?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Ремни безопасности должны быть использованы пассажирами сидящими в задних сидениях автомобиля:
kok
Да, так как они не защищены в случае дорожно-транпортного происшествия (ДТП).
Нет, это не регламентируется Правилами дорожного движения.
Нет, ибо они (пассажиры) защищаются передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Вы двигаетесь с включённой 4-ой передачей, но двигатель затрудняется и появляется опасность заглушения. Тогда вы:
kok
Переключаетесь на 5-ую передачу.
Переключаетесь на 3-ию передачу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Мертвый угол – это зона:
b02
Видимая с помощью зеркал.
Невидимая с места водителя с помощью зеркал.
Невидимая косым взглядом через плечи.
b02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Крупногабаритные объекты не должны выступать сзади более чем на 30% длины транспортного средства, без специального разрешения:
b05
НЕТ.
ДА.
b05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c008
Предупреждение направлений, которое устанавливается до узла, ведущего к скоростной трассе.
Предупреждение направлений, которое устанавливается до транспортной развязки, ведущей на автомагистраль.
Предупреждение направлений, которое устанавливается до узла, ведущего к национальной дороге.
c008
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Сегодня 14-ое мая. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку на стороне дороги, где установлен данный знак?
c045
НЕТ.
ДА.
c045
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c081
Уступка приоритета.
Вы двигаетесь по главной дороге.
Скоростная трасса.
c081
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c113
Больница.
Первая медицинская помощь.
Гостиница или мотель.
c113
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c143
Разветвление с перпендикулярной дорогой, где действует приоритет слева.
Разветвление с вертикальной дорогой слева, движущиеся по которой должны уступить дорогу.
Обязательный поворот налево.
c143
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает этот дорожный знак?
c174
Приближение к аэропорту.
Опасность из-за ослепления от прожекторов самолёта.
Опасность из-за низколетящих самолётов, которые приземляются или взлетают.
c174
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c204
Радиочастота информации дорожного движения.
Приближение к радиостанции.
Населенный пункт.
c204
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Что означает данный дорожный знак?
c236
Запрещение направления движения транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Обязательное направление движения влево, транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Необходимо уделить особое внимание транспортным средствам, перевозящим опасные вещества, которые могут вызвать загрязнение воды.
c236
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какие сигналы светофора запрещают движение?
d011
Зелёный.
Красный или желтый.
d011
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток первым?
d045
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d045
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Какое или какие транспортные средства должны ждать?
d075
Транспортные средства № 2 и № 3, чтобы проехало № 1.
Транспортные средства № 1 и № 2, чтобы проехало № 3.
Транспортное средство № 3, чтобы проехали № 1 и № 2.
d075
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Как вы поступаете перед железнодорожным переходом, который закрыт вследствие проезда поезда?
kok
Во время ожидания следите за тем, чтобы не загородить перекрёсток.
Выключаете фары, чтобы не ослепить других участников движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
По какой из намеченных траекторий должен продолжить движение мотоциклист, чтобы выполнить поворот направо с дороги двухстороннего движения?
st01
По любой.
По траектории 2.
По траектории 1.
st01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
В каком месте проезжей части разрешена стоянка:
h18
Между двумя знаками.
За пределами зоны, указанной знаками.
h18
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
При каких случаях рекомендуется в темное время суток включить габаритные огни?
kok
Когда вы двигаетесь по дорогам с достаточным и постоянным освещением.
Когда автомобиль остановлен за пределами населенного пункта.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как Вы должны поступить при проезде железнодорожного переезда, необорудованного шлагбаумом?
kok
Остановить машину перед переездом и проехать после того, как Вы уверены, что не приближается поезд.
Прибавить скорость и проехать как можно быстрее.
Проехать переезд, после того как Вы остановили машину на расстоянии не менее 10 м от железной дороги.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
В каких случаях разрешается производить звуковые сигналы в пределах города?
kok
Когда вы намерены обогнать другое транспортное средство.
В случаях экстренной нужды во избежание аварии и когда перевозятся люди, жизнь которых в опасности, или нуждающиеся в срочной медицинской помощи.
Ни в коем случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Употребление алкоголя:
kok
Приведет к переоценке ваших настоящих способностей.
Сокращает время вашей реакции.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Лёд:
iz04
Обычно равномерно распределён на дороге.
Образуется в основном в горных районах, на мостах и вблизи водяных потоков.
Образуется в основном при туманных днях.
iz04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
На крутой спуск лучше:
in04
Постоянно нажимать на тормоз.
Переходить на более низкую передачу, чтобы пользоваться «торможением» двигателя.
Двигаться без включения передачи («нейтраль»).
in04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Как Вы поступаете, если при вождении ночью на свободной дороге, почувствуете признаки усталости (сонливость, озноб, шок и т.д.):
kok
Боритесь с усталостью с помощью сигарет.
Заботитесь о том чтобы делать частые остановки для отдыха.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Является ли страхование транспортных средств обязательным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В какие промежутки времени Вы должны проверять давление шин Вашего автомобиля?
kok
Раз в месяц.
Раз в неделю.
Ежедневно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Вы заметили, что у педали тормоза большая упругость. Какая из следующих причин, вероятная всего?
kok
Поверхности трения (накладки тормозных колодок) замочены.
Есть утечка жидкости тормозной системы или уровень жидкости очень низкий.
Поверхности трения (накладки тормозных колодок) испорчены.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Временная буксировка другого транспортного средства:
kok
Запрещена.
Разрешена при определенных условиях, но не рекомендуется.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-29ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Если водитель собрал наивысшее число штрафных очков:
kok
Конфискуют водительское удостоверение.
Изымается водительское удостоверение и для вождения автомобиля Вы должны снова сдать экзамены.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ    Είναι η κλιμάκωση των σχέσεων μετάδοσης μέσα στο κιβώτιο. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πέντε τέτοιες σχέσεις.
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ    Κάνει αντίστοιχα καθαρισμό της βενζίνης από ξένα σωματίδια, πριν μπει στο καρμπιρατέρ.
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ     Η ισχύς μιας μηχανής σε ίππους (1Hp=746Watt).
Technology Tips
Μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτες και σεναριογράφοι βάζουν τις πιο τρελές τους ιδέες οι οποίες όμως ξεκινούν με τον καιρό να υλοποιούνται. Μια από αυτές είναι τα ολογράμματα, το άγγιγμα και η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, κάτι που Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα. Οι ερευνητές από το Digital Nature Group της Ιαπωνίας δημιούργησαν

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Το νέο MacBook 2015 είναι εδώ με οθόνη 12 ιντσών Retina 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή Intel Core M, μνήμη RAM 8GB και στάδιο γραφικών Intel HD Graphics 5300. Με πάχος 13.1 χλστ. και βάρος 900 γρ. το νέο MacBook μπορείτε να το απολαύσετε στο πρώτο official video. Το νέο MacBook Air 2015 θα διατεθεί σε