?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
На что должен обращать внимание водитель, пользуясь зеркалами легкового автомобиля?
kok
В определенной позиции (мертвый угол) возможно не видеть обгоняющие автомобили.
Внутреннее зеркало всегда делает возможной полную видимость справа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При движении на прямолинейных участках дороги, если представить рулевое колесо в виде циферблата круглых часов, руки следует держать в положении:
kok
«Пять минут двенадцатого.»
«Девять.»
«От пятнадцати минут десятого до десяти минут одиннадцатого.»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
Ваши руки должны касаться панели приборов.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
В зоне проведения дорожных работ горизонтальная разметка включает в себя белые и желтые линии, вы уделяете внимание:
c006
Только желтым линиям.
Белым и желтым линиям.
Только белым линиям.
c006
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Какой из данных дорожных знаков означает «дорога с односторонним движением»?
c043
Знак «в».
Знак «а».
c043
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
На что указывает сочетание данных знаков?
c079
Стоянка разрешена только для такси.
Стоянка такси запрещена.
Направление к месту стоянки такси.
c079
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c110
Порт торговых паромов.
Порт.
Военный порт.
c110
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c141
Кемпинг.
Место отдыха.
Рубка леса запрещена.
c141
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c172
Место для прицепов-дач.
Место для кемпинга и прицепов-дач.
Горное пристанище.
c172
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c202
Гостиница.
Кемпинг.
Туалетная комната.
c202
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c234
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
c234
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Двигаясь по круговому перекрестку:
d009
Какой бы выезд вы не выбрали, сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
Вы направляетесь к центру, если ваш выезд из перекрестка находится к леву от мысленного продолжения оси дороги, с которой вы въехали в перекресток.
d009
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d043
3-2-1.
2-1-3.
1-2-3.
d043
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно уступить дорогу?
d073
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Никакое, водители должны определить очередность по договорённости.
d073
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Приближаясь к железнодорожному переезду шлагбаум начинает опускаться. Как Вы поступаете?
kok
Останавливаете машину до предупредительного знака.
Продолжаете движение, прибавляя скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как только вы получите водительские права, вы обязаны приклеить специальный знак нового водителя (N) на заднее стекло своего транспортного средства на один год:
e03
Только в пределах городов.
Только на скоростных трассах и на автомагистралях.
На протяжении всей дорожной сети.
e03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Легковой автомобиль, который остановился справа от проезжей части дороги, нарушил правила:
h15
Неправильно.
Правильно.
h15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На дороге с двусторонним движением не запрещается постановка автомобиля на стоянку, ни на левой, ни на правой стороне, параллельно к оси дороги. На каком месте разрешается поставить автомобиль на стоянку?
kok
Направо и налево по отношению к направлению Вашего движения.
Только на правой стороне по отношению к направлению Вашего движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Как вы обязаны поступить, когда вы поймете, что водитель транспортного средства, идущего за вами, намерен вас обогнать?
kok
Вы продолжаете свое движение на полосе, по которой вы двигаетесь, даже если вы свободно можете переехать в правую сторону проезжей части.
Вы повышаете скорость вашего транспортного средства.
Вы перестроитесь, насколько это возможно, ближе к обочине и если нужно будет снизить скорость, чтобы обгон завершился безопасно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Каковы ваши действия при встрече знаков фотографии и почему?
i03
Вы должны усилить ваше внимание, убавляя при необходимости скорость вашего транспортного средства, потому что знаки указывают на опасный изгиб дороги налево.
Вы должны двигаться налево, потому что знаки указывают на обязательное направление налево.
i03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы приближаетесь к школе. Ученики покидают здание школы. На что вы должны обращать внимание:
kok
Что все дети могут внезапно выбежать на проезжую часть дороги.
Что все дети ведут себя в соответствии с правилами дорожного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На какие участки дороги не разрешается заезжать, если, из-за повышенного движения вы должны были бы переждать:
kok
Пересечения улиц, железнодорожные переезды, пешеходные переходы.
Автомагистрали, скоростные трассы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
По специальной горизонтальной разметке.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какую опасность создает аквапланирование?
kok
Рулевое колесо становится «тяжёлым» (поворачивается с трудом).
Транспортное средство набирает большую скорость.
Вы не можете управлять транспортным средством рулевым колесом и безопасно тормозить.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Каким образом обеспечивается устойчивость на спуске если легковой автомобиль с механической коробкой передач:
kok
Фиксируя рычаг коробки передач «на холостую».
Поднимая рычаг ручного тормоза и фиксируя заднюю скорость на коробке передач.
Только поднимая рычаг ручного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Какова возможная причина не зажигания стартера?
kok
Плохое состояние аккумулятора.
Изношенные свечи зажигания.
Не работает мультипликатор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какова возможная причина, если по показаниям приборов, Вы замечаете перегрев двигателя?
kok
Плохое функционирование кондиционера.
Чрезмерное использование системы отопления.
Отсутствие охлаждающей жидкости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Если вы носите контактные линзы, необходимо ли, на всякий случай, иметь в автомобиле очки?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Потребление горючего увеличивается :
kok
При закрытых окнах
При открытых окнах
При закрытой крыше
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-27ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Левая полоса из трех шоссе полосами движения, могут быть использованы водителем:
kok
Для движения с большой скоростью.
всегда
Для выполнения обгона.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΑΟΥΛΟ    Εξάρτημα του ντιστριμπιτέρ από μονωτική ύλη. Διανέμει με την περιστροφική κίνηση του άξονα του, ρεύμα στα μπουζί.
Φώτα oμίχλης   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμoύ της oδoύ σε περιπτώσεις oμίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίων βρoχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ.
Φώτα θέσης μπρoστά (μικρά)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από μπρoστά.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

Η ZTE ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ZTE Nubia My Prague, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Τσεχία. Η ZTE έδωσε την συγκεκριμένη ονομασία διότι η πόλη της Πράγας συμβολίζει την τέχνη και την κουλτούρα, και η εταιρεία τονίζει ότι τραβά πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και videos. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ZTE Nubia

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Την άνοιξη του 1985, η Toshiba κυκλοφόρησε τον πρώτο mass-market φορητό υπολογιστή στον κόσμο, το μοντέλο T1100 που άνοιξε το δρόμο ώστε να γίνουν οι φορητοί υπολογιστές συσκευές που υπάρχουν σήμερα σε κάθε σπίτι. Ο Toshiba T1100 δεν είχε hard drive αλλά floppy drive και λειτουργούσε με 3.5-ιντσών floppy disks. Ο επεξεργαστής ήταν ο Intel