?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Легковой автомобиль имеет ремни безопасности на все сидения. Кто должен пристегиваться ими?
kok
Водитель и все пассажиры.
Только водитель.
Водитель и пассажиры, сидящие на передних сидениях.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что означает данный дорожный знак?
c014
Глубокая яма.
Опасный участок проезжей части дороги, в плохом состоянии, имеющий неровности.
c014
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
На данном рисунке вы двигаетесь по направлению стрелки. Граница проезжей части дороги соответствует следующим линиям:
c053
Линии 1.
Линии 2.
c053
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Какой из следующих знаков предупреждает о приближении к железнодорожному переезду, необорудованному шлагбаумом:
c087
Знак Б.
Знак А.
Знак Г.
c087
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c119
Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых превышает 3,5 м.
Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых превышает 3,5 м.
Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых не превышает 3,5 м.
c119
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c149
На следующий же перекресток уступаете дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
Вы готовы к торможению.
Уменьшаете скорость движения.
c149
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c180
Предупреждает о направлениях из-за работ на участке дороги.
Направление – уведомление об опасных закруглениях дороги.
Обязательное направление автомобилей.
c180
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Где Вы ожидаете встретить данный знак?
c210
На автомагистрали, после развязки.
На автомагистрали, перед развязкой.
На национальной дороге, перед перекрестком.
c210
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Подъезжая к светофору со скоростью 50км, загорается желтый свет:
kok
Так как вы находитесь очень близко к светофору, проезжаете во избежание возможных опасных ситуаций из-за резкой остановки.
Нажимаете сильно на тормоза и останавливаетесь в любом случае.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Когда желтый свет мигает на перекрестке. Как вы поступаете?
d018
Имеют силу дорожные знаки, регулирующие приоритет на перекрестке.
Вы должны особо замедлить и предоставить приоритет транспортным средствам, движущимся по дороге которая скрещивается с вашей дорогой.
d018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
По какой из трех обозначенных траекторий, если вы будете двигаться на своем автомобиле, помешаете движению?
d051
По траектории 3.
По траектории 2.
По траектории 1.
d051
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d081
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d081
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Правильно ли поставлен автомобиль на стоянку?
st05
Да, потому что он был остановлен перед специальной линией прерывания движения пешеходного перехода.
Нет, потому что он должен был подъехать ближе, на уровне светофора.
st05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Тормозным путём называется число метров, которое проехало ваше транспортное средство в течении времени реакции и торможения?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Дистанция легкового автомобиля от светофора – 15 м. Разрешено ли вам поставить его на стоянку на данном месте?
h24
НЕТ.
ДА.
h24
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
В этой ситуации, если движение назад необходимо, какое транспортное средство отступает?
th05
Грузовик.
Легковой автомобиль, буксирующий прицеп-дачу.
th05
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На что Вы должны обратить внимание при выполнении обгона по отношению к боковому расстоянию?
kok
Оставлять достаточное боковое расстояние от других участников дорожного движения, в частности от пешеходов и мотоциклистов.
Боковое расстояние от двухколёсных транспортных средств быть меньше чем расстояние от автомобилей.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Центробежная сила:
kok
Подталкивает ваше транспортное средство к внутренней части поворота.
Подталкивает ваше транспортное средство к наружной части поворота.
Иногда, она чувствуется в правом боке транспортного средства.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Каким образом указывается посадка или высадка школьников из школьного автобуса?
kok
Пользованием звукового сигнала.
Включением аварийных огней.
Включением ближнего света фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Водитель красного легкового автомобиля включил левый указатель поворота, потому что намерен перестроиться на левую полосу, по которой впереди двигается другой автомобиль. Каким образом он должен двигаться?
ib07
Он должен прибавить скорость, и после обгона с правой стороны впереди идущего автомобиля, перестроиться на левую полосу.
Он должен снизить скорость, проверить, свободна ли сзади левая полоса и перестроиться на левую полосу за впереди идущим автомобилем.
ib07
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Каково наименьшее содержание алкоголя в крови для того, чтобы водитель находился под его влиянием?
kok
Больше 0,8 гр. на литр крови.
Больше 0,5 гр. на литр крови.
Больше 1,1 гр. на литр крови.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Как правильно пользоваться полосой замедлительного движения?
kok
Вы, в начале, предупреждаете остальных участников дорожного движения и потом пользуйтесь ею.
Вы тормозите до того как перестроиться в нее.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
В данном случае определите силу ветра:
ie15
Слабый.
Умеренный.
Сильный.
ie15
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Для улучшения видимости в условиях тумана Вы можете:
ist06
Включить механизмы удаления мутности и стеклоочистители на малой скорости.
Выключить вентиляцию.
ist06
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия означает:
kok
Не останавливаться, будучи причастным и виновником ДТП.
Если не разыскивать ближайшего телефона, чтобы сообщить о ДТП.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Каково основное последствие неработающего вентилятора?
kok
Порча насоса охлаждающей жидкости.
Чрезмерный шум двигателя.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Вы установили, по показаниям приборов, перегревание двигателя. Какая из нижеприведенных причин более вероятная?
kok
Плохо работает термостат.
Плохо работает распределитель.
Плохо работают тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
В случае аварии тормозной системы, вы?
kok
Упорно затягиваете рычаг стояночного тормоза.
Включаете более низкую передачу, используете стояночный тормоз, нажимая постоянно на кнопку, ищите свободное место и непрерывно нажимаете на педаль тормоза.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
От чего мы сможем понять, что транспортное средство потребляет чрезмерное количество горючего, из-за ошибочного урегулирования двигателя?
kok
От белого дыма из выхлопной трубы.
От синего дыма из выхлопной трубы.
От черного дыма из выхлопной трубы.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-5ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Максимально разрешенная скорость в Греции следующая:
e07
130 км/час на автостраде и 50 км/час в населенном пункте
90 км\ч по всей национальной дорожной сети.
e07
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ    Φαινόμενο που δημιουργείται από την υπερβολική ροή του ρεύματος σε καλώδιο. Δημιουργείται από την επαφή του με σώμα που είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Δημιουργεί υπερφόρτωση του αγωγού και υπερθέρμανση του, με αποτέλεσμα τη μερική ή ολική καταστροφή του και την παύση της λειτουργίας της ηλεκτρικής συσκευής.
ΓΡΥΛΟΣ    Μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανύψωση του αυτοκινήτου. Για τους ερασιτέχνες αυτοκινητιστές είναι αναγκαίο μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης κλαταρισμένου ελαστικού. Στα συνεργεία υπάρχουν πολλοί τύποι μηχανικών και ηλεκτροκίνητων γρύλων.
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)   Η επί αυτοκινητοδρόμου λωρίδα που βρίσκεται μεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς διαγράμμισης και του άκρου της οδού.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Πέρσι η OnePlus ξεκίνησε ως μια startup η οποία ήθελε να γίνει γνωστή μέσα από το προϊόν της. Την ώρα που μεγάλα ονόματα όπως Apple, Samsung, HTC (βλέπε Robert Downey Jr.), ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφημιστικές καμπάνιες, η OnePlus ξεκίνησε με μηδέν budget για διαφήμιση. Έγινε γνωστή από τα εντυπωσιακά specs του OnePlus, την τιμή και

Την νέα υπηρεσία OTE TV go αναμένεται να διαθέσει σύντομα στους συνδρομητές του ο OTE TV προσφέροντας την δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος σε tablet, laptop ή smartphone. Η υπηρεσία διαθέτει τα ελεύθερα κανάλια, τα κινηματογραφικά και αθλητικά του OTE TV, θεματικά κανάλια, ενώ δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών on demand, αλλά και replay. Η ανάλυση

Το τελευταίο διάστημα η μπροστά κάμερα στα smartphones βελτιώνεται όλο και περισσότερο με τους κατασκευαστές να ανεβάζουν συνεχώς την ανάλυση, να προσθέτουν μπροστινό flash και ήδη κυκλοφορούν όλο και περισσότερα selfie phones. Η Microsoft μέσα από τα Windows 10 Mobile θέλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην μπροστά κάμερα. Στην έκδοση 5.38.2004 του Windows 10 Mobile

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί