?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что могло бы случиться, если пассажиры на заднем сидении не пристегиваются ремнями безопасности, которыми оборудовано транспортное средство?
kok
Ничего, потому что подголовники передних сидений, являются достаточной защитой от ранения.
При столкновении они создают дополнительный риск ранения для водителя и пассажира, сидящего рядом с ним.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
В каких случаях Вы обязаны использовать указатели поворота Вашего транспортного средства?
kok
До любого изменения направления движения или манёвра.
Только тогда, когда Вы намерены перестроиться на другую полосу или изменить направление движения.
Только тогда, когда Вы намерены изменить направление налево.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Крупногабаритные объекты не должны выступать сзади более чем на 30% длины транспортного средства, без специального разрешения:
b05
НЕТ.
ДА.
b05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c004
Подземный пешеходный переход.
Надземный пешеходный переход.
Наземный пешеходный переход без ступенек.
c004
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Можно ли выполнить обгон в данной ситуации?
c040
ДА.
НЕТ.
c040
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c077
Обязательное движение транспортных средств по очереди.
Пересечение с круговым движением.
Дорога закрыта для всех транспортных средств.
c077
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c108
Въезд грузовых автомобилей запрещен.
Въезд всех механических транспортных средств запрещен.
Дорога для исключительного проезда грузовых автомобилей.
c108
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный знак?
c139
Движение транспортных средств с опасными грузами, запрещено.
Движение с прицепом, запрещено.
Движение грузовых автомобилей, запрещено.
c139
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c170
Дорога обязательного проезда всадников (запрещается проезд других лиц, кроме всадников, пользующихся дорогой).
Вход ипподрома.
Въезд верховых животных запрещён.
c170
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c200
Исключительное движение автобусов и троллейбусов.
Приближение к остановке автобусов и троллейбусов.
Дорога где разрешается движение всех транспортных средств кроме автобусов и троллейбусов.
c200
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c232
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
c232
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Данный знак информирует вас:
d006
Об опасности и о перекрёстке, где Вы имеете приоритет.
Об опасности и о перекрёстке, где движущиеся справа имеют приоритет.
d006
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какому транспортному средству разрешается проехать перекресток первым?
d041
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 1.
Никакому, водители должны определить очередность по договорённости.
d041
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d071
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d071
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Вы приближаетесь к перекрестку, в котором вы не заметили имеет ли он знак о предоставлении приоритета. Как вы поступите?
kok
Вы будете ждать и в случае необходимости договоритесь с другими водителями.
Вы будете ехать согласно правилу приоритета справа.
Вы продолжите свое движение, так как вы едете прямо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
На сколько раз умножится тормозной путь при одинаковых условиях, если скорость удвоится?
kok
На 6 раз.
На 2 раза.
На 4 раза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Остановка на этом месте:
h12
Опасна.
Приемлема, если она кратковременна.
Не рекомендуется.
h12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Вы поставили на стоянку Ваше транспортное средство на стороне дороги, с задней частью к подъёму. Необходимо включить стояночный тормоз и выбрать:
kok
Первую передачу.
Нейтрал.
Передачу заднего хода.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каких из нижеперечисленных случаях запрещен обгон?
kok
Когда впереди идущее транспортное средство останавливается для того, чтобы облегчить переход пешеходов.
Когда впереди идущее транспортное средство намерено повернуть направо.
На дорогах с односторонним движением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Вы обязаны облегчать движение транспортных средств экстренной помощи:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Как Вы должны поступить, когда Вы двигаетесь по дороге местного значения в колонне (очередь) автомобилей?
kok
Соблюдать достаточную дистанцию от впереди идущего транспортного средства и следить за сзади идущим транспортным средством.
Пользованием звуковых и световых сигналов побудить водителя впереди идущего транспортного средства осуществить обгон.
Как можно быстрее, обгонять один за другим впереди идущие транспортные средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При состоянии явного алкогольного опьянения (т.е свыше 1,10 гр/л крови) Полиция имеет право:
kok
Изъять ваше водительское удостоверение и иммобилизовать ваш автомобиль.
Конфисковать ваш автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По специальной горизонтальной разметке.
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы покидаете автомагистраль, возможно, что восприятие о Вашей скорости, создаёт ощущение, что Вы двигаетесь:
kok
Приблизительно к действительной скорости.
Медленнее, чем в действительности.
Быстрее, чем на самом деле.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каким образом можно предотвратить утомление при длительной поездке?
kok
Лучшим проветриванием.
Выпивая кофе во время управления транспортным средством.
Часто останавливаясь для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Чтобы вызвать быстро на помощь:
kok
На имеющемся в распоряжении телефоном аппарате набираете номер 166 или 199 или 100.
Набираете номер 131 или 141.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова причина колебания рулевого колеса при движении на большой скорости?
kok
Отсутствие балансировки передних колёс.
Потеря давления воздуха шин.
Перегрузка автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Когда в системе охлаждения автомобиля недостаток охлаждающей жидкости или ремень вентилятора порванный или ослабленный или есть недостаток масла двигателя, каково более вероятное показание приборов автомобиля?
kok
Высокая температура.
Нормальная температура.
Низкая температура.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-25ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для более экономичного вождения на ровной дороге необходимо :
kok
Менять непрерывно скорость в коробке скоростей
Увеличивать и уменьшать непрерывно скорость, оставляя то же отношение в коробке скоростей
Переходить на большее отношение передачи при стабильной скорости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΠΕΝΤΑΛ    Είναι το εξάρτημα που βρίσκεται κάτω από το τιμόνι. Υπάρχουν τρία πεντάλ στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και δύο σε εκείνα με αυτόματο. Πεντάλ γκαζιού, για την ρύθμιση της παροχής καυσίμου στον κινητήρα, πεντάλ φρένων για τον χειρισμό του συστήματος τροχοπέδησης και πεντάλ αμπραγιάζ στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο, μόνο, για τον χειρισμό του συστήματος μετάδοσης και την αλλαγή ταχυτήτων.
ΣΥΜΠΙΕΣΗ    Είναι η φάση κατά την οποία το μίγμα πιέζεται από την ανοδική πορεία του εμβόλου, ώοτε να υποστεί μείωση του όγκου του.
ΔΟΚΟΣ    Η μία από τις δύο μεγάλες ράβδους που αποτελούν το πλαίσιο.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Για όσους ψάχνουν ένα ελαφρύ και compact laptop που να έχει παραπάνω από μια θύρα, η Lenovo φέρνει το Lenovo LaVie Z notebook. Είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή που ξεκινά από 1499 δολάρια για την στάνταρ έκδοση και φτάνει στα 1699 δολάρια η Lenovo Z 360 έκδοση που έχει οθόνη αφής και μεντεσέ όπως τα