?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Звуковые сигналы, которые производит автомобиль, должны быть:
kok
Переменным.
Проницательным.
Непрерывными с одинаковым тоном.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Как вы должны правильно садиться в месте водителя?
b03
Ваши руки должны касаться панели приборов.
Запястья ваших рук должны касаться верхней части обода рулевого колеса и ноги должны выжимать до конца педаль сцепления.
b03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Стоите лицом к движению Вашего направления.
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Длина вашего транспортного средства 4,5 м. Данный дорожный знак вам запрещает въезд:
c007
ДА.
НЕТ.
c007
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c044
Зона ограниченной стоянки.
Зона запрещенной стоянки.
Зона разрешаемой стоянки.
c044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c080
Обязательная постоянная скорость 50 км/ч.
Въезд в район, где запрещено движение со скоростью более 50 км/ч.
Выезд из района, где действует ограничение скорости 50 км/ч.
c080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что показывает данный дорожный знак?
c112
Тупиковая дорога.
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы избегать препятствий перед вами.
Маршрут, по которому вы обязаны следовать, чтобы повернуть налево на следующий перекресток, где запрещен поворот налево.
c112
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Сколько полос движения имеет встречный поток на данной табличке:
c142
Две.
Одну.
Три.
c142
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c173
Обязательное направление транспортных средств.
Последовательные стрелы направления, установленные на опасных поворотах главных дорог.
Предупреждение о направлении транспортных средств из-за проведения работ.
c173
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c203
Обязательное движение прямо вперед.
Дорога с односторонним движением.
Приближение к подъему улицы.
c203
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данная табличка?
c235
Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, запрещено.
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
Обязательный обходной маршрут для транспортных средств, перевозящих взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества.
c235
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Как можно поступить в круговом перекрестке:
d010
Какой бы выезд вы не выбрали, вы сначала проедете по внутренней полосе движения перекрестка.
Вы можете оставаться на правой стороне до выезда, если не знаете где выехать.
d010
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток последним и какое первым?
d044
Транспортное средство № 1 последним, а № 3 первым.
Транспортное средство № 1 последним, а № 2 первым.
Транспортное средство № 3 последним, а № 1 первым.
d044
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какому транспортному средству разрешено продолжить движение?
d074
Транспортному средству № 3.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортному средству № 1.
d074
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Подъезжаете к железнодорожному переезду со шлагбаумом. В каком месте Вы должны подождать, если по причине плотного движения, существует возможность блокироваться на переезде?
kok
Сразу перед рельсами.
Перед предупредительным знаком.
На уровне шлагбаума.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Если вы остановили ваше транспортное средство таким образом, габаритные огни должны быть зажжены:
h16
Обязательно.
Необязательно.
Рекомендуется.
h16
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Каково минимальное расстояние, которое Вы должны оставлять при остановке или стоянке перед пешеходным переходом?
kok
12 м.
5 м.
1 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Как вы обязаны поступить, когда при совершении обгона впереди идущее транспортное средство увеличивает свою скорость?
kok
Уведомите с помощью звукового сигнала водителя впереди идущего транспортного средства о вашем намерении, чтобы он снизил скорость.
Вы снизите скорость своего транспортного средства и продолжаете движение за впереди движущимся.
Увеличите и вы скорость своего транспортного средства, чтобы его обогнать.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный дорожный знак подчеркивает наличие очередных поворотов на расстоянии 200 метров:
i02
ДА.
НЕТ.
i02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Когда вы двигаетесь по недостаточно освещенной улице за пределами населенного пункта, в каких случаях разрешается включать дальний свет фар транспортного средства?
kok
Когда приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения.
Когда не приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения и не едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
Когда едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях механическое транспортное средство на сухой и прямой дороге может сбиться на бок?
kok
Когда вы умеренно повышаете скорость.
Когда, двигаясь на большой скорости, сильный толчок ветра бьет транспортное средство в бок.
Когда вы умеренно снижаете скорость.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы должны поступить с тем, чтобы заехать в одну полосу движения автомагистрали?
id02
Ускоряете, смотрите в боковое зеркало, перестраиваетесь в полосу.
Смотрите в боковое зеркало, ускоряете, перестраиваетесь в полосу.
Ускоряете, заезжаете постепенно, перестраиваетесь в полосу.
id02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток при движении в населенном пункте с искусственным освещением?
ist01
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
ist01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как правильно поставить автомобиль на спуске или подъеме?
kok
Поднимаем рычаг стояночного тормоза и фиксируем заднюю или первую скорость на коробке передач, положив под колесо подпорку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Помочь лицу, находящемуся в опасности означает оставаться вместе с ним и оказать ему помощь.
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Испорченный термостат, остающийся закрытым может вызывать:
kok
Износ насоса воды.
Опасное увеличение температуры двигателя.
Резкое охлаждение двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Какова более вероятная причина повторяющегося перерыва в работе двигателя, которая не происходит из-за недостатка бензина?
kok
Плохое функционирование электрической системы автомобиля.
Дефектный аккумулятор.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Правонарушения обычно влекут за собой:
kok
Конфискацию транспортного средства.
Штрафы, тюремное заключение, временное или окончательное изъятие водительского удостоверения, изъятие номерных знаков транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-28ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Шум, вызываемый автомобилями:
kok
Шум снижается при правильном вождении, избегая резкие торможения и ускорения
Снижается если почистить двигатель
Снижается при ускорении
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΟΝΤΕΡ    Είναι το όργανο που βρίσκεται μέσα στο ταμπλό οργάνων και δείχνει την ανά πάσα στιγμή ωριαία ταχύτητα του αυτοκινήτου.
ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ανεμοθώρακας)    Είναι η τζαμένια επιφάνεια που βρίσκεται στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου. Η ελληνική απόδοση είναι ανεμοθώρακας.
ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ    Είναι ο τρόπος τοποθέτησης ή η θέση στην οποία τοποθετούνται οι κύλινδροι ενός κινητήρα. Πάντοτε όταν είναι τετρακύλινδρος, τοποθετούνται στη σειρά. Όταν είναι εξακύλινδρος, τοποθετούνται στη σειρά ή σε σχήμα «V», ανά τρεις (λύση που προτιμούν πλέον οι κατασκευαστές).
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Η ZTE ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ZTE Nubia My Prague, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Τσεχία. Η ZTE έδωσε την συγκεκριμένη ονομασία διότι η πόλη της Πράγας συμβολίζει την τέχνη και την κουλτούρα, και η εταιρεία τονίζει ότι τραβά πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και videos. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ZTE Nubia

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο «περιοχικό» switch-off δίνοντας πρόσβαση στο επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της Digea σε περίπου 800.000 κατοίκους των περιοχών των Νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Ζακύνθου, Παξών και Αντίπαξων). Λόγω δυσμενών καιρικών

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.