?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Вы двигаетесь с включённой 4-ой передачей, но двигатель затрудняется и появляется опасность заглушения. Тогда вы:
kok
Переключаетесь на 3-ию передачу.
Переключаетесь на 5-ую передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Вы находитесь, по ошибке, на полосе поворота и понимаете это с опозданием:
c031
Остаетесь на той же полосе, даже если вы ошиблись.
Перестраиваетесь на другую полосу.
c031
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c070
Движение всех механических средств запрещено.
Движение на велосипедах запрещено.
Велосипедная дорога.
c070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c102
Выезд из Катары.
Направление в Катару.
Горная дорога открыта или закрыта в зависимости от указаний в рамках 1, 2, 3 дорожного знака.
c102
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c133
Минимально разрешенная скорость на каждую полосу движения.
Максимально разрешенная скорость на каждую полосу движения.
Наименьшая скорость 60 км\ч.
c133
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c163
Место стоянки прицепа-дачи.
Передвижная авторемонтная мастерская.
Стоянка жилых прицепов запрещена.
c163
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c194
Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
Двигаться налево к перекрёстку перед знаком.
c194
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Разрешено ли Вам поставить на стоянку автомобиль в районе, где установлена данная табличка?
c225
Да, если нет дорожного знака, запрещающего стоянки.
Нет, кроме случая, если есть специальный знак, разрешающий стоянку.
Да, если Вы житель данного района.
c225
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При каком условии вы можете заехать на площадь дорожного покрытия, расчерченную желтыми линиями?
d035
При условии, что вы обязаны продолжить движение прямо.
При условии, что если вы заедете, вы не будете вынуждены оставаться на перекрестке из-за интенсивного потока движения.
d035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какому транспортному средству разрешается выполнить поворот?
d065
Никакому.
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 1.
d065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На одном перекрестке или узле дорог в каких направлениях и по какой очередности вы должны проверить для того, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие?
kok
Только слева (так как могут вам не предоставить приоритет).
Только справа (так как у вас есть приоритет).
Сзади (так чтобы не испугать движущего за вами водителя), потом слева (так как автомобили движущиеся слева – первые с которыми опасно столкнуться) и в конце справа (чтобы предоставить приоритет).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Вы двигаетесь на дороге, где развивается большая скорость. Каким способом Вы предупреждаете транспортные средства, следующие за вами в случае резкого замедления движения?
kok
Включением аварийных огней.
Подачей звукового сигнала.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В каком случае транспортные средства могут двигаться по линиям, разделяющим полосы движения проезжей части дороги?
kok
Когда разрешается движение по параллельным рядам.
Когда линии пунктирные.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы приближаетесь со скоростью около 40 км/ч к перекрёстку со светофором. Примерно 40 м. до стоп-линии светофор переключается с зелённого на желтый свет. Как Вы должны поступить?
kok
Остановиться.
Продолжить движение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Нет знака запрещающего стоянки. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку таким образом?
h02
НЕТ.
ДА.
h02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В каком случае разрешается поставить на стоянке Ваше транспортное средство на тротуаре?
kok
Только если это разрешается специальным знаком.
Если участок, на котором Вы намерены поставить на стоянке машину, находится перед вашим домом или магазином.
Если ширина тротуара более 3,5 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
При необходимости, поднимающийся автомобиль должен остановиться и отступить, чтобы уступить дорогу спускающемуся автомобилю.
th21
ДА.
НЕТ.
th21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На что Вы должны обратить внимание на данном участке дороги?
ia16
На опасность, из-за частого передвижения детей.
На опасность, из-за перехода пешеходов.
ia16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему не разрешается водителям немотивированно ездить очень медленно?
kok
Увеличивалась бы опасность столкновения сзади.
Это создавало бы помехи потоку движения .
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каковы последствия от перевозки вещей на верхнем багажнике?
kok
Уменьшается устойчивость автомобиля на поворотах.
Увеличивается устойчивость автомобиля к боковому ветру.
Способ правления автомобиля улучшается вследствие поднятия центра тяжести.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На автомагистралях и скоростных трассах запрещено движение:
kok
Водителям-новичкам.
Мопедов, наездников, гужевых повозок, и транспортным средствам, которые не могут развить скорость больше 50 км\ч.
Грузовым транспортным средствам.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Что Вы должны проверить до начала поездки на легковом автомобиле с прицепом-дачей?
kok
Если прицеп-дача располагает всем необходимым оборудованием.
Если видимость, через зеркало заднего вида, достаточна.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы очень резко ускорили вашу автомашину и она начинает скользить. Ваше первое действие:
kok
Слегка тормозить.
Опустить педаль газа.
Резко тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Обледенелые дороги, часто бывают более скользкими:
kok
При наступлении снегопада.
В начале весны.
При наступлении снеготаяния.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Ваше транспортное средство буксирует прицеп, не имеющий систему тормозов, вдоль длинного и крутого подъема. Что вы должны делать?
kok
Принять к сведению, что прицеп, при торможении, будет толкать ваше транспортное средство.
Часто разгружать систему тормозов, включая часто передачи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Рисунок шин протектора служит:
kok
Для украшения транспортного средства.
Для удаления воды с дорожного покрытия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Как вы должны поступить если зажжется указатель давления масел двигателя, в то время, когда он работает:
kok
Заменить ремень кулачкового вала.
Проверить количество масел в двигателе и дополнить, если это понадобиться.
Поменять масло двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы едете с включенным дальним светом фар и вдруг неожиданно перед вами появляются дикие животные в глубине освещенного поля:
kok
Вы подаете звуковой сигнал и тормозите.
Вы продолжаете ехать с включенным дальним светом фар.
Вы включаете сразу же ближний свет фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении Вы должны носить очки или контактные линзы, чтобы удовлетворить минимальный предел видимости, установленный законом. Вы должны носить их:
kok
Всегда.
Только ночью.
В случае ограниченной видимости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Каковы последствия существенного уменьшения рекомендуемого давления в шинах?
kok
Более безопасное вождение.
Расход топлива и выброс вредных веществ увеличиваются.
Обременение окружающей среды уменьшается.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Aυτoκίνητo δημόσιας χρήσης   To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo εκτελoύνται μεταφoρές πρoσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με oλική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρo ανά επιβάτη.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ    Η κλασσική μορφή του συστήματος ανάρτησης. Έχουμε ανάρτηση ανεξάρτητη εμπρός και πίσω και ανεξάρτητη και στους τέσσερις τροχούς. Είναι η πλέον αποτελεσματική συγκρότηση.
Στάθμευση   H ακινησία τoυ oχήματoς για oπoιoνδήπoτε λόγo, πλην της ανάγκης απoφυγής εμπλoκής τoυ με άλλo όχημα πoυ χρησιμoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης με εμπόδιo ή για τη συμμόρφωσή τoυ με τoυς κανoνισμoύς κυκλoφoρίας, εφόσoν η χρoνική περίoδoς ακινητoπoίησης τoυ oχήματoς δεν περιoρίζεται στoν απαιτoύμενo χρόνo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core