?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Что означает данный дорожный знак?
c018
Въезд мопедов и мотоциклов запрещен.
Въезд только мопедов запрещен.
c018
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Что показывает данный дорожный знак:
c058
Наличие на левой стороне проезжей части канавы с водой.
Опасная обочина на левой стороне дороги.
Способ постановки транспортного средства на стоянку.
c058
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный дорожный знак?
c090
Обязательное движение транспортных средств в один ряд.
Обязательное круговое движение.
Приближение к обязательному круговому движению.
c090
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Какую полосу движения вы выберете для того, чтобы завернуть налево?
c122
а.
г.
в.
c122
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c152
Обязательное движение с поворотом направо.
Опасный поворот направо.
Поворот направо запрещён.
c152
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c183
Запрещение обгонять.
Запрещение стоянки.
Запрещение движения по параллельному ряду.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный знак?
c213
Скоростная трасса.
Место стоянки легковых автомобилей.
Движение легковых автомобилей запрещено.
c213
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означают дорожные знаки круглой формы в синем фоне?
kok
Запрещение.
Предупреждение об опасных зонах.
Обязанность.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
d021
Возможно, что на следующем перекрестке, вы должны уступить дорогу.
После следующего перекрестка у вас снова приоритет.
d021
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
В какой последовательности должны проехать перекрёсток транспортные средства:
d054
3-2-1.
2-1-3.
1-2-3.
d054
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d084
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 3.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
В данной ситуации:
e11
Замедляете и не выполняете обгон.
Подаёте звуковой сигнал.
Включаете аварийную сигнализацию.
e11
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
В данном случае, два транспортных средства, которые ждут, будут поворачивать, имея каждое из них справа другое транспортное средство:
st10
НЕТ.
ДА.
st10
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Допустим, что время вашей реакции на резкое торможение транспортного средства, двигающегося со скоростью 50 км\ч – 1 секунда. Какую дистанцию, приблизительно, вы проедете за время реакции?
kok
20 метров.
15 метров.
25 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
На дороге с односторонним движением, если ширина дороги достаточна, можете ли вы остановиться и слева?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Обязаны ли Вы в данном случае уступить дорогу встречному транспортному средству?
th09
НЕТ.
ДА.
th09
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
При каких обстоятельствах сильный боковой ветер может стать опасным?
kok
При обгоне автопоездов.
При проезде через тоннель.
При проезде через густой лес.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
На поворотах, если ваш автомобиль перегружен:
kok
Уменьшается опасность отклонения.
Увеличивается опасность отклонения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
В каком случае разрешается прерывать движение, впереди идущих военных колонн или религиозных шествий?
kok
Никогда.
Только тогда, когда колонны или шествия двигаются вокруг площадей или круговых перекрёстков.
Только тогда, когда Вам нужно повернуть налево или направо.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Какова цель зеркала, изображенного на фотографии?
ib12
Уведомление о приближении перекрестка с приоритетом справа.
Своевременное уведомление о движении автомобилей в окольной или перпендикулярной улице, на стороне которой у вас нет видимости.
ib12
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Отрицательное воздействие транквилизаторов и болеутоляющих лекарственных препаратов увеличивается с употреблением алкоголя.
kok
Правильно, даже увеличивается.
Неправильно, не влияет.
Я не знаю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
При движении на автомагистрали и во время обгона:
ie21
Разрешено двигаться по Вашей полосе, чтобы обгонять одновременно много транспортных средств.
Разрешено превышение максимально допустимой скорости.
Вас не беспокоит, что происходит за Вашим транспортным средством, если Вы двигаетесь со скоростью 130 км/ч.
ie21
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Вы двигаетесь на автомагистрали, идёт дождь, что ведёт к ограничению видимости. Вы должны:
kok
Использовать аварийные огни.
Использовать фары автомобиля.
Не использовать фар автомобиля.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Является ли страхование транспортных средств обязательным?
kok
ДА.
НЕТ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
В случае неисправности стартера, какие меры мы предпринимаем?
kok
Мы меняем аккумулятор.
Мы включаем третью или четвертую передачи, вызывая сильный толчок автомобиля вперед и назад.
Мы демонтируем стартер.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Что происходит, когда Вы едете с очень низким давлением в шинах?
kok
Продлевается срок эксплуатации шин.
Уменьшается устойчивость вождения.
От перегрева могут испортиться шины.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
По какой причине водитель должен проверять рабочую тормозную систему после движения вовнутрь застоя воды?
kok
Вода проникла в гидравлическую систему.
Рабочая тормозная система может быть промокнута.
Рабочая тормозная система может быть перегрета.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Если водитель собрал наивысшее число штрафных очков:
kok
Изымается водительское удостоверение и для вождения автомобиля Вы должны снова сдать экзамены.
Конфискуют водительское удостоверение.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какие маршруты вы можете избегать, чтобы сэкономить горючее?
kok
Маршруты по дорогам с небольшим движением.
Ближние маршруты, такие как до соседнего киоска.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
TEST-8ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Для более экономичного вождения на ровной дороге необходимо :
kok
Увеличивать и уменьшать непрерывно скорость, оставляя то же отношение в коробке скоростей
Менять непрерывно скорость в коробке скоростей
Переходить на большее отношение передачи при стабильной скорости
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα δείκτης κατεύθυνσης (φλας)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να πρoειδoπoιoύν τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ ότι o oδηγός πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα δεξιά ή πρoς τα αριστερά.
ΤΣΟΚ    Όργανο ρύθμισης του καρμπιρατέρ, που αλλάξει τη σχέση αέρα -βενζίνης όταν ο κινητήρας είναι ψυχρός. Υπάρχει χειροκίνητο τσοκ, αλλά και αυτόματο στους πιο σύγχρονους κινητήρες.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ    Η απόσταση που καλύπτει το έμβολο από το ΑΝΣ μέχρι το ΚΝΣ. Εκφράζεται σε χιλιοστά.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο hype γύρω από το επερχόμενο OnePlus 2, η ομάδα της OnePlus οργάνωσε ένα AMA (ask me anything) στο Reddit, όπου δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων για την ναυαρχίδα. Αρχικά μαθαίνουμε ότι θα είναι μικρότερο από το OnePlus One, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία. Στην παρακάτω φωτογραφία εμφανίζεται το OnePlus One, αλλά

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Η νέα υπηρεσία streaming μουσικής, Apple Music έγινε διαθέσιμη για iOS συσκευές πριν από λίγες μέρες μόλις, και η Apple έχει βάλει στόχο να πάρει συνδρομητές από ήδη πετυχημένες υπηρεσίες όπως το Spotify. Οι τρεις μήνες δωρεάν δοκιμής που που αποφάσισε να δώσει, φαίνεται πως έχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα που έγινε

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα