?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Вы едете на автомобиле со скоростью чуть выше скорости ходьбы. Должны быть застегнуты ремни безопасности?
kok
Только при движении на автомагистралях и скоростных трассах.
Да, во всех случаях.
Нет, при движении в пределах населенного пункта.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что разрешается сделать при встрече данного знака?
c013
Останавливаться, поскольку Вы не создаете препятствий при въезде или выезде других транспортных средств .
Останавливаться на пять минут.
Останавливаться, поскольку у Вас есть предусмотренная плата за стоянку.
c013
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Данный знак акцентирует ваше внимание?
c050
На опасность на последующих 1000 м. проезжей части.
На опасность, которая вас подстерегает 1000 м. после данного знака.
c050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c086
Опасность из-за частого въезда или переезда велосипедистов.
Приближение к велотреку.
Движение велосипедистов имеет приоритет.
c086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c118
Запрещается въезд всех транспортных средств.
Дорога закрыта с обеих сторон для всех транспортных средств.
Обязательное прекращение движения.
c118
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c148
Пешеходная дорога.
Альпинизм разрешен.
Начальный пункт для экскурсий.
c148
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c179
Приближение к столице области.
Начало населенного пункта.
Топоним.
c179
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c209
Тоннель.
Железнодорожный переезд.
Железнодорожная станция.
c209
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает зелёный светофор в форме вертикальной стрелки, направленной вниз?
c243
Разрешено движение по всем полосам проезжей части.
Разрешено движение по полосе, над которой находится светофор.
Движение по полосе, над которой находится светофор запрещено.
c243
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что должно произойти в данном случае?
d017
Черный кабриолет уступает приоритет двум транспортным средствам до того как повернуть налево.
Зеленое транспортное средство проезжает первым.
Черный кабриолет проезжает до зеленого транспортного средства.
d017
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d050
1-2-3.
2-1-3.
1-3-2.
d050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Каким транспортным средствам разрешается проехать перекрёсток, не останавливаясь?
d080
Транспортным средствам № 1 и № 3.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Всем трём транспортным средствам.
d080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы подстраиваете вашу скорость для того, чтобы смогли бы остановиться на видном и свободном участке дороги перед вашим транспортным средством:
e05
Неправильно.
Правильно.
e05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
При движении по автомагистрали, имеющей три полосы по каждому направлению и независимо от вашей скорости, Вы правильно едете если двигаетесь:
st04
По правой полосе.
По средней полосе.
По левой полосе.
st04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Процесс вождения состоит из следующего:
kok
Действие, восприятие, анализ, решение.
Восприятие, анализ, решение, действие.
Решение, восприятие, анализ, действие.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
На каком месте разрешено поставить транспортное средство на стоянку?
h23
На любом месте, кроме места перед навесом.
На расстоянии более 5 м. от автобусной остановки.
На расстоянии более 12 м. от автобусной остановки.
h23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В этой ситуации, если движение назад необходимо, какое транспортное средство отступает?
th03
Грузовик.
Легковой автомобиль.
th03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Вы намерены обогнать велосипедиста на подъёме. Как Вы должны поступить?
kok
Проехать как можно ближе к велосипедисту, чтобы не въехать на полосу встречного движения.
Оставить большее боковое расстояние, потому что велосипедист может начать покачиваться.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
О чем вас предупреждают эти дорожные знаки?
i05
Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч, потому что впереди разветвление с косой дорогой слева.
Впереди два опасных противодействующих или последовательных поворота, первый из них - налево и Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
В каких из нижеперечисленных случаях можно включать противотуманные фары?
kok
Когда вы проезжаете тоннель.
При тумане или когда идет снег или проливной дождь.
В любом случае, когда видимость ограничена.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы намерены двигаться прямо, но белый автомобиль остановлен на плохом месте, в ожидании переезда проезжей части и заблокировал часть вашей полосы. Как Вы поступите?
ib06
Ускоряете и проезжаете между автомобилем и тротуаром.
Останавливаетесь, уступая дорогу белому автомобилю, чтобы он освободил проезжую часть.
ib06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При состоянии явного алкогольного опьянения (т.е свыше 1,10 гр/л крови) Полиция имеет право:
kok
Конфисковать ваш автомобиль.
Изъять ваше водительское удостоверение и иммобилизовать ваш автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Что такое полоса разгона?
kok
Это полоса, завершающаяся со знаком стоп.
Это полоса, обеспечивающая безопасный въезд автомобилей на скоростную трассу или автомагистраль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Во время поездки водитель должен останавливаться на отдых в местах разрешаемой стоянки каждые:
ie12
Шесть часов.
Четыре часа.
Два часа.
ie12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
При движении, в условиях тумана:
ist04
Вы включаете ближний свет фар совместно с противотуманными фарами.
Вы включаете только габаритные огни.
ist04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В каком случае ваш страховой полис не покрывает ваши требования?
kok
Если вы причастны к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) в нетрезвом состоянии.
Если вы являетесь виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какова возможная причина не зажигания стартера?
kok
Выключение тока между аккумулятором и стартером.
Разрыв ремня.
Не работает мультипликатор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Шины Вашего транспортного средства чрезмерно изношены по середине рисунка протектора. Более вероятная причина – это:
kok
Давление на шинах было чрезмерно низким на протяжении длительного времени.
Было чрезмерным давление на шинах на протяжении длительного времени.
Это - нормальный способ износа.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Когда автомобиль тяжело погружен, давление шин должно быть:
kok
Обычным.
Уменьшенным.
Увеличенным.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Как вы можете проехать больше километров с наименьшей затратой горючего?
kok
Не увеличивая внезапно скорость и не нажимая на тормоза без причин.
Набирая максимальное число оборотов, если это возможно, по отношению к скоростному режиму.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας   H επί της oδoύ διπλής κατεύθυνσης κυκλoφoρίας κίνηση, κατά τρόπoν ώστε στην αριστερή πλευρά τoυ oδηγoύ να κινoύνται oι αντίθετα ερχόμενoι.
ΗΜΙΥΣΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ    Σύστημα οπίσθιας ανάρτησης, που είναι ανεξάρτητη. Αποτελείται από βραχίονα που λειτουργεί παράλληλα με τον διαμήκη και τον εγκάρσιο άξονα του αυτοκινήτου και ενισχύει τη σταθερότητα της ανάρτησης.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ    Βλέπε Κυβισμός.
Technology Tips
Η Huawei μπαίνει στη σειρά με κατασκευαστές όπως Qualcomm, MediaTek και Samsung, οι οποίοι έχουν στο portfolio τα δικά τους chipsets που χρησιμοποιούνται κυρίως σε smartphones. Η σειρά Kirin βρίσκεται σε διάφορα smartphones όπως Huawei P8 και Huawei Ascend Mate7, που φορούν Kirin 930 και Kirin 925, αντίστοιχα. Ήδη έχουν ακουστεί οι πληροφορίες ότι η

Στα φετινά Samsung Galaxy S6 και S6 Edge η εταιρεία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την Qualcomm, αλλά έβαλε δικό της Exynos επεξεργαστή. Σε αυτό θεωρήθηκε ότι έπαιξε ρόλο η υπερθέρμανση της ναυαρχίδας Snapdragon 810, αλλά ίσως και να ήταν μια πολύ καλή αφορμή για την Samsung να δοκιμάσει και τις δικές της δυνάμεις. Αν

Στην CES 2015 η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά έξυπνων τηλεοράσεων την οποία ονομάζει «SUHD» και θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2015 από 48 ίντσες μέχρι 88 ίντσες. Θα τρέχουν το Tizen OS της Samsung, όπως και όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung φέτος, μιας και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε το πρώτο Tizen phone.

Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να βάλουν Android στα smartphones τους είναι πολλοί και φυσικά ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεχωρίσουν από άποψη design αλλά και μέσω του software.Όπως φαίνεται όμως οι Κινέζοι χρήστες είναι τόσο αγανακτισμένοι από τα apps αυτά, που πάνε την Samsung και την Oppo στα

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core