?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При нормальной езде, когда не требуется частого переключения передач, левая нога:
kok
Остаётся неподвижной левее педали.
Остаётся неподвижной над педалью.
Остаётся на педали сцепления, не нажимая на неё.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Стоите лицом к движению Вашего направления.
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как Вы должны поступить при виде данного дорожного знака на другом месте кроме узла дорог?
c001
Остановиться на уровне этого знака и начать движение, когда Вы сможете это совершить безопасно.
Проехать с осторожностью без остановки.
c001
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c036
Примыкание косой дороги справа, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Примыкание косой дороги, движущиеся по которой имеют преимущественное право в движении.
Обязательный поворот направо.
c036
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c075
Два опасных противодействующих или последовательных поворотов, из которых первый - направо.
Два опасных противодействующих или последовательных поворотов, из которых первый - налево.
Поворот направо запрещён.
c075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы поступите при встрече данного знака?
c106
Двигаетесь в левую сторону дороги.
Избегаете резкого торможения.
Увеличиваете скорость автомобиля.
c106
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Данный дорожный знак запрещает движение с дистанцией между транспортными средствами меньше 70 м:
c137
Всем транспортным средствам.
Только легковым автомобилям.
Только легковым автомобилям без буксированного транспортного средства.
c137
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c167
Конец главной дороги.
Конец зоны всех запрещений.
Въезд на квадратную площадь.
c167
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c198
Судоверфь.
Порт.
Зона плавания кораблей.
c198
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
В каких частях дорожной сети можно встретить данный указатель?
c230
Там, где запрещается остановка и стоянка.
На дорогах, по которым двигаются автобусы.
На перекрестках или на улицах, по которым двигаются маршрутные транспортные средства и стоянка автомобилей затрудняет или делает невозможным движение транспортных средств.
c230
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
При повороте на перекрестке, вы покидаете зону опасности:
d004
Когда скорость вашего автомобиля будет равна скорости автомобилей двигающихся по дороге.
Когда ваш поворот будет завершен.
d004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В какой последовательности разрешён проезд данного перекрёстка?
d039
3-1-2.
2-3-1.
1-2-3.
d039
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Каким транспортным средствам разрешается повернуть?
d069
Транспортным средствам № 1 и № 2.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Всем трём транспортным средствам.
d069
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Вы едете по дороге двустороннего движения, с двумя полосами движения. Как вы поступите, если кто-то вас обгонит?
kok
Вы едете, насколько это возможно, с правой стороны дороги.
Увеличиваете скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От вашего физического состояния (утомление, нетрезвое состояние, стресс, нервозность).
От состояния вашего автомобиля.
От внешних условий (туман и т.д).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Можете ли вы остановиться сразу с правой стороны знака (перпендикулярно с тротуаром) и почему?
h10
Нет, потому что запрещена стоянка на расстоянии 10 м. от знака.
Да, потому что запрещена стоянка после 10 м. от знака.
h10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Вы желаете поставить Ваше транспортное средство на стоянку. В каком случае разрешено Вам не затушить двигатель до Вашего возвращения?
kok
Если остановка длится менее 5 минут.
Если хотите зарядить незаряженный аккумулятор.
Ни в каком случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Если проезд противоположно движущихся транспортных средств по наклонной дороге затруднен, транспортное средство, которое, по правилу, должно остановиться первым – это то, которое спускается?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
О чем вас предупреждают эти дорожные знаки?
i05
Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч, потому что впереди разветвление с косой дорогой слева.
Впереди два опасных противодействующих или последовательных поворота, первый из них - налево и Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Готовясь к совершению обгона, вы замечаете через боковое зеркало, фару мопеда:
kok
Вы набираете скорость прежде чем мопед догонит вас.
Вы подождете проезд мопеда, а потом совершаете обгон.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Ваш легковой автомобиль скользит при торможении. Как Вы реагируете?
kok
Сильнее нажимаете на тормоза и совсем не поворачиваете рулевое колесо.
Убираете ногу с педали тормоза и поворачиваете рулевое колесо в противоположное направление, т.е. к направлению скольжения задней части автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
По неосторожности, Вы проехали мимо желаемого выхода с автомагистрали. Как Вы поступите?
kok
Вы включаете аварийную сигнализацию и двигаетесь задним ходом по полосе экстренного случая.
Вы продолжаете движение до следующего выхода.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как Вы должны поступить при снижении коэффициента сцепления колёс с дорогой?
kok
Ограничить скорость вашего автомобиля на 50 км/ч.
Убавить скорость и избегать резких движений рулевым колесом.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По какой причине нельзя одновременно выключать сцепление и тушить двигатель, когда вы водите в длинном спуске транспортное средство, имеющее подсобную (вспомогательную) систему в рулевом управлении и в системе тормозов?
kok
Руль станет необычно тяжелым (возможно запрется), уменьшится эффективность системы тормозов и потеряется воздействие торможения двигателя.
Аккумулятор будет перегружен.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как Вы поступаете, если при вождении ночью на свободной дороге, почувствуете признаки усталости (сонливость, озноб, шок и т.д.):
kok
Заботитесь о том чтобы делать частые остановки для отдыха.
Боритесь с усталостью с помощью сигарет.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каким образом можно предотвратить утомление при длительной поездке?
kok
Выпивая кофе во время управления транспортным средством.
Лучшим проветриванием.
Часто останавливаясь для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В чем заключается трудность в рулевом управлении, когда транспортное средство находится в движении?
kok
В низком давлении воздуха в шинах.
В отсутствии балансировки передних колес.
В искривлении дисков.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какого типа шины вы должны поставить на ваш автомобиль?
kok
Те, которые вам советует автомеханик.
Те, которые вы считаете, что подходят лучше на ваш автомобиль.
Те, которые рекомендует завод-производитель.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
По какой причине нужно избегать резкий и сильный старт двигателя?
kok
Изматываются ремни безопасности.
Повышается употребление топлива и загрязнение атмосферы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-23ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Экономное вождение достигается:
kok
При правильном давлении в шинах
При повышенном числе оборотов двигателя
При пониженном давлении в шинах
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΟΔΗΓΟΣ    Σωληνάκι μέσα στο οποίο κινείται το στέλεχος της βαλβίδας.
ΚΝΣ    Η μικρότερη απόσταση του εμβόλου από τον στροφαλοφόρο.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ    Η συσκευή παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που στα ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη συσσωρευτής. Είναι δευτερεύουσα πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού δεν το παράγει μόνη της, αλλά φορτίζεται από εξωτερική πηγή (δυναμό).
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Εδώ και χρόνια επικρατεί μια μάχη ανάμεσα στη Hewlett Packard, τη Lenovo, την Acer, την Toshiba και μερικές ακόμα εταιρείες για το ποια είναι η καλύτερη μετά την Apple στην κατασκευή φορητών υπολογιστών επαγγελματικής χρήσης. Την απάντηση τη δίνει η Dell με το καινούργιο Precision M3800 το οποίο θεωρεί μακράν καλύτερο από το τελευταίο ΜacBook