?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Ремни безопасности должны быть использованы пассажирами сидящими в задних сидениях автомобиля:
kok
Да, так как они не защищены в случае дорожно-транпортного происшествия (ДТП).
Нет, это не регламентируется Правилами дорожного движения.
Нет, ибо они (пассажиры) защищаются передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Вы двигаетесь с включённой 4-ой передачей, но двигатель затрудняется и появляется опасность заглушения. Тогда вы:
kok
Переключаетесь на 3-ию передачу.
Переключаетесь на 5-ую передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Мертвый угол – это зона:
b02
Невидимая с места водителя с помощью зеркал.
Видимая с помощью зеркал.
Невидимая косым взглядом через плечи.
b02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Крупногабаритные объекты не должны выступать сзади более чем на 30% длины транспортного средства, без специального разрешения:
b05
НЕТ.
ДА.
b05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c008
Предупреждение направлений, которое устанавливается до узла, ведущего к национальной дороге.
Предупреждение направлений, которое устанавливается до узла, ведущего к скоростной трассе.
Предупреждение направлений, которое устанавливается до транспортной развязки, ведущей на автомагистраль.
c008
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Сегодня 14-ое мая. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку на стороне дороги, где установлен данный знак?
c045
НЕТ.
ДА.
c045
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c081
Уступка приоритета.
Вы двигаетесь по главной дороге.
Скоростная трасса.
c081
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c113
Больница.
Первая медицинская помощь.
Гостиница или мотель.
c113
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c143
Обязательный поворот налево.
Разветвление с вертикальной дорогой слева, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Разветвление с перпендикулярной дорогой, где действует приоритет слева.
c143
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает этот дорожный знак?
c174
Опасность из-за ослепления от прожекторов самолёта.
Приближение к аэропорту.
Опасность из-за низколетящих самолётов, которые приземляются или взлетают.
c174
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c204
Населенный пункт.
Радиочастота информации дорожного движения.
Приближение к радиостанции.
c204
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Что означает данный дорожный знак?
c236
Необходимо уделить особое внимание транспортным средствам, перевозящим опасные вещества, которые могут вызвать загрязнение воды.
Обязательное направление движения влево, транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Запрещение направления движения транспортных средств, перевозящих опасный груз.
c236
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какие сигналы светофора запрещают движение?
d011
Красный или желтый.
Зелёный.
d011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток первым?
d045
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d045
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Какое или какие транспортные средства должны ждать?
d075
Транспортное средство № 3, чтобы проехали № 1 и № 2.
Транспортные средства № 1 и № 2, чтобы проехало № 3.
Транспортные средства № 2 и № 3, чтобы проехало № 1.
d075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как вы поступаете перед железнодорожным переходом, который закрыт вследствие проезда поезда?
kok
Выключаете фары, чтобы не ослепить других участников движения.
Во время ожидания следите за тем, чтобы не загородить перекрёсток.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
По какой из намеченных траекторий должен продолжить движение мотоциклист, чтобы выполнить поворот направо с дороги двухстороннего движения?
st01
По траектории 1.
По траектории 2.
По любой.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
В каком месте проезжей части разрешена стоянка:
h18
За пределами зоны, указанной знаками.
Между двумя знаками.
h18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При каких случаях рекомендуется в темное время суток включить габаритные огни?
kok
Когда вы двигаетесь по дорогам с достаточным и постоянным освещением.
Когда автомобиль остановлен за пределами населенного пункта.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как Вы должны поступить при проезде железнодорожного переезда, необорудованного шлагбаумом?
kok
Прибавить скорость и проехать как можно быстрее.
Остановить машину перед переездом и проехать после того, как Вы уверены, что не приближается поезд.
Проехать переезд, после того как Вы остановили машину на расстоянии не менее 10 м от железной дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях разрешается производить звуковые сигналы в пределах города?
kok
Когда вы намерены обогнать другое транспортное средство.
В случаях экстренной нужды во избежание аварии и когда перевозятся люди, жизнь которых в опасности, или нуждающиеся в срочной медицинской помощи.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Употребление алкоголя:
kok
Приведет к переоценке ваших настоящих способностей.
Сокращает время вашей реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Лёд:
iz04
Образуется в основном при туманных днях.
Образуется в основном в горных районах, на мостах и вблизи водяных потоков.
Обычно равномерно распределён на дороге.
iz04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
На крутой спуск лучше:
in04
Переходить на более низкую передачу, чтобы пользоваться «торможением» двигателя.
Двигаться без включения передачи («нейтраль»).
Постоянно нажимать на тормоз.
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как Вы поступаете, если при вождении ночью на свободной дороге, почувствуете признаки усталости (сонливость, озноб, шок и т.д.):
kok
Боритесь с усталостью с помощью сигарет.
Заботитесь о том чтобы делать частые остановки для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Является ли страхование транспортных средств обязательным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В какие промежутки времени Вы должны проверять давление шин Вашего автомобиля?
kok
Раз в месяц.
Раз в неделю.
Ежедневно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы заметили, что у педали тормоза большая упругость. Какая из следующих причин, вероятная всего?
kok
Есть утечка жидкости тормозной системы или уровень жидкости очень низкий.
Поверхности трения (накладки тормозных колодок) замочены.
Поверхности трения (накладки тормозных колодок) испорчены.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Временная буксировка другого транспортного средства:
kok
Запрещена.
Разрешена при определенных условиях, но не рекомендуется.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Если водитель собрал наивысшее число штрафных очков:
kok
Изымается водительское удостоверение и для вождения автомобиля Вы должны снова сдать экзамены.
Конфискуют водительское удостоверение.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΟΥΛΕΜΑΝ    Εξάρτημα με δύο ομόκεντρους δακτυλίους, εξωτερικό και εσωτερικό, με ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση ειδικών σφαιριδίων ή κυλίνδρων. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις δύσκολες όπου η τριβή των μεταλλικών εξαρτημάτων συνεπάγεται μεγάλη τριβή.
Γεωργικoί ελκυστήρες   τα χρησιμoπoιoύμενα παρεμπιπτόντως μόνo για την oδική μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμoύλκηση στις οδούς, oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων.
ΑΝΤΙΒΥΘΙΣΗ    Είναι το σύστημα της εμπρόσθιας ανάρτησης, το οποίο ανασηκώνει το εμπρόσθιο μέρος του αμαξώματος όταν αυτό τείνει να «κάθεται» κατά την διαδικασία φρεναρίσματος. Ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και για την οπίσθια ανάρτηση. Το σύστημα αντιβύθισης χρησιμοποιείται από λίγους κατασκευαστές.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Εδώ και χρόνια επικρατεί μια μάχη ανάμεσα στη Hewlett Packard, τη Lenovo, την Acer, την Toshiba και μερικές ακόμα εταιρείες για το ποια είναι η καλύτερη μετά την Apple στην κατασκευή φορητών υπολογιστών επαγγελματικής χρήσης. Την απάντηση τη δίνει η Dell με το καινούργιο Precision M3800 το οποίο θεωρεί μακράν καλύτερο από το τελευταίο ΜacBook