?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Ремни безопасности должны быть использованы пассажирами сидящими в задних сидениях автомобиля:
kok
Да, так как они не защищены в случае дорожно-транпортного происшествия (ДТП).
Нет, это не регламентируется Правилами дорожного движения.
Нет, ибо они (пассажиры) защищаются передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Вы двигаетесь с включённой 4-ой передачей, но двигатель затрудняется и появляется опасность заглушения. Тогда вы:
kok
Переключаетесь на 5-ую передачу.
Переключаетесь на 3-ию передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Мертвый угол – это зона:
b02
Видимая с помощью зеркал.
Невидимая с места водителя с помощью зеркал.
Невидимая косым взглядом через плечи.
b02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Крупногабаритные объекты не должны выступать сзади более чем на 30% длины транспортного средства, без специального разрешения:
b05
ДА.
НЕТ.
b05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c008
Предупреждение направлений, которое устанавливается до узла, ведущего к национальной дороге.
Предупреждение направлений, которое устанавливается до узла, ведущего к скоростной трассе.
Предупреждение направлений, которое устанавливается до транспортной развязки, ведущей на автомагистраль.
c008
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Сегодня 14-ое мая. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку на стороне дороги, где установлен данный знак?
c045
НЕТ.
ДА.
c045
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c081
Скоростная трасса.
Уступка приоритета.
Вы двигаетесь по главной дороге.
c081
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c113
Первая медицинская помощь.
Гостиница или мотель.
Больница.
c113
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c143
Разветвление с перпендикулярной дорогой, где действует приоритет слева.
Разветвление с вертикальной дорогой слева, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Обязательный поворот налево.
c143
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает этот дорожный знак?
c174
Приближение к аэропорту.
Опасность из-за ослепления от прожекторов самолёта.
Опасность из-за низколетящих самолётов, которые приземляются или взлетают.
c174
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c204
Населенный пункт.
Радиочастота информации дорожного движения.
Приближение к радиостанции.
c204
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Что означает данный дорожный знак?
c236
Обязательное направление движения влево, транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Необходимо уделить особое внимание транспортным средствам, перевозящим опасные вещества, которые могут вызвать загрязнение воды.
Запрещение направления движения транспортных средств, перевозящих опасный груз.
c236
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какие сигналы светофора запрещают движение?
d011
Красный или желтый.
Зелёный.
d011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток первым?
d045
Транспортное средство № 3.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
d045
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Какое или какие транспортные средства должны ждать?
d075
Транспортные средства № 1 и № 2, чтобы проехало № 3.
Транспортное средство № 3, чтобы проехали № 1 и № 2.
Транспортные средства № 2 и № 3, чтобы проехало № 1.
d075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как вы поступаете перед железнодорожным переходом, который закрыт вследствие проезда поезда?
kok
Выключаете фары, чтобы не ослепить других участников движения.
Во время ожидания следите за тем, чтобы не загородить перекрёсток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
По какой из намеченных траекторий должен продолжить движение мотоциклист, чтобы выполнить поворот направо с дороги двухстороннего движения?
st01
По любой.
По траектории 2.
По траектории 1.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
В каком месте проезжей части разрешена стоянка:
h18
За пределами зоны, указанной знаками.
Между двумя знаками.
h18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При каких случаях рекомендуется в темное время суток включить габаритные огни?
kok
Когда автомобиль остановлен за пределами населенного пункта.
Когда вы двигаетесь по дорогам с достаточным и постоянным освещением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как Вы должны поступить при проезде железнодорожного переезда, необорудованного шлагбаумом?
kok
Остановить машину перед переездом и проехать после того, как Вы уверены, что не приближается поезд.
Прибавить скорость и проехать как можно быстрее.
Проехать переезд, после того как Вы остановили машину на расстоянии не менее 10 м от железной дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях разрешается производить звуковые сигналы в пределах города?
kok
Когда вы намерены обогнать другое транспортное средство.
В случаях экстренной нужды во избежание аварии и когда перевозятся люди, жизнь которых в опасности, или нуждающиеся в срочной медицинской помощи.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Употребление алкоголя:
kok
Сокращает время вашей реакции.
Приведет к переоценке ваших настоящих способностей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Лёд:
iz04
Образуется в основном при туманных днях.
Образуется в основном в горных районах, на мостах и вблизи водяных потоков.
Обычно равномерно распределён на дороге.
iz04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
На крутой спуск лучше:
in04
Переходить на более низкую передачу, чтобы пользоваться «торможением» двигателя.
Двигаться без включения передачи («нейтраль»).
Постоянно нажимать на тормоз.
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как Вы поступаете, если при вождении ночью на свободной дороге, почувствуете признаки усталости (сонливость, озноб, шок и т.д.):
kok
Боритесь с усталостью с помощью сигарет.
Заботитесь о том чтобы делать частые остановки для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Является ли страхование транспортных средств обязательным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В какие промежутки времени Вы должны проверять давление шин Вашего автомобиля?
kok
Раз в месяц.
Раз в неделю.
Ежедневно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы заметили, что у педали тормоза большая упругость. Какая из следующих причин, вероятная всего?
kok
Поверхности трения (накладки тормозных колодок) замочены.
Есть утечка жидкости тормозной системы или уровень жидкости очень низкий.
Поверхности трения (накладки тормозных колодок) испорчены.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Временная буксировка другого транспортного средства:
kok
Разрешена при определенных условиях, но не рекомендуется.
Запрещена.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Если водитель собрал наивысшее число штрафных очков:
kok
Конфискуют водительское удостоверение.
Изымается водительское удостоверение и для вождения автомобиля Вы должны снова сдать экзамены.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ    Ο μηχανισμός που επιλέγει τις σχέσεις μετάδοσης ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας (αργή κίνηση, ανηφορικός δρόμος, ανοιχτός κλπ.). Υπάρχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία διάφορες μορφές και εκδόσεις αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ     Σύστημα ασφάλειας που προστατεύει τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Οι αερόσακοι που υπάρχουν είναι οι εξής : α) Οδηγού, β) Συνοδηγού, γ)Πλευρικοί (μπροστά και πίσω), δ) Οροφής, ε) Γονάτου.
ΒΕΝΖΙΝΗ    Το προϊόν διύλισης του ορυκτού πετρελαίου. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο σε τρεις τύπους Απλή ή σούπερ με βάση τον αριθμό οκτανίων (βλέπε που περιέχει. Αμόλυβδη, που δεν περιέχει μόλυβδο, στοιχείο καρκινογόνο.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.