?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c065
Направление к месту стоянки.
Дорога с односторонним движением.
Выход с места стоянки.
c065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c128
Дорога исключительного движения легковых автомобилей.
Движение легковых автомобилей запрещено.
Движение механических транспортных средств за исключением мотоциклов запрещено.
c128
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c158
Опасная проезжая часть, повышенная к краям дороги.
Опасная канава на правой стороне дороги.
Опасная перпендикулярная канава или крутое изменение продольного наклона дороги.
c158
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c189
Осторожно! Выброс грязи.
Опасный выброс гравия.
Опасность из-за падения камней на проезжую часть.
c189
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Где установлен данный дорожный знак?
c220
До полосы убавления скорости автомагистрали.
На выезде из скоростной трассы.
До железнодорожного переезда, необорудованного шлагбаумом.
c220
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Когда разрешается переехать железнодорожный переезд, регулируемый с помощью светофора, через который только что проехал поезд?
kok
Когда выключается красный сигнал светофора.
Сразу как только проедет поезд, даже если пока еще горит красный сигнал светофора.
Как только начнется противоположное движение, даже если пока еще горит красный сигнал светофора.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какое транспортное средство должно переждать, чтобы проехало другое транспортное средство и почему?
d060
Транспортное средство 2, так как оно двигается с левой стороны от транспортного средства 1.
Транспортное средство 1, так как оно заезжает на более широкую дорогу.
Транспортное средство 1, так как оно меньше и легче.
d060
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Красный свет светофора преобладает над знаками регулировщика?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Если на дороге двустороннего движения две сплошные белые линии разделяют проезжую часть. Разрешается их переезд?
kok
Нет ни в коем случае.
Да, если у вас хорошая видимость и противоположное движение у вас под контролем.
Да, если впереди движущееся транспортное средство едет с очень маленькой скоростью.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Идет дождь и вы двигаетесь за транспортным средством. Безопасное расстояние между вами должна быть не менее:
kok
3 секунды.
2 секунды.
4 секунды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На каком расстоянии от светофора разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 20 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 5 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В данном случае, какое из транспортных средств уступает, если движение назад необходимо?
th15
Грузовой автомобиль.
Автобус.
th15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы меняете передачу на повороте:
kok
Это правильно.
Это неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Разрешается ли Вам выполнить обгон вблизи пешеходного перехода?
ia08
Только в случае обгона двухколёсного транспортного средства.
Да, если нет движения пешеходов и сигналы светофоров разрешают.
ia08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Перед вашим транспортным средством проходит стадо животных. На что Вы должны рассчитывать?
kok
Не надо рассчитывать на то, что следуют другие одиночные животные.
На то, что возможно за стадом следуют и другие одиночные животные.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Во время поездки вы чувствуете, что потеряли контроль над своим автомобилем, из-за того, что по асфальту разлито масло. Какие действия вы предпринимаете?
kok
Вы тормозите.
Вы отпускаете педаль газа и включаете более низкую скорость.
Вы нажмите на газ и исправляете направление автомобиля рулевым управлением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Потребление алкоголя во время управления транспортным средством может вызвать:
kok
Ложное чувство самоуверенности.
Более быстрые реакции.
Более высокую бдительность.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Когда две автомагистрали соединяются, приоритет предоставляют транспортные средства движущиеся:
kok
По правой ветви по отношению с теми, которые движутся по левой ветви.
По левой ветви по отношению с теми, которые движутся по правой ветви.
По ветви, обозначенной знаком "предоставление приоритета".
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Всякий раз, когда вы обгоняете какое-либо транспортное средство в ночное время суток и разрешается включить дальний свет фар, делаете это:
kok
Когда вы находитесь на уровне транспортного средства.
Когда вы находитесь на левой стороне и до того, как вы доедете до уровня транспортного средства.
Незадолго до того, как вы переедете влево.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Аквапланирование происходит:
kok
Когда Вы обливаете водой дороги, других участников дорожного движения.
Когда транспортное средство скользит на слое воды дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На крутой спуск лучше:
in04
Переходить на более низкую передачу, чтобы пользоваться «торможением» двигателя.
Двигаться без включения передачи («нейтраль»).
Постоянно нажимать на тормоз.
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Каким образом Вы можете проверить функционирование автоматических ремней безопасности?
kok
Сильным нажатием на педаль тормоза, когда автомобиль двигается на большой скорости.
Дергая их резко и сильно.
Автоматические ремни безопасности не нуждаются в проверке.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Работник железнодорожной службы взмахивает красным фонарём при железнодорожном переходе. Как Вы поступаете?
kok
Останавливаете автомобиль на безопасном расстоянии от железнодорожного переезда.
Переезжаете рельсы, двигаясь на малой скорости.
Переезжаете рельсы, прибавляя скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какое из перечисленных нарушений является административным правонарушением?
kok
Содержание алкоголя в крови более чем 1,1 грамм в литре крови.
Не остановка у стоп-линии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какое из ниже перечисленных обстоятельств может увеличивать расход топлива?
kok
Движение с максимальным числом оборотов.
Движение с новым воздушным фильтром.
Движение без лишнего груза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Загрязнение, вызываемое от автомобилей с бензиновым двигателем:
kok
Вызвано плохой регулировкой зажигания
Не зависит от регулировки двигателя
Не зависит от наличия свинца в безнине
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Данный дорожный знак предупреждает об опасности:
c025
железнодорожного переезда или трамвайного переезда со шлагбаумом
Из-за наличия железнодорожного переезда без шлагбаума.
c025
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как должен действовать водитель при встрече данного дорожного знака?
c097
Продолжить движение, без никакого промедления.
прекращаете свое движение по специальной для этого линии, или в случае, если такой линии нет, на месте указателя (знака) и не начинаете двигаться, если не убедитесь, что не приближается поезд или трамвай
Уменьшить скорость, контролировать, не приближается ли поезд, и продолжить движение.
c097
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Данный дорожный знак предупреждает:
d029
Приближение к переезду с возвышением на проезжей части.
Приближение к месту железнодорожного или трамвайного переезда без шлагбаума
d029
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-14ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
С какой максимальной скоростью разрешено движение легковых автомобилей на автомагистралях, если она не установлена специальными знаками?
kok
150 км/ч.
130 км/час
100 км/ч.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΑΤΑΡΙΑ    Η συσκευή παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που στα ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη συσσωρευτής. Είναι δευτερεύουσα πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού δεν το παράγει μόνη της, αλλά φορτίζεται από εξωτερική πηγή (δυναμό).
ΕΔΡΑΝΟ ΒΑΣΗΣ    Κυλινδρικός, δακτυλιοειδής τριβέας, που αποτελείται από ημικυλινδρικά τμήματα μαλακών μετάλλων και τοποθετείται στην κυλινδροκεφαλή. Λέγεται και κουζινέτο.
Oδός εξυπηρέτησης παρoδίων   Oδός η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρoδίων ιδιοκτησιών.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core