?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c023
Выезд из зоны разрешенной стоянки.
Выезд из зоны запрещенной стоянки.
Выезд из зоны ограниченной стоянки.
c023
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный знак?
c063
Каждой категории разрешается пользоваться только той стороной полосы, специально выбранной для данной категории.
Разрешается движение только мопедам и пешеходам.
Въезд пешеходов и мопедов запрещен.
c063
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c095
Поворот влево запрещен.
Два опасных, противодействующих и очередных поворота, из которых первый вправо.
Два опасных, противодействующих и очередных поворота, из которых первый влево.
c095
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c126
Обязательная остановка перед следующим переходом.
Движение школьников имеет преимущество.
Опасность из-за частного движения детей (школы, стадионы и т.д.).
c126
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c156
Направление движения к месту стоянки вблизи станции метро.
Направление движения к станции метро.
Направление движения транспортных средств к месту разрешаемой стоянки.
c156
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c187
Туристическая информация.
Телефон.
Кемпинг.
c187
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c217
Стоянка на стороне, где имеется этот знак, запрещена в нечетные дни недели.
Стоянка на стороне, где имеется этот знак, запрещена в нечетные месяцы.
Стоянка автомобилей с нечетным номерным знаком запрещена.
c217
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
В случае если регулировщик машет ночью красным светом в ваше направление, что вы должны сделать?
kok
Продолжать двигаться вперед.
Остановиться.
Поменять направление направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На таком сигнале регулировщика вы должны:
d026
Замедлить.
Остановиться.
Продолжить движение.
d026
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство должно покинуть перекрёсток последним?
d058
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток первым и почему?
d091
Транспортное средство № 1, потому что транспортное средство № 2 имеет намерение осуществить поворот налево.
Транспортное средство № 2, потому что оно двигается справа от транспортного средства № 1.
Транспортное средство № 1, потому что оно двигается параллельно линиям трамвая.
d091
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
На скоростной трассе, максимально разрешенная скорость при нормальных погодных условиях составляет:
kok
80 км/ч для грузовых транспортных средств, масса брутто которых свыше 3,5 тонн, и 90 км/ч для автобусов и остальных грузовых автомобилей.
110 км/ч для всех транспортных средств без исключения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Двигаясь по дороге двустороннего движения, вы намерены повернуть налево. Какое положение займет ваше транспортное средство на проезжей части дороги?
kok
На левой стороне проезжей части дороги.
На линии, разделяющей две стороны движения.
Близко к оси проезжей части дороги, т.е близко к линии, разделяющей две стороны движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы приближаетесь к встречному транспортному средству. Оно, как и Вы двигается со скоростью 90 км/ч. С какой скоростью уменьшается расстояние между вами?
kok
Со скоростью 185 км/ч.
Со скоростью 150 км/ч.
Со скоростью 180 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Когда в темное время суток на дороге с недостаточным освещением вы ставите свой автомобиль на стоянку, какие фары вы должны оставить зажженными?
kok
Задние и передние габаритные огни и фар стоянки, которое находится в сторону движения.
Задние габаритные огни.
Свет заднего номерного знака.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Видимость отличная:
th13
Не разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
Разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
th13
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каждый раз когда скорость автомобиля удваивается, центробежная сила умножается:
kok
В четыре раза.
В три раза.
В два раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Можете ли Вы принять решение обогнать данный грузовик справа?
ia06
Да, потому что он двигается влево.
Нет, потому что включил правый указатель поворота.
ia06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каком случае водитель обязан включить огни аварийной остановки (аварийную сигнализацию)?
kok
Если транспортное средство остановлено на таком месте, где не может своевременно быть опознанным как неподвижное препятствие.
При поставке транспортного средства на стоянку на двойной ряд.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
В каких из следующих случаев Вы обязаны снизить скорость Вашего транспортного средства?
kok
Когда Вы начинаете обгон другого транспортного средства.
Когда при обгоне другого транспортного средства находитесь рядом с ним.
При движении на крутых спусках.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Потребление алкоголя влияет на вождение. Более вероятное влияние – это:
kok
Пониженная координация, плохое суждение, повышенная самоуверенность.
Более быстрые реакции.
Лучшее сосредоточение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как вы поступаете в случае появления густого тумана на автомагистрали?
kok
Включаете ближний свет фар и двигаетесь со скоростью 50км\ч.
Вы следуете, как можно ближе, за красными огнями впереди едущих автомобилей.
Вы двигаетесь на разделяющей линии дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы едете при тумане по автомагистрали, и видимость ограничена на 40 м. Скорость движения не должна превышать:
kok
70 км/ч.
50 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Лёд:
iz04
Образуется в основном при туманных днях.
Образуется в основном в горных районах, на мостах и вблизи водяных потоков.
Обычно равномерно распределён на дороге.
iz04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, при котором произошел только материальный ущерб. Вы обязаны:
kok
Дать при требовании, Ваши личные данные предоставить водительское удостоверение, технический паспорт и страховой полис.
Не делать ничего и ждать приезда Полиции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В каком случае аккумулятор портится?
kok
Если пластинки аккумулятора полностью покрыты жидкостью.
Если вы пользуетесь (добавляете) подходящей жидкостью.
Если длительное время он не работает.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какую функцию выполняет система ABS (против блокирования колес)?
kok
Предотвращает, при торможении, блокирование колес и позволяет во время торможения соблюдать контроль над транспортным средством.
Разрешает уменьшить расстояние безопасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водит:
kok
Грузовой автомобиль, масса брутто которого составляет 5000 кг.
Автомобиль на девять сидящих мест, включая и место водителя.
Мотоцикл.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Каким образом Вы можете сэкономить горючее:
kok
Двигаться на высоких оборотах двигателя.
Глушить двигатель, когда приходится ждать много времени.
Оставлять верхний багажник, когда не пользуетесь им.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Снижается если почистить двигатель
Снижается при ускорении
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΠΑΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ    Αδόκιμη έκφραση για τα αρθρωτά ημιαξόνια.
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ    (ή στροφαλοφόρος άξονας). Ο άξονας που μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση των εμβόλων, που λαμβάνει μέσω των διωστήρων και την μεταφέρει στους κινητήριους τροχούς. Επίσης κινεί και τον εκκεντροφόρο.
ΑΜΑΞΩΜΑ    Είναι το μη μηχανικό μέρος του αυτοκινήτου, στο οποίο τοποθετούνται όλα τα άλλα μέρη, μηχανικά και μη και αποτελείται από τον χώρο του κινητήρα (ή τροπέτο), το θάλαμο επιβατών και τον χώρο απο-σκευών (πορτ - μπαγκάζ).
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core