?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На переднее сидение.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Данное сочетание дорожных знаков уведомляет о том, что вы двигаетесь по дороге с приоритетом?
c002
ДА.
НЕТ.
c002
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c037
Закрытая дорога для всех транспортных средств по двум направлениям.
Приближение к круговому перекрестку.
Тупик.
c037
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как вы поступите при виде данного дорожного знака?
c076
Обгоняете впереди идущие транспортные средства.
Не обгоняете не в коем случае.
Предоставляете приоритет встречному потоку движения.
c076
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Вы двигаетесь по автомагистрали, перед строительной площадкой, и встречаете данный знак. Что вы должны ожидать?
c107
Приоритет встречному потоку движения.
Ослепление из-за встречного потока движения в ночное время суток.
Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.
c107
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c138
Обязательное движение влево.
Обязательный проезд только с левой стороны островка или препятствия.
Спуск дороги слева.
c138
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c169
Двигаться направо к перекрёстку перед знаком.
Уступить дорогу транспортным средствам, движущимся слева.
c169
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак:
c199
Опасность из-за перегона домашнего скота.
Опасность из-за вероятного перегона стада коров.
Приближение к животноводческой ферме.
c199
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c231
Предупреждает о направлениях в районах, представляющих большой туристический или археологический интерес.
Предупреждает о направлениях на дорогах местного значения.
c231
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Данный знак означает:
d005
На следующий перекресток – приоритет у вас.
На следующий перекресток - уступить дорогу.
d005
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
По какой очередности разрешено изображенным транспортным средствам проехать перекресток?
d040
Водители должны договориться между собой.
2-1.
1-2.
d040
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d070
Никакое. Водители должны договорится между собой.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d070
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы приближаетесь к перекрестку, не имеющему знаков. Видимость ограничена с двух сторон из-за остановленными автомобилями. Как вы поступаете?
kok
Вы проезжаете перекресток как можно быстрее.
Вы заезжаете осторожно на перекресток.
Вы уведомите других участников дорожного движения на перекрестке с помощью звуковых сигналов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От погодных условий (туман и т.д).
От состояния вашего транспортного средства.
От вашего возраста.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Остановка на данном месте:
h11
Допустима, если она кратковременна.
Не рекомендуется.
Опасна.
h11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы поставили на стоянку ваше транспортное средство на стороне дороги с передней частью на подъёме. Необходимо включить стояночный тормоз и выбрать:
kok
Передачу заднего хода.
Нейтрал.
Первую передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Для того, чтобы обогнать животное или наездника, вы должны соблюдать наименьшее боковое расстояние в размере:
kok
0,5 м.
1 м.
Больше 1,5 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Для того, чтобы поменять направление, даже если нет никакого другого вокруг вас участника дорожного движения, вы обязаны включить указателя поворотов:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Влажность может отрицательно повлиять на эффективность тормозов. Как Вы должны поступить в таком случае?
kok
Двигаться на малой скорости и слегка и неоднократно нажать на педаль тормоза.
Нажать многократно на педаль тормоза, пока автомобиль стоит на месте.
Дополнить жидкость тормозов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Что такое полоса разгона?
kok
Это полоса, завершающаяся со знаком стоп.
Это полоса, обеспечивающая безопасный въезд автомобилей на скоростную трассу или автомагистраль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Имеет ли приоритет транспортное средство, въезжающее на автомагистраль?
kok
Да, потому что двигается справа.
Нет, потому что приоритет имеют транспортные средства, движущиеся по автомагистрали.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Аквапланирование происходит:
kok
Когда транспортное средство скользит на слое воды дороги.
Когда Вы обливаете водой дороги, других участников дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В каком случае ваш страховой полис не покрывает ваши требования?
kok
Если вы являетесь виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Если вы причастны к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) в нетрезвом состоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Шины на одной оси должны иметь одно и то же давление:
kok
Нет, это необязательно.
Да, это обязательно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В вашем транспортном средстве сгорел предохранитель электрической замкнутой цепи (например фары). Что вы должны сделать?
kok
Вы замените предохранитель на новый, меньшего показания в Амперах.
Вы замените предохранитель на новый, большего показания в Амперах.
Вы замените предохранитель на новый, того же самого показания в Амперах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Мотоцикл.
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что происходит в случае не замены сломанного каталитического нейтрализатора транспортного средства:
kok
Транспортное средство выбрасывает загрязняющие атмосферу вещества.
Значительно усиливается мощность двигателя.
Ничего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-24ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
У Вас автомобиль новой технологии, а едете по наклонной дороге.В каком случае будет израсходовано меньше горючего?
kok
Держать рычаг скоростей на "мертвом" месте
Не нажимать на газ, выбрав при этом соответствующее отношение в коробке скоростей
Выбрать первое отношение в коробке скоростей, нажимая слегка на газ
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΒΕΝΖΙΝΗ    Το προϊόν διύλισης του ορυκτού πετρελαίου. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο σε τρεις τύπους Απλή ή σούπερ με βάση τον αριθμό οκτανίων (βλέπε που περιέχει. Αμόλυβδη, που δεν περιέχει μόλυβδο, στοιχείο καρκινογόνο.
ΠΙΑΝΟΛΑ    Εξάρτημα που φέρει τα κοκοράκια. Ανήκει στον μηχανισμό κίνησης βαλβίδων.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ    Είναι το κεφάλαιο της Μηχανικής που μελετάει την αντίσταση του αέρα στα σώματα που κινούνται και, στην περίπτωση μας, στο αυτοκίνητο.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Ενώ η Google έκανε διαθέσιμο το Android M Developer Preview 2 με νέα χαρακτηριστικά, η Apple από την πλευρά της έδωσε το public beta του iOS 9 σε όλους τους χρήστες iOS συσκευών που θέλουν να το δοκιμάσουν. Πρόκειται για μια πιο προσεγμένη έκδοση από αυτές που είχαν πάρει οι developers τον προηγούμενο μήνα. Όσοι

Την άνοιξη του 1985, η Toshiba κυκλοφόρησε τον πρώτο mass-market φορητό υπολογιστή στον κόσμο, το μοντέλο T1100 που άνοιξε το δρόμο ώστε να γίνουν οι φορητοί υπολογιστές συσκευές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε σπίτι. Ο Toshiba T1100 δεν είχε hard drive αλλά floppy drive και λειτουργούσε με 3.5-ιντσών floppy disks. Ο επεξεργαστής ήταν ο Intel