?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При встречном разъезде должен быть включен:
kok
Свет фар с дальностью не менее 40 м.
Свет фар с дальностью не менее 100 м.
Габаритные огни на передней части автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На переднее сидение.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
Стоите лицом к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c009
Место для стоянки налево.
Уведомление о тупиковой дороге налево.
Развилка налево с сельской дорогой, ведущей в селение.
c009
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что Вы должны сделать при встрече данного знака?
c046
Надевать цепи противоскольжения на задние колеса автомобиля.
Надевать цепи противоскольжения по крайне мере на двух из ведущих колёс автомобиля.
Надевать цепи противоскольжения на передние колеса автомобиля.
c046
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при встрече данного знака, если Вы желаете направиться к Афинам?
c082
Продолжить движение прямо.
Поворачивать направо.
Поворачивать налево.
c082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Движение каких транспортных средств разрешается на правой полосе:
c114
Такси и автобусов или троллейбусов.
Всех транспортных средств.
Автобусов или троллейбусов.
c114
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что показывает данный знак:
c144
В левой стороне проезжей части существует канава с водой.
Опасная обочина в левой стороне дороги.
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
c144
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c175
Запрещается движение транспортных средств или составов транспортных средств, габаритная длина которых более 10 м.
Запрещается движение грузовиков, габаритная длина которых более 10 м.
Запрещается въезд грузовых автомобилей с расстоянием между осями более 10м.
c175
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c205
Выезд из скоростной трассы.
Выезд из населенного пункта.
Выезд из автомагистрали.
c205
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c237
Запрещение направления движения транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Обязательное направление движения влево, транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Необходимо уделить особое внимание транспортным средствам, перевозящим опасные вещества, которые могут вызвать загрязнение воды.
c237
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
На светофоре горит красный свет и желтая стрелка на том же самом светофоре мигает. Как вы поступаете?
d012
Вы можете повернуть не обращая внимания на пешеходов, идущих по дороге, на которую вы заезжаете.
Вы должны обязательно остановиться.
Вы можете повернуть по направлению, указанному стрелкой, соблюдая приоритет.
d012
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какому транспортному средству разрешено первым начать движение?
d046
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 3.
d046
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно уступить дорогу другому и почему?
d076
Трактор, потому что покидает главную дорогу.
Трактор, потому что – это медленно движущееся транспортное средство и не должен создавать помехи движению автомобиля.
Легковой автомобиль, потому что трактор двигается по главной дороге.
d076
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В каких из нижеперечисленных случаях движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движется грузовик.
Когда вьезжает на автомагистраль.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движется городской автобус.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы подъезжаете к этому школьному автобусу. Как вы должны поступить?
e01
Вы производите звуковой сигнал.
Вы снижаете скорость и, если дорога состоит из двух полос, останавливаетесь.
Вы, в любом случае, останавливаетесь.
e01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Нет знака запрещающего стоянки. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку таким образом?
h19
ДА.
НЕТ.
h19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Обгон с правой стороны разрешается:
kok
Когда впереди идущее транспортное средство подало сигнал о повороте налево и перестроилось к данной стороне.
Когда впереди идущее транспортное средство не оставило свободной левой полосы проезжей части.
Никогда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный знак указывает на участок дороги с опасными поворотами, первый из них налево?
i01
ДА.
НЕТ.
i01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как должен поступить водитель на крутых поворотах?
kok
Снизить скорость до поворота и прибавить скорость, только после выезда с поворота на прямую дорогу.
Снизить скорость, только находясь на вершине дуги поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы едете и видите пешехода, держащего белую палку. Этот человек возможно:
kok
Глухой.
Слепой.
Лицо с трудностями хождения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Полоса разгона полезна тем, чтобы избежать замедление нормального потока движения:
id01
ДА.
НЕТ.
id01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на высокой передаче.
Двигаетесь на малой скорости.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Что происходит в случае удаления катализатора автомобиля?
kok
Ничего.
Значительно увеличивается мощность двигателя.
Автомобиль выпускает опасные для здоровья выхлопные газы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Почему Вы должны часто проверять количество (уровень) масла двигателя?
kok
Чтобы не терять гарантии транспортного средства.
Чтобы заменить его своевременно.
Чтобы проверить, нет ли утечки или чрезмерного сгорания масла двигателем.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае экстренной необходимости, вы можете использовать стартер для того, чтобы продвигать несколько вперед или назад свое транспортное средство:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
90%.
70%.
50%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении автомобиля с багажником на крышу, но без груза:
kok
Потребление горючего не меняется
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Разрешаемое количество алкоголя в крови:
ic06
0,5 грамм/литр крови и 0,2 грамм/на литр крови для новых водителей
0,8 грамм/на литр крови и 0,5 грамм/на литр крови для новых водителей
ic06
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΟΥΝΑ    Η ιταλική λέξη CUNA. Ιταλικό σύστημα μέτρησης ισχύος χωρίς ευρεία διάδοση.
ΣΥΜΠΙΕΣΗ    Είναι η φάση κατά την οποία το μίγμα πιέζεται από την ανοδική πορεία του εμβόλου, ώοτε να υποστεί μείωση του όγκου του.
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ    Είναι μεμβράνη από ειδικό λάστιχο που αντέχει στους υδρογονάνθρακες και είναι ενισχυμένο με λινά. Χρησιμοποιείται στην αντλία βενζίνης και επιτάχυνσης, ενώ υπάρχει και στο αμπραγιάζ, δίνοντας του σχετική ονομασία - σε ορισμένα αυτοκίνητα.
Technology Tips
Τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια έχουν αναδειχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την επιστημονική κοινότητα. Ο όγκος των σκουπιδιών αυτών αυξάνεται συνεχώς και μπορεί να γίνει επικίνδυνος για άλλους δορυφόρους και άλλες αποστολές στο διάστημα, καθώς πρόκειται για μικρά κομμάτια που κινούνται με τεράστια ταχύτητα. Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια πασχίζουν να βρουν μια αποτελεσματική λύση για

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί