?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c018
Въезд мопедов и мотоциклов запрещен.
Въезд только мопедов запрещен.
c018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что показывает данный дорожный знак:
c058
Опасная обочина на левой стороне дороги.
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
Наличие на левой стороне проезжей части канавы с водой.
c058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c090
Обязательное круговое движение.
Обязательное движение транспортных средств в один ряд.
Приближение к обязательному круговому движению.
c090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Какую полосу движения вы выберете для того, чтобы завернуть налево?
c122
в.
г.
а.
c122
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c152
Опасный поворот направо.
Обязательное движение с поворотом направо.
Поворот направо запрещён.
c152
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c183
Запрещение стоянки.
Запрещение движения по параллельному ряду.
Запрещение обгонять.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c213
Место стоянки легковых автомобилей.
Скоростная трасса.
Движение легковых автомобилей запрещено.
c213
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означают дорожные знаки круглой формы в синем фоне?
kok
Предупреждение об опасных зонах.
Обязанность.
Запрещение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
d021
После следующего перекрестка у вас снова приоритет.
Возможно, что на следующем перекрестке, вы должны уступить дорогу.
d021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d054
3-2-1.
2-1-3.
1-2-3.
d054
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d084
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В данной ситуации:
e11
Включаете аварийную сигнализацию.
Замедляете и не выполняете обгон.
Подаёте звуковой сигнал.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В данном случае, два транспортных средства, которые ждут, будут поворачивать, имея каждое из них справа другое транспортное средство:
st10
ДА.
НЕТ.
st10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Допустим, что время вашей реакции на резкое торможение транспортного средства, двигающегося со скоростью 50 км\ч – 1 секунда. Какую дистанцию, приблизительно, вы проедете за время реакции?
kok
20 метров.
15 метров.
25 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На дороге с односторонним движением, если ширина дороги достаточна, можете ли вы остановиться и слева?
kok
НЕТ.
ДА.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Обязаны ли Вы в данном случае уступить дорогу встречному транспортному средству?
th09
НЕТ.
ДА.
th09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
При каких обстоятельствах сильный боковой ветер может стать опасным?
kok
При проезде через тоннель.
При обгоне автопоездов.
При проезде через густой лес.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На поворотах, если ваш автомобиль перегружен:
kok
Уменьшается опасность отклонения.
Увеличивается опасность отклонения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каком случае разрешается прерывать движение, впереди идущих военных колонн или религиозных шествий?
kok
Только тогда, когда Вам нужно повернуть налево или направо.
Только тогда, когда колонны или шествия двигаются вокруг площадей или круговых перекрёстков.
Никогда.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какова цель зеркала, изображенного на фотографии?
ib12
Уведомление о приближении перекрестка с приоритетом справа.
Своевременное уведомление о движении автомобилей в окольной или перпендикулярной улице, на стороне которой у вас нет видимости.
ib12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Отрицательное воздействие транквилизаторов и болеутоляющих лекарственных препаратов увеличивается с употреблением алкоголя.
kok
Правильно, даже увеличивается.
Неправильно, не влияет.
Я не знаю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При движении на автомагистрали и во время обгона:
ie21
Разрешено превышение максимально допустимой скорости.
Разрешено двигаться по Вашей полосе, чтобы обгонять одновременно много транспортных средств.
Вас не беспокоит, что происходит за Вашим транспортным средством, если Вы двигаетесь со скоростью 130 км/ч.
ie21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы двигаетесь на автомагистрали, идёт дождь, что ведёт к ограничению видимости. Вы должны:
kok
Использовать аварийные огни.
Использовать фары автомобиля.
Не использовать фар автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Является ли страхование транспортных средств обязательным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В случае неисправности стартера, какие меры мы предпринимаем?
kok
Мы демонтируем стартер.
Мы включаем третью или четвертую передачи, вызывая сильный толчок автомобиля вперед и назад.
Мы меняем аккумулятор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Что происходит, когда Вы едете с очень низким давлением в шинах?
kok
Уменьшается устойчивость вождения.
От перегрева могут испортиться шины.
Продлевается срок эксплуатации шин.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
По какой причине водитель должен проверять рабочую тормозную систему после движения вовнутрь застоя воды?
kok
Рабочая тормозная система может быть перегрета.
Рабочая тормозная система может быть промокнута.
Вода проникла в гидравлическую систему.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Если водитель собрал наивысшее число штрафных очков:
kok
Изымается водительское удостоверение и для вождения автомобиля Вы должны снова сдать экзамены.
Конфискуют водительское удостоверение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какие маршруты вы можете избегать, чтобы сэкономить горючее?
kok
Ближние маршруты, такие как до соседнего киоска.
Маршруты по дорогам с небольшим движением.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для более экономичного вождения на ровной дороге необходимо :
kok
Увеличивать и уменьшать непрерывно скорость, оставляя то же отношение в коробке скоростей
Менять непрерывно скорость в коробке скоростей
Переходить на большее отношение передачи при стабильной скорости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ αναβoσβήνoυν και χρησιμoπoιoύνται όταν τo όχημα έχει ακινητoπoιηθεί και δημιoυργείται κίνδυνoς για τoυς τρίτoυς από την ακινησία τoυ oχήματoς.
ΚΩΝΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ    Τα εξαρτήματα που μεταβιβάζουν την κίνηση από τον άξονα μετάδοσης στα ημιαξόνια των κινητήριων τροχών.
ΡΕΚΤΙΦΙΕ    Είναι η εργασία επισκευής του κινητήρα. Συνίσταται στο ξύσιμο και λείανση των υδροχιτωνίων. που έχει συνέπεια την ανάγκη αντικατάστασης εμβόλων με μεγαλύτερη διάμετρο. Υπάρχει και ρεκτιφιέ στροφάλου αλλά γίνεται σπάνια.
Technology Tips
Όταν ο Tim Cook έλεγε σε συνέντευξή του ότι η Apple ετοιμάζει πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί καν, μπορεί μέσα σε αυτά αν εννοούσε και ένα αυτοκίνητο με σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τους προηγούμενους μήνες ήταν πολύ έντονες οι φήμες ότι η Apple ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό όχημα κάτι που φαίνεται να μην αφήνει αδιάφορη την

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 η Samsung ετοιμάζεται να ανανεώσει την σειρά των phablet με το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy Note 5 αλλά και το νέο Samsung Galaxy S6 edge Plus. Σήμερα διέρρευσαν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια εικόνα για το τι θα δούμε το φθινόπωρο. Ξεκινάμε με το Samsung Galaxy Note 5,

Batman vs Superman. Τι κι αν η ταινία αναμένεται σε έναν χρόνο από σήμερα; Τι κι αν ακόμα δε γνωρίζουμε καλά καλά την πλοκή κι έχουμε δει απλά έναν απογοητευμένο Batman σε μια αρκετά αμφιλεγόμενη φωτογραφία; Η διαρροή είναι διαρροή και τίποτα δεν τη σταματά. Έτσι λοιπόν, διέρρευσε το trailer, που ίσως να μην είναι

Αν και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είδαμε το LG G2, το οποίο στη συνέχεια διαδέχτηκαν τα LG G3 και LG G4, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναβαθμιστεί απευθείας σε Android 5.1.1 αφήνοντας το 5.1. Οι αναφορές έρχονται από υπάλληλο της LG στην Κορέα που εργάζεται στο τμήμα software. Αναφέρεται ότι το

Μέσα στην εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το νέο 12ιντσο MacBook χωρίς full-sized USB θύρες, κάτι το οποίο φυσικά σχολιάστηκε αρκετά. Όπως κάθε νέο προϊόν που κυκλοφορεί η Apple, έτσι και το MacBook δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους ανταγωνιστές, που στην προκειμένη είναι οι κατασκευαστές PC. Πρώτη είναι η Lenovo η οποία αποκαλεί