?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На что должен обратить внимание водитель при пользовании зеркал легкового автомобиля?
kok
Внутреннее зеркало даёт всегда возможность полной видимости справа.
Зеркала должны быть отрегулированы под водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Щётки стеклоочистителей заменяются:
kok
Если они изношены и, по меньшей мере, один раз в году, желательно до наступления зимы.
Желательно летом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Вы едете со скоростью 90 км\ч по этой дороге с хорошей видимостью:
c011
Минимально разрешенная скорость 90 км\ч.
Готовьтесь снизить скорость вашего транспортного средства, может вас подстерегает какая-нибудь опасность, которую вы еще не заметили.
c011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный знак?
c048
Туристический район.
Начало населённого пункта.
Археологическая местность.
c048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c084
Надземный пешеходный переход.
Подземный пешеходный переход.
Наземный пешеходный переход без ступенек.
c084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c116
Дорога закрыта из-за сползания почвы.
Выезд из строительной площадки.
Опасность из-за осуществления работ на проезжей части дороги.
c116
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какое направление имеет преимущество в движение?
c146
Направление α-γ.
Направление α-β.
Ни одно направление.
c146
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c177
Въезд автоцистерн запрещен.
Запрещено въезд транспортных средств, транспортирующих свыше определённого количества веществ, могущих вызвать загрязнения воды.
Запрещен въезд тяжёлых транспортных средств, потому что под проезжей частью дороги - канава с водой.
c177
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какое направление имеет преимущество в движение?
c207
Направление α-γ.
Направление α-β.
Ни одно направление.
c207
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c239
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
c239
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Голубое транспортное средство должно предоставить приоритет:
d015
Крытому фургону.
Красному автомобилю.
d015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какому транспортному средству разрешен поворот?
d048
Обоим.
Транспортному средству 2.
Транспортному средству 1.
d048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d078
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Как только вы получите водительские права, вы обязаны приклеить специальный знак нового водителя (N) на заднее стекло своего транспортного средства на один год:
e03
Только на скоростных трассах и на автомагистралях.
На протяжении всей дорожной сети.
Только в пределах городов.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Как вы поступаете при нормальном движении, когда полосы разделены пунктирной линией?
st02
Вы двигаетесь в пределах полосы и, по возможности,в середине полосы.
Вы двигаетесь совершенно по правому краю полосы.
Вы Двигаетесь по левой крайней полосе.
st02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
При максимальной степени осторожности, время реакции водителя сводится к нулю:
kok
Правильно.
Неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Правильно ли остановлен автомобиль?
h21
НЕТ.
ДА.
h21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
При каком случае разрешается обгон впереди движущего транспортного средства, обгоняющего другое транспортное средство?
kok
Если дорога имеет, по меньшей мере, три полоса движения для каждого направления.
Только на дорогах с односторонним движением.
Ни в каком случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Каковы ваши действия при встрече знаков фотографии и почему?
i03
Вы должны усилить ваше внимание, убавляя при необходимости скорость вашего транспортного средства, потому что знаки указывают на опасный изгиб дороги налево.
Вы должны двигаться налево, потому что знаки указывают на обязательное направление налево.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Если вы заметите, что одно транспортное средство с встречной полосы едет на вас, из-за неисправности или по другой причине, как вы отреагируете?
kok
Вы резко затормозите и будете постоянно производить звуковые сигналы, включая и выключая ваши фары, в ночное время суток.
Вы постараетесь, двигаясь сколько это возможно в левую сторону, выйти из траектории транспортного средства, постоянно производя звуковые сигналы и включая ваши фары.
Вы резко затормозите.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Правильно ли следить совету делать остановки в пути:
ib03
Каждые 500 км.
Каждые 2 часа.
ib03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Употребление алкоголя:
kok
Сокращает время вашей реакции.
Приведет к переоценке ваших настоящих способностей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда на автомагистрали плотный поток движения и автомобили двигаются в ряду:
ie10
Всегда Вы остаётесь в своём ряду и включаете сигнал чрезвычайного положения при неожиданном замедлении.
Вы можете осуществить обгон, перестраиваясь в другой ряд.
ie10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы должны переключить дальний свет фар на ближний:
ist02
До появления встречного транспорта или когда Вы двигаетесь за другим транспортным средством.
На переходах.
При приближении к вершине подъема.
ist02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В ночное время, Вы заботитесь об обозначении места дорожно-транспортного происшествия:
kok
Освещая сбоку место дорожно-транспортного происшествия, включая и аварийную световую сигнализацию Вашего транспортного средства.
Направляя ближний свет фар к стороне движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Когда разрешается Вам ехать по дорогам общего пользования на механическом транспортном средстве?
kok
Когда транспортное средство не выполняет требования о безопасном движении.
Когда Вы владеете водительским удостоверением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Двигаясь на автомобиле, замечаете, что внезапно некоторые огни не горят. Причиной этого является:
kok
Авария двигателя.
Сгорание предохранителя соответствующей электрической цепи.
Авария аккумуляторной батареи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Временная буксировка другого транспортного средства:
kok
Разрешена при определенных условиях, но не рекомендуется.
Запрещена.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Какой стиль вождения позволяет сэкономить топливо?
kok
Когда водите автомобиль с минимальным числом оборотов.
Когда водите автомобиль с максимальным числом оборотов.
Когда водите автомобиль предусмотрительно и своевременно отпускаете педаль акселератора.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ECE    τυποποιημένη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης, που έχει νομοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τη μέθοδο αυτή μετριέται η κατανάλωση καυσίμου με σταθερή ωριαία ταχύτητα 90 και 100 χιλιομέτρων και με κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη («κύκλος πόλης»). Πλησιάζει στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ     Αριθμός λίτρων βενζίνης που καταναλώνει το αυτοκίνητο ανά 100 χιλιόμετρα.
Έρεισμα   H πέραν τoυ oδoστρώματoς ακραία λωρίδα της oδoύ
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι τα Windows 10 θα κυκλοφορήσουν στις 29 Ιουλίου όπως είχε ανακοινώσει η Microsoft, αλλά από ότι φαίνεται κάποιοι θα χρειαστούν να περιμένουν λίγο παραπάνω. Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι το update θα έρθει στους χρήστες κατά κύματα, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόθεσή

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα