?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
В каких случаях Вы обязаны использовать указатели поворота Вашего транспортного средства?
kok
До любого изменения направления движения или манёвра.
Только тогда, когда Вы намерены перестроиться на другую полосу или изменить направление движения.
Только тогда, когда Вы намерены изменить направление налево.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При нормальной езде, когда не требуется частого переключения передач, левая нога:
kok
Остаётся на педали сцепления, не нажимая на неё.
Остаётся неподвижной над педалью.
Остаётся неподвижной левее педали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
Смотреть только в боковое зеркало.
Достаточно смотреть в зеркало.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Данный знак предупреждает об опасности из-за:
c035
Сильного лобового ветра вследствие приближения к аэропорту.
Частого бокового ветра (как показывает направление ветроуказателя).
c035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c074
Сельский медпункт.
Пункт первой медицинской помощи.
Больница.
c074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при виде данного дорожного знака?
c105
Вы ускоряете.
Вы снижаете скорость.
Вы тормозите.
c105
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c136
Разветвление с вертикальной дорогой справа, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Разветвление с вертикальной дорогой, где действует приоритет справа.
Обязательный поворот направо.
c136
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c166
Въезд автобусам запрещен.
Место для стоянки автобусов.
Остановка автобуса или троллейбуса.
c166
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c197
Запрещение превышать предел скорости 40 км\ч.
Запрещение вождения автомобиля на расстояние меньше 40 м от впереди идущего транспортного средства.
Запрещение въезда транспортного средства, вес-брутто которого превышает 40 т.
c197
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данная табличка?
c229
Остановка и стоянка запрещены, а транспортные средства нарушителей эвакуируются.
Остановка и стоянка запрещены.
Движение составов транспортных средств (тягач с прицепом) разрешено.
c229
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В данном случае Вы должны:
d003
Остановиться.
Убавить скорость.
Продолжить движение.
d003
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство должно подождать?
d038
Транспортное средство 1.
Транспортное средство 2.
Оба.
d038
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d068
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Никакое. Водители должны договорится между собой.
d068
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
На каких местах, когда приоритет регулируется без обозначений или светового регулирования, действует правило приоритета справа двигающегося транспортного средства?
kok
На перекрестках дорог.
На выездах с земельных участков.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Находясь на дороге с односторонним движением, имеющей три полосы движения Вы намерены повернуть налево. На какую полосу Вы следуете?
kok
Правую.
Левую.
Среднюю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы двигаетесь, но должны остановиться. На каком расстоянии, самое позднее, вы должны остановиться.
kok
На расстоянии поля видимости.
На расстоянии в два раза больше поля видимости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Можете ли вы остановиться вдоль этого тротуара в апреле месяце?
h08
ДА.
НЕТ.
h08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Чтобы начать безопасное движение со стоянки, всегда, в качестве последнего действия:
kok
Включаете указатели поворота.
Смотрите вкось за плечом.
Подаете сигнал рукой.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы едете за грузовым транспортным средством. Для того, чтобы решить совершите ли вы обгон. Вы должны:
kok
Приблизиться к задней части грузового транспортного средства для того , чтобы иметь лучшую видимость.
Перестроиться, если это необходимо, поближе к осевой линии проезжей части дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какие транспортные средства должны остановиться, чтобы пешеходы безопасно прошли через дорогу?
ia19
Транспортные средства № 2 и № 3.
Транспортные средства № 1 и № 3.
Транспортные средства №1, № 2 и № 3.
ia19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На каком расстоянии должен быть выставлен знак аварийной остановки, если легковой автомобиль оставлен на скоростной трассе?
kok
На расстоянии не менее 100 м.
На расстоянии не менее 20 м.
На расстоянии не менее 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы двигаетесь ночью с включённым дальним светом фар. Когда Вы должны переключить дальний свет фар на ближний?
kok
Когда впереди вас ходят пешеходы по тому же направлению.
Когда впереди вас, на небольшом расстоянии, двигается транспортное средство.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Вы, в начале, предупреждаете остальных участников дорожного движения и потом пользуйтесь ею.
Вы тормозите до того как перестроиться в нее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Как следует Вам поступить, если во время движения с большой скоростью на автомагистрали лопнула одна из шин Вашего легкового автомобиля?
kok
Нажать сильно и резко на педаль тормоза, чтобы остановиться как можно быстрее.
Держать устойчиво рулевое колесо, плавно снизить скорость и включить аварийные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Вы двигаетесь по прямой дороге на большой скорости. Какая часть автомобиля опускается при резком торможении?
kok
Никакая.
Передняя часть.
Задняя часть.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Плохого качества выравнивание колес может вызвать:
kok
Сильную вибрацию.
Отклонение от пути и изнашивание шин.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы замечаете, что шина вашего автомобиля спущена и вы должны заменить колесо. Как вы откручиваете болты, которыми крепится колесо?
kok
Вы откручиваете болты специальным ключом в то время, когда колесо касается земли.
Вы приподнимаете автомобиль домкратом и откручиваете болты специальным ключом в то время, когда колесо находится на воздухе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В каком случае необходимо регистрировать в Службе выдачи технических паспортов преобразования, которые Вы намерены сделать на вашем легковом автомобиле?
kok
В случае если из-за ремонта шасси, гравированный на нем номер будет повреждён.
В случае установления ремней безопасности и на задние сидения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Вам известно, что когда автомобиль находиться в хорошем состоянии, техобслуживание осуществляется должным образом и разумно управляете им (экономичное вождение), тогда транспортное средство потребляет меньше энергии и выбрасывает меньше дыма в атмосферу:
kok
Зависит от автомобиля.
ДА.
НЕТ.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΕΚΚΕΝΤΡΟ    Εξάρτημα του εκκεντροφόρου, με μορφή προεξοχής του, που ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων.
Φώτα θέσης μπρoστά (μικρά)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από μπρoστά.
ΣΤΑΥΡΟΣ    Μηχανικός σύνδεσμος που συνδέει το κιβώτιο ταχυτήτων με το διαφορικό.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων