?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c024
Дорога для исключительного проезда инвалидных колясок.
Место для стоянки инвалидных колясок.
Место для стоянки транспортных средств, принадлежащих инвалидам.
c024
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Данная табличка информирует вас о том, что:
c064
На расстоянии 200 м. есть выход из скоростной трассы.
На расстоянии 200 м. есть два выхода из скоростной трассы.
На расстоянии 200 м. есть три выхода из скоростной трассы.
c064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c096
Полиция.
Информация для туристов.
Таможенный пункт.
c096
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c127
Рекомендуется использование цепей и шин, предназначенных для снежных дорог.
Вы двигаетесь по скользкому дорожному покрытию.
c127
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c157
Двигаетесь по середине дороги.
Прилаживаете скорость Вашего транспортного средства.
Уступаете дорогу встречному транспорту.
c157
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c188
Направление – указание опасных изгибов дороги.
Обязательное направление транспортных средств.
Разводное препятствие на дороге из-за дорожных работ.
c188
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c218
Движение легковых автомобилей запрещено.
Стоянка легковых автомобилей запрещена.
Конец скоростной трассы.
c218
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что вы должны сделать при указаниях регулировщика?
kok
Вы должны им следовать, если они соответствуют обозначениям.
Вы должны им следовать в любом случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Желтый фургон должен предоставить приоритет красному транспортному средству?
d028
Неправильно.
Правильно.
d028
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет приоритет и почему?
d059
Мотоцикл так как едет справой стороны от автомобиля.
Автомобиль так как он едет по широкой дороге.
Автомобиль так как он движется прямо.
d059
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d092
3-1-2.
2-3-1.
1-2-3.
d092
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой ситуации вы уменьшите скорость своего транспортного средства?
kok
В крутых подъемах.
Когда вы обгоняете автобус остановленный на остановке.
Когда вы проезжаете мимо регулировщика.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На свободной дороге реверсивного движения, с двумя полосами движения на каждое направление, по какой полосе вам разрешено двигаться?
kok
По левой полосе.
В правом направлении, по любой полосе из двух.
По правой полосе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
При удвоении скорости движения транспортного средства, остановочный путь, согласно эмпирическому правилу, увеличивается:
kok
В два раза.
В три раза.
В четыре раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от перекрестка разрешено останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 10 м. от ближайшей пересекаемой проезжей части.
На расстоянии по крайней мере 1 м. от пешеходного перехода.
На расстоянии по крайней мере 15 м. от центра перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Данный автомобиль завершает обгон вашего автомобиля:
th14
Вы слегка замедляете чтобы не подвергнуть его опасности.
Вы соблюдаете свою скорость, так как его обгон был неправильным.
th14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Ваш легковой автомобиль двигается со скоростью на повороте. Что должно произойти при резком торможении?
kok
Легковой автомобиль продолжает свое движение безопасно.
Легковой автомобиль может опрокинуться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Грузовой автомобиль въезжает в главный поток движения с полосы разгона. Как должен поступить водитель легкового автомобиля, движущегося на правой полосе, чтобы способствовать безопасности дорожного движения?
ia07
Перестроиться на другую полосу или убавить скорость, чтобы содействовать грузовому автомобилю въехать в главный поток движения.
Двигаться параллельно и близко к грузовому автомобилю с одинаковой скоростью с ним.
ia07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Ваше транспортное средство остановилось, из-за аварии, на дороге местного значения. Что Вы должны делать при буксировке?
kok
Включить аварийные огни на обоих транспортных средствах.
На следующем въезде, въехать на автомагистраль так, как по ней Вы можете двигаться на постоянной скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Обязаны ли Вы, при выезде с площади, предупредить транспортные средства, следующие за вами включением указателей поворота?
kok
НЕТ.
ДА.
Нет, так как дорожными знаками указано обязательное круговое движение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каком случае, при потреблении даже минимального количества алкоголя, возможно понижение способности безопасного управления автомобилем?
kok
При потреблении алкоголя наевшись досыта.
При потреблении снотворных, болеутоляющих или седативных средств.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Отношение ветра со скоростью автомобилей на автомагистрали, оказывает воздействие на безопасное движение автомобиля:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В каких случаях вы должны использовать фары в светлое время суток?
kok
Когда вы едете по дорогам местного значения.
Когда нет достаточной видимости.
Когда вы едете задним ходом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Сцепление колёс c мокрой дорогой уменьшается по сравнению с сухой дорогой на:
kok
50%.
25%.
75%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы причастны к дорожно-транспортному происшествию, вследствие которого потерпевший умер или получил телесные повреждения. Какой Службе Вы должны сообщить об этом?
kok
Ближайшему полицейскому участку.
Службе транспорта префектуры.
Национальному Центру Неотложной Помощи (ЕКАВ).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В случае сгорания предохранителя, Вы заменяете его:
kok
Новым предохранителем такой же силы тока.
Этим же предохранителем, делая короткое замыкание проволокой.
Новым предохранителем большей силы тока.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На дорогах, за пределами населенных пунктов, которые не являются скоростными трассами или автомагистралями, предупредительный треугольник должен быть установлен за автомобилем, по крайней мере за:
kok
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Из следующих правонарушений, какое является административным?
kok
Неуважение к дорожному знаку СТОП.
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какой способ вождения особенно экономичен и способствует защите окружающей среды?
kok
Своевременный переход на следующую, более высокую передачу.
Исчерпывание числа оборотов каждой передачи.
Своевременное переключение на более высокую передачу перед подъёмом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для ограничения потребления горючего:
kok
Использовать более жидкое масло
Сохранять в меру возможности стабильную скорость
Избегать плоские маршруты
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΝΤΙΖΕΛ (ΌΙΕ3Ε1.)    Κινητήρας καύσης, που ως καύσιμο χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Επινοήθηκε από τον Γερμανό μηχανικό Ντίζελ.
ΑΞΟΝΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ    Είναι ο άξονας, ο οποίος με την περιστροφή του εξουδετερώνει τις ταλαντώσεις εκείνες που προέρχονται από την λειτουργία του κινητήρα.
ΚΑΤΑΝΟΜΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ    Μηχανισμός που κατανέμει την πίεση των υγρών φρένων ανάμεσα στους τροχούς. Στα σωστά αυτοκίνητα η κατανομή γίνεται από ειδικό μηχανισμό, ανάλογα με τον βαθμό πρόσφυσης κάθε τροχού στο οδόστρωμα (βρεγμένο, παγωμένο κλπ.).
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων