?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c023
Выезд из зоны ограниченной стоянки.
Выезд из зоны запрещенной стоянки.
Выезд из зоны разрешенной стоянки.
c023
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный знак?
c063
Каждой категории разрешается пользоваться только той стороной полосы, специально выбранной для данной категории.
Разрешается движение только мопедам и пешеходам.
Въезд пешеходов и мопедов запрещен.
c063
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c095
Два опасных, противодействующих и очередных поворота, из которых первый вправо.
Два опасных, противодействующих и очередных поворота, из которых первый влево.
Поворот влево запрещен.
c095
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c126
Движение школьников имеет преимущество.
Обязательная остановка перед следующим переходом.
Опасность из-за частного движения детей (школы, стадионы и т.д.).
c126
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c156
Направление движения к месту стоянки вблизи станции метро.
Направление движения к станции метро.
Направление движения транспортных средств к месту разрешаемой стоянки.
c156
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c187
Телефон.
Туристическая информация.
Кемпинг.
c187
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c217
Стоянка на стороне, где имеется этот знак, запрещена в нечетные месяцы.
Стоянка на стороне, где имеется этот знак, запрещена в нечетные дни недели.
Стоянка автомобилей с нечетным номерным знаком запрещена.
c217
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
В случае если регулировщик машет ночью красным светом в ваше направление, что вы должны сделать?
kok
Продолжать двигаться вперед.
Остановиться.
Поменять направление направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На таком сигнале регулировщика вы должны:
d026
Остановиться.
Замедлить.
Продолжить движение.
d026
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство должно покинуть перекрёсток последним?
d058
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток первым и почему?
d091
Транспортное средство № 1, потому что оно двигается параллельно линиям трамвая.
Транспортное средство № 2, потому что оно двигается справа от транспортного средства № 1.
Транспортное средство № 1, потому что транспортное средство № 2 имеет намерение осуществить поворот налево.
d091
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
На скоростной трассе, максимально разрешенная скорость при нормальных погодных условиях составляет:
kok
110 км/ч для всех транспортных средств без исключения.
80 км/ч для грузовых транспортных средств, масса брутто которых свыше 3,5 тонн, и 90 км/ч для автобусов и остальных грузовых автомобилей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Двигаясь по дороге двустороннего движения, вы намерены повернуть налево. Какое положение займет ваше транспортное средство на проезжей части дороги?
kok
На линии, разделяющей две стороны движения.
Близко к оси проезжей части дороги, т.е близко к линии, разделяющей две стороны движения.
На левой стороне проезжей части дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы приближаетесь к встречному транспортному средству. Оно, как и Вы двигается со скоростью 90 км/ч. С какой скоростью уменьшается расстояние между вами?
kok
Со скоростью 180 км/ч.
Со скоростью 150 км/ч.
Со скоростью 185 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Когда в темное время суток на дороге с недостаточным освещением вы ставите свой автомобиль на стоянку, какие фары вы должны оставить зажженными?
kok
Свет заднего номерного знака.
Задние габаритные огни.
Задние и передние габаритные огни и фар стоянки, которое находится в сторону движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Видимость отличная:
th13
Разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
Не разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
th13
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каждый раз когда скорость автомобиля удваивается, центробежная сила умножается:
kok
В два раза.
В три раза.
В четыре раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Можете ли Вы принять решение обогнать данный грузовик справа?
ia06
Да, потому что он двигается влево.
Нет, потому что включил правый указатель поворота.
ia06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каком случае водитель обязан включить огни аварийной остановки (аварийную сигнализацию)?
kok
Если транспортное средство остановлено на таком месте, где не может своевременно быть опознанным как неподвижное препятствие.
При поставке транспортного средства на стоянку на двойной ряд.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
В каких из следующих случаев Вы обязаны снизить скорость Вашего транспортного средства?
kok
Когда при обгоне другого транспортного средства находитесь рядом с ним.
При движении на крутых спусках.
Когда Вы начинаете обгон другого транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Потребление алкоголя влияет на вождение. Более вероятное влияние – это:
kok
Более быстрые реакции.
Пониженная координация, плохое суждение, повышенная самоуверенность.
Лучшее сосредоточение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как вы поступаете в случае появления густого тумана на автомагистрали?
kok
Вы следуете, как можно ближе, за красными огнями впереди едущих автомобилей.
Включаете ближний свет фар и двигаетесь со скоростью 50км\ч.
Вы двигаетесь на разделяющей линии дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы едете при тумане по автомагистрали, и видимость ограничена на 40 м. Скорость движения не должна превышать:
kok
50 км/ч.
70 км/ч.
90 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Лёд:
iz04
Образуется в основном при туманных днях.
Образуется в основном в горных районах, на мостах и вблизи водяных потоков.
Обычно равномерно распределён на дороге.
iz04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, при котором произошел только материальный ущерб. Вы обязаны:
kok
Дать при требовании, Ваши личные данные предоставить водительское удостоверение, технический паспорт и страховой полис.
Не делать ничего и ждать приезда Полиции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В каком случае аккумулятор портится?
kok
Если пластинки аккумулятора полностью покрыты жидкостью.
Если вы пользуетесь (добавляете) подходящей жидкостью.
Если длительное время он не работает.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какую функцию выполняет система ABS (против блокирования колес)?
kok
Разрешает уменьшить расстояние безопасности.
Предотвращает, при торможении, блокирование колес и позволяет во время торможения соблюдать контроль над транспортным средством.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водит:
kok
Мотоцикл.
Грузовой автомобиль, масса брутто которого составляет 5000 кг.
Автомобиль на девять сидящих мест, включая и место водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Каким образом Вы можете сэкономить горючее:
kok
Оставлять верхний багажник, когда не пользуетесь им.
Глушить двигатель, когда приходится ждать много времени.
Двигаться на высоких оборотах двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
Снижается если почистить двигатель
Снижается при ускорении
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΛΟΚ    Το κύριο σώμα του κινητήρα, που κατασκευάζεται σήμερα από ελαφρά κράμματα. Σ' αυτό βρίσκεται ο στρόφαλος και τα έμβολα.
ΝΤΕΡΑΠΑΡΙΣΜΑ    Η πλάγια ολίσθηση του αυτοκινήτου όταν - κατά κανόνα - ξεφεύγει από τον έλεγχο του οδηγού, κύρια λόγω κακής πρόσφυσης ή υπερβολικής ταχύτητας κατά την αλλαγή κατεύθυνσης.
ΙΠΠΟΣ    Μονάδα μέτρησης ισχύος του κινητήρα. Παριστάνεται με τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Horse Power (ΗΡ) ή PS ή σπανιότερα, των γαλλικών Cheval Vapeur (CV). Το σύστημα που μέχρι τώρα κυριαρχούσε ήταν το γερμανικό DIN (Deutsches Institut für Normung), αλλά παράλληλα χρησιμοποιείται πρόσφατα και το σύστημα που έχει καθιερωθεί από την Ε.Ε., στο οποίο η ισχύς, όπως και άλλα μεγέθη στο θέμα κινητήρας μετριώνται με κιλοβάτ (Kw). Το κιλοβάτ είναι μονάδα που ισοδυναμεί με 0,736 του ίππου του γερμανικού συστήματος μέτρησης.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Την άνοιξη του 1985, η Toshiba κυκλοφόρησε τον πρώτο mass-market φορητό υπολογιστή στον κόσμο, το μοντέλο T1100 που άνοιξε το δρόμο ώστε να γίνουν οι φορητοί υπολογιστές συσκευές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε σπίτι. Ο Toshiba T1100 δεν είχε hard drive αλλά floppy drive και λειτουργούσε με 3.5-ιντσών floppy disks. Ο επεξεργαστής ήταν ο Intel