?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На что должен обратить внимание водитель при пользовании зеркал легкового автомобиля?
kok
Зеркала должны быть отрегулированы под водителя.
Внутреннее зеркало даёт всегда возможность полной видимости справа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Щётки стеклоочистителей заменяются:
kok
Если они изношены и, по меньшей мере, один раз в году, желательно до наступления зимы.
Желательно летом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Вы едете со скоростью 90 км\ч по этой дороге с хорошей видимостью:
c011
Готовьтесь снизить скорость вашего транспортного средства, может вас подстерегает какая-нибудь опасность, которую вы еще не заметили.
Минимально разрешенная скорость 90 км\ч.
c011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный знак?
c048
Туристический район.
Начало населённого пункта.
Археологическая местность.
c048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c084
Наземный пешеходный переход без ступенек.
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
c084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c116
Опасность из-за осуществления работ на проезжей части дороги.
Выезд из строительной площадки.
Дорога закрыта из-за сползания почвы.
c116
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Какое направление имеет преимущество в движение?
c146
Направление α-γ.
Направление α-β.
Ни одно направление.
c146
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c177
Запрещен въезд тяжёлых транспортных средств, потому что под проезжей частью дороги - канава с водой.
Запрещено въезд транспортных средств, транспортирующих свыше определённого количества веществ, могущих вызвать загрязнения воды.
Въезд автоцистерн запрещен.
c177
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какое направление имеет преимущество в движение?
c207
Ни одно направление.
Направление α-γ.
Направление α-β.
c207
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c239
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
c239
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Голубое транспортное средство должно предоставить приоритет:
d015
Крытому фургону.
Красному автомобилю.
d015
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какому транспортному средству разрешен поворот?
d048
Обоим.
Транспортному средству 2.
Транспортному средству 1.
d048
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d078
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d078
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Как только вы получите водительские права, вы обязаны приклеить специальный знак нового водителя (N) на заднее стекло своего транспортного средства на один год:
e03
Только на скоростных трассах и на автомагистралях.
На протяжении всей дорожной сети.
Только в пределах городов.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Как вы поступаете при нормальном движении, когда полосы разделены пунктирной линией?
st02
Вы Двигаетесь по левой крайней полосе.
Вы двигаетесь в пределах полосы и, по возможности,в середине полосы.
Вы двигаетесь совершенно по правому краю полосы.
st02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
При максимальной степени осторожности, время реакции водителя сводится к нулю:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Правильно ли остановлен автомобиль?
h21
ДА.
НЕТ.
h21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
При каком случае разрешается обгон впереди движущего транспортного средства, обгоняющего другое транспортное средство?
kok
Если дорога имеет, по меньшей мере, три полоса движения для каждого направления.
Только на дорогах с односторонним движением.
Ни в каком случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Каковы ваши действия при встрече знаков фотографии и почему?
i03
Вы должны усилить ваше внимание, убавляя при необходимости скорость вашего транспортного средства, потому что знаки указывают на опасный изгиб дороги налево.
Вы должны двигаться налево, потому что знаки указывают на обязательное направление налево.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Если вы заметите, что одно транспортное средство с встречной полосы едет на вас, из-за неисправности или по другой причине, как вы отреагируете?
kok
Вы постараетесь, двигаясь сколько это возможно в левую сторону, выйти из траектории транспортного средства, постоянно производя звуковые сигналы и включая ваши фары.
Вы резко затормозите.
Вы резко затормозите и будете постоянно производить звуковые сигналы, включая и выключая ваши фары, в ночное время суток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Правильно ли следить совету делать остановки в пути:
ib03
Каждые 500 км.
Каждые 2 часа.
ib03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Употребление алкоголя:
kok
Приведет к переоценке ваших настоящих способностей.
Сокращает время вашей реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда на автомагистрали плотный поток движения и автомобили двигаются в ряду:
ie10
Вы можете осуществить обгон, перестраиваясь в другой ряд.
Всегда Вы остаётесь в своём ряду и включаете сигнал чрезвычайного положения при неожиданном замедлении.
ie10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вы должны переключить дальний свет фар на ближний:
ist02
При приближении к вершине подъема.
На переходах.
До появления встречного транспорта или когда Вы двигаетесь за другим транспортным средством.
ist02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В ночное время, Вы заботитесь об обозначении места дорожно-транспортного происшествия:
kok
Направляя ближний свет фар к стороне движения.
Освещая сбоку место дорожно-транспортного происшествия, включая и аварийную световую сигнализацию Вашего транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Когда разрешается Вам ехать по дорогам общего пользования на механическом транспортном средстве?
kok
Когда транспортное средство не выполняет требования о безопасном движении.
Когда Вы владеете водительским удостоверением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Двигаясь на автомобиле, замечаете, что внезапно некоторые огни не горят. Причиной этого является:
kok
Авария двигателя.
Сгорание предохранителя соответствующей электрической цепи.
Авария аккумуляторной батареи.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Временная буксировка другого транспортного средства:
kok
Разрешена при определенных условиях, но не рекомендуется.
Запрещена.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-2ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Какой стиль вождения позволяет сэкономить топливо?
kok
Когда водите автомобиль с минимальным числом оборотов.
Когда водите автомобиль с максимальным числом оборотов.
Когда водите автомобиль предусмотрительно и своевременно отпускаете педаль акселератора.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ    Άκρο του εμπρόσθιου άξονα, όπου μοντάρεται ο τροχός.
ΙΠΠΟΣ    Μονάδα μέτρησης ισχύος του κινητήρα. Παριστάνεται με τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Horse Power (ΗΡ) ή PS ή σπανιότερα, των γαλλικών Cheval Vapeur (CV). Το σύστημα που μέχρι τώρα κυριαρχούσε ήταν το γερμανικό DIN (Deutsches Institut für Normung), αλλά παράλληλα χρησιμοποιείται πρόσφατα και το σύστημα που έχει καθιερωθεί από την Ε.Ε., στο οποίο η ισχύς, όπως και άλλα μεγέθη στο θέμα κινητήρας μετριώνται με κιλοβάτ (Kw). Το κιλοβάτ είναι μονάδα που ισοδυναμεί με 0,736 του ίππου του γερμανικού συστήματος μέτρησης.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ    Βλέπε Κυβισμός.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.