?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каждый раз, при встрече данного знака:
c026
Уступаете дорогу транспортным средствам, движущимся справа и слева.
Уступаете дорогу только транспортным средствам, движущимся справа.
Вы обязаны прервать Ваше движение.
c026
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c066
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
Наземный пешеходный переход без ступенек.
c066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c098
Вход пешеходам запрещен.
Опасность из-за перехода пешеходов.
Пешеходная дорожка.
c098
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Каким транспортным средствам запрещается заезжать на дорогу с таким обозначением?
c129
Транспортным средствам, фактическая нагрузка которых составляет 2 тонны.
Транспортным средствам, масса которых на каждую ось превышает 2 тонны.
Транспортным средствам, общая масса которых меньше 2 тонн.
c129
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы должны поступить при встрече данного знака?
c159
Продолжаете движение, уступая дорогу встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение, имея преимущество по отношению к встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение не поворачивая, потому что разрешено только движение прямо.
c159
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c190
Приближение к зоопарку.
Охота на оленей запрещена.
Дикие животные.
c190
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c221
Водителям грузовых транспортных средств запрещено обгонять другие транспортные средства.
Конец зоны запрещения обгона, наложенный на грузовые транспортные средства.
Въезд механических транспортных средств запрещен.
c221
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Вы хотите проехать один перекресток. В каком случае вы не должны заезжать на перекресток, даже если на светофоре горит зеленый свет?
kok
Когда на перекрестке имеется знак СТОП.
Когда вы будете вынуждены подождать на перекрестке, так как движение перед вами блокировано.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Данный дорожный знак обращает внимание на:
d030
Наличие многопутной железной дороги.
Приближение к переходу с неровным дорожным покрытием.
d030
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Кто из водителей двух транспортных средств должен подождать, пока проедет другой?
d061
Велосипедист.
Водитель легкового автомобиля.
Водители должны между собой договориться.
d061
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На железнодорожном переезде, поезда всегда имеют приоритет по сравнению с другими участниками дорожного движения, переезжающими перекресток:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В случае резкого замедления потока движения, каким образом Вы предупреждаете транспортные средства следующие за вами?
kok
Прерывистым нажатием на педаль тормоза, чтобы мелькали огни торможения.
Включением задних противотуманных фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В каком случае разрешается переехать на противоположную сторону движения дороги одностороннего движения?
kok
Когда на своем транспортном средстве вы перевозите лицо нуждающееся в неотложной помощи.
Когда дорога одностороннего движения совершенно свободна.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Двигаясь ночью при тумане и следуя за другим транспортным средством, Вы обязаны:
kok
Двигаться с включённым дальним светом фар.
Сохранять такую дистанцию, которая едва разрешает Вам видеть его.
Сохранять такую дистанцию, чтобы Вы при необходимости смогли бы избегать его в полной безопасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии до и после железнодорожного переезда разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 5 метров при наличии шлагбаума и на расстоянии 20 метров при отсутствии шлагбаума.
На расстоянии больше 15 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как мы поступим в данном случае?
th16
Можно следовать за обгоняющим автобусом.
Ждем когда автобус завершить обгон и потом уже мы совершаем обгон.
th16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы остановились по указанию красного света светофора перед пешеходным переходом. На светофоре загорается красный свет для пешеходов. Что Вы должны делать?
ia11
Готовиться к троганию с места, после загорания зелёного света для вас, убедившись в том, что нет пешеходов, движущихся на переходе.
Тронуться с места сразу после загорания зелёного света для вас.
ia11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На дороге местного значения, где идёт дождь и темно, со встречного направления приближаются транспортные средства, имеющие включённый ближний свет фар. Вы должны учитывать тот факт, что:
kok
При мокром лобовом стекле– возможно ослепление водителя.
Включив дальний свет фар, сможете избежать возможного ослепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
На сколько разрешается выступать крупногабаритным объектам сзади легкового автомобиля общей длины 4 м?
kok
Не более чем на 1,80 м.
Не более чем на 0,50 м.
Не более чем на 1,20 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Потребление алкоголя влияет на способность водителя к управлению транспортным средством. Самые вероятные воздействия– это:
kok
Плохая способность суждения.
Лучшая сосредоточенность.
Ахроматопсия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Если вы вынуждены остановиться на автомагистрали, что вы должны сделать?
kok
Вы включите аварийную световую сигнализацию и, если это возможно, поместите пассажиров за барьеры безопасности.
Вы поставите предупредительный треугольник на расстоянии не меньше чем за 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Что вы должны сделать, если в светлое время суток вы заедете в подземный переход с недостаточным освещением?
kok
Вы используете сигналы с помощью фар.
Вы включите ближний свет фар.
Вы включите габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как Вы должны поступить при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой?
kok
Ограничить скорость вашего автомобиля на 50 км/ч.
Убавить скорость и избегать резких движений рулевым колесом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На ваш автомобиль вам не рекомендуется ставить:
kok
Шины различного производства на одной оси.
Шины того же самого производства на всех колесах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Если вы заметите, что не зажигается одна из лампочек фар вашего автомобиля, вы должны сначала проверить:
kok
Генератор или динамо.
Лампочку.
Аккумулятор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы буксируете багажник (трейлер) и он начинает качаться. Вы должны:
kok
Плавно отпустить газ.
Резко тормозить и держать крепко рулевое колесо.
Прибавить скорость и держать крепко рулевое колесо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вождение автомобиля с неисправными внешними световыми приборами является правонарушением:
kok
В любое время суток.
В светлое время суток.
В темное время суток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какой способ вождения увеличивает расход топлива?
kok
Плавное трогание с места.
Частые разгоны и торможения.
Стабильное движение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для уменьшения загрязнения воздуха, вызываемого от автомобилей с бензиновым двигателем, необходимо:
kok
Проверять часто систему передачи
Избегать длительное вождение на низких скоростях
При остановке нажимать на газ неоднократно, чтобы двигатель сохранял высокую температуру в целях лучшей отдачи
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Στάση   H ακινησία τoυ oχήματoς επί χρόνo απαιτoύμενo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
ΟΦΣΕΤ    Το διάστημα ανάμεσα στο σημείο τομής της νοητής προέκτασης του άξονα του «βασιλικού» πείρου με το επίπεδο του δρόμου και στη διαμήκη γραμμή του ίχνους του κέντρου του πέλματος του ελαστικού.
ΣΕΝΤΑΝ    Ο κλασσικός τύπος του αμαξώματος τριών όγκων με δύο ή τέσσερις πόρτες. Λέγεται και μπερλίνα.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να βάλουν Android στα smartphones τους είναι πολλοί και φυσικά ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεχωρίσουν από άποψη design αλλά και μέσω του software.Όπως φαίνεται όμως οι Κινέζοι χρήστες είναι τόσο αγανακτισμένοι από τα apps αυτά, που πάνε την Samsung και την Oppo στα

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα