?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что могло бы случиться, если пассажиры на заднем сидении не пристегиваются ремнями безопасности, которыми оборудовано транспортное средство?
kok
Ничего, потому что подголовники передних сидений, являются достаточной защитой от ранения.
При столкновении они создают дополнительный риск ранения для водителя и пассажира, сидящего рядом с ним.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
В каких случаях Вы обязаны использовать указатели поворота Вашего транспортного средства?
kok
Только тогда, когда Вы намерены изменить направление налево.
Только тогда, когда Вы намерены перестроиться на другую полосу или изменить направление движения.
До любого изменения направления движения или манёвра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Крупногабаритные объекты не должны выступать сзади более чем на 30% длины транспортного средства, без специального разрешения:
b05
НЕТ.
ДА.
b05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c004
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
Наземный пешеходный переход без ступенек.
c004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Можно ли выполнить обгон в данной ситуации?
c040
НЕТ.
ДА.
c040
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c077
Пересечение с круговым движением.
Обязательное движение транспортных средств по очереди.
Дорога закрыта для всех транспортных средств.
c077
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c108
Дорога для исключительного проезда грузовых автомобилей.
Въезд всех механических транспортных средств запрещен.
Въезд грузовых автомобилей запрещен.
c108
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный знак?
c139
Движение с прицепом, запрещено.
Движение грузовых автомобилей, запрещено.
Движение транспортных средств с опасными грузами, запрещено.
c139
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c170
Въезд верховых животных запрещён.
Дорога обязательного проезда всадников (запрещается проезд других лиц, кроме всадников, пользующихся дорогой).
Вход ипподрома.
c170
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c200
Приближение к остановке автобусов и троллейбусов.
Исключительное движение автобусов и троллейбусов.
Дорога где разрешается движение всех транспортных средств кроме автобусов и троллейбусов.
c200
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c232
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c232
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Данный знак информирует вас:
d006
Об опасности и о перекрёстке, где Вы имеете приоритет.
Об опасности и о перекрёстке, где движущиеся справа имеют приоритет.
d006
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какому транспортному средству разрешается проехать перекресток первым?
d041
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Никакому, водители должны определить очередность по договорённости.
d041
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d071
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы приближаетесь к перекрестку, в котором вы не заметили имеет ли он знак о предоставлении приоритета. Как вы поступите?
kok
Вы будете ехать согласно правилу приоритета справа.
Вы будете ждать и в случае необходимости договоритесь с другими водителями.
Вы продолжите свое движение, так как вы едете прямо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
На сколько раз умножится тормозной путь при одинаковых условиях, если скорость удвоится?
kok
На 2 раза.
На 4 раза.
На 6 раз.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Остановка на этом месте:
h12
Приемлема, если она кратковременна.
Опасна.
Не рекомендуется.
h12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Вы поставили на стоянку Ваше транспортное средство на стороне дороги, с задней частью к подъёму. Необходимо включить стояночный тормоз и выбрать:
kok
Нейтрал.
Передачу заднего хода.
Первую передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каких из нижеперечисленных случаях запрещен обгон?
kok
На дорогах с односторонним движением.
Когда впереди идущее транспортное средство намерено повернуть направо.
Когда впереди идущее транспортное средство останавливается для того, чтобы облегчить переход пешеходов.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы обязаны облегчать движение транспортных средств экстренной помощи:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Как Вы должны поступить, когда Вы двигаетесь по дороге местного значения в колонне (очередь) автомобилей?
kok
Как можно быстрее, обгонять один за другим впереди идущие транспортные средства.
Соблюдать достаточную дистанцию от впереди идущего транспортного средства и следить за сзади идущим транспортным средством.
Пользованием звуковых и световых сигналов побудить водителя впереди идущего транспортного средства осуществить обгон.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При состоянии явного алкогольного опьянения (т.е свыше 1,10 гр/л крови) Полиция имеет право:
kok
Конфисковать ваш автомобиль.
Изъять ваше водительское удостоверение и иммобилизовать ваш автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
По специальной горизонтальной разметке.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы покидаете автомагистраль, возможно, что восприятие о Вашей скорости, создаёт ощущение, что Вы двигаетесь:
kok
Приблизительно к действительной скорости.
Медленнее, чем в действительности.
Быстрее, чем на самом деле.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каким образом можно предотвратить утомление при длительной поездке?
kok
Выпивая кофе во время управления транспортным средством.
Лучшим проветриванием.
Часто останавливаясь для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Чтобы вызвать быстро на помощь:
kok
На имеющемся в распоряжении телефоном аппарате набираете номер 166 или 199 или 100.
Набираете номер 131 или 141.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова причина колебания рулевого колеса при движении на большой скорости?
kok
Перегрузка автомобиля.
Потеря давления воздуха шин.
Отсутствие балансировки передних колёс.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Когда в системе охлаждения автомобиля недостаток охлаждающей жидкости или ремень вентилятора порванный или ослабленный или есть недостаток масла двигателя, каково более вероятное показание приборов автомобиля?
kok
Нормальная температура.
Высокая температура.
Низкая температура.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для более экономичного вождения на ровной дороге необходимо :
kok
Увеличивать и уменьшать непрерывно скорость, оставляя то же отношение в коробке скоростей
Менять непрерывно скорость в коробке скоростей
Переходить на большее отношение передачи при стабильной скорости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ    Ημικυκλικά εξαρτήματα των ταμπούρων, με την επένδυση τριβής που λέγεται «θερμουί». Οι σιαγόνες πιεζόμενες από το κύκλωμα υγρών, πιέζουν τα ταμπουρά και προκαλούν την επιβράδυνση των τροχών.
ΚΟΥΠΕ    Είναι ο τύπος αμαξώματος δίθυρου αυτοκινήτου με περιορισμένο εσωτερικό όγκο, που συνοδεύεται συνήθως από ισχυρότερους κινητήρες.
TCS    Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που εμποδίζει το σπινάρισμα των τροχών και την σπατάλη ισχύος και ελέγχει την επιτάχυνση.
Technology Tips
Εκτός από τις σωστές selfie φωτογραφίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και στα selfie video με την σωστή ποιότητα ήχου και εικόνας. Αυτό γίνεται με το νέο selfie stick, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και αστείες εφευρέσεις της εποχής μας, το οποίο έχει θέση για το κινητό στην μια πλευρά και στην

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε