?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
При встречном разъезде должен быть включен:
kok
Свет фар с дальностью не менее 100 м.
Свет фар с дальностью не менее 40 м.
Габаритные огни на передней части автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Каким способом Вы можете, более безопасно перевозить ребёнка на легковом автомобиле?
kok
На руках лица, сидящего на переднем сидении.
На переднее сидение.
На заднем сидении, на детском сидении сертифицированного типа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Для того чтобы сесть в Ваше транспортное средство:
kok
Поворачиваетесь спиной к движению Вашего направления.
Стоите лицом к движению Вашего направления.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c009
Уведомление о тупиковой дороге налево.
Место для стоянки налево.
Развилка налево с сельской дорогой, ведущей в селение.
c009
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что Вы должны сделать при встрече данного знака?
c046
Надевать цепи противоскольжения на задние колеса автомобиля.
Надевать цепи противоскольжения по крайне мере на двух из ведущих колёс автомобиля.
Надевать цепи противоскольжения на передние колеса автомобиля.
c046
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы должны поступить при встрече данного знака, если Вы желаете направиться к Афинам?
c082
Поворачивать направо.
Продолжить движение прямо.
Поворачивать налево.
c082
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Движение каких транспортных средств разрешается на правой полосе:
c114
Автобусов или троллейбусов.
Всех транспортных средств.
Такси и автобусов или троллейбусов.
c114
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что показывает данный знак:
c144
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
Опасная обочина в левой стороне дороги.
В левой стороне проезжей части существует канава с водой.
c144
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c175
Запрещается въезд грузовых автомобилей с расстоянием между осями более 10м.
Запрещается движение грузовиков, габаритная длина которых более 10 м.
Запрещается движение транспортных средств или составов транспортных средств, габаритная длина которых более 10 м.
c175
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c205
Выезд из автомагистрали.
Выезд из населенного пункта.
Выезд из скоростной трассы.
c205
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c237
Обязательное направление движения влево, транспортных средств, перевозящих опасный груз.
Необходимо уделить особое внимание транспортным средствам, перевозящим опасные вещества, которые могут вызвать загрязнение воды.
Запрещение направления движения транспортных средств, перевозящих опасный груз.
c237
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
На светофоре горит красный свет и желтая стрелка на том же самом светофоре мигает. Как вы поступаете?
d012
Вы можете повернуть не обращая внимания на пешеходов, идущих по дороге, на которую вы заезжаете.
Вы должны обязательно остановиться.
Вы можете повернуть по направлению, указанному стрелкой, соблюдая приоритет.
d012
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какому транспортному средству разрешено первым начать движение?
d046
Транспортному средству № 1.
Транспортному средству № 2.
Транспортному средству № 3.
d046
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно уступить дорогу другому и почему?
d076
Легковой автомобиль, потому что трактор двигается по главной дороге.
Трактор, потому что – это медленно движущееся транспортное средство и не должен создавать помехи движению автомобиля.
Трактор, потому что покидает главную дорогу.
d076
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В каких из нижеперечисленных случаях движущийся справа не имеет приоритета?
kok
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движется грузовик.
Когда вьезжает на автомагистраль.
Когда по дороге, на которую он намерен заехать движется городской автобус.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Вы подъезжаете к этому школьному автобусу. Как вы должны поступить?
e01
Вы снижаете скорость и, если дорога состоит из двух полос, останавливаетесь.
Вы, в любом случае, останавливаетесь.
Вы производите звуковой сигнал.
e01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Нет знака запрещающего стоянки. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку таким образом?
h19
НЕТ.
ДА.
h19
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Обгон с правой стороны разрешается:
kok
Когда впереди идущее транспортное средство подало сигнал о повороте налево и перестроилось к данной стороне.
Когда впереди идущее транспортное средство не оставило свободной левой полосы проезжей части.
Никогда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Данный знак указывает на участок дороги с опасными поворотами, первый из них налево?
i01
ДА.
НЕТ.
i01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Как должен поступить водитель на крутых поворотах?
kok
Снизить скорость, только находясь на вершине дуги поворота.
Снизить скорость до поворота и прибавить скорость, только после выезда с поворота на прямую дорогу.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы едете и видите пешехода, держащего белую палку. Этот человек возможно:
kok
Слепой.
Глухой.
Лицо с трудностями хождения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Полоса разгона полезна тем, чтобы избежать замедление нормального потока движения:
id01
ДА.
НЕТ.
id01
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на малой скорости.
Двигаетесь на высокой передаче.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Когда Вы чувствуете себя утомлённым:
ith02
Не останавливаетесь, если Вы недалеко от места вашего назначения.
Вы должны как можно скорее, остановится.
Могли бы Вы открытием окна избежать заснуть.
ith02
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Что происходит в случае удаления катализатора автомобиля?
kok
Ничего.
Значительно увеличивается мощность двигателя.
Автомобиль выпускает опасные для здоровья выхлопные газы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Почему Вы должны часто проверять количество (уровень) масла двигателя?
kok
Чтобы проверить, нет ли утечки или чрезмерного сгорания масла двигателем.
Чтобы заменить его своевременно.
Чтобы не терять гарантии транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
В случае экстренной необходимости, вы можете использовать стартер для того, чтобы продвигать несколько вперед или назад свое транспортное средство:
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
90%.
70%.
50%.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
При вождении автомобиля с багажником на крышу, но без груза:
kok
Потребление горючего не меняется
Потребление горючего уменьшается
Потребление горючего увеличивается
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-30ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Разрешаемое количество алкоголя в крови:
ic06
0,8 грамм/на литр крови и 0,5 грамм/на литр крови для новых водителей
0,5 грамм/литр крови и 0,2 грамм/на литр крови для новых водителей
ic06
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Moτoπoδήλατo   To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου -ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ    Βλέπε Διάφραγμα.
ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ    Είναι η συσκευή που εξαερώνει τη βενζίνη, φέρνοντας την σε επαφή με τον αέρα και δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτόν, το μίγμα.
Technology Tips
Η GoPro ανακοίνωσε επίσημα την μικρότερη action camera που έχουμε δει μέχρι σήμερα να λανσάρεται με την δική της υπογραφή. Πρόκειται για την GoPro Hero4 Session, η οποία είναι 50% πιο μικρή και 40% πιο ελαφριά από άλλα Hero4 μοντέλα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εταιρείας. H GoPro HERO4 Session μπορεί να καταγράψει video σε

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Μετά το The Force Awakens του J.J. Abrams, μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ταινία από την νέα τριλογία του Star Wars Episode VIII, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαΐου του 2017, δηλαδή 40 χρόνια και μια μέρα μετά το πρώτο film A New Hop, που έκανε πρεμιέρα το 1977. Ο CEO της Disney, Bob

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

H HP ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Envy x360, Pavilion x360 και νέα σειρά Pavilion laptops. Με όλα τα νέα laptops η HP θέλει να απευθυνθεί σε όσους ψάχνουν οικονομικές λύσεις, σε premium κατασκευή και αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Το HP Pavilion x360 έχει τιμή στα 409 δολάρια και το βασικό μοντέλο έρχεται με οθόνη 11 ιντσών.