?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Звуковые сигналы, которые производит автомобиль, должны быть:
kok
Непрерывными с одинаковым тоном.
Проницательным.
Переменным.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
Ваши руки должны касаться панели приборов.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
Стоите лицом к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Длина вашего транспортного средства 4,5 м. Данный дорожный знак вам запрещает въезд:
c007
ДА.
НЕТ.
c007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c044
Зона запрещенной стоянки.
Зона разрешаемой стоянки.
Зона ограниченной стоянки.
c044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c080
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
c080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что показывает данный дорожный знак?
c112
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы повернуть налево на следующий перекресток, где запрещен поворот налево.
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы избегать препятствий перед вами.
Тупиковая дорога.
c112
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Сколько полос движения имеет встречный поток на данной табличке:
c142
Одну.
Две.
Три.
c142
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c173
Обязательное направление транспортных средств.
Последовательные стрелы направления, установленные на опасных поворотах главных дорог.
Предупреждение о направлении транспортных средств из-за проведения работ.
c173
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c203
Дорога с односторонним движением.
Обязательное движение прямо вперед.
Приближение к подъему улицы.
c203
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данная табличка?
c235
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, запрещено.
c235
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Как можно поступить в круговом перекрестке:
d010
Какой бы выезд вы не выбрали, вы сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
Вы можете оставаться на правой стороне до выезда, если не знаете где выехать.
d010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток последним и какое первым?
d044
Транспортное средство № 3 последним, а № 1 первым.
Транспортное средство № 1 последним, а № 2 первым.
Транспортное средство № 1 последним, а № 3 первым.
d044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какому транспортному средству разрешено продолжить движение?
d074
Транспортному средству № 3.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортному средству № 1.
d074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Подъезжаете к железнодорожному переезду со шлагбаумом. В каком месте Вы должны подождать, если по причине плотного движения, существует возможность блокироваться на переезде?
kok
Перед предупредительным знаком.
Сразу перед рельсами.
На уровне шлагбаума.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Если вы остановили ваше транспортное средство таким образом, габаритные огни должны быть зажжены:
h16
Обязательно.
Необязательно.
Рекомендуется.
h16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каково минимальное расстояние, которое Вы должны оставлять при остановке или стоянке перед пешеходным переходом?
kok
1 м.
5 м.
12 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как вы обязаны поступить, когда при совершении обгона впереди идущее транспортное средство увеличивает свою скорость?
kok
Вы снизите скорость своего транспортного средства и продолжаете движение за впереди движущимся.
Увеличите и вы скорость своего транспортного средства, чтобы его обогнать.
Уведомите с помощью звукового сигнала водителя впереди идущего транспортного средства о вашем намерении, чтобы он снизил скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
НЕТ.
ДА.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Когда вы двигаетесь по недостаточно освещенной улице за пределами населенного пункта, в каких случаях разрешается включать дальний свет фар транспортного средства?
kok
Когда приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения.
Когда не приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения и не едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
Когда едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях механическое транспортное средство на сухой и прямой дороге может сбиться на бок?
kok
Когда вы умеренно снижаете скорость.
Когда вы умеренно повышаете скорость.
Когда, двигаясь на большой скорости, сильный толчок ветра бьет транспортное средство в бок.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Правильно.
Неправильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Испорченный термостат, остающийся закрытым может вызывать:
kok
Резкое охлаждение двигателя.
Опасное увеличение температуры двигателя.
Износ насоса воды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова более вероятная причина повторяющегося перерыва в работе двигателя, которая не происходит из-за недостатка бензина?
kok
Перегревание двигателя.
Дефектный аккумулятор.
Плохое функционирование электрической системы автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
Конфискацию транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
Снижается если почистить двигатель
Снижается при ускорении
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ    Η αντίστροφη της προηγούμενης τάση. Να στρίβουν λιγότερο από όσο επιθυμεί ο οδηγός.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ    Ονομάζεται και ακίδα γείωσης και ξεκινάει από το μεταλλικό μέρος του σώματος του μπουζί.
ΠΛΑΤΩ    Εξάρτημα του συμπλέκτη, που πιέζει τον δίσκο και τον ενώνει με τον σφόνδυλο, μεταδίδοντας του την κίνηση.
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να βάλουν Android στα smartphones τους είναι πολλοί και φυσικά ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεχωρίσουν από άποψη design αλλά και μέσω του software.Όπως φαίνεται όμως οι Κινέζοι χρήστες είναι τόσο αγανακτισμένοι από τα apps αυτά, που πάνε την Samsung και την Oppo στα

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air