?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На что должен обращать внимание водитель, пользуясь зеркалами легкового автомобиля?
kok
В определенной позиции (мертвый угол) возможно не видеть обгоняющие автомобили.
Внутреннее зеркало всегда делает возможной полную видимость справа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При движении на прямолинейных участках дороги, если представить рулевое колесо в виде циферблата круглых часов, руки следует держать в положении:
kok
«Девять.»
«От пятнадцати минут десятого до десяти минут одиннадцатого.»
«Пять минут двенадцатого.»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
Ваши руки должны касаться панели приборов.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
В зоне проведения дорожных работ горизонтальная разметка включает в себя белые и желтые линии, вы уделяете внимание:
c006
Только белым линиям.
Белым и желтым линиям.
Только желтым линиям.
c006
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Какой из данных дорожных знаков означает «дорога с односторонним движением»?
c043
Знак «в».
Знак «а».
c043
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
На что указывает сочетание данных знаков?
c079
Стоянка разрешена только для такси.
Стоянка такси запрещена.
Направление к месту стоянки такси.
c079
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c110
Военный порт.
Порт торговых паромов.
Порт.
c110
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c141
Место отдыха.
Рубка леса запрещена.
Кемпинг.
c141
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c172
Место для кемпинга и прицепов-дач.
Место для прицепов-дач.
Горное пристанище.
c172
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c202
Кемпинг.
Гостиница.
Туалетная комната.
c202
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c234
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c234
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Двигаясь по круговому перекрестку:
d009
Вы направляетесь к центру, если ваш выезд из перекрестка находится к леву от мысленного продолжения оси дороги, с которой вы въехали в перекресток.
Какой бы выезд вы не выбрали, сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
d009
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d043
1-2-3.
2-1-3.
3-2-1.
d043
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно уступить дорогу?
d073
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Никакое, водители должны определить очередность по договорённости.
d073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Приближаясь к железнодорожному переезду шлагбаум начинает опускаться. Как Вы поступаете?
kok
Продолжаете движение, прибавляя скорость.
Останавливаете машину до предупредительного знака.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как только вы получите водительские права, вы обязаны приклеить специальный знак нового водителя (N) на заднее стекло своего транспортного средства на один год:
e03
Только в пределах городов.
Только на скоростных трассах и на автомагистралях.
На протяжении всей дорожной сети.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Легковой автомобиль, который остановился справа от проезжей части дороги, нарушил правила:
h15
Правильно.
Неправильно.
h15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На дороге с двусторонним движением не запрещается постановка автомобиля на стоянку, ни на левой, ни на правой стороне, параллельно к оси дороги. На каком месте разрешается поставить автомобиль на стоянку?
kok
Только на правой стороне по отношению к направлению Вашего движения.
Направо и налево по отношению к направлению Вашего движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Как вы обязаны поступить, когда вы поймете, что водитель транспортного средства, идущего за вами, намерен вас обогнать?
kok
Вы продолжаете свое движение на полосе, по которой вы двигаетесь, даже если вы свободно можете переехать в правую сторону проезжей части.
Вы повышаете скорость вашего транспортного средства.
Вы перестроитесь, насколько это возможно, ближе к обочине и если нужно будет снизить скорость, чтобы обгон завершился безопасно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каковы ваши действия при встрече знаков фотографии и почему?
i03
Вы должны усилить ваше внимание, убавляя при необходимости скорость вашего транспортного средства, потому что знаки указывают на опасный изгиб дороги налево.
Вы должны двигаться налево, потому что знаки указывают на обязательное направление налево.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы приближаетесь к школе. Ученики покидают здание школы. На что вы должны обращать внимание:
kok
Что все дети ведут себя в соответствии с правилами дорожного движения.
Что все дети могут внезапно выбежать на проезжую часть дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На какие участки дороги не разрешается заезжать, если, из-за повышенного движения вы должны были бы переждать:
kok
Пересечения улиц, железнодорожные переезды, пешеходные переходы.
Автомагистрали, скоростные трассы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
По специальной горизонтальной разметке.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Каким образом обеспечивается устойчивость на спуске если легковой автомобиль с механической коробкой передач:
kok
Поднимая рычаг ручного тормоза и фиксируя заднюю скорость на коробке передач.
Фиксируя рычаг коробки передач «на холостую».
Только поднимая рычаг ручного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Какова возможная причина не зажигания стартера?
kok
Изношенные свечи зажигания.
Плохое состояние аккумулятора.
Не работает мультипликатор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какова возможная причина, если по показаниям приборов, Вы замечаете перегрев двигателя?
kok
Плохое функционирование кондиционера.
Чрезмерное использование системы отопления.
Отсутствие охлаждающей жидкости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Если вы носите контактные линзы, необходимо ли, на всякий случай, иметь в автомобиле очки?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Потребление горючего увеличивается :
kok
При закрытой крыше
При закрытых окнах
При открытых окнах
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Левая полоса из трех шоссе полосами движения, могут быть использованы водителем:
kok
Для движения с большой скоростью.
всегда
Для выполнения обгона.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ    Κάνει αντίστοιχα καθαρισμό της βενζίνης από ξένα σωματίδια, πριν μπει στο καρμπιρατέρ.
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ    Η απόσταση ανάμεσα στους εμπρόσθιους - οπίσθιους τροχούς με σημείο αναφοράς το κέντρο τους.
ΟΤΤΟ, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    Άλλη ονομασία του κινητήρα «προς τιμήν» του Γερμανού μηχανικού εφευρέτη που εφεύρε τον κύκλο λειτουργίας του.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Tο Samsung Galaxy A8 ετοιμάζεται να ανακοινωθεί και διαρρέουν διαρκώς νέα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την εμφγάνισή του. Πρόκειται για ένα tabletόφωνο με οθόνη 5.7 ιντσών Super AMOLED Full HD, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615, 2GB μνήμη RAM, κάμερα 16 Megapixel, μπαταρία 3050 mAh και λειτουργικό σύστημα Android 5.1 Lollipop. Παρακάτω ακολουθούν renders

Η Sony ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τις νέες Ultra HD 4K τηλεοράσεις οι οι οποίες στο πιο λεπτό τους σημείο θα έχουν πάχος μόλις 0.2 ίντσες, πιο λεπτές και από το iPhone 6. Υπάρχουν δυο μοντέλα, η X900C στις 55 και 65 ίντσες, και η X910C στις 75 ίντσες. Οι Sony X900C και

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core