?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
В каких случаях Вы обязаны использовать указатели поворота Вашего транспортного средства?
kok
Только тогда, когда Вы намерены изменить направление налево.
Только тогда, когда Вы намерены перестроиться на другую полосу или изменить направление движения.
До любого изменения направления движения или манёвра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При нормальной езде, когда не требуется частого переключения передач, левая нога:
kok
Остаётся неподвижной над педалью.
Остаётся на педали сцепления, не нажимая на неё.
Остаётся неподвижной левее педали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
Смотреть только в боковое зеркало.
Достаточно смотреть в зеркало.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Данный знак предупреждает об опасности из-за:
c035
Частого бокового ветра (как показывает направление ветроуказателя).
Сильного лобового ветра вследствие приближения к аэропорту.
c035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c074
Больница.
Пункт первой медицинской помощи.
Сельский медпункт.
c074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при виде данного дорожного знака?
c105
Вы ускоряете.
Вы снижаете скорость.
Вы тормозите.
c105
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c136
Обязательный поворот направо.
Разветвление с вертикальной дорогой справа, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Разветвление с вертикальной дорогой, где действует приоритет справа.
c136
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c166
Место для стоянки автобусов.
Остановка автобуса или троллейбуса.
Въезд автобусам запрещен.
c166
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c197
Запрещение вождения автомобиля на расстояние меньше 40 м от впереди идущего транспортного средства.
Запрещение превышать предел скорости 40 км\ч.
Запрещение въезда транспортного средства, вес-брутто которого превышает 40 т.
c197
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данная табличка?
c229
Остановка и стоянка запрещены, а транспортные средства нарушителей эвакуируются.
Остановка и стоянка запрещены.
Движение составов транспортных средств (тягач с прицепом) разрешено.
c229
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В данном случае Вы должны:
d003
Продолжить движение.
Остановиться.
Убавить скорость.
d003
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство должно подождать?
d038
Оба.
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
d038
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d068
Никакое. Водители должны договорится между собой.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d068
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
На каких местах, когда приоритет регулируется без обозначений или светового регулирования, действует правило приоритета справа двигающегося транспортного средства?
kok
На выездах с земельных участков.
На перекрестках дорог.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Находясь на дороге с односторонним движением, имеющей три полосы движения Вы намерены повернуть налево. На какую полосу Вы следуете?
kok
Среднюю.
Левую.
Правую.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы двигаетесь, но должны остановиться. На каком расстоянии, самое позднее, вы должны остановиться.
kok
На расстоянии в два раза больше поля видимости.
На расстоянии поля видимости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Можете ли вы остановиться вдоль этого тротуара в апреле месяце?
h08
ДА.
НЕТ.
h08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Чтобы начать безопасное движение со стоянки, всегда, в качестве последнего действия:
kok
Подаете сигнал рукой.
Смотрите вкось за плечом.
Включаете указатели поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы едете за грузовым транспортным средством. Для того, чтобы решить совершите ли вы обгон. Вы должны:
kok
Приблизиться к задней части грузового транспортного средства для того , чтобы иметь лучшую видимость.
Перестроиться, если это необходимо, поближе к осевой линии проезжей части дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какие транспортные средства должны остановиться, чтобы пешеходы безопасно прошли через дорогу?
ia19
Транспортные средства № 1 и № 3.
Транспортные средства № 2 и № 3.
Транспортные средства №1, № 2 и № 3.
ia19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На каком расстоянии должен быть выставлен знак аварийной остановки, если легковой автомобиль оставлен на скоростной трассе?
kok
На расстоянии не менее 100 м.
На расстоянии не менее 20 м.
На расстоянии не менее 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы двигаетесь ночью с включённым дальним светом фар. Когда Вы должны переключить дальний свет фар на ближний?
kok
Когда впереди вас ходят пешеходы по тому же направлению.
Когда впереди вас, на небольшом расстоянии, двигается транспортное средство.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Вы тормозите до того как перестроиться в нее.
Вы, в начале, предупреждаете остальных участников дорожного движения и потом пользуйтесь ею.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Как следует Вам поступить, если во время движения с большой скоростью на автомагистрали лопнула одна из шин Вашего легкового автомобиля?
kok
Нажать сильно и резко на педаль тормоза, чтобы остановиться как можно быстрее.
Держать устойчиво рулевое колесо, плавно снизить скорость и включить аварийные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Вы двигаетесь по прямой дороге на большой скорости. Какая часть автомобиля опускается при резком торможении?
kok
Никакая.
Передняя часть.
Задняя часть.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Плохого качества выравнивание колес может вызвать:
kok
Отклонение от пути и изнашивание шин.
Сильную вибрацию.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы замечаете, что шина вашего автомобиля спущена и вы должны заменить колесо. Как вы откручиваете болты, которыми крепится колесо?
kok
Вы приподнимаете автомобиль домкратом и откручиваете болты специальным ключом в то время, когда колесо находится на воздухе.
Вы откручиваете болты специальным ключом в то время, когда колесо касается земли.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В каком случае необходимо регистрировать в Службе выдачи технических паспортов преобразования, которые Вы намерены сделать на вашем легковом автомобиле?
kok
В случае установления ремней безопасности и на задние сидения.
В случае если из-за ремонта шасси, гравированный на нем номер будет повреждён.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Вам известно, что когда автомобиль находиться в хорошем состоянии, техобслуживание осуществляется должным образом и разумно управляете им (экономичное вождение), тогда транспортное средство потребляет меньше энергии и выбрасывает меньше дыма в атмосферу:
kok
Зависит от автомобиля.
ДА.
НЕТ.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ    Γρανάζια του διαφορικού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    Είναι η φάση εισαγωγής του καυσίμου, ένας από τους χρόνους λειτουργίας του κινητήρα.
Φώτα πoρείας (μεγάλα)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για φωτισμό της oδoύ σε μεγάλη απόσταση μπρoστά τoυ.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Το Motorola Moto G (2015) θα είναι το τρίτης γενιάς Motorola που κυκλοφορεί η εταιρεία στην συγκεκριμένη value for money και πολύ πετυχημένη σειρά. Σήμερα διέρρευσαν 3D renders τα οποία δείχνουν πως μπορεί να μοιάζει το νέο Moto G. Βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρεί την εμφάνιση του προκατόχου του. Ωστόσο στην πίσω πλευρά βλέπουμε

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Σύμφωνα με το MacRumors τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότεροι χρήστες ξεκίνησαν να εμφανίζουν προβλήματα με την αντί-ανακλαστική επικάλυψη που έχουν τα MacBook Pro Retina στην οθόνη τους. Αρκετοί αναφέρουν ότι άρχισε να ξεφλουδίζει ή να εμφανίζει «λεκέδες». Το ζήτημα με την οθόνη φαίνεται να εμφανίζεται στα μοντέλα από τα μέσα του 2012 μέχρι τα