?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Вы двигаетесь с включённой 4-ой передачей, но двигатель затрудняется и появляется опасность заглушения. Тогда вы:
kok
Переключаетесь на 5-ую передачу.
Переключаетесь на 3-ию передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Вы находитесь, по ошибке, на полосе поворота и понимаете это с опозданием:
c031
Остаетесь на той же полосе, даже если вы ошиблись.
Перестраиваетесь на другую полосу.
c031
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c070
Движение всех механических средств запрещено.
Движение на велосипедах запрещено.
Велосипедная дорога.
c070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c102
Горная дорога открыта или закрыта в зависимости от указаний в рамках 1, 2, 3 дорожного знака.
Направление в Катару.
Выезд из Катары.
c102
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c133
Максимально разрешенная скорость на каждую полосу движения.
Минимально разрешенная скорость на каждую полосу движения.
Наименьшая скорость 60 км\ч.
c133
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c163
Место стоянки прицепа-дачи.
Передвижная авторемонтная мастерская.
Стоянка жилых прицепов запрещена.
c163
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c194
Двигаться налево к перекрёстку перед знаком.
Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
c194
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Разрешено ли Вам поставить на стоянку автомобиль в районе, где установлена данная табличка?
c225
Нет, кроме случая, если есть специальный знак, разрешающий стоянку.
Да, если нет дорожного знака, запрещающего стоянки.
Да, если Вы житель данного района.
c225
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
При каком условии вы можете заехать на площадь дорожного покрытия, расчерченную желтыми линиями?
d035
При условии, что если вы заедете, вы не будете вынуждены оставаться на перекрестке из-за интенсивного потока движения.
При условии, что вы обязаны продолжить движение прямо.
d035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Какому транспортному средству разрешается выполнить поворот?
d065
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 1.
Никакому.
d065
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
На одном перекрестке или узле дорог в каких направлениях и по какой очередности вы должны проверить для того, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие?
kok
Только справа (так как у вас есть приоритет).
Только слева (так как могут вам не предоставить приоритет).
Сзади (так чтобы не испугать движущего за вами водителя), потом слева (так как автомобили движущиеся слева – первые с которыми опасно столкнуться) и в конце справа (чтобы предоставить приоритет).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Вы двигаетесь на дороге, где развивается большая скорость. Каким способом Вы предупреждаете транспортные средства, следующие за вами в случае резкого замедления движения?
kok
Включением аварийных огней.
Подачей звукового сигнала.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В каком случае транспортные средства могут двигаться по линиям, разделяющим полосы движения проезжей части дороги?
kok
Когда линии пунктирные.
Когда разрешается движение по параллельным рядам.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы приближаетесь со скоростью около 40 км/ч к перекрёстку со светофором. Примерно 40 м. до стоп-линии светофор переключается с зелённого на желтый свет. Как Вы должны поступить?
kok
Продолжить движение.
Остановиться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Нет знака запрещающего стоянки. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку таким образом?
h02
НЕТ.
ДА.
h02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В каком случае разрешается поставить на стоянке Ваше транспортное средство на тротуаре?
kok
Если ширина тротуара более 3,5 м.
Если участок, на котором Вы намерены поставить на стоянке машину, находится перед вашим домом или магазином.
Только если это разрешается специальным знаком.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
При необходимости, поднимающийся автомобиль должен остановиться и отступить, чтобы уступить дорогу спускающемуся автомобилю.
th21
НЕТ.
ДА.
th21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На что Вы должны обратить внимание на данном участке дороги?
ia16
На опасность, из-за частого передвижения детей.
На опасность, из-за перехода пешеходов.
ia16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему не разрешается водителям немотивированно ездить очень медленно?
kok
Это создавало бы помехи потоку движения .
Увеличивалась бы опасность столкновения сзади.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каковы последствия от перевозки вещей на верхнем багажнике?
kok
Уменьшается устойчивость автомобиля на поворотах.
Увеличивается устойчивость автомобиля к боковому ветру.
Способ правления автомобиля улучшается вследствие поднятия центра тяжести.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На автомагистралях и скоростных трассах запрещено движение:
kok
Грузовым транспортным средствам.
Водителям-новичкам.
Мопедов, наездников, гужевых повозок, и транспортным средствам, которые не могут развить скорость больше 50 км\ч.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Что Вы должны проверить до начала поездки на легковом автомобиле с прицепом-дачей?
kok
Если видимость, через зеркало заднего вида, достаточна.
Если прицеп-дача располагает всем необходимым оборудованием.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы очень резко ускорили вашу автомашину и она начинает скользить. Ваше первое действие:
kok
Опустить педаль газа.
Слегка тормозить.
Резко тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Обледенелые дороги, часто бывают более скользкими:
kok
В начале весны.
При наступлении снегопада.
При наступлении снеготаяния.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Ваше транспортное средство буксирует прицеп, не имеющий систему тормозов, вдоль длинного и крутого подъема. Что вы должны делать?
kok
Принять к сведению, что прицеп, при торможении, будет толкать ваше транспортное средство.
Часто разгружать систему тормозов, включая часто передачи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Рисунок шин протектора служит:
kok
Для украшения транспортного средства.
Для удаления воды с дорожного покрытия.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Как вы должны поступить если зажжется указатель давления масел двигателя, в то время, когда он работает:
kok
Поменять масло двигателя.
Проверить количество масел в двигателе и дополнить, если это понадобиться.
Заменить ремень кулачкового вала.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы едете с включенным дальним светом фар и вдруг неожиданно перед вами появляются дикие животные в глубине освещенного поля:
kok
Вы включаете сразу же ближний свет фар.
Вы продолжаете ехать с включенным дальним светом фар.
Вы подаете звуковой сигнал и тормозите.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении Вы должны носить очки или контактные линзы, чтобы удовлетворить минимальный предел видимости, установленный законом. Вы должны носить их:
kok
Только ночью.
Всегда.
В случае ограниченной видимости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-19ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Каковы последствия существенного уменьшения рекомендуемого давления в шинах?
kok
Обременение окружающей среды уменьшается.
Расход топлива и выброс вредных веществ увеличиваются.
Более безопасное вождение.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑΔΕΝΑ)    Είναι ένα εύκαμπτο εξάρτημα, με τη γνωστή μορφή, που μεταδίδει την κίνηση στον εκκεντροφόρο. Σε αρκετά αυτοκίνητα έχει αντικατασταθεί από ιμάντα.
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ    Όργανο ελέγχου μέτρησης των αμπέρ, που βρίσκεται μεταξύ δυναμό - συσσωρευτή.
Hλεκτρoκίνητo λεωφoρείo (τρόλλεϋ)   To με ηλεκτρoκινητήρα, αλλά όχι επί σιδηρoτρoχιών, κινoύμενo αυτoκίνητo λεωφoρείo πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα