?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При встречном разъезде должен быть включен:
kok
Габаритные огни на передней части автомобиля.
Свет фар с дальностью не менее 40 м.
Свет фар с дальностью не менее 100 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На переднее сидение.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Стоите лицом к движению Вашего направления.
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c009
Уведомление о тупиковой дороге налево.
Место для стоянки налево.
Развилка налево с сельской дорогой, ведущей в селение.
c009
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что Вы должны сделать при встрече данного знака?
c046
Надевать цепи противоскольжения по крайне мере на двух из ведущих колёс автомобиля.
Надевать цепи противоскольжения на задние колеса автомобиля.
Надевать цепи противоскольжения на передние колеса автомобиля.
c046
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при встрече данного знака, если Вы желаете направиться к Афинам?
c082
Поворачивать направо.
Продолжить движение прямо.
Поворачивать налево.
c082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Движение каких транспортных средств разрешается на правой полосе:
c114
Автобусов или троллейбусов.
Всех транспортных средств.
Такси и автобусов или троллейбусов.
c114
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что показывает данный знак:
c144
В левой стороне проезжей части существует канава с водой.
Опасная обочина в левой стороне дороги.
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
c144
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c175
Запрещается движение грузовиков, габаритная длина которых более 10 м.
Запрещается движение транспортных средств или составов транспортных средств, габаритная длина которых более 10 м.
Запрещается въезд грузовых автомобилей с расстоянием между осями более 10м.
c175
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c205
Выезд из населенного пункта.
Выезд из автомагистрали.
Выезд из скоростной трассы.
c205
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c237
Обязательное направление движения влево, транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Необходимо уделить особое внимание транспортным средствам, перевозящим опасные вещества, которые могут вызвать загрязнение воды.
Запрещение направления движения транспортных средств, перевозящих опасный груз.
c237
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
На светофоре горит красный свет и желтая стрелка на том же самом светофоре мигает. Как вы поступаете?
d012
Вы можете повернуть не обращая внимания на пешеходов, идущих по дороге, на которую вы заезжаете.
Вы должны обязательно остановиться.
Вы можете повернуть по направлению, указанному стрелкой, соблюдая приоритет.
d012
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какому транспортному средству разрешено первым начать движение?
d046
Транспортному средству № 3.
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 1.
d046
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно уступить дорогу другому и почему?
d076
Трактор, потому что – это медленно движущееся транспортное средство и не должен создавать помехи движению автомобиля.
Трактор, потому что покидает главную дорогу.
Легковой автомобиль, потому что трактор двигается по главной дороге.
d076
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В каких из нижеперечисленных случаях движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движется городской автобус.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движется грузовик.
Когда вьезжает на автомагистраль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы подъезжаете к этому школьному автобусу. Как вы должны поступить?
e01
Вы производите звуковой сигнал.
Вы снижаете скорость и, если дорога состоит из двух полос, останавливаетесь.
Вы, в любом случае, останавливаетесь.
e01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Нет знака запрещающего стоянки. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку таким образом?
h19
НЕТ.
ДА.
h19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Обгон с правой стороны разрешается:
kok
Никогда.
Когда впереди идущее транспортное средство не оставило свободной левой полосы проезжей части.
Когда впереди идущее транспортное средство подало сигнал о повороте налево и перестроилось к данной стороне.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный знак указывает на участок дороги с опасными поворотами, первый из них налево?
i01
НЕТ.
ДА.
i01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как должен поступить водитель на крутых поворотах?
kok
Снизить скорость, только находясь на вершине дуги поворота.
Снизить скорость до поворота и прибавить скорость, только после выезда с поворота на прямую дорогу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы едете и видите пешехода, держащего белую палку. Этот человек возможно:
kok
Слепой.
Глухой.
Лицо с трудностями хождения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Полоса разгона полезна тем, чтобы избежать замедление нормального потока движения:
id01
ДА.
НЕТ.
id01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на высокой передаче.
Двигаетесь на малой скорости.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Что происходит в случае удаления катализатора автомобиля?
kok
Ничего.
Значительно увеличивается мощность двигателя.
Автомобиль выпускает опасные для здоровья выхлопные газы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Почему Вы должны часто проверять количество (уровень) масла двигателя?
kok
Чтобы заменить его своевременно.
Чтобы не терять гарантии транспортного средства.
Чтобы проверить, нет ли утечки или чрезмерного сгорания масла двигателем.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае экстренной необходимости, вы можете использовать стартер для того, чтобы продвигать несколько вперед или назад свое транспортное средство:
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
90%.
70%.
50%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении автомобиля с багажником на крышу, но без груза:
kok
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
Потребление горючего не меняется
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Разрешаемое количество алкоголя в крови:
ic06
0,5 грамм/литр крови и 0,2 грамм/на литр крови для новых водителей
0,8 грамм/на литр крови и 0,5 грамм/на литр крови для новых водителей
ic06
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ     Η απόσταση μεταξύ των αξόνων, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού.
ΛΑΔΙ    Το υγρό που εξάγεται από τη διύλιση του πετρελαίου και με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λίπανση του κινητήρα.
ΛΑΔΙ    Το υγρό που εξάγεται από τη διύλιση του πετρελαίου και με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λίπανση του κινητήρα.
Technology Tips
Η IBM μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών σε σύγκριση με άλλα mainstream ονόματα, όμως συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα. Σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για νέα επαναστατικά chip τα οποία είναι κατασκευασμένα με την διαδικασία των 7nm και είναι λειτουργικά. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα