?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На что должен обратить внимание водитель при пользовании зеркал легкового автомобиля?
kok
Внутреннее зеркало даёт всегда возможность полной видимости справа.
Зеркала должны быть отрегулированы под водителя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Щётки стеклоочистителей заменяются:
kok
Желательно летом.
Если они изношены и, по меньшей мере, один раз в году, желательно до наступления зимы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Вы едете со скоростью 90 км\ч по этой дороге с хорошей видимостью:
c011
Готовьтесь снизить скорость вашего транспортного средства, может вас подстерегает какая-нибудь опасность, которую вы еще не заметили.
Минимально разрешенная скорость 90 км\ч.
c011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный знак?
c048
Туристический район.
Начало населённого пункта.
Археологическая местность.
c048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c084
Наземный пешеходный переход без ступенек.
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
c084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c116
Опасность из-за осуществления работ на проезжей части дороги.
Выезд из строительной площадки.
Дорога закрыта из-за сползания почвы.
c116
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какое направление имеет преимущество в движение?
c146
Ни одно направление.
Направление α-γ.
Направление α-β.
c146
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c177
Запрещен въезд тяжёлых транспортных средств, потому что под проезжей частью дороги - канава с водой.
Запрещено въезд транспортных средств, транспортирующих свыше определённого количества веществ, могущих вызвать загрязнения воды.
Въезд автоцистерн запрещен.
c177
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какое направление имеет преимущество в движение?
c207
Направление α-γ.
Направление α-β.
Ни одно направление.
c207
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c239
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
c239
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Голубое транспортное средство должно предоставить приоритет:
d015
Красному автомобилю.
Крытому фургону.
d015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какому транспортному средству разрешен поворот?
d048
Транспортному средству 2.
Транспортному средству 1.
Обоим.
d048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d078
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Как только вы получите водительские права, вы обязаны приклеить специальный знак нового водителя (N) на заднее стекло своего транспортного средства на один год:
e03
На протяжении всей дорожной сети.
Только на скоростных трассах и на автомагистралях.
Только в пределах городов.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Как вы поступаете при нормальном движении, когда полосы разделены пунктирной линией?
st02
Вы двигаетесь в пределах полосы и, по возможности,в середине полосы.
Вы двигаетесь совершенно по правому краю полосы.
Вы Двигаетесь по левой крайней полосе.
st02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
При максимальной степени осторожности, время реакции водителя сводится к нулю:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Правильно ли остановлен автомобиль?
h21
ДА.
НЕТ.
h21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
При каком случае разрешается обгон впереди движущего транспортного средства, обгоняющего другое транспортное средство?
kok
Если дорога имеет, по меньшей мере, три полоса движения для каждого направления.
Только на дорогах с односторонним движением.
Ни в каком случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Каковы ваши действия при встрече знаков фотографии и почему?
i03
Вы должны двигаться налево, потому что знаки указывают на обязательное направление налево.
Вы должны усилить ваше внимание, убавляя при необходимости скорость вашего транспортного средства, потому что знаки указывают на опасный изгиб дороги налево.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Если вы заметите, что одно транспортное средство с встречной полосы едет на вас, из-за неисправности или по другой причине, как вы отреагируете?
kok
Вы резко затормозите.
Вы постараетесь, двигаясь сколько это возможно в левую сторону, выйти из траектории транспортного средства, постоянно производя звуковые сигналы и включая ваши фары.
Вы резко затормозите и будете постоянно производить звуковые сигналы, включая и выключая ваши фары, в ночное время суток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Правильно ли следить совету делать остановки в пути:
ib03
Каждые 2 часа.
Каждые 500 км.
ib03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Употребление алкоголя:
kok
Приведет к переоценке ваших настоящих способностей.
Сокращает время вашей реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда на автомагистрали плотный поток движения и автомобили двигаются в ряду:
ie10
Всегда Вы остаётесь в своём ряду и включаете сигнал чрезвычайного положения при неожиданном замедлении.
Вы можете осуществить обгон, перестраиваясь в другой ряд.
ie10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы должны переключить дальний свет фар на ближний:
ist02
При приближении к вершине подъема.
На переходах.
До появления встречного транспорта или когда Вы двигаетесь за другим транспортным средством.
ist02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В ночное время, Вы заботитесь об обозначении места дорожно-транспортного происшествия:
kok
Освещая сбоку место дорожно-транспортного происшествия, включая и аварийную световую сигнализацию Вашего транспортного средства.
Направляя ближний свет фар к стороне движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Когда разрешается Вам ехать по дорогам общего пользования на механическом транспортном средстве?
kok
Когда транспортное средство не выполняет требования о безопасном движении.
Когда Вы владеете водительским удостоверением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Двигаясь на автомобиле, замечаете, что внезапно некоторые огни не горят. Причиной этого является:
kok
Авария двигателя.
Сгорание предохранителя соответствующей электрической цепи.
Авария аккумуляторной батареи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Временная буксировка другого транспортного средства:
kok
Запрещена.
Разрешена при определенных условиях, но не рекомендуется.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Какой стиль вождения позволяет сэкономить топливо?
kok
Когда водите автомобиль с минимальным числом оборотов.
Когда водите автомобиль с максимальным числом оборотов.
Когда водите автомобиль предусмотрительно и своевременно отпускаете педаль акселератора.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΟΛΑΡΟ    Λαστιχένιος σωλήνας με ενίσχυση από λινά, που χρησιμοποιείται εκεί όπου η χρήση μεταλλικού σωλήνα είναι αδύνατη ή μη απαραίτητη.
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ    Είναι το μηχάνημα που «παράγει» πεπιεσμένο αέρα για τη λειτουργία του συστήματος τροχοπέδησης βαρέων οχημάτων.
ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ    Είναι η πρόωρη και χωρίς τη μεσολάβηση του σπινθήρα, ανάφλεξη του μίγματος, που οφείλεται στην υπερθέρμανση του κινητήρα.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων