?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


type



TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каждый раз, при встрече данного знака:
c026
Уступаете дорогу только транспортным средствам, движущимся справа.
Уступаете дорогу транспортным средствам, движущимся справа и слева.
Вы обязаны прервать Ваше движение.
c026
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c066
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
Наземный пешеходный переход без ступенек.
c066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c098
Пешеходная дорожка.
Опасность из-за перехода пешеходов.
Вход пешеходам запрещен.
c098
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Каким транспортным средствам запрещается заезжать на дорогу с таким обозначением?
c129
Транспортным средствам, общая масса которых меньше 2 тонн.
Транспортным средствам, масса которых на каждую ось превышает 2 тонны.
Транспортным средствам, фактическая нагрузка которых составляет 2 тонны.
c129
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы должны поступить при встрече данного знака?
c159
Продолжаете движение, уступая дорогу встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение, имея преимущество по отношению к встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение не поворачивая, потому что разрешено только движение прямо.
c159
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c190
Приближение к зоопарку.
Охота на оленей запрещена.
Дикие животные.
c190
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c221
Водителям грузовых транспортных средств запрещено обгонять другие транспортные средства.
Конец зоны запрещения обгона, наложенный на грузовые транспортные средства.
Въезд механических транспортных средств запрещен.
c221
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Вы хотите проехать один перекресток. В каком случае вы не должны заезжать на перекресток, даже если на светофоре горит зеленый свет?
kok
Когда вы будете вынуждены подождать на перекрестке, так как движение перед вами блокировано.
Когда на перекрестке имеется знак СТОП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Данный дорожный знак обращает внимание на:
d030
Приближение к переходу с неровным дорожным покрытием.
Наличие многопутной железной дороги.
d030
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Кто из водителей двух транспортных средств должен подождать, пока проедет другой?
d061
Водители должны между собой договориться.
Водитель легкового автомобиля.
Велосипедист.
d061
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На железнодорожном переезде, поезда всегда имеют приоритет по сравнению с другими участниками дорожного движения, переезжающими перекресток:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В случае резкого замедления потока движения, каким образом Вы предупреждаете транспортные средства следующие за вами?
kok
Включением задних противотуманных фар.
Прерывистым нажатием на педаль тормоза, чтобы мелькали огни торможения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В каком случае разрешается переехать на противоположную сторону движения дороги одностороннего движения?
kok
Ни в коем случае.
Когда на своем транспортном средстве вы перевозите лицо нуждающееся в неотложной помощи.
Когда дорога одностороннего движения совершенно свободна.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Двигаясь ночью при тумане и следуя за другим транспортным средством, Вы обязаны:
kok
Двигаться с включённым дальним светом фар.
Сохранять такую дистанцию, которая едва разрешает Вам видеть его.
Сохранять такую дистанцию, чтобы Вы при необходимости смогли бы избегать его в полной безопасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии до и после железнодорожного переезда разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 10 метров.
На расстоянии больше 15 метров.
На расстоянии больше 5 метров при наличии шлагбаума и на расстоянии 20 метров при отсутствии шлагбаума.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как мы поступим в данном случае?
th16
Можно следовать за обгоняющим автобусом.
Ждем когда автобус завершить обгон и потом уже мы совершаем обгон.
th16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы остановились по указанию красного света светофора перед пешеходным переходом. На светофоре загорается красный свет для пешеходов. Что Вы должны делать?
ia11
Готовиться к троганию с места, после загорания зелёного света для вас, убедившись в том, что нет пешеходов, движущихся на переходе.
Тронуться с места сразу после загорания зелёного света для вас.
ia11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На дороге местного значения, где идёт дождь и темно, со встречного направления приближаются транспортные средства, имеющие включённый ближний свет фар. Вы должны учитывать тот факт, что:
kok
При мокром лобовом стекле– возможно ослепление водителя.
Включив дальний свет фар, сможете избежать возможного ослепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
На сколько разрешается выступать крупногабаритным объектам сзади легкового автомобиля общей длины 4 м?
kok
Не более чем на 1,80 м.
Не более чем на 0,50 м.
Не более чем на 1,20 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Потребление алкоголя влияет на способность водителя к управлению транспортным средством. Самые вероятные воздействия– это:
kok
Лучшая сосредоточенность.
Плохая способность суждения.
Ахроматопсия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Если вы вынуждены остановиться на автомагистрали, что вы должны сделать?
kok
Вы включите аварийную световую сигнализацию и, если это возможно, поместите пассажиров за барьеры безопасности.
Вы поставите предупредительный треугольник на расстоянии не меньше чем за 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Что вы должны сделать, если в светлое время суток вы заедете в подземный переход с недостаточным освещением?
kok
Вы включите ближний свет фар.
Вы используете сигналы с помощью фар.
Вы включите габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как Вы должны поступить при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой?
kok
Убавить скорость и избегать резких движений рулевым колесом.
Ограничить скорость вашего автомобиля на 50 км/ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На ваш автомобиль вам не рекомендуется ставить:
kok
Шины того же самого производства на всех колесах.
Шины различного производства на одной оси.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Если вы заметите, что не зажигается одна из лампочек фар вашего автомобиля, вы должны сначала проверить:
kok
Аккумулятор.
Лампочку.
Генератор или динамо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы буксируете багажник (трейлер) и он начинает качаться. Вы должны:
kok
Плавно отпустить газ.
Резко тормозить и держать крепко рулевое колесо.
Прибавить скорость и держать крепко рулевое колесо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вождение автомобиля с неисправными внешними световыми приборами является правонарушением:
kok
В темное время суток.
В светлое время суток.
В любое время суток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какой способ вождения увеличивает расход топлива?
kok
Стабильное движение.
Частые разгоны и торможения.
Плавное трогание с места.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для уменьшения загрязнения воздуха, вызываемого от автомобилей с бензиновым двигателем, необходимо:
kok
При остановке нажимать на газ неоднократно, чтобы двигатель сохранял высокую температуру в целях лучшей отдачи
Избегать длительное вождение на низких скоростях
Проверять часто систему передачи
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ    Το σύνολο εξαρτημάτων και συστημάτων τους, που παραλαμβάνει την περιστροφική κίνηση του κινητήρα και τη μεταδίδει στους κινητήριους τροχούς.
ΜΠΛΟΚ    Το κύριο σώμα του κινητήρα, που κατασκευάζεται σήμερα από ελαφρά κράμματα. Σ' αυτό βρίσκεται ο στρόφαλος και τα έμβολα.
ΕΚΡΗΞΗ    Είναι η ανάφλεξη του μίγματος που γίνεται μέσα στον θάλαμο καύσης, με την επενέργεια του σπινθήρα που παράγεται από το μπουζί.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε