?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На что должен обращать внимание водитель, пользуясь зеркалами легкового автомобиля?
kok
В определенной позиции (мертвый угол) возможно не видеть обгоняющие автомобили.
Внутреннее зеркало всегда делает возможной полную видимость справа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При движении на прямолинейных участках дороги, если представить рулевое колесо в виде циферблата круглых часов, руки следует держать в положении:
kok
«Девять.»
«От пятнадцати минут десятого до десяти минут одиннадцатого.»
«Пять минут двенадцатого.»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Ваши руки должны касаться панели приборов.
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
В зоне проведения дорожных работ горизонтальная разметка включает в себя белые и желтые линии, вы уделяете внимание:
c006
Белым и желтым линиям.
Только белым линиям.
Только желтым линиям.
c006
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Какой из данных дорожных знаков означает «дорога с односторонним движением»?
c043
Знак «в».
Знак «а».
c043
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
На что указывает сочетание данных знаков?
c079
Направление к месту стоянки такси.
Стоянка такси запрещена.
Стоянка разрешена только для такси.
c079
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c110
Военный порт.
Порт торговых паромов.
Порт.
c110
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c141
Рубка леса запрещена.
Место отдыха.
Кемпинг.
c141
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c172
Горное пристанище.
Место для прицепов-дач.
Место для кемпинга и прицепов-дач.
c172
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c202
Кемпинг.
Гостиница.
Туалетная комната.
c202
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c234
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c234
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Двигаясь по круговому перекрестку:
d009
Вы направляетесь к центру, если ваш выезд из перекрестка находится к леву от мысленного продолжения оси дороги, с которой вы въехали в перекресток.
Какой бы выезд вы не выбрали, сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
d009
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d043
2-1-3.
1-2-3.
3-2-1.
d043
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно уступить дорогу?
d073
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Никакое, водители должны определить очередность по договорённости.
d073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Приближаясь к железнодорожному переезду шлагбаум начинает опускаться. Как Вы поступаете?
kok
Продолжаете движение, прибавляя скорость.
Останавливаете машину до предупредительного знака.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как только вы получите водительские права, вы обязаны приклеить специальный знак нового водителя (N) на заднее стекло своего транспортного средства на один год:
e03
Только на скоростных трассах и на автомагистралях.
На протяжении всей дорожной сети.
Только в пределах городов.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Легковой автомобиль, который остановился справа от проезжей части дороги, нарушил правила:
h15
Правильно.
Неправильно.
h15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На дороге с двусторонним движением не запрещается постановка автомобиля на стоянку, ни на левой, ни на правой стороне, параллельно к оси дороги. На каком месте разрешается поставить автомобиль на стоянку?
kok
Направо и налево по отношению к направлению Вашего движения.
Только на правой стороне по отношению к направлению Вашего движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Как вы обязаны поступить, когда вы поймете, что водитель транспортного средства, идущего за вами, намерен вас обогнать?
kok
Вы продолжаете свое движение на полосе, по которой вы двигаетесь, даже если вы свободно можете переехать в правую сторону проезжей части.
Вы повышаете скорость вашего транспортного средства.
Вы перестроитесь, насколько это возможно, ближе к обочине и если нужно будет снизить скорость, чтобы обгон завершился безопасно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каковы ваши действия при встрече знаков фотографии и почему?
i03
Вы должны усилить ваше внимание, убавляя при необходимости скорость вашего транспортного средства, потому что знаки указывают на опасный изгиб дороги налево.
Вы должны двигаться налево, потому что знаки указывают на обязательное направление налево.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы приближаетесь к школе. Ученики покидают здание школы. На что вы должны обращать внимание:
kok
Что все дети ведут себя в соответствии с правилами дорожного движения.
Что все дети могут внезапно выбежать на проезжую часть дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На какие участки дороги не разрешается заезжать, если, из-за повышенного движения вы должны были бы переждать:
kok
Автомагистрали, скоростные трассы.
Пересечения улиц, железнодорожные переезды, пешеходные переходы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
По специальной горизонтальной разметке.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Транспортное средство набирает большую скорость.
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Каким образом обеспечивается устойчивость на спуске если легковой автомобиль с механической коробкой передач:
kok
Фиксируя рычаг коробки передач «на холостую».
Поднимая рычаг ручного тормоза и фиксируя заднюю скорость на коробке передач.
Только поднимая рычаг ручного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Какова возможная причина не зажигания стартера?
kok
Изношенные свечи зажигания.
Плохое состояние аккумулятора.
Не работает мультипликатор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какова возможная причина, если по показаниям приборов, Вы замечаете перегрев двигателя?
kok
Отсутствие охлаждающей жидкости.
Чрезмерное использование системы отопления.
Плохое функционирование кондиционера.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Если вы носите контактные линзы, необходимо ли, на всякий случай, иметь в автомобиле очки?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Потребление горючего увеличивается :
kok
При открытых окнах
При закрытых окнах
При закрытой крыше
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Левая полоса из трех шоссе полосами движения, могут быть использованы водителем:
kok
всегда
Для движения с большой скоростью.
Для выполнения обгона.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΛΟΥΚΙ    Είναι η υδρορροή.
ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ    Η χαρακτηριστική κίνηση του εμπρόσθιου άξονα, που εμφανίζεται ενοχλητικά όταν έχει βλάβη το σύστημα διεύθυνσης, η ζυγοστάθμιση των τροχών κλπ. Είναι εμφανές στο τιμόνι.
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ    Κάθε αυτοκίνητο, όπως και κάθε αντικείμενο, έχει κέντρο βάρους, του οποίου η θέση εξαρτάται από την κατανομή του βάρους ανάμεσα στον εμπρόσθιο και τον οπίσθιο άξονα. Θεωρείται ιδανική η κατανομή όταν το κέντρο βάρους βρίσκεται στο μέσον του ολικού μήκους του οχήματος (ο τύπος 50/50).
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core