?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Звуковые сигналы, которые производит автомобиль, должны быть:
kok
Проницательным.
Непрерывными с одинаковым тоном.
Переменным.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
Ваши руки должны касаться панели приборов.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
Стоите лицом к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Длина вашего транспортного средства 4,5 м. Данный дорожный знак вам запрещает въезд:
c007
НЕТ.
ДА.
c007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c044
Зона ограниченной стоянки.
Зона запрещенной стоянки.
Зона разрешаемой стоянки.
c044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c080
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
c080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что показывает данный дорожный знак?
c112
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы избегать препятствий перед вами.
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы повернуть налево на следующий перекресток, где запрещен поворот налево.
Тупиковая дорога.
c112
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Сколько полос движения имеет встречный поток на данной табличке:
c142
Три.
Две.
Одну.
c142
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c173
Обязательное направление транспортных средств.
Последовательные стрелы направления, установленные на опасных поворотах главных дорог.
Предупреждение о направлении транспортных средств из-за проведения работ.
c173
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c203
Дорога с односторонним движением.
Обязательное движение прямо вперед.
Приближение к подъему улицы.
c203
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данная табличка?
c235
Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, запрещено.
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
c235
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Как можно поступить в круговом перекрестке:
d010
Вы можете оставаться на правой стороне до выезда, если не знаете где выехать.
Какой бы выезд вы не выбрали, вы сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
d010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток последним и какое первым?
d044
Транспортное средство № 1 последним, а № 2 первым.
Транспортное средство № 3 последним, а № 1 первым.
Транспортное средство № 1 последним, а № 3 первым.
d044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какому транспортному средству разрешено продолжить движение?
d074
Транспортному средству № 1.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортному средству № 3.
d074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Подъезжаете к железнодорожному переезду со шлагбаумом. В каком месте Вы должны подождать, если по причине плотного движения, существует возможность блокироваться на переезде?
kok
Перед предупредительным знаком.
Сразу перед рельсами.
На уровне шлагбаума.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Если вы остановили ваше транспортное средство таким образом, габаритные огни должны быть зажжены:
h16
Рекомендуется.
Обязательно.
Необязательно.
h16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каково минимальное расстояние, которое Вы должны оставлять при остановке или стоянке перед пешеходным переходом?
kok
5 м.
1 м.
12 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как вы обязаны поступить, когда при совершении обгона впереди идущее транспортное средство увеличивает свою скорость?
kok
Уведомите с помощью звукового сигнала водителя впереди идущего транспортного средства о вашем намерении, чтобы он снизил скорость.
Вы снизите скорость своего транспортного средства и продолжаете движение за впереди движущимся.
Увеличите и вы скорость своего транспортного средства, чтобы его обогнать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
ДА.
НЕТ.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Когда вы двигаетесь по недостаточно освещенной улице за пределами населенного пункта, в каких случаях разрешается включать дальний свет фар транспортного средства?
kok
Когда едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
Когда не приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения и не едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
Когда приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях механическое транспортное средство на сухой и прямой дороге может сбиться на бок?
kok
Когда, двигаясь на большой скорости, сильный толчок ветра бьет транспортное средство в бок.
Когда вы умеренно повышаете скорость.
Когда вы умеренно снижаете скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Правильно.
Неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Дальний свет фар.
Ближний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Испорченный термостат, остающийся закрытым может вызывать:
kok
Резкое охлаждение двигателя.
Опасное увеличение температуры двигателя.
Износ насоса воды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова более вероятная причина повторяющегося перерыва в работе двигателя, которая не происходит из-за недостатка бензина?
kok
Плохое функционирование электрической системы автомобиля.
Дефектный аккумулятор.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Конфискацию транспортного средства.
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Снижается если почистить двигатель
Снижается при ускорении
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Oδός   Oλόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφo ρία.
ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ    Η αντίστροφη της προηγούμενης τάση. Να στρίβουν λιγότερο από όσο επιθυμεί ο οδηγός.
ΔΥΝΑΜΟ    Ο ηλεκτροκινητήρας που κινείται από τον κινητήρα και παράγει ρεύμα για το αυτοκίνητο. Φορτίζει και τον συσσωρευτή.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Tο Samsung Galaxy A8 ετοιμάζεται να ανακοινωθεί και διαρρέουν διαρκώς νέα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και την εμφγάνισή του. Πρόκειται για ένα tabletόφωνο με οθόνη 5.7 ιντσών Super AMOLED Full HD, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615, 2GB μνήμη RAM, κάμερα 16 Megapixel, μπαταρία 3050 mAh και λειτουργικό σύστημα Android 5.1 Lollipop. Παρακάτω ακολουθούν renders

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air