?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c023
Выезд из зоны разрешенной стоянки.
Выезд из зоны запрещенной стоянки.
Выезд из зоны ограниченной стоянки.
c023
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный знак?
c063
Каждой категории разрешается пользоваться только той стороной полосы, специально выбранной для данной категории.
Разрешается движение только мопедам и пешеходам.
Въезд пешеходов и мопедов запрещен.
c063
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c095
Два опасных, противодействующих и очередных поворота, из которых первый влево.
Два опасных, противодействующих и очередных поворота, из которых первый вправо.
Поворот влево запрещен.
c095
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c126
Опасность из-за частного движения детей (школы, стадионы и т.д.).
Обязательная остановка перед следующим переходом.
Движение школьников имеет преимущество.
c126
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c156
Направление движения к станции метро.
Направление движения к месту стоянки вблизи станции метро.
Направление движения транспортных средств к месту разрешаемой стоянки.
c156
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c187
Кемпинг.
Телефон.
Туристическая информация.
c187
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c217
Стоянка на стороне, где имеется этот знак, запрещена в нечетные месяцы.
Стоянка на стороне, где имеется этот знак, запрещена в нечетные дни недели.
Стоянка автомобилей с нечетным номерным знаком запрещена.
c217
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
В случае если регулировщик машет ночью красным светом в ваше направление, что вы должны сделать?
kok
Остановиться.
Продолжать двигаться вперед.
Поменять направление направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
На таком сигнале регулировщика вы должны:
d026
Замедлить.
Остановиться.
Продолжить движение.
d026
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство должно покинуть перекрёсток последним?
d058
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток первым и почему?
d091
Транспортное средство № 1, потому что транспортное средство № 2 имеет намерение осуществить поворот налево.
Транспортное средство № 2, потому что оно двигается справа от транспортного средства № 1.
Транспортное средство № 1, потому что оно двигается параллельно линиям трамвая.
d091
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
На скоростной трассе, максимально разрешенная скорость при нормальных погодных условиях составляет:
kok
110 км/ч для всех транспортных средств без исключения.
80 км/ч для грузовых транспортных средств, масса брутто которых свыше 3,5 тонн, и 90 км/ч для автобусов и остальных грузовых автомобилей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Двигаясь по дороге двустороннего движения, вы намерены повернуть налево. Какое положение займет ваше транспортное средство на проезжей части дороги?
kok
Близко к оси проезжей части дороги, т.е близко к линии, разделяющей две стороны движения.
На линии, разделяющей две стороны движения.
На левой стороне проезжей части дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы приближаетесь к встречному транспортному средству. Оно, как и Вы двигается со скоростью 90 км/ч. С какой скоростью уменьшается расстояние между вами?
kok
Со скоростью 150 км/ч.
Со скоростью 180 км/ч.
Со скоростью 185 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Когда в темное время суток на дороге с недостаточным освещением вы ставите свой автомобиль на стоянку, какие фары вы должны оставить зажженными?
kok
Задние и передние габаритные огни и фар стоянки, которое находится в сторону движения.
Задние габаритные огни.
Свет заднего номерного знака.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Видимость отличная:
th13
Не разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
Разрешается следовать за обгоняющим транспортным средством.
th13
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каждый раз когда скорость автомобиля удваивается, центробежная сила умножается:
kok
В два раза.
В три раза.
В четыре раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Можете ли Вы принять решение обогнать данный грузовик справа?
ia06
Да, потому что он двигается влево.
Нет, потому что включил правый указатель поворота.
ia06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каком случае водитель обязан включить огни аварийной остановки (аварийную сигнализацию)?
kok
Если транспортное средство остановлено на таком месте, где не может своевременно быть опознанным как неподвижное препятствие.
При поставке транспортного средства на стоянку на двойной ряд.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
В каких из следующих случаев Вы обязаны снизить скорость Вашего транспортного средства?
kok
При движении на крутых спусках.
Когда при обгоне другого транспортного средства находитесь рядом с ним.
Когда Вы начинаете обгон другого транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Потребление алкоголя влияет на вождение. Более вероятное влияние – это:
kok
Более быстрые реакции.
Пониженная координация, плохое суждение, повышенная самоуверенность.
Лучшее сосредоточение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как вы поступаете в случае появления густого тумана на автомагистрали?
kok
Вы двигаетесь на разделяющей линии дороги.
Вы следуете, как можно ближе, за красными огнями впереди едущих автомобилей.
Включаете ближний свет фар и двигаетесь со скоростью 50км\ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы едете при тумане по автомагистрали, и видимость ограничена на 40 м. Скорость движения не должна превышать:
kok
90 км/ч.
50 км/ч.
70 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Лёд:
iz04
Образуется в основном при туманных днях.
Образуется в основном в горных районах, на мостах и вблизи водяных потоков.
Обычно равномерно распределён на дороге.
iz04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы участник дорожно-транспортного происшествия, при котором произошел только материальный ущерб. Вы обязаны:
kok
Дать при требовании, Ваши личные данные предоставить водительское удостоверение, технический паспорт и страховой полис.
Не делать ничего и ждать приезда Полиции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В каком случае аккумулятор портится?
kok
Если пластинки аккумулятора полностью покрыты жидкостью.
Если вы пользуетесь (добавляете) подходящей жидкостью.
Если длительное время он не работает.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какую функцию выполняет система ABS (против блокирования колес)?
kok
Предотвращает, при торможении, блокирование колес и позволяет во время торможения соблюдать контроль над транспортным средством.
Разрешает уменьшить расстояние безопасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водит:
kok
Мотоцикл.
Грузовой автомобиль, масса брутто которого составляет 5000 кг.
Автомобиль на девять сидящих мест, включая и место водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Каким образом Вы можете сэкономить горючее:
kok
Двигаться на высоких оборотах двигателя.
Глушить двигатель, когда приходится ждать много времени.
Оставлять верхний багажник, когда не пользуетесь им.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-12ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Снижается при ускорении
Снижается если почистить двигатель
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα πoρείας (μεγάλα)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για φωτισμό της oδoύ σε μεγάλη απόσταση μπρoστά τoυ.
ΑΜΑΞΩΜΑ    Είναι το μη μηχανικό μέρος του αυτοκινήτου, στο οποίο τοποθετούνται όλα τα άλλα μέρη, μηχανικά και μη και αποτελείται από τον χώρο του κινητήρα (ή τροπέτο), το θάλαμο επιβατών και τον χώρο απο-σκευών (πορτ - μπαγκάζ).
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ    Είναι μεμβράνη από ειδικό λάστιχο που αντέχει στους υδρογονάνθρακες και είναι ενισχυμένο με λινά. Χρησιμοποιείται στην αντλία βενζίνης και επιτάχυνσης, ενώ υπάρχει και στο αμπραγιάζ, δίνοντας του σχετική ονομασία - σε ορισμένα αυτοκίνητα.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς, το να δούμε τους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν κάποιο γνωστό smartphone ή tablet δεν μας κάνει, πλέον, ιδιαίτερη αίσθηση. Από iPhones (παντού) Xperia κινητά (βλ. James Bond) και Galaxy Note 3 (βλ. selfie περσινών Oscars) μέχρι iPads. Το να δούμε, όμως, σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συνεχή

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα