?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Какие средства Вы можете использовать в целях безопасности вашего ребёнка, в зависимости от его роста, веса и возраста?
kok
Сертифицированного типа детские сидения для автомобиля.
Сетку между передними сидениями.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c012
Уведомление о приближении к развязке автомагистрали.
Уведомление о приближении к перекрестку скоростной трассы.
Уведомление о приближении к перекрестку национальной дороги.
c012
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c049
Обязательное движение прямо.
Прочие опасности (не предусмотренные другими предупреждающими знаками).
Обязательное преимущество в движении на следующем перекрёстке.
c049
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как вы поступите при встрече данного дорожного знака?
c085
Тормозите и фиксируете низкую передачу.
Тормозите.
Продолжаете движение с той же скоростю.
c085
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c117
Поворот влево запрещен.
Примыкание с косой дорогой слева, движущиеся по которой обязаны уступить приоритет.
Примыкание с косой дорогой, где действует приоритет слева.
c117
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c147
Направление к аэропорту г. Афин.
Направление к г. Афин.
Разрешается только движение направо.
c147
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c178
Дорога обязательного движения велосипедов (движение других автомобильных средств запрещено).
Въезд велосипедам запрещен.
Опасность из-за движения велосипедистов.
c178
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c208
Опасный поворот направо.
Движение направо обязательно.
Дорога с односторонним движением.
c208
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c240
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
c240
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Вы двигаетесь на красном автомобиле:
d016
Вы пропускаете два фургона.
Синий фургон проезжает до вас.
Желтый фургон проезжает до вас.
d016
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какому транспортному средству разрешено проехать перекресток?
d049
Транспортное средство 2.
Транспортное средство 1.
Никакому.
d049
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое из транспортных средств должно проехать перекрёсток первым?
d079
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d079
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какую цель преследует ограничение скорости, установленное знаками, как на рисунке?
e04
Достичь данной скорости.
Не превысить данную скорость.
Совета.
e04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Для выполнения поворота налево с дороги с двусторонним движением:
st03
Вы двигаетесь на левой стороне дороги.
Вы остаётесь на правой стороне дороги.
Вы двигаетесь к оси дороги, которую Вы покидаете.
st03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Интервал времени между моментом восприятия зрительного сигнала и моментом принятия решения равен:
kok
1/2 секунды.
1 секунду.
2 секунды.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы намерены поставить автомобиль на стоянку в какой-нибудь день февраля. Какую сторону улицы вы выберете?
h22
Левую.
Правую.
h22
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Как вы поступите в этом случае?
th02
Вы должны подождать для того, чтобы обогнать послеповорота.
Вы можете начать обгон.
th02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
В нормальных условиях обгон разрешен только слева. В какой из следующих ситуаций Вы можете выполнить обгон справа?
kok
Если автомобили двигаются в медленном ряду, а движение по полосе левее вас медленное.
Если дорога имеет две полосы движения по каждому направлению.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Почему на данном участке дороги вы должны ехать с особенным вниманием?
i04
Потому что видимость ограничена поворотом и проезжая часть мокрая.
Потому что за правым поворотом может следовать опасный поворот налево.
i04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какие фары вашего транспортного средства должны быть включены в темное время суток в населенных пунктах?
kok
Ближний свет фар.
Дальний свет фар.
Габаритные огни.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Знак Е-92 на зелёном фоне означает:
ib04
Выход под углом 92о.
Международная трасса 92.
Национальная дорога 92.
ib04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Курение сигареты в автомобиле влияет на нормальное состояние водителя:
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Как вы узнаете полосу замедления?
id03
По дорожному знаку о предоставлении приоритета.
По специальной горизонтальной разметке.
id03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
При нормальных условиях движения, разрешено пользоваться левой полой движения если Вы:
ie11
Осуществляете обгон.
Двигаетесь со скоростью не менее 80 км/ч.
ie11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Вне населенного пункта в темное время суток:
ist03
Включаете только ближний свет фар.
Включаете дальний свет фар.
ist03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Чтобы вызвать быстро на помощь:
kok
Набираете номер 131 или 141.
На имеющемся в распоряжении телефоном аппарате набираете номер 166 или 199 или 100.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Чем обусловлен синий дым, выпускаемый выхлопной трубой бензомоторного автомобиля?
kok
Горением смазочного масла двигателя.
Аварией электрической системы.
Неисправной работой системы охлаждения двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
На шине 175/70 R15 87T цифра 15 означает:
kok
Внешний диаметр шины.
Диаметр обода, на который может быть поставлена данная шина.
Максимальную нагрузку, выдержанную шиной.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Боковой ветер может повлиять на устойчивость транспортного средства. Такое, может случиться вероятнее всего, при движении:
kok
В тоннеле.
На части дороги, свободной от боковых препятствий.
В населённом пункте.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-3ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Каким образом можно сэкономить топлива?
kok
Когда давление в шинах автомобиля правильно.
При движении автомобиля открывать немного боковое окно.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ    Είναι μηχανισμός συστήματος διεύθυνσης, «ανταγωνιστικός» της κρεμαργιέρας (που έχει «κυριαρχήσει» στα αυτοκίνητα), ο οποίος αποτελείται από ένα ατέρμονα κοχλία, οδοντωτό μεταλλικό σώμα και έδρανα σχήματος σφαιρών. Κινούνται από τον άξονα του τιμονιού και μεταδίδουν την κίνηση στον μηχανισμό στροφής των κατευθυντήριων τροχών.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ    Κλειδί που συνήθως βρίσκεται καντά στο ταμπλό ή πάνω στην κολώνα του τιμονιού. Δίνει την κίνηση στον κινητήρα ή διακόπτει τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα κλειδώνει το τιμόνι, αποτελώντας μορφή αντικλεπτικού μηχανισμού.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    Είναι ο τύπος κινητήρα στον οποίο η εισαγωγή στον θάλαμο καύσης γίνεται με πίεση ανάλογη προς την ατμοσφαιρική.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Σύμφωνα με το MacRumors τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότεροι χρήστες ξεκίνησαν να εμφανίζουν προβλήματα με την αντί-ανακλαστική επικάλυψη που έχουν τα MacBook Pro Retina στην οθόνη τους. Αρκετοί αναφέρουν ότι άρχισε να ξεφλουδίζει ή να εμφανίζει «λεκέδες». Το ζήτημα με την οθόνη φαίνεται να εμφανίζεται στα μοντέλα από τα μέσα του 2012 μέχρι τα