?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c024
Место для стоянки инвалидных колясок.
Место для стоянки транспортных средств, принадлежащих инвалидам.
Дорога для исключительного проезда инвалидных колясок.
c024
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Данная табличка информирует вас о том, что:
c064
На расстоянии 200 м. есть три выхода из скоростной трассы.
На расстоянии 200 м. есть два выхода из скоростной трассы.
На расстоянии 200 м. есть выход из скоростной трассы.
c064
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c096
Полиция.
Информация для туристов.
Таможенный пункт.
c096
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c127
Рекомендуется использование цепей и шин, предназначенных для снежных дорог.
Вы двигаетесь по скользкому дорожному покрытию.
c127
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c157
Уступаете дорогу встречному транспорту.
Двигаетесь по середине дороги.
Прилаживаете скорость Вашего транспортного средства.
c157
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c188
Обязательное направление транспортных средств.
Направление – указание опасных изгибов дороги.
Разводное препятствие на дороге из-за дорожных работ.
c188
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c218
Конец скоростной трассы.
Стоянка легковых автомобилей запрещена.
Движение легковых автомобилей запрещено.
c218
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что вы должны сделать при указаниях регулировщика?
kok
Вы должны им следовать в любом случае.
Вы должны им следовать, если они соответствуют обозначениям.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Желтый фургон должен предоставить приоритет красному транспортному средству?
d028
Неправильно.
Правильно.
d028
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какое транспортное средство имеет приоритет и почему?
d059
Мотоцикл так как едет справой стороны от автомобиля.
Автомобиль так как он едет по широкой дороге.
Автомобиль так как он движется прямо.
d059
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d092
2-3-1.
1-2-3.
3-1-2.
d092
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой ситуации вы уменьшите скорость своего транспортного средства?
kok
Когда вы проезжаете мимо регулировщика.
В крутых подъемах.
Когда вы обгоняете автобус остановленный на остановке.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
На свободной дороге реверсивного движения, с двумя полосами движения на каждое направление, по какой полосе вам разрешено двигаться?
kok
По левой полосе.
В правом направлении, по любой полосе из двух.
По правой полосе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
При удвоении скорости движения транспортного средства, остановочный путь, согласно эмпирическому правилу, увеличивается:
kok
В три раза.
В два раза.
В четыре раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии от перекрестка разрешено останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии по крайней мере 15 м. от центра перекрестка.
На расстоянии больше 10 м. от ближайшей пересекаемой проезжей части.
На расстоянии по крайней мере 1 м. от пешеходного перехода.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Данный автомобиль завершает обгон вашего автомобиля:
th14
Вы соблюдаете свою скорость, так как его обгон был неправильным.
Вы слегка замедляете чтобы не подвергнуть его опасности.
th14
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Ваш легковой автомобиль двигается со скоростью на повороте. Что должно произойти при резком торможении?
kok
Легковой автомобиль продолжает свое движение безопасно.
Легковой автомобиль может опрокинуться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Грузовой автомобиль въезжает в главный поток движения с полосы разгона. Как должен поступить водитель легкового автомобиля, движущегося на правой полосе, чтобы способствовать безопасности дорожного движения?
ia07
Двигаться параллельно и близко к грузовому автомобилю с одинаковой скоростью с ним.
Перестроиться на другую полосу или убавить скорость, чтобы содействовать грузовому автомобилю въехать в главный поток движения.
ia07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Ваше транспортное средство остановилось, из-за аварии, на дороге местного значения. Что Вы должны делать при буксировке?
kok
На следующем въезде, въехать на автомагистраль так, как по ней Вы можете двигаться на постоянной скорости.
Включить аварийные огни на обоих транспортных средствах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Обязаны ли Вы, при выезде с площади, предупредить транспортные средства, следующие за вами включением указателей поворота?
kok
ДА.
НЕТ.
Нет, так как дорожными знаками указано обязательное круговое движение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каком случае, при потреблении даже минимального количества алкоголя, возможно понижение способности безопасного управления автомобилем?
kok
При потреблении снотворных, болеутоляющих или седативных средств.
При потреблении алкоголя наевшись досыта.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Отношение ветра со скоростью автомобилей на автомагистрали, оказывает воздействие на безопасное движение автомобиля:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В каких случаях вы должны использовать фары в светлое время суток?
kok
Когда нет достаточной видимости.
Когда вы едете задним ходом.
Когда вы едете по дорогам местного значения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Сцепление колёс c мокрой дорогой уменьшается по сравнению с сухой дорогой на:
kok
25%.
50%.
75%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы причастны к дорожно-транспортному происшествию, вследствие которого потерпевший умер или получил телесные повреждения. Какой Службе Вы должны сообщить об этом?
kok
Ближайшему полицейскому участку.
Службе транспорта префектуры.
Национальному Центру Неотложной Помощи (ЕКАВ).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В случае сгорания предохранителя, Вы заменяете его:
kok
Этим же предохранителем, делая короткое замыкание проволокой.
Новым предохранителем такой же силы тока.
Новым предохранителем большей силы тока.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На дорогах, за пределами населенных пунктов, которые не являются скоростными трассами или автомагистралями, предупредительный треугольник должен быть установлен за автомобилем, по крайней мере за:
kok
50 м.
100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Из следующих правонарушений, какое является административным?
kok
Неуважение к дорожному знаку СТОП.
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какой способ вождения особенно экономичен и способствует защите окружающей среды?
kok
Исчерпывание числа оборотов каждой передачи.
Своевременный переход на следующую, более высокую передачу.
Своевременное переключение на более высокую передачу перед подъёмом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-13ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для ограничения потребления горючего:
kok
Использовать более жидкое масло
Сохранять в меру возможности стабильную скорость
Избегать плоские маршруты
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Όχημα μηχανoκίνητo   To αυτoπρoωθoύμενo oδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Ο μηχανισμός που επιλέγει τις σχέσεις μετάδοσης ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας (αργή κίνηση, ανηφορικός δρόμος, ανοιχτός κλπ.). Υπάρχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία διάφορες μορφές και εκδόσεις αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.
ΚΑΜΠΡΙΟ    Είναι το αυτοκίνητο του οποίου το αμάξωμα ανοίξει (αναδιπλώνεται) και αφήνει το αυτοκίνητο ανοιχτό. Η κατασκευή του βασίζεται συνήθως στα υπάρχοντα κλειστά αμαξώματα, από τα οποία αφαιρείται ο ουρανός με τις μεσαίες και οπίσθιες κολώνες του. Κάμπριο διαθέτουν οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι πάντα ακριβότερο από τη βασική έκδοση.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων