?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Вы едете на автомобиле со скоростью чуть выше скорости ходьбы. Должны быть застегнуты ремни безопасности?
kok
Да, во всех случаях.
Нет, при движении в пределах населенного пункта.
Только при движении на автомагистралях и скоростных трассах.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что разрешается сделать при встрече данного знака?
c013
Останавливаться, поскольку Вы не создаете препятствий при въезде или выезде других транспортных средств .
Останавливаться на пять минут.
Останавливаться, поскольку у Вас есть предусмотренная плата за стоянку.
c013
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Данный знак акцентирует ваше внимание?
c050
На опасность на последующих 1000 м. проезжей части.
На опасность, которая вас подстерегает 1000 м. после данного знака.
c050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c086
Приближение к велотреку.
Движение велосипедистов имеет приоритет.
Опасность из-за частого въезда или переезда велосипедистов.
c086
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c118
Запрещается въезд всех транспортных средств.
Дорога закрыта с обеих сторон для всех транспортных средств.
Обязательное прекращение движения.
c118
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c148
Альпинизм разрешен.
Пешеходная дорога.
Начальный пункт для экскурсий.
c148
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c179
Начало населенного пункта.
Приближение к столице области.
Топоним.
c179
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает данный дорожный знак?
c209
Железнодорожный переезд.
Тоннель.
Железнодорожная станция.
c209
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает зелёный светофор в форме вертикальной стрелки, направленной вниз?
c243
Разрешено движение по полосе, над которой находится светофор.
Разрешено движение по всем полосам проезжей части.
Движение по полосе, над которой находится светофор запрещено.
c243
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что должно произойти в данном случае?
d017
Черный кабриолет проезжает до зеленого транспортного средства.
Черный кабриолет уступает приоритет двум транспортным средствам до того как повернуть налево.
Зеленое транспортное средство проезжает первым.
d017
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d050
1-2-3.
2-1-3.
1-3-2.
d050
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Каким транспортным средствам разрешается проехать перекрёсток, не останавливаясь?
d080
Всем трём транспортным средствам.
Транспортным средствам № 2 и № 3.
Транспортным средствам № 1 и № 3.
d080
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Вы подстраиваете вашу скорость для того, чтобы смогли бы остановиться на видном и свободном участке дороги перед вашим транспортным средством:
e05
Неправильно.
Правильно.
e05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
При движении по автомагистрали, имеющей три полосы по каждому направлению и независимо от вашей скорости, Вы правильно едете если двигаетесь:
st04
По правой полосе.
По средней полосе.
По левой полосе.
st04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Процесс вождения состоит из следующего:
kok
Восприятие, анализ, решение, действие.
Действие, восприятие, анализ, решение.
Решение, восприятие, анализ, действие.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
На каком месте разрешено поставить транспортное средство на стоянку?
h23
На любом месте, кроме места перед навесом.
На расстоянии более 5 м. от автобусной остановки.
На расстоянии более 12 м. от автобусной остановки.
h23
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В этой ситуации, если движение назад необходимо, какое транспортное средство отступает?
th03
Грузовик.
Легковой автомобиль.
th03
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Вы намерены обогнать велосипедиста на подъёме. Как Вы должны поступить?
kok
Оставить большее боковое расстояние, потому что велосипедист может начать покачиваться.
Проехать как можно ближе к велосипедисту, чтобы не въехать на полосу встречного движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
О чем вас предупреждают эти дорожные знаки?
i05
Впереди два опасных противодействующих или последовательных поворота, первый из них - налево и Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч.
Вы должны ограничить скорость на 40 км/ч, потому что впереди разветвление с косой дорогой слева.
i05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
В каких из нижеперечисленных случаях можно включать противотуманные фары?
kok
Когда вы проезжаете тоннель.
При тумане или когда идет снег или проливной дождь.
В любом случае, когда видимость ограничена.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Вы намерены двигаться прямо, но белый автомобиль остановлен на плохом месте, в ожидании переезда проезжей части и заблокировал часть вашей полосы. Как Вы поступите?
ib06
Останавливаетесь, уступая дорогу белому автомобилю, чтобы он освободил проезжую часть.
Ускоряете и проезжаете между автомобилем и тротуаром.
ib06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При состоянии явного алкогольного опьянения (т.е свыше 1,10 гр/л крови) Полиция имеет право:
kok
Конфисковать ваш автомобиль.
Изъять ваше водительское удостоверение и иммобилизовать ваш автомобиль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Что такое полоса разгона?
kok
Это полоса, завершающаяся со знаком стоп.
Это полоса, обеспечивающая безопасный въезд автомобилей на скоростную трассу или автомагистраль.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Во время поездки водитель должен останавливаться на отдых в местах разрешаемой стоянки каждые:
ie12
Четыре часа.
Шесть часов.
Два часа.
ie12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
При движении, в условиях тумана:
ist04
Вы включаете только габаритные огни.
Вы включаете ближний свет фар совместно с противотуманными фарами.
ist04
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
В каком случае ваш страховой полис не покрывает ваши требования?
kok
Если вы являетесь виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Если вы причастны к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) в нетрезвом состоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Какова возможная причина не зажигания стартера?
kok
Разрыв ремня.
Выключение тока между аккумулятором и стартером.
Не работает мультипликатор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Шины Вашего транспортного средства чрезмерно изношены по середине рисунка протектора. Более вероятная причина – это:
kok
Это - нормальный способ износа.
Давление на шинах было чрезмерно низким на протяжении длительного времени.
Было чрезмерным давление на шинах на протяжении длительного времени.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Когда автомобиль тяжело погружен, давление шин должно быть:
kok
Уменьшенным.
Увеличенным.
Обычным.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-4ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Как вы можете проехать больше километров с наименьшей затратой горючего?
kok
Не увеличивая внезапно скорость и не нажимая на тормоза без причин.
Набирая максимальное число оборотов, если это возможно, по отношению к скоростному режиму.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΑΟΥΛΟ    Εξάρτημα του ντιστριμπιτέρ από μονωτική ύλη. Διανέμει με την περιστροφική κίνηση του άξονα του, ρεύμα στα μπουζί.
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ    Κατάστημα συγκόλλησης ελαστικών.
ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ    Είναι η πρόωρη και χωρίς τη μεσολάβηση του σπινθήρα, ανάφλεξη του μίγματος, που οφείλεται στην υπερθέρμανση του κινητήρα.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι κάνει αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά στο τμήμα των mobile συσκευών, όπου επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε 7800 απολύσεις και θα κυκλοφορήσει smartphones σε 3 κατηγορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα κυκλοφορήσει πάνω από 6 Lumia τον χρόνο. Σήμερα ο συνήθης ύποπτος των leaks, @evleaks, μέσα από το λογαριασμό του στο

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των νέων MacBook στην Ελλάδα και τα νέα μοντέλα αναμένονται σύντομα στην αγορά σε τρια διαφορετικά χρώματα, Gold, Silver και Space Grey. Τα νέα MacBook έρχονται με οθόνη 12 ιντσών Retina με ανάλυση 2304×1440 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή, θύρα USB Type-C, trackpad με Force Touch και βάρος 900 γρ. Οι τιμές των νέων