?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Звуковые сигналы, которые производит автомобиль, должны быть:
kok
Переменным.
Проницательным.
Непрерывными с одинаковым тоном.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Ваши руки должны касаться панели приборов.
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Стоите лицом к движению Вашего направления.
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Длина вашего транспортного средства 4,5 м. Данный дорожный знак вам запрещает въезд:
c007
ДА.
НЕТ.
c007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c044
Зона запрещенной стоянки.
Зона разрешаемой стоянки.
Зона ограниченной стоянки.
c044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c080
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
c080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что показывает данный дорожный знак?
c112
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы повернуть налево на следующий перекресток, где запрещен поворот налево.
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы избегать препятствий перед вами.
Тупиковая дорога.
c112
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Сколько полос движения имеет встречный поток на данной табличке:
c142
Три.
Две.
Одну.
c142
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c173
Обязательное направление транспортных средств.
Последовательные стрелы направления, установленные на опасных поворотах главных дорог.
Предупреждение о направлении транспортных средств из-за проведения работ.
c173
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c203
Обязательное движение прямо вперед.
Дорога с односторонним движением.
Приближение к подъему улицы.
c203
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данная табличка?
c235
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, запрещено.
c235
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Как можно поступить в круговом перекрестке:
d010
Вы можете оставаться на правой стороне до выезда, если не знаете где выехать.
Какой бы выезд вы не выбрали, вы сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
d010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток последним и какое первым?
d044
Транспортное средство № 1 последним, а № 3 первым.
Транспортное средство № 1 последним, а № 2 первым.
Транспортное средство № 3 последним, а № 1 первым.
d044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какому транспортному средству разрешено продолжить движение?
d074
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 3.
d074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Подъезжаете к железнодорожному переезду со шлагбаумом. В каком месте Вы должны подождать, если по причине плотного движения, существует возможность блокироваться на переезде?
kok
На уровне шлагбаума.
Перед предупредительным знаком.
Сразу перед рельсами.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Если вы остановили ваше транспортное средство таким образом, габаритные огни должны быть зажжены:
h16
Рекомендуется.
Обязательно.
Необязательно.
h16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каково минимальное расстояние, которое Вы должны оставлять при остановке или стоянке перед пешеходным переходом?
kok
12 м.
5 м.
1 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как вы обязаны поступить, когда при совершении обгона впереди идущее транспортное средство увеличивает свою скорость?
kok
Уведомите с помощью звукового сигнала водителя впереди идущего транспортного средства о вашем намерении, чтобы он снизил скорость.
Вы снизите скорость своего транспортного средства и продолжаете движение за впереди движущимся.
Увеличите и вы скорость своего транспортного средства, чтобы его обогнать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
НЕТ.
ДА.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Когда вы двигаетесь по недостаточно освещенной улице за пределами населенного пункта, в каких случаях разрешается включать дальний свет фар транспортного средства?
kok
Когда не приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения и не едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
Когда приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения.
Когда едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях механическое транспортное средство на сухой и прямой дороге может сбиться на бок?
kok
Когда вы умеренно повышаете скорость.
Когда, двигаясь на большой скорости, сильный толчок ветра бьет транспортное средство в бок.
Когда вы умеренно снижаете скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Испорченный термостат, остающийся закрытым может вызывать:
kok
Резкое охлаждение двигателя.
Опасное увеличение температуры двигателя.
Износ насоса воды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова более вероятная причина повторяющегося перерыва в работе двигателя, которая не происходит из-за недостатка бензина?
kok
Дефектный аккумулятор.
Плохое функционирование электрической системы автомобиля.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Конфискацию транспортного средства.
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Снижается при ускорении
Снижается если почистить двигатель
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΠΙΑΝΟΛΑ    Εξάρτημα που φέρει τα κοκοράκια. Ανήκει στον μηχανισμό κίνησης βαλβίδων.
Nησίδα ασφαλείας   To υπερυψωμένo τμήμα oδoστρώματoς πoυ πρooρίζεται είτε για καταφύγιo των πεζών είτε για την απoβίβαση - επιβίβαση επιβατών σε συγκoινωνιακά μέσα.
ΚΑΥΣΙΜΟ    Είναι η ύλη που χρησιμοποιείται για την καύση. Υπάρχουν δύο είδη καυσίμων για τα αυτοκίνητα Βενζίνη και πετρέλαιο.
Technology Tips
Η GoPro ανακοίνωσε επίσημα την μικρότερη action camera που έχουμε δει μέχρι σήμερα να λανσάρεται με την δική της υπογραφή. Πρόκειται για την GoPro Hero4 Session, η οποία είναι 50% πιο μικρή και 40% πιο ελαφριά από άλλα Hero4 μοντέλα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας. H GoPro HERO4 Session μπορεί να καταγράψει video σε

Εδώ και 4 χρόνια η παράδοση της Samsung είναι να ανακοινώνει τα Samsung Galaxy Note στην έκθεση IFA που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Πέρσι έκανε το ίδιο με το Samsung Galaxy Note 4, αλλά μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο φέτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Η ASUS, τελευταία, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά και αυτό οφείλεται στην πρωτοπόρα φιλοσοφία της σε ότι αφορά το design και την ποιότητα των συσκευών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην εδραίωσή της στην αγορά notebooks και ultrabooks, ιδιαίτερα μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά Zen. Έτσι, το Zenbook UX301 που μόλις κυκλοφόρησε