?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Как вы поступите в следующем случае?
ib09
Вы доедете до зоны действия дорожного знака стоп,останавливаетесь, уступаете дорогу машинам, двигающимся в перпендикулярном от Вас направлении. Когда вы увидите,что нет других машин, тогда вы переедете перекресток.
Вы доедете до линии – стоп, остановитесь и проверив, что в перпендикулярном направлении нет других машин, которым вы должны уступить дорогу, продолжаете свое движение.
ib09
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При движении по дороге Вы видите добровольца школьного регулировщика (дружинника), стоящего таким образом. Как Вы поступите?
ia18
Вы подаёте звуковой сигнал, чтобы он ушёл в сторону и Вы проехали дальше.
Вы останавливаете до линии пешеходного перехода и ждёте до того как школьники пройдут и школьный регулировщик даст сигнал проехать.
ia18
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Что означает данный знак?
c151
На расстоянии 1 км разрешен обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
После 1 км запрещён обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
На последующие 1.000 м запрещён обгон механических транспортных средств, кроме двухколёсных мотоциклов без бокового прицепа.
c151
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Как Вы должны действовать при встрече данного знака?
c195
Осторожно подъезжаете к пешеходному переходу и уступаете дорогу пешеходам, движущимся по нему.
Ускоряете, чтобы проехать прежде пешеходов.
Останавливаете машину на переходе.
c195
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный знак?
c081
Уступка приоритета.
Вы двигаетесь по главной дороге.
Скоростная трасса.
c081
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Что означает данный дорожный знак?
c138
Обязательное движение влево.
Обязательный проезд только с левой стороны островка или препятствия.
Спуск дороги слева.
c138
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
К каким транспортным средствам относится данный дорожный знак?
c240
К транспортным средствам, перевозящим взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества, сверх предусмотренного количества.
К транспортным средствам, перевозящим груз, который может вызывать загрязнение воды.
К транспортным средствам, перевозящим опасные вещества.
c240
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Что означает этот дорожный знак?
c174
Опасность из-за низколетящих самолётов, которые приземляются или взлетают.
Опасность из-за ослепления от прожекторов самолёта.
Приближение к аэропорту.
c174
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c074
Больница.
Пункт первой медицинской помощи.
Сельский медпункт.
c074
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c132
Кафе или место для продажи прохладительных напитков.
Гостиница или мотель.
Ресторан.
c132
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c205
Выезд из скоростной трассы.
Выезд из населенного пункта.
Выезд из автомагистрали.
c205
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
При встрече с данным дорожным знаком:
d019
Вы должны остановиться на линии – стоп, предоставив приоритет слева и справа.
Вы должны предоставить приоритет автомобилям, которые двигаются только справа.
d019
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
По какой очередности разрешено изображенным транспортным средствам проехать перекресток?
d040
Водители должны договориться между собой.
2-1.
1-2.
d040
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство должно проехать перекрёсток последним?
d084
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d084
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Знак въезда в населённый пункт одновременно означает, что максимальная скорость ограничивается на:
e10
50 км/ч.
60 км/ч.
e10
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Можете ли вы остановиться сразу с правой стороны знака (перпендикулярно с тротуаром) и почему?
h10
Нет, потому что запрещена стоянка на расстоянии 10 м. от знака.
Да, потому что запрещена стоянка после 10 м. от знака.
h10
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
На каком расстоянии должен дальний свет фар достаточно освещать дорогу при хорошей погоде в темное время суток ?
kok
300 метров.
40 метров.
100 метров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Что вы обязаны делать, паркуя свой автомобиль на улице без тротуаров?
kok
Оставлять свободное пространство, ширины в 1 м, для движения пешеходов.
Ставить автомобиль как можно ближе к зданиям.
Не парковать перед входами в дома или магазины.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Что влияет на величину центробежной силы на повороте:
kok
Ветер, создающийся при движении транспортного средства.
Скорость движения.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
Для проверки обстановки сзади, при перестроении с ряда в ряд:
kok
Достаточно смотреть в зеркало.
Смотреть только в боковое зеркало.
Проверять, глядя в зеркала, повернув голову в сторону поворота.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Время реакции разнообразно, в зависимости:
kok
От состояния вашего автомобиля.
От внешних условий (туман и т.д).
От вашего физического состояния (утомление, нетрезвое состояние, стресс, нервозность).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Когда вы двигаетесь по недостаточно освещенной улице за пределами населенного пункта, в каких случаях разрешается включать дальний свет фар транспортного средства?
kok
Когда не приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения и не едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
Когда приближается другое транспортное средство с противоположного направления движения.
Когда едет впереди другое транспортное средство на маленьком расстоянии.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
При совершении дальних поездок, Вы следуете указаниям информационных таблиц направления с цветом фона:
kok
Синим и зелёным.
Белым.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
По неосторожности, Вы проехали мимо желаемого выхода с автомагистрали. Как Вы поступите?
kok
Вы продолжаете движение до следующего выхода.
Вы включаете аварийную сигнализацию и двигаетесь задним ходом по полосе экстренного случая.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Водительское удостоверение категории «В» разрешает вам водить:
kok
Мотоцикл.
Грузовой автомобиль вес брутто которого не превышает 3500 кг.
Автомобиль на десять сидящих мест, если вы перевозите только 8 пассажиров.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Вы двигаетесь по прямой дороге на большой скорости. Какая часть автомобиля опускается при резком торможении?
kok
Никакая.
Передняя часть.
Задняя часть.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
На каком, по крайней мере, расстоянии вы должны ставить предупреждающий треугольник за автомобилем на улицах населенных пунктов?
kok
20 м.
50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
В случае неисправности стартера, какие меры мы предпринимаем?
kok
Мы демонтируем стартер.
Мы включаем третью или четвертую передачи, вызывая сильный толчок автомобиля вперед и назад.
Мы меняем аккумулятор.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Какова более вероятная причина повторяющегося перерыва в работе двигателя, которая не происходит из-за недостатка бензина?
kok
Дефектный аккумулятор.
Плохое функционирование электрической системы автомобиля.
Перегревание двигателя.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Трехкомпонентные катализаторы уменьшают выброс окиси углерода, оксида азота и углеводорода до:
kok
90%.
70%.
50%.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Kατoικημένη περιoχή   H περιoχή πoυ έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατoικημένη στις εισόδoυς και εξόδoυς της.
Pυμoυλκό   To μηχανoκίνητo όχημα πoυ χρησιμoπoιείται μόνo για την έλξη άλλων oχημάτων.
ΙΠΠΟΣ    Μονάδα μέτρησης ισχύος του κινητήρα. Παριστάνεται με τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Horse Power (ΗΡ) ή PS ή σπανιότερα, των γαλλικών Cheval Vapeur (CV). Το σύστημα που μέχρι τώρα κυριαρχούσε ήταν το γερμανικό DIN (Deutsches Institut für Normung), αλλά παράλληλα χρησιμοποιείται πρόσφατα και το σύστημα που έχει καθιερωθεί από την Ε.Ε., στο οποίο η ισχύς, όπως και άλλα μεγέθη στο θέμα κινητήρας μετριώνται με κιλοβάτ (Kw). Το κιλοβάτ είναι μονάδα που ισοδυναμεί με 0,736 του ίππου του γερμανικού συστήματος μέτρησης.
Technology Tips
Όσον αφορά στις οθόνες η Samsung είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξέλιξη που έχει κάνει, ειδικά στην τεχνολογία AMOLED. Σύμφωνα με αναφορές από την Κορέα, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα οθόνη με ανάλυση 11K (2250). Το project θα υλοποιηθεί με την βοήθεια της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας που αναμένεται να επενδύσει 26.5 εκατ.

To OnePlus 2 θα ανακοινωθεί επίσημα σε λιγότερο από 20 μέρες και από την ίδια την OnePlus έχει αποκαλυφθεί ότι θα φοράει επεξεργαστή Snapdragon 810 αναπροσαρμοσμένο για να μην θερμαίνεται, μνήμη RAM 4GB, θύρα USB Type-C ενώ περιμένουμε και μεταλλική κατασκευή. Εχθές ακούστηκε ότι η οθόνη θα είναι 5.5 ιντσών με ανάλυση 1080p. Επιπλέον, από

Η Sony Pictures είχε τα δικαιώματα να μεταφέρει την επίσημη βιογραφία του Steve Jobs γραμμένη από τον Walter Isaacson, με σκηνοθέτη τον David Fincher και από ηθοποιούς είχαν ακουστεί μεγάλα ονόματα όπως Christian Bale και Leonardo DiCaprio, ενώ το σενάριο είχε την υπογραφή του Aaron Sorkin. Τελικά η Sony έκανε πίσω και το project πέρασε

H Samsung έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Σεούλ της Ν.Κορέας, μια χώρα άκρως συνδεδεμένη, που επισημαίνει ότι έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο και είναι δεύτερη με την μεγαλύτερη χρήση smartphones στον κόσμο. Ωστόσο, Samsung και Google φαίνεται πως αποφάσισαν την απαγόρευση δημοφιλών gay social networking apps από τα stores τους. Όπως αναφέρει

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air