?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c065
Дорога с односторонним движением.
Направление к месту стоянки.
Выход с места стоянки.
c065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c128
Дорога исключительного движения легковых автомобилей.
Движение легковых автомобилей запрещено.
Движение механических транспортных средств за исключением мотоциклов запрещено.
c128
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c158
Опасная канава на правой стороне дороги.
Опасная проезжая часть, повышенная к краям дороги.
Опасная перпендикулярная канава или крутое изменение продольного наклона дороги.
c158
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c189
Опасность из-за падения камней на проезжую часть.
Осторожно! Выброс грязи.
Опасный выброс гравия.
c189
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Где установлен данный дорожный знак?
c220
До железнодорожного переезда, необорудованного шлагбаумом.
На выезде из скоростной трассы.
До полосы убавления скорости автомагистрали.
c220
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Когда разрешается переехать железнодорожный переезд, регулируемый с помощью светофора, через который только что проехал поезд?
kok
Когда выключается красный сигнал светофора.
Сразу как только проедет поезд, даже если пока еще горит красный сигнал светофора.
Как только начнется противоположное движение, даже если пока еще горит красный сигнал светофора.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какое транспортное средство должно переждать, чтобы проехало другое транспортное средство и почему?
d060
Транспортное средство 1, так как оно заезжает на более широкую дорогу.
Транспортное средство 1, так как оно меньше и легче.
Транспортное средство 2, так как оно двигается с левой стороны от транспортного средства 1.
d060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Красный свет светофора преобладает над знаками регулировщика?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Если на дороге двустороннего движения две сплошные белые линии разделяют проезжую часть. Разрешается их переезд?
kok
Нет ни в коем случае.
Да, если у вас хорошая видимость и противоположное движение у вас под контролем.
Да, если впереди движущееся транспортное средство едет с очень маленькой скоростью.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Идет дождь и вы двигаетесь за транспортным средством. Безопасное расстояние между вами должна быть не менее:
kok
4 секунды.
3 секунды.
2 секунды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На каком расстоянии от светофора разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 20 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В данном случае, какое из транспортных средств уступает, если движение назад необходимо?
th15
Автобус.
Грузовой автомобиль.
th15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы меняете передачу на повороте:
kok
Это правильно.
Это неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Разрешается ли Вам выполнить обгон вблизи пешеходного перехода?
ia08
Только в случае обгона двухколёсного транспортного средства.
Да, если нет движения пешеходов и сигналы светофоров разрешают.
ia08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Перед вашим транспортным средством проходит стадо животных. На что Вы должны рассчитывать?
kok
Не надо рассчитывать на то, что следуют другие одиночные животные.
На то, что возможно за стадом следуют и другие одиночные животные.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Во время поездки вы чувствуете, что потеряли контроль над своим автомобилем, из-за того, что по асфальту разлито масло. Какие действия вы предпринимаете?
kok
Вы тормозите.
Вы отпускаете педаль газа и включаете более низкую скорость.
Вы нажмите на газ и исправляете направление автомобиля рулевым управлением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Потребление алкоголя во время управления транспортным средством может вызвать:
kok
Более высокую бдительность.
Более быстрые реакции.
Ложное чувство самоуверенности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Когда две автомагистрали соединяются, приоритет предоставляют транспортные средства движущиеся:
kok
По правой ветви по отношению с теми, которые движутся по левой ветви.
По левой ветви по отношению с теми, которые движутся по правой ветви.
По ветви, обозначенной знаком "предоставление приоритета".
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Всякий раз, когда вы обгоняете какое-либо транспортное средство в ночное время суток и разрешается включить дальний свет фар, делаете это:
kok
Когда вы находитесь на уровне транспортного средства.
Когда вы находитесь на левой стороне и до того, как вы доедете до уровня транспортного средства.
Незадолго до того, как вы переедете влево.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Аквапланирование происходит:
kok
Когда Вы обливаете водой дороги, других участников дорожного движения.
Когда транспортное средство скользит на слое воды дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На крутой спуск лучше:
in04
Постоянно нажимать на тормоз.
Переходить на более низкую передачу, чтобы пользоваться «торможением» двигателя.
Двигаться без включения передачи («нейтраль»).
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Каким образом Вы можете проверить функционирование автоматических ремней безопасности?
kok
Дергая их резко и сильно.
Сильным нажатием на педаль тормоза, когда автомобиль двигается на большой скорости.
Автоматические ремни безопасности не нуждаются в проверке.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Работник железнодорожной службы взмахивает красным фонарём при железнодорожном переходе. Как Вы поступаете?
kok
Останавливаете автомобиль на безопасном расстоянии от железнодорожного переезда.
Переезжаете рельсы, двигаясь на малой скорости.
Переезжаете рельсы, прибавляя скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какое из перечисленных нарушений является административным правонарушением?
kok
Не остановка у стоп-линии.
Содержание алкоголя в крови более чем 1,1 грамм в литре крови.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какое из ниже перечисленных обстоятельств может увеличивать расход топлива?
kok
Движение без лишнего груза.
Движение с максимальным числом оборотов.
Движение с новым воздушным фильтром.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Загрязнение, вызываемое от автомобилей с бензиновым двигателем:
kok
Не зависит от наличия свинца в безнине
Не зависит от регулировки двигателя
Вызвано плохой регулировкой зажигания
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Данный дорожный знак предупреждает об опасности:
c025
Из-за наличия железнодорожного переезда без шлагбаума.
железнодорожного переезда или трамвайного переезда со шлагбаумом
c025
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как должен действовать водитель при встрече данного дорожного знака?
c097
Продолжить движение, без никакого промедления.
прекращаете свое движение по специальной для этого линии, или в случае, если такой линии нет, на месте указателя (знака) и не начинаете двигаться, если не убедитесь, что не приближается поезд или трамвай
Уменьшить скорость, контролировать, не приближается ли поезд, и продолжить движение.
c097
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Данный дорожный знак предупреждает:
d029
Приближение к месту железнодорожного или трамвайного переезда без шлагбаума
Приближение к переезду с возвышением на проезжей части.
d029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
С какой максимальной скоростью разрешено движение легковых автомобилей на автомагистралях, если она не установлена специальными знаками?
kok
150 км/ч.
130 км/час
100 км/ч.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ    Είναι η πρόωρη και χωρίς τη μεσολάβηση του σπινθήρα, ανάφλεξη του μίγματος, που οφείλεται στην υπερθέρμανση του κινητήρα.
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ    Η δεξαμενή καυσίμου.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ    Ονομάζεται και ακίδα γείωσης και ξεκινάει από το μεταλλικό μέρος του σώματος του μπουζί.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε