?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каждый раз, при встрече данного знака:
c026
Уступаете дорогу транспортным средствам, движущимся справа и слева.
Уступаете дорогу только транспортным средствам, движущимся справа.
Вы обязаны прервать Ваше движение.
c026
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c066
Наземный пешеходный переход без ступенек.
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
c066
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c098
Опасность из-за перехода пешеходов.
Вход пешеходам запрещен.
Пешеходная дорожка.
c098
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Каким транспортным средствам запрещается заезжать на дорогу с таким обозначением?
c129
Транспортным средствам, общая масса которых меньше 2 тонн.
Транспортным средствам, масса которых на каждую ось превышает 2 тонны.
Транспортным средствам, фактическая нагрузка которых составляет 2 тонны.
c129
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Как Вы должны поступить при встрече данного знака?
c159
Продолжаете движение, имея преимущество по отношению к встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение, уступая дорогу встречным транспортным средствам.
Продолжаете движение не поворачивая, потому что разрешено только движение прямо.
c159
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c190
Приближение к зоопарку.
Охота на оленей запрещена.
Дикие животные.
c190
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c221
Водителям грузовых транспортных средств запрещено обгонять другие транспортные средства.
Конец зоны запрещения обгона, наложенный на грузовые транспортные средства.
Въезд механических транспортных средств запрещен.
c221
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Вы хотите проехать один перекресток. В каком случае вы не должны заезжать на перекресток, даже если на светофоре горит зеленый свет?
kok
Когда вы будете вынуждены подождать на перекрестке, так как движение перед вами блокировано.
Когда на перекрестке имеется знак СТОП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Данный дорожный знак обращает внимание на:
d030
Приближение к переходу с неровным дорожным покрытием.
Наличие многопутной железной дороги.
d030
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Кто из водителей двух транспортных средств должен подождать, пока проедет другой?
d061
Велосипедист.
Водитель легкового автомобиля.
Водители должны между собой договориться.
d061
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На железнодорожном переезде, поезда всегда имеют приоритет по сравнению с другими участниками дорожного движения, переезжающими перекресток:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В случае резкого замедления потока движения, каким образом Вы предупреждаете транспортные средства следующие за вами?
kok
Прерывистым нажатием на педаль тормоза, чтобы мелькали огни торможения.
Включением задних противотуманных фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В каком случае разрешается переехать на противоположную сторону движения дороги одностороннего движения?
kok
Когда на своем транспортном средстве вы перевозите лицо нуждающееся в неотложной помощи.
Когда дорога одностороннего движения совершенно свободна.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Двигаясь ночью при тумане и следуя за другим транспортным средством, Вы обязаны:
kok
Сохранять такую дистанцию, чтобы Вы при необходимости смогли бы избегать его в полной безопасности.
Сохранять такую дистанцию, которая едва разрешает Вам видеть его.
Двигаться с включённым дальним светом фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На каком расстоянии до и после железнодорожного переезда разрешается останавливать ваше транспортное средство?
kok
На расстоянии больше 5 метров при наличии шлагбаума и на расстоянии 20 метров при отсутствии шлагбаума.
На расстоянии больше 15 метров.
На расстоянии больше 10 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как мы поступим в данном случае?
th16
Можно следовать за обгоняющим автобусом.
Ждем когда автобус завершить обгон и потом уже мы совершаем обгон.
th16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы остановились по указанию красного света светофора перед пешеходным переходом. На светофоре загорается красный свет для пешеходов. Что Вы должны делать?
ia11
Готовиться к троганию с места, после загорания зелёного света для вас, убедившись в том, что нет пешеходов, движущихся на переходе.
Тронуться с места сразу после загорания зелёного света для вас.
ia11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На дороге местного значения, где идёт дождь и темно, со встречного направления приближаются транспортные средства, имеющие включённый ближний свет фар. Вы должны учитывать тот факт, что:
kok
При мокром лобовом стекле– возможно ослепление водителя.
Включив дальний свет фар, сможете избежать возможного ослепления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
На сколько разрешается выступать крупногабаритным объектам сзади легкового автомобиля общей длины 4 м?
kok
Не более чем на 0,50 м.
Не более чем на 1,80 м.
Не более чем на 1,20 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Потребление алкоголя влияет на способность водителя к управлению транспортным средством. Самые вероятные воздействия– это:
kok
Лучшая сосредоточенность.
Плохая способность суждения.
Ахроматопсия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Если вы вынуждены остановиться на автомагистрали, что вы должны сделать?
kok
Вы включите аварийную световую сигнализацию и, если это возможно, поместите пассажиров за барьеры безопасности.
Вы поставите предупредительный треугольник на расстоянии не меньше чем за 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Что вы должны сделать, если в светлое время суток вы заедете в подземный переход с недостаточным освещением?
kok
Вы используете сигналы с помощью фар.
Вы включите ближний свет фар.
Вы включите габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как Вы должны поступить при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой?
kok
Ограничить скорость вашего автомобиля на 50 км/ч.
Убавить скорость и избегать резких движений рулевым колесом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
На ваш автомобиль вам не рекомендуется ставить:
kok
Шины различного производства на одной оси.
Шины того же самого производства на всех колесах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Если вы заметите, что не зажигается одна из лампочек фар вашего автомобиля, вы должны сначала проверить:
kok
Генератор или динамо.
Лампочку.
Аккумулятор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы буксируете багажник (трейлер) и он начинает качаться. Вы должны:
kok
Прибавить скорость и держать крепко рулевое колесо.
Резко тормозить и держать крепко рулевое колесо.
Плавно отпустить газ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вождение автомобиля с неисправными внешними световыми приборами является правонарушением:
kok
В светлое время суток.
В темное время суток.
В любое время суток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какой способ вождения увеличивает расход топлива?
kok
Частые разгоны и торможения.
Плавное трогание с места.
Стабильное движение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-15ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для уменьшения загрязнения воздуха, вызываемого от автомобилей с бензиновым двигателем, необходимо:
kok
Проверять часто систему передачи
Избегать длительное вождение на низких скоростях
При остановке нажимать на газ неоднократно, чтобы двигатель сохранял высокую температуру в целях лучшей отдачи
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΙΝΤΕΡΚΟΥΛΕΡ (Intercooler)    Μηχανισμός ανάλογος με το ψυγείο, που τοποθετείται μαζί με το σύστημα υπερσυμπιεστή (Turbo) και εναλλάσσει τη θερμότητα με την ψύξη του αέρα εισαγωγής. Χρησιμοποιεί το νερό ή τον αέρα στη λειτουργία του.
ΠΕΙΡΟΣ    Μικρός ατσάλινος άξονας που συνδέει εξαρτήματα μεταξύ τους. Πιο γνωστός ο πείρος του εμβόλου, που συνδέει το έμβολο με την μπιέλα.
ΛΑΔΙ    Το υγρό που εξάγεται από τη διύλιση του πετρελαίου και με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λίπανση του κινητήρα.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.