?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что могло бы случиться, если пассажиры на заднем сидении не пристегиваются ремнями безопасности, которыми оборудовано транспортное средство?
kok
При столкновении они создают дополнительный риск ранения для водителя и пассажира, сидящего рядом с ним.
Ничего, потому что подголовники передних сидений, являются достаточной защитой от ранения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
В каких случаях Вы обязаны использовать указатели поворота Вашего транспортного средства?
kok
Только тогда, когда Вы намерены перестроиться на другую полосу или изменить направление движения.
Только тогда, когда Вы намерены изменить направление налево.
До любого изменения направления движения или манёвра.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Крупногабаритные объекты не должны выступать сзади более чем на 30% длины транспортного средства, без специального разрешения:
b05
НЕТ.
ДА.
b05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c004
Наземный пешеходный переход без ступенек.
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
c004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Можно ли выполнить обгон в данной ситуации?
c040
ДА.
НЕТ.
c040
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c077
Пересечение с круговым движением.
Обязательное движение транспортных средств по очереди.
Дорога закрыта для всех транспортных средств.
c077
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c108
Дорога для исключительного проезда грузовых автомобилей.
Въезд всех механических транспортных средств запрещен.
Въезд грузовых автомобилей запрещен.
c108
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный знак?
c139
Движение транспортных средств с опасными грузами, запрещено.
Движение с прицепом, запрещено.
Движение грузовых автомобилей, запрещено.
c139
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c170
Въезд верховых животных запрещён.
Дорога обязательного проезда всадников (запрещается проезд других лиц, кроме всадников, пользующихся дорогой).
Вход ипподрома.
c170
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c200
Исключительное движение автобусов и троллейбусов.
Приближение к остановке автобусов и троллейбусов.
Дорога где разрешается движение всех транспортных средств кроме автобусов и троллейбусов.
c200
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c232
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c232
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Данный знак информирует вас:
d006
Об опасности и о перекрёстке, где Вы имеете приоритет.
Об опасности и о перекрёстке, где движущиеся справа имеют приоритет.
d006
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какому транспортному средству разрешается проехать перекресток первым?
d041
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Никакому, водители должны определить очередность по договорённости.
d041
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d071
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы приближаетесь к перекрестку, в котором вы не заметили имеет ли он знак о предоставлении приоритета. Как вы поступите?
kok
Вы будете ехать согласно правилу приоритета справа.
Вы будете ждать и в случае необходимости договоритесь с другими водителями.
Вы продолжите свое движение, так как вы едете прямо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
На сколько раз умножится тормозной путь при одинаковых условиях, если скорость удвоится?
kok
На 2 раза.
На 4 раза.
На 6 раз.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Остановка на этом месте:
h12
Опасна.
Приемлема, если она кратковременна.
Не рекомендуется.
h12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Вы поставили на стоянку Ваше транспортное средство на стороне дороги, с задней частью к подъёму. Необходимо включить стояночный тормоз и выбрать:
kok
Передачу заднего хода.
Нейтрал.
Первую передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каких из нижеперечисленных случаях запрещен обгон?
kok
Когда впереди идущее транспортное средство останавливается для того, чтобы облегчить переход пешеходов.
Когда впереди идущее транспортное средство намерено повернуть направо.
На дорогах с односторонним движением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы обязаны облегчать движение транспортных средств экстренной помощи:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Как Вы должны поступить, когда Вы двигаетесь по дороге местного значения в колонне (очередь) автомобилей?
kok
Соблюдать достаточную дистанцию от впереди идущего транспортного средства и следить за сзади идущим транспортным средством.
Пользованием звуковых и световых сигналов побудить водителя впереди идущего транспортного средства осуществить обгон.
Как можно быстрее, обгонять один за другим впереди идущие транспортные средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При состоянии явного алкогольного опьянения (т.е свыше 1,10 гр/л крови) Полиция имеет право:
kok
Конфисковать ваш автомобиль.
Изъять ваше водительское удостоверение и иммобилизовать ваш автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По специальной горизонтальной разметке.
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы покидаете автомагистраль, возможно, что восприятие о Вашей скорости, создаёт ощущение, что Вы двигаетесь:
kok
Быстрее, чем на самом деле.
Медленнее, чем в действительности.
Приблизительно к действительной скорости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каким образом можно предотвратить утомление при длительной поездке?
kok
Выпивая кофе во время управления транспортным средством.
Лучшим проветриванием.
Часто останавливаясь для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Чтобы вызвать быстро на помощь:
kok
Набираете номер 131 или 141.
На имеющемся в распоряжении телефоном аппарате набираете номер 166 или 199 или 100.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова причина колебания рулевого колеса при движении на большой скорости?
kok
Отсутствие балансировки передних колёс.
Потеря давления воздуха шин.
Перегрузка автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Когда в системе охлаждения автомобиля недостаток охлаждающей жидкости или ремень вентилятора порванный или ослабленный или есть недостаток масла двигателя, каково более вероятное показание приборов автомобиля?
kok
Нормальная температура.
Высокая температура.
Низкая температура.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для более экономичного вождения на ровной дороге необходимо :
kok
Менять непрерывно скорость в коробке скоростей
Увеличивать и уменьшать непрерывно скорость, оставляя то же отношение в коробке скоростей
Переходить на большее отношение передачи при стабильной скорости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Αυτοκινητοδρόμιο   Ειδικό γήπεδο ή χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που προορίζεται για αγώνες ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, επίδειξης ή αντοχής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, ασκήσεις οδήγησης και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και ως χώρος δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων με σκοπό τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.
Oδός ταχείας κυκλoφoρίας   Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες παρά μόνo με παράπλευρες βoηθητικές oδoύς και κόμβoυς και η oπoία: α) συνδέεται μόνo με ειδικής διάταξης ισόπεδoυς ή ανισόπεδoυς κόμβoυς με τo υπόλoιπo κύριo oδικό δίκτυo. β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μονοπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή. γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως oδός ταχείας κυκλoφoρίας.
ΚΑΤΑΝΟΜΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ    Μηχανισμός που κατανέμει την πίεση των υγρών φρένων ανάμεσα στους τροχούς. Στα σωστά αυτοκίνητα η κατανομή γίνεται από ειδικό μηχανισμό, ανάλογα με τον βαθμό πρόσφυσης κάθε τροχού στο οδόστρωμα (βρεγμένο, παγωμένο κλπ.).
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.