средства 1?
d057
Уступить дорогу транспортному средству 2 и проехать, оставляя проехать последним транспортное средство 3.
Подождать проезд транспортных средств 2 и 3, а затем повернуть.
Проехать раньше транспортного средства 2, и потом, останавливаясь в середине перекрестка, уступить дорогу транспортному средству 3.
d057
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно подождать?
d090
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Никакое из них.
d090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
С какой максимально разрешенной скоростью должны двигаться автомобили, когда скорость не определена специальными дорожными знаками за пределами населенных пунктов, при условии, что движение совершается не на автомагистрали или на скоростной трассе?
kok
100 км/ч.
80 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Что вы должны сделать для того, чтобы поменять полосу движения?
kok
Проследить с помощью зеркал и предупредить других участников дорожного движения, следующих за вами, о вашем намерении, используя указатели направления (поворотов).
Используете указатели направления (поворотов) только когда следующее за вами транспортное средство, находится вблизи от вашего.
Ничего не предпринимаете, поскольку следующее за вами транспортное средство находится на достаточном расстоянии от вашего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы двигаетесь по сухой дороге со скоростью 90 км/ч на транспортном средстве, находящемся в хорошем техническом состоянии. Вы вынуждены резко затормозить. Какой наименьший тормозной путь Вы проедете до остановки?
kok
49 м.
81 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от автобусной остановки разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 5 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 12 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Транспортное средство 1 включил левый указатель поворота, чтобы совершить поворот. Транспортное средство 2 только что совершил обгон справа:
th12
Совершил правонарушение.
Имел на это право.
th12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На что должен рассчитывать водитель автомобиля, следующий за тяжеловесным грузовым автомобилем, имеющем намерение повернуть вправо?
kok
Тяжеловесный грузовой автомобиль перестроится в правую полосу.
Тяжеловесный грузовой автомобиль до совершении поворота перестроится в левую полосу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Какое транспортное средство должно уступить дорогу пешеходам?
ia03
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Оба транспортных средства.
ia03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы видите пешеходов, ждущих у пешеходного перехода, без явного намерения пройти через него. Вы:
kok
Должны замедлить и при необходимости остановиться.
Должны подать звуковой сигнал.
Должны остановиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Для осуществления поездки в 500 км, со средней скоростью 100 км/ч, требуется приблизительно:
kok
5 с половиной часов.
4 часа.
5 часов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Потребление алкоголя во время управления транспортным средством может вызвать:
kok
Уменьшенный контроль, ложное чувство самоуверенности, неправильную оценку скорости.
Более высокую бдительность.
Более быстрые реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На автомагистрали, места где вы можете остановиться, указываются знаками:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В какие часы вы должны включать ближний свет фар своего автомобиля, когда он двигается?
kok
Полчаса после заката солнца и за полчаса до рассвета.
С рассвета до заката солнца.
С 7 часов вечера до 6 часов утра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на малой скорости.
Двигаетесь на высокой передаче.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В случае серьезного дорожно-транспортного происшествия:
kok
Прекращаете работу двигателей транспортных средств, участвующих в дорожно-транспортном происшествии.
Удаляетесь от места дорожно-транспортного происшествия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В чем помогает сцепление?
kok
В эффективном замедлении транспортного средства.
В уменьшении шума двигателя.
В отсоединении и соединении двигателя с остальными частями системы привода.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае пожара в вашем транспортном средстве:
kok
Вы льёте воду на огонь.
Вы заглушите двигатель, отдаляете всех пассажиров и тушите пожар с помощью огнетушителей и в случае надобности с помощью песка или земли.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
Мотоцикл.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что может содействовать сэкономить горючее и уменьшить загрязнение окружающей среды?
kok
Использовать Ваше транспортное средство при любом передвижении.
При исследовании рынка, по покупке автомобиля, принимать во внимание расход топлива автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-11ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
При пользовании кондиционером в автомобиле:
kok
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
Кондиционер не влияет на потребление горючего
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΝΤΕΝΤΙΟΝ    Σύστημα ανάρτησης, στο οποίο οι οπίσθιοι τροχοί συνδέονται μεταξύ τους και στο οποίο το διαφορικό είναι σταθερά συνδεδεμένο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    Είναι η φάση εισαγωγής του καυσίμου, ένας από τους χρόνους λειτουργίας του κινητήρα.
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Συσκευή που λειτουργεί μηχανικά ή αυτόματα, βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα και τον άξονα μετάδοσης κίνησης και με αυτήν εκτελείται η επιλογή της σχέσης μετάδοσης κίνησης. Τα μηχανικά κιβώτια έχουν τέσσερις ή πέντε σχέσεις (ταχύτητες) - ορισμένα και έξι -για την κίνηση εμπρός και μία για κίνηση προς τα πίσω.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.