?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
В каких случаях Вы обязаны использовать указатели поворота Вашего транспортного средства?
kok
Только тогда, когда Вы намерены перестроиться на другую полосу или изменить направление движения.
Только тогда, когда Вы намерены изменить направление налево.
До любого изменения направления движения или манёвра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При нормальной езде, когда не требуется частого переключения передач, левая нога:
kok
Остаётся неподвижной над педалью.
Остаётся на педали сцепления, не нажимая на неё.
Остаётся неподвижной левее педали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Достаточно смотреть в зеркало.
Смотреть только в боковое зеркало.
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Данный знак предупреждает об опасности из-за:
c035
Частого бокового ветра (как показывает направление ветроуказателя).
Сильного лобового ветра вследствие приближения к аэропорту.
c035
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c074
Сельский медпункт.
Пункт первой медицинской помощи.
Больница.
c074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при виде данного дорожного знака?
c105
Вы снижаете скорость.
Вы ускоряете.
Вы тормозите.
c105
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c136
Обязательный поворот направо.
Разветвление с вертикальной дорогой справа, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Разветвление с вертикальной дорогой, где действует приоритет справа.
c136
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c166
Место для стоянки автобусов.
Остановка автобуса или троллейбуса.
Въезд автобусам запрещен.
c166
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c197
Запрещение вождения автомобиля на расстояние меньше 40 м от впереди идущего транспортного средства.
Запрещение превышать предел скорости 40 км\ч.
Запрещение въезда транспортного средства, вес-брутто которого превышает 40 т.
c197
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данная табличка?
c229
Движение составов транспортных средств (тягач с прицепом) разрешено.
Остановка и стоянка запрещены, а транспортные средства нарушителей эвакуируются.
Остановка и стоянка запрещены.
c229
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В данном случае Вы должны:
d003
Остановиться.
Убавить скорость.
Продолжить движение.
d003
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство должно подождать?
d038
Оба.
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
d038
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d068
Никакое. Водители должны договорится между собой.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d068
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
На каких местах, когда приоритет регулируется без обозначений или светового регулирования, действует правило приоритета справа двигающегося транспортного средства?
kok
На выездах с земельных участков.
На перекрестках дорог.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Находясь на дороге с односторонним движением, имеющей три полосы движения Вы намерены повернуть налево. На какую полосу Вы следуете?
kok
Левую.
Среднюю.
Правую.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы двигаетесь, но должны остановиться. На каком расстоянии, самое позднее, вы должны остановиться.
kok
На расстоянии поля видимости.
На расстоянии в два раза больше поля видимости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Можете ли вы остановиться вдоль этого тротуара в апреле месяце?
h08
НЕТ.
ДА.
h08
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Чтобы начать безопасное движение со стоянки, всегда, в качестве последнего действия:
kok
Включаете указатели поворота.
Смотрите вкось за плечом.
Подаете сигнал рукой.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Вы едете за грузовым транспортным средством. Для того, чтобы решить совершите ли вы обгон. Вы должны:
kok
Перестроиться, если это необходимо, поближе к осевой линии проезжей части дороги.
Приблизиться к задней части грузового транспортного средства для того , чтобы иметь лучшую видимость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какие транспортные средства должны остановиться, чтобы пешеходы безопасно прошли через дорогу?
ia19
Транспортные средства № 1 и № 3.
Транспортные средства № 2 и № 3.
Транспортные средства №1, № 2 и № 3.
ia19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
На каком расстоянии должен быть выставлен знак аварийной остановки, если легковой автомобиль оставлен на скоростной трассе?
kok
На расстоянии не менее 20 м.
На расстоянии не менее 100 м.
На расстоянии не менее 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Вы двигаетесь ночью с включённым дальним светом фар. Когда Вы должны переключить дальний свет фар на ближний?
kok
Когда впереди вас ходят пешеходы по тому же направлению.
Когда впереди вас, на небольшом расстоянии, двигается транспортное средство.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Вы тормозите до того как перестроиться в нее.
Вы, в начале, предупреждаете остальных участников дорожного движения и потом пользуйтесь ею.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Как следует Вам поступить, если во время движения с большой скоростью на автомагистрали лопнула одна из шин Вашего легкового автомобиля?
kok
Держать устойчиво рулевое колесо, плавно снизить скорость и включить аварийные огни.
Нажать сильно и резко на педаль тормоза, чтобы остановиться как можно быстрее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Вы двигаетесь по прямой дороге на большой скорости. Какая часть автомобиля опускается при резком торможении?
kok
Никакая.
Передняя часть.
Задняя часть.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Плохого качества выравнивание колес может вызвать:
kok
Сильную вибрацию.
Отклонение от пути и изнашивание шин.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы замечаете, что шина вашего автомобиля спущена и вы должны заменить колесо. Как вы откручиваете болты, которыми крепится колесо?
kok
Вы приподнимаете автомобиль домкратом и откручиваете болты специальным ключом в то время, когда колесо находится на воздухе.
Вы откручиваете болты специальным ключом в то время, когда колесо касается земли.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
В каком случае необходимо регистрировать в Службе выдачи технических паспортов преобразования, которые Вы намерены сделать на вашем легковом автомобиле?
kok
В случае установления ремней безопасности и на задние сидения.
В случае если из-за ремонта шасси, гравированный на нем номер будет повреждён.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-22ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Вам известно, что когда автомобиль находиться в хорошем состоянии, техобслуживание осуществляется должным образом и разумно управляете им (экономичное вождение), тогда транспортное средство потребляет меньше энергии и выбрасывает меньше дыма в атмосферу:
kok
Зависит от автомобиля.
ДА.
НЕТ.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΕΛΕ    Η ηλεκτρονική συσκευή. Στα ελληνικά αυτόματος.
ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ    Έτσι λέγεται ο μηχανισμός του συστήματος διεύθυνσης, που αποτελείται από ένα γρανάζι οδοντωτό, το οποίο κινεί έναν οδοντωτό κανόνα. Τα άκρα του συνδέονται από ένα μηχανισμό παράλληλων ράβδων, που στρίβει τους τροχούς.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Ο μηχανισμός που επιλέγει τις σχέσεις μετάδοσης ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας (αργή κίνηση, ανηφορικός δρόμος, ανοιχτός κλπ.). Υπάρχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία διάφορες μορφές και εκδόσεις αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να βάλουν Android στα smartphones τους είναι πολλοί και φυσικά ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεχωρίσουν από άποψη design αλλά και μέσω του software.Όπως φαίνεται όμως οι Κινέζοι χρήστες είναι τόσο αγανακτισμένοι από τα apps αυτά, που πάνε την Samsung και την Oppo στα

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα