?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При нормальной езде, когда не требуется частого переключения передач, левая нога:
kok
Остаётся неподвижной над педалью.
Остаётся на педали сцепления, не нажимая на неё.
Остаётся неподвижной левее педали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Стоите лицом к движению Вашего направления.
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как Вы должны поступить при виде данного дорожного знака на другом месте кроме узла дорог?
c001
Проехать с осторожностью без остановки.
Остановиться на уровне этого знака и начать движение, когда Вы сможете это совершить безопасно.
c001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c036
Примыкание косой дороги справа, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Примыкание косой дороги, движущиеся по которой имеют преимущественное право в движении.
Обязательный поворот направо.
c036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c075
Два опасных противодействующих или последовательных поворотов, из которых первый - налево.
Два опасных противодействующих или последовательных поворотов, из которых первый - направо.
Поворот направо запрещён.
c075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы поступите при встрече данного знака?
c106
Двигаетесь в левую сторону дороги.
Избегаете резкого торможения.
Увеличиваете скорость автомобиля.
c106
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Данный дорожный знак запрещает движение с дистанцией между транспортными средствами меньше 70 м:
c137
Только легковым автомобилям без буксированного транспортного средства.
Только легковым автомобилям.
Всем транспортным средствам.
c137
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c167
Въезд на квадратную площадь.
Конец зоны всех запрещений.
Конец главной дороги.
c167
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c198
Зона плавания кораблей.
Порт.
Судоверфь.
c198
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
В каких частях дорожной сети можно встретить данный указатель?
c230
На перекрестках или на улицах, по которым двигаются маршрутные транспортные средства и стоянка автомобилей затрудняет или делает невозможным движение транспортных средств.
На дорогах, по которым двигаются автобусы.
Там, где запрещается остановка и стоянка.
c230
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
При повороте на перекрестке, вы покидаете зону опасности:
d004
Когда скорость вашего автомобиля будет равна скорости автомобилей двигающихся по дороге.
Когда ваш поворот будет завершен.
d004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой последовательности разрешён проезд данного перекрёстка?
d039
3-1-2.
2-3-1.
1-2-3.
d039
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Каким транспортным средствам разрешается повернуть?
d069
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортным средствам № 1 и № 2.
Всем трём транспортным средствам.
d069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы едете по дороге двустороннего движения, с двумя полосами движения. Как вы поступите, если кто-то вас обгонит?
kok
Увеличиваете скорость.
Вы едете, насколько это возможно, с правой стороны дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От вашего физического состояния (утомление, нетрезвое состояние, стресс, нервозность).
От состояния вашего автомобиля.
От внешних условий (туман и т.д).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Можете ли вы остановиться сразу с правой стороны знака (перпендикулярно с тротуаром) и почему?
h10
Нет, потому что запрещена стоянка на расстоянии 10 м. от знака.
Да, потому что запрещена стоянка после 10 м. от знака.
h10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы желаете поставить Ваше транспортное средство на стоянку. В каком случае разрешено Вам не затушить двигатель до Вашего возвращения?
kok
Если хотите зарядить незаряженный аккумулятор.
Если остановка длится менее 5 минут.
Ни в каком случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Если проезд противоположно движущихся транспортных средств по наклонной дороге затруднен, транспортное средство, которое, по правилу, должно остановиться первым – это то, которое спускается?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
О чем вас предупреждают эти дорожные знаки?
i05
Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч, потому что впереди разветвление с косой дорогой слева.
Впереди два опасных противодействующих или последовательных поворота, первый из них - налево и Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Готовясь к совершению обгона, вы замечаете через боковое зеркало, фару мопеда:
kok
Вы набираете скорость прежде чем мопед догонит вас.
Вы подождете проезд мопеда, а потом совершаете обгон.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Ваш легковой автомобиль скользит при торможении. Как Вы реагируете?
kok
Сильнее нажимаете на тормоза и совсем не поворачиваете рулевое колесо.
Убираете ногу с педали тормоза и поворачиваете рулевое колесо в противоположное направление, т.е. к направлению скольжения задней части автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
По неосторожности, Вы проехали мимо желаемого выхода с автомагистрали. Как Вы поступите?
kok
Вы продолжаете движение до следующего выхода.
Вы включаете аварийную сигнализацию и двигаетесь задним ходом по полосе экстренного случая.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как Вы должны поступить при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой?
kok
Ограничить скорость вашего автомобиля на 50 км/ч.
Убавить скорость и избегать резких движений рулевым колесом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По какой причине нельзя одновременно выключать сцепление и тушить двигатель, когда вы водите в длинном спуске транспортное средство, имеющее подсобную (вспомогательную) систему в рулевом управлении и в системе тормозов?
kok
Аккумулятор будет перегружен.
Руль станет необычно тяжелым (возможно запрется), уменьшится эффективность системы тормозов и потеряется воздействие торможения двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как Вы поступаете, если при вождении ночью на свободной дороге, почувствуете признаки усталости (сонливость, озноб, шок и т.д.):
kok
Боритесь с усталостью с помощью сигарет.
Заботитесь о том чтобы делать частые остановки для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каким образом можно предотвратить утомление при длительной поездке?
kok
Выпивая кофе во время управления транспортным средством.
Лучшим проветриванием.
Часто останавливаясь для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В чем заключается трудность в рулевом управлении, когда транспортное средство находится в движении?
kok
В отсутствии балансировки передних колес.
В низком давлении воздуха в шинах.
В искривлении дисков.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какого типа шины вы должны поставить на ваш автомобиль?
kok
Те, которые вам советует автомеханик.
Те, которые вы считаете, что подходят лучше на ваш автомобиль.
Те, которые рекомендует завод-производитель.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
По какой причине нужно избегать резкий и сильный старт двигателя?
kok
Повышается употребление топлива и загрязнение атмосферы.
Изматываются ремни безопасности.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Экономное вождение достигается:
kok
При повышенном числе оборотов двигателя
При пониженном давлении в шинах
При правильном давлении в шинах
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ    Κατάστημα συγκόλλησης ελαστικών.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ    Εκτελεί το ίδιο «έργο» με τα προηγούμενα.
ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ    (Μπιέλα). Εξάρτημα σε σχήμα βραχίονα, που συνδέει το έμβολο με τον στροφαλοφόρο μέσω των κομβίων στρέψης.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να βάλουν Android στα smartphones τους είναι πολλοί και φυσικά ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεχωρίσουν από άποψη design αλλά και μέσω του software.Όπως φαίνεται όμως οι Κινέζοι χρήστες είναι τόσο αγανακτισμένοι από τα apps αυτά, που πάνε την Samsung και την Oppo στα

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε