?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c024
Дорога для исключительного проезда инвалидных колясок.
Место для стоянки инвалидных колясок.
Место для стоянки транспортных средств, принадлежащих инвалидам.
c024
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Данная табличка информирует вас о том, что:
c064
На расстоянии 200 м. есть три выхода из скоростной трассы.
На расстоянии 200 м. есть два выхода из скоростной трассы.
На расстоянии 200 м. есть выход из скоростной трассы.
c064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c096
Информация для туристов.
Полиция.
Таможенный пункт.
c096
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c127
Вы двигаетесь по скользкому дорожному покрытию.
Рекомендуется использование цепей и шин, предназначенных для снежных дорог.
c127
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c157
Прилаживаете скорость Вашего транспортного средства.
Двигаетесь по середине дороги.
Уступаете дорогу встречному транспорту.
c157
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c188
Разводное препятствие на дороге из-за дорожных работ.
Направление – указание опасных изгибов дороги.
Обязательное направление транспортных средств.
c188
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c218
Стоянка легковых автомобилей запрещена.
Движение легковых автомобилей запрещено.
Конец скоростной трассы.
c218
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что вы должны сделать при указаниях регулировщика?
kok
Вы должны им следовать в любом случае.
Вы должны им следовать, если они соответствуют обозначениям.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Желтый фургон должен предоставить приоритет красному транспортному средству?
d028
Неправильно.
Правильно.
d028
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет приоритет и почему?
d059
Автомобиль так как он едет по широкой дороге.
Мотоцикл так как едет справой стороны от автомобиля.
Автомобиль так как он движется прямо.
d059
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d092
2-3-1.
1-2-3.
3-1-2.
d092
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой ситуации вы уменьшите скорость своего транспортного средства?
kok
Когда вы обгоняете автобус остановленный на остановке.
В крутых подъемах.
Когда вы проезжаете мимо регулировщика.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На свободной дороге реверсивного движения, с двумя полосами движения на каждое направление, по какой полосе вам разрешено двигаться?
kok
По левой полосе.
В правом направлении, по любой полосе из двух.
По правой полосе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
При удвоении скорости движения транспортного средства, остановочный путь, согласно эмпирическому правилу, увеличивается:
kok
В два раза.
В три раза.
В четыре раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от перекрестка разрешено останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии по крайней мере 1 м. от пешеходного перехода.
На расстоянии больше 10 м. от ближайшей пересекаемой проезжей части.
На расстоянии по крайней мере 15 м. от центра перекрестка.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Данный автомобиль завершает обгон вашего автомобиля:
th14
Вы слегка замедляете чтобы не подвергнуть его опасности.
Вы соблюдаете свою скорость, так как его обгон был неправильным.
th14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Ваш легковой автомобиль двигается со скоростью на повороте. Что должно произойти при резком торможении?
kok
Легковой автомобиль может опрокинуться.
Легковой автомобиль продолжает свое движение безопасно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Грузовой автомобиль въезжает в главный поток движения с полосы разгона. Как должен поступить водитель легкового автомобиля, движущегося на правой полосе, чтобы способствовать безопасности дорожного движения?
ia07
Перестроиться на другую полосу или убавить скорость, чтобы содействовать грузовому автомобилю въехать в главный поток движения.
Двигаться параллельно и близко к грузовому автомобилю с одинаковой скоростью с ним.
ia07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Ваше транспортное средство остановилось, из-за аварии, на дороге местного значения. Что Вы должны делать при буксировке?
kok
Включить аварийные огни на обоих транспортных средствах.
На следующем въезде, въехать на автомагистраль так, как по ней Вы можете двигаться на постоянной скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Обязаны ли Вы, при выезде с площади, предупредить транспортные средства, следующие за вами включением указателей поворота?
kok
Нет, так как дорожными знаками указано обязательное круговое движение.
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каком случае, при потреблении даже минимального количества алкоголя, возможно понижение способности безопасного управления автомобилем?
kok
При потреблении снотворных, болеутоляющих или седативных средств.
При потреблении алкоголя наевшись досыта.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Отношение ветра со скоростью автомобилей на автомагистрали, оказывает воздействие на безопасное движение автомобиля:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В каких случаях вы должны использовать фары в светлое время суток?
kok
Когда вы едете задним ходом.
Когда нет достаточной видимости.
Когда вы едете по дорогам местного значения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Сцепление колёс c мокрой дорогой уменьшается по сравнению с сухой дорогой на:
kok
25%.
50%.
75%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы причастны к дорожно-транспортному происшествию, вследствие которого потерпевший умер или получил телесные повреждения. Какой Службе Вы должны сообщить об этом?
kok
Ближайшему полицейскому участку.
Службе транспорта префектуры.
Национальному Центру Неотложной Помощи (ЕКАВ).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В случае сгорания предохранителя, Вы заменяете его:
kok
Новым предохранителем такой же силы тока.
Этим же предохранителем, делая короткое замыкание проволокой.
Новым предохранителем большей силы тока.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На дорогах, за пределами населенных пунктов, которые не являются скоростными трассами или автомагистралями, предупредительный треугольник должен быть установлен за автомобилем, по крайней мере за:
kok
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Из следующих правонарушений, какое является административным?
kok
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия.
Неуважение к дорожному знаку СТОП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какой способ вождения особенно экономичен и способствует защите окружающей среды?
kok
Своевременный переход на следующую, более высокую передачу.
Исчерпывание числа оборотов каждой передачи.
Своевременное переключение на более высокую передачу перед подъёмом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для ограничения потребления горючего:
kok
Использовать более жидкое масло
Сохранять в меру возможности стабильную скорость
Избегать плоские маршруты
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Tρoχιόδρoμoς   Όχημα πoυ κινείται επί σιδηρoτρoχιών κατά μήκoς των oδών με ηλεκτρoκινητήρα πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή και πρooρίζεται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή και πραγμάτων.
Hλεκτρoκίνητo λεωφoρείo (τρόλλεϋ)   To με ηλεκτρoκινητήρα, αλλά όχι επί σιδηρoτρoχιών, κινoύμενo αυτoκίνητo λεωφoρείo πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή.
ΣΕΝΤΑΝ    Ο κλασσικός τύπος του αμαξώματος τριών όγκων με δύο ή τέσσερις πόρτες. Λέγεται και μπερλίνα.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air