?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Легковой автомобиль имеет ремни безопасности на все сидения. Кто должен пристегиваться ими?
kok
Водитель и все пассажиры.
Только водитель.
Водитель и пассажиры, сидящие на передних сидениях.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c014
Опасный участок проезжей части дороги, в плохом состоянии, имеющий неровности.
Глубокая яма.
c014
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
На данном рисунке вы двигаетесь по направлению стрелки. Граница проезжей части дороги соответствует следующим линиям:
c053
Линии 2.
Линии 1.
c053
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Какой из следующих знаков предупреждает о приближении к железнодорожному переезду, необорудованному шлагбаумом:
c087
Знак А.
Знак Б.
Знак Г.
c087
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c119
Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых не превышает 3,5 м.
Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых превышает 3,5 м.
Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых превышает 3,5 м.
c119
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c149
На следующий же перекресток уступаете дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
Вы готовы к торможению.
Уменьшаете скорость движения.
c149
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c180
Обязательное направление автомобилей.
Предупреждает о направлениях из-за работ на участке дороги.
Направление – уведомление об опасных закруглениях дороги.
c180
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Где Вы ожидаете встретить данный знак?
c210
На автомагистрали, после развязки.
На автомагистрали, перед развязкой.
На национальной дороге, перед перекрестком.
c210
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Подъезжая к светофору со скоростью 50км, загорается желтый свет:
kok
Так как вы находитесь очень близко к светофору, проезжаете во избежание возможных опасных ситуаций из-за резкой остановки.
Нажимаете сильно на тормоза и останавливаетесь в любом случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Когда желтый свет мигает на перекрестке. Как вы поступаете?
d018
Имеют силу дорожные знаки, регулирующие приоритет на перекрестке.
Вы должны особо замедлить и предоставить приоритет транспортным средствам, движущимся по дороге которая скрещивается с вашей дорогой.
d018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
По какой из трех обозначенных траекторий, если вы будете двигаться на своем автомобиле, помешаете движению?
d051
По траектории 1.
По траектории 2.
По траектории 3.
d051
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d081
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d081
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Правильно ли поставлен автомобиль на стоянку?
st05
Нет, потому что он должен был подъехать ближе, на уровне светофора.
Да, потому что он был остановлен перед специальной линией прерывания движения пешеходного перехода.
st05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Тормозным путём называется число метров, которое проехало ваше транспортное средство в течении времени реакции и торможения?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Дистанция легкового автомобиля от светофора – 15 м. Разрешено ли вам поставить его на стоянку на данном месте?
h24
НЕТ.
ДА.
h24
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В этой ситуации, если движение назад необходимо, какое транспортное средство отступает?
th05
Грузовик.
Легковой автомобиль, буксирующий прицеп-дачу.
th05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На что Вы должны обратить внимание при выполнении обгона по отношению к боковому расстоянию?
kok
Оставлять достаточное боковое расстояние от других участников дорожного движения, в частности от пешеходов и мотоциклистов.
Боковое расстояние от двухколёсных транспортных средств быть меньше чем расстояние от автомобилей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Центробежная сила:
kok
Иногда, она чувствуется в правом боке транспортного средства.
Подталкивает ваше транспортное средство к наружной части поворота.
Подталкивает ваше транспортное средство к внутренней части поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Каким образом указывается посадка или высадка школьников из школьного автобуса?
kok
Включением аварийных огней.
Пользованием звукового сигнала.
Включением ближнего света фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Водитель красного легкового автомобиля включил левый указатель поворота, потому что намерен перестроиться на левую полосу, по которой впереди двигается другой автомобиль. Каким образом он должен двигаться?
ib07
Он должен снизить скорость, проверить, свободна ли сзади левая полоса и перестроиться на левую полосу за впереди идущим автомобилем.
Он должен прибавить скорость, и после обгона с правой стороны впереди идущего автомобиля, перестроиться на левую полосу.
ib07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Каково наименьшее содержание алкоголя в крови для того, чтобы водитель находился под его влиянием?
kok
Больше 1,1 гр. на литр крови.
Больше 0,5 гр. на литр крови.
Больше 0,8 гр. на литр крови.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Вы тормозите до того как перестроиться в нее.
Вы, в начале, предупреждаете остальных участников дорожного движения и потом пользуйтесь ею.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В данном случае определите силу ветра:
ie15
Слабый.
Умеренный.
Сильный.
ie15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Для улучшения видимости в условиях тумана Вы можете:
ist06
Выключить вентиляцию.
Включить механизмы удаления мутности и стеклоочистители на малой скорости.
ist06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия означает:
kok
Если не разыскивать ближайшего телефона, чтобы сообщить о ДТП.
Не останавливаться, будучи причастным и виновником ДТП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каково основное последствие неработающего вентилятора?
kok
Чрезмерный шум двигателя.
Перегревание двигателя.
Порча насоса охлаждающей жидкости.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы установили, по показаниям приборов, перегревание двигателя. Какая из нижеприведенных причин более вероятная?
kok
Плохо работают тормоза.
Плохо работает термостат.
Плохо работает распределитель.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
В случае аварии тормозной системы, вы?
kok
Включаете более низкую передачу, используете стояночный тормоз, нажимая постоянно на кнопку, ищите свободное место и непрерывно нажимаете на педаль тормоза.
Упорно затягиваете рычаг стояночного тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
От чего мы сможем понять, что транспортное средство потребляет чрезмерное количество горючего, из-за ошибочного урегулирования двигателя?
kok
От белого дыма из выхлопной трубы.
От синего дыма из выхлопной трубы.
От черного дыма из выхлопной трубы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Максимально разрешенная скорость в Греции следующая:
e07
130 км/час на автостраде и 50 км/час в населенном пункте
90 км\ч по всей национальной дорожной сети.
e07
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΦΟΡΤΙΣΗ    Εργασία που γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία, πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας στο αυτοκίνητο
Nησίδα ασφαλείας   To υπερυψωμένo τμήμα oδoστρώματoς πoυ πρooρίζεται είτε για καταφύγιo των πεζών είτε για την απoβίβαση - επιβίβαση επιβατών σε συγκoινωνιακά μέσα.
ΒΟΛΑΝ    Η γαλλική ονομασία του τιμονιού και στη γλώσσα των μηχανικών ο σφόνδυλος.
Technology Tips
Η αποστολή αρχείων από μια συσκευή στην άλλη, σήμερα θεωρείται μια πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν επιλογές όπως κάποιο messenger τύπου Whatsapp, cloud υπηρεσίες όπως το Dropbox, Google Drive και One Drive ή και το email. Η Apple δεν μένει εκεί και ψάχνει άλλους τρόπους για να στέλνεις αρχεία, με μια διαδικασία απλή όπως

Όπως είδαμε σε χθεσινό άρθρο, η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται με την εξαγορά της Nokia και ότι θα περικόψει 7.800 θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να αλλάξει την στρατηγική της στα smartphones. O CEO Satya Nadella, επεσήμανε εχθές ότι το portfolio της

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

Τον περασμένο μήνα η Sony είχε δηλώσει ενήμερη για τα προβλήματα υπερθέρμανσης του Sony Xperia Z3+/Xperia Z4v τα οποία από πολλούς θεωρείται ότι προκύπτουν από τον Snapdragon 810. H Qualcomm από την πλευρά της δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει τονίσει ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται από κάποιους που έχουν σκοπιμότητες από τις φήμες.

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί