?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c065
Направление к месту стоянки.
Дорога с односторонним движением.
Выход с места стоянки.
c065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c128
Движение легковых автомобилей запрещено.
Движение механических транспортных средств за исключением мотоциклов запрещено.
Дорога исключительного движения легковых автомобилей.
c128
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c158
Опасная перпендикулярная канава или крутое изменение продольного наклона дороги.
Опасная проезжая часть, повышенная к краям дороги.
Опасная канава на правой стороне дороги.
c158
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c189
Опасный выброс гравия.
Осторожно! Выброс грязи.
Опасность из-за падения камней на проезжую часть.
c189
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Где установлен данный дорожный знак?
c220
До железнодорожного переезда, необорудованного шлагбаумом.
На выезде из скоростной трассы.
До полосы убавления скорости автомагистрали.
c220
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Когда разрешается переехать железнодорожный переезд, регулируемый с помощью светофора, через который только что проехал поезд?
kok
Когда выключается красный сигнал светофора.
Сразу как только проедет поезд, даже если пока еще горит красный сигнал светофора.
Как только начнется противоположное движение, даже если пока еще горит красный сигнал светофора.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какое транспортное средство должно переждать, чтобы проехало другое транспортное средство и почему?
d060
Транспортное средство 1, так как оно меньше и легче.
Транспортное средство 1, так как оно заезжает на более широкую дорогу.
Транспортное средство 2, так как оно двигается с левой стороны от транспортного средства 1.
d060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Красный свет светофора преобладает над знаками регулировщика?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Если на дороге двустороннего движения две сплошные белые линии разделяют проезжую часть. Разрешается их переезд?
kok
Да, если впереди движущееся транспортное средство едет с очень маленькой скоростью.
Да, если у вас хорошая видимость и противоположное движение у вас под контролем.
Нет ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Идет дождь и вы двигаетесь за транспортным средством. Безопасное расстояние между вами должна быть не менее:
kok
4 секунды.
3 секунды.
2 секунды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На каком расстоянии от светофора разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 20 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В данном случае, какое из транспортных средств уступает, если движение назад необходимо?
th15
Грузовой автомобиль.
Автобус.
th15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы меняете передачу на повороте:
kok
Это правильно.
Это неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Разрешается ли Вам выполнить обгон вблизи пешеходного перехода?
ia08
Только в случае обгона двухколёсного транспортного средства.
Да, если нет движения пешеходов и сигналы светофоров разрешают.
ia08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Перед вашим транспортным средством проходит стадо животных. На что Вы должны рассчитывать?
kok
Не надо рассчитывать на то, что следуют другие одиночные животные.
На то, что возможно за стадом следуют и другие одиночные животные.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Во время поездки вы чувствуете, что потеряли контроль над своим автомобилем, из-за того, что по асфальту разлито масло. Какие действия вы предпринимаете?
kok
Вы нажмите на газ и исправляете направление автомобиля рулевым управлением.
Вы отпускаете педаль газа и включаете более низкую скорость.
Вы тормозите.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Потребление алкоголя во время управления транспортным средством может вызвать:
kok
Ложное чувство самоуверенности.
Более быстрые реакции.
Более высокую бдительность.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Когда две автомагистрали соединяются, приоритет предоставляют транспортные средства движущиеся:
kok
По ветви, обозначенной знаком "предоставление приоритета".
По правой ветви по отношению с теми, которые движутся по левой ветви.
По левой ветви по отношению с теми, которые движутся по правой ветви.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Всякий раз, когда вы обгоняете какое-либо транспортное средство в ночное время суток и разрешается включить дальний свет фар, делаете это:
kok
Когда вы находитесь на уровне транспортного средства.
Когда вы находитесь на левой стороне и до того, как вы доедете до уровня транспортного средства.
Незадолго до того, как вы переедете влево.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Аквапланирование происходит:
kok
Когда Вы обливаете водой дороги, других участников дорожного движения.
Когда транспортное средство скользит на слое воды дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На крутой спуск лучше:
in04
Постоянно нажимать на тормоз.
Переходить на более низкую передачу, чтобы пользоваться «торможением» двигателя.
Двигаться без включения передачи («нейтраль»).
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Каким образом Вы можете проверить функционирование автоматических ремней безопасности?
kok
Сильным нажатием на педаль тормоза, когда автомобиль двигается на большой скорости.
Дергая их резко и сильно.
Автоматические ремни безопасности не нуждаются в проверке.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Работник железнодорожной службы взмахивает красным фонарём при железнодорожном переходе. Как Вы поступаете?
kok
Останавливаете автомобиль на безопасном расстоянии от железнодорожного переезда.
Переезжаете рельсы, двигаясь на малой скорости.
Переезжаете рельсы, прибавляя скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какое из перечисленных нарушений является административным правонарушением?
kok
Содержание алкоголя в крови более чем 1,1 грамм в литре крови.
Не остановка у стоп-линии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какое из ниже перечисленных обстоятельств может увеличивать расход топлива?
kok
Движение без лишнего груза.
Движение с максимальным числом оборотов.
Движение с новым воздушным фильтром.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Загрязнение, вызываемое от автомобилей с бензиновым двигателем:
kok
Вызвано плохой регулировкой зажигания
Не зависит от регулировки двигателя
Не зависит от наличия свинца в безнине
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Данный дорожный знак предупреждает об опасности:
c025
железнодорожного переезда или трамвайного переезда со шлагбаумом
Из-за наличия железнодорожного переезда без шлагбаума.
c025
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как должен действовать водитель при встрече данного дорожного знака?
c097
Продолжить движение, без никакого промедления.
прекращаете свое движение по специальной для этого линии, или в случае, если такой линии нет, на месте указателя (знака) и не начинаете двигаться, если не убедитесь, что не приближается поезд или трамвай
Уменьшить скорость, контролировать, не приближается ли поезд, и продолжить движение.
c097
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Данный дорожный знак предупреждает:
d029
Приближение к месту железнодорожного или трамвайного переезда без шлагбаума
Приближение к переезду с возвышением на проезжей части.
d029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
С какой максимальной скоростью разрешено движение легковых автомобилей на автомагистралях, если она не установлена специальными знаками?
kok
100 км/ч.
130 км/час
150 км/ч.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΒΑΝΣ   Η προπορεία της ανάφλεξης. Είναι ο χρόνος ανάφλεξης πριν φθάσει το έμβολο στο ΑΝΣ.
ΨΥΓΕΙΟ    Το όργανο που απορροφά και διαχέει τη θερμότητα που μεταφέρεται σε αυτό με το νερό από τον κινητήρα.
Πεζoί    Είναι τα άτομα που κινούνται με τα πόδια. Ακόμα Θεωρoύνται ως πεζοί, τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν: α) βρεφικά οχήματα, β) καθίσματα ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), γ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία, δ) ποδήλατο όταν ο αναβάτης το κινεί πεζός. ε) τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχήλατα καθίσματα με ταχύτητα πεζού ή με τροχοπέδιλα (πατίνια).
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Την άνοιξη του 1985, η Toshiba κυκλοφόρησε τον πρώτο mass-market φορητό υπολογιστή στον κόσμο, το μοντέλο T1100 που άνοιξε το δρόμο ώστε να γίνουν οι φορητοί υπολογιστές συσκευές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε σπίτι. Ο Toshiba T1100 δεν είχε hard drive αλλά floppy drive και λειτουργούσε με 3.5-ιντσών floppy disks. Ο επεξεργαστής ήταν ο Intel