?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Выбрали ли Вы правильную полосу, для того чтобы выйти с автомагистрали?
ie23
ДА.
НЕТ.
ie23
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
При каком условии вы можете заехать на площадь дорожного покрытия, расчерченную желтыми линиями?
d035
При условии, что если вы заедете, вы не будете вынуждены оставаться на перекрестке из-за интенсивного потока движения.
При условии, что вы обязаны продолжить движение прямо.
d035
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c149
Вы готовы к торможению.
Уменьшаете скорость движения.
На следующий же перекресток уступаете дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
c149
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Что означает данный дорожный знак?
c037
Приближение к круговому перекрестку.
Закрытая дорога для всех транспортных средств по двум направлениям.
Тупик.
c037
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Что означает данный дорожный знак?
c070
Движение всех механических средств запрещено.
Движение на велосипедах запрещено.
Велосипедная дорога.
c070
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Какие запрещения прекращают свое действие при виде данного знака?
c183
Запрещение обгонять.
Запрещение стоянки.
Запрещение движения по параллельному ряду.
c183
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Что означает данный дорожный знак?
c211
Движение транспортных средств, перевозящих грузы, выступающие со всех сторон запрещено.
Движение грузовых автомобилей, перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.
Движение транспортных средств с двигателем потребляющим газ запрещено.
c211
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Как Вы поступаете при встрече данного знака?
c157
Уступаете дорогу встречному транспорту.
Двигаетесь по середине дороги.
Прилаживаете скорость Вашего транспортного средства.
c157
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Что означает данный дорожный знак?
c066
Надземный пешеходный переход.
Подземный пешеходный переход.
Наземный пешеходный переход без ступенек.
c066
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Что означает данный дорожный знак?
c163
Передвижная авторемонтная мастерская.
Стоянка жилых прицепов запрещена.
Место стоянки прицепа-дачи.
c163
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Что означает данный дорожный знак?
c233
Предупреждает о направлении на скоростной трассе.
Предупреждает о направлении на дороге местного значения.
Предупреждает о направлении на автомагистрали.
c233
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Для избежания аквапланирования:
iz03
Двигаетесь на высокой передаче.
Двигаетесь на малой скорости.
iz03
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Какое транспортное средство должно покинуть перекрёсток последним?
d058
Транспортное средство № 1.
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 3.
d058
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Какое транспортное средство имеет преимущественное право на движение?
d064
Транспортное средство № 2.
Транспортное средство № 1.
Никакое из них, водители должны определить очередность по договорённости.
d064
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
В данном случае, вы можете совершить обгон?
th17
НЕТ.
ДА.
th17
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Легковой автомобиль, который остановился справа от проезжей части дороги, нарушил правила:
h15
Неправильно.
Правильно.
h15
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
В каких из нижеследующих случаев вы должны снизить скорость своего автомобиля:
kok
Когда, обгоняя другой автомобиль, вы находитесь рядом с ним.
На поворотах.
Вообще, когда вы проезжаете мимо стоянок.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Каково минимальное расстояние, которое Вы должны оставлять при остановке или стоянке перед пешеходным переходом?
kok
5 м.
1 м.
12 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
На перекрёсте, у светофора Вашего направления зелёный свет, но другое транспортное средство или пешеход ещё двигается по предыдущему сигналу светофора. Что вы должны делать?
kok
Остановить свой автомобиль.
Уступить дорогу.
Ничего.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
В случае резкого замедления потока движения, каким образом Вы предупреждаете транспортные средства следующие за вами?
kok
Прерывистым нажатием на педаль тормоза, чтобы мелькали огни торможения.
Включением задних противотуманных фар.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Легковой автомобиль имеет ремни безопасности на все сидения. Кто должен пристегиваться ими?
kok
Водитель и пассажиры, сидящие на передних сидениях.
Только водитель.
Водитель и все пассажиры.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
На каком расстоянии должен быть выставлен знак аварийной остановки, если легковой автомобиль оставлен на скоростной трассе?
kok
На расстоянии не менее 100 м.
На расстоянии не менее 20 м.
На расстоянии не менее 50 м.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
При совершении дальних поездок, Вы следуете указаниям информационных таблиц направления с цветом фона:
kok
Белым.
Синим и зелёным.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Автомагистраль:
kok
Это дорога, два направления движения которой разделены сплошной двойной линией.
Не имеет перекрестков и движение транспортных средств по ней безопаснее, чем по другой дорожной сети.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Какое из перечисленных нарушений является административным правонарушением?
kok
Не остановка у стоп-линии.
Содержание алкоголя в крови более чем 1,1 грамм в литре крови.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Вы можете ехать с включенным дальним светом фар в населенном пункте без освещения.
kok
Неправильно.
Правильно.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Минимальная и обязательная страховка «третьих» покрывает:
kok
Повреждения, причинённые третьим, какими бы не были они, и пассажирам своего автомобиля.
Порча, причиненная своему автомобилю.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Как Вы должны поступить в случае перегрева двигателя из-за отсутствия охлаждающей жидкости?
kok
Продолжить движение до ближайшей автомастерской.
Осторожно снять пробку расширительного бачка системы охлаждения и добавить охлаждающую жидкость при включённом двигателе.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Что происходит, когда Вы едете с очень низким давлением в шинах?
kok
Продлевается срок эксплуатации шин.
Уменьшается устойчивость вождения.
От перегрева могут испортиться шины.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
По какой причине нужно избегать резкий и сильный старт двигателя?
kok
Повышается употребление топлива и загрязнение атмосферы.
Изматываются ремни безопасности.
kok
button
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΟΚΟΣ    Η μία από τις δύο μεγάλες ράβδους που αποτελούν το πλαίσιο.
ΗΜΙΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ    Ελάσματα, που σε δέσμη αποτελούν μέρος της ανάρτησης και αντιστέκονται στις στρεπτικές δυνάμεις.
ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ    Άκρο του εμπρόσθιου άξονα, όπου μοντάρεται ο τροχός.
Technology Tips
Μέχρι στιγμής έχουμε δει να γίνονται μάχες μεταξύ γιγάντιων ρομπότ είτε σε κινούμενα σχέδια είστε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το 2016 όμως θα δούμε την επική μάχη μεταξύ δυο πραγματικών ρομπότ. Η αμερικάνικη MegaBots που ειδικεύεται στα τεράστια ρομπότ, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο ρομπότ της ιαπωνικής αντιπάλου Suidobashi Heavy Industry. Η MegaBots ήταν αυτή

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι κάνει αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά στο τμήμα των mobile συσκευών, όπου επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε 7800 απολύσεις και θα κυκλοφορήσει smartphones σε 3 κατηγορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα κυκλοφορήσει πάνω από 6 Lumia τον χρόνο. Σήμερα ο συνήθης ύποπτος των leaks, @evleaks, μέσα από το λογαριασμό του στο

Σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της νέας βιογραφικής ταινίας του συνιδρυτή της Apple, με την υπογραφή του Danny Boyle και τίτλο Steve Jobs. Το μονόλεπτο teaser δεν μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά για την ταινία, αλλά μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον Michael Fassbender στον ρόλο του ως το αφεντικό της Apple. O

Η τελική έκδοση του iOS 9 λογικά θα δοθεί σε όλες τις συμβατές συσκευές τον Σεπτέμβριο μαζί με την κυκλοφορία των νέων iPhone 6s και iPhone 6s Plus. Ήδη όμως γίνονται γνωστές κάποιες προσθήκες που θα βάλει η Apple στο ανανεωμένο λειτουργικό της σύστημα. Το iOS 9 θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ξεχωριστούς φακέλους,

Αφού το είχε επιβεβαιώσει τον προηγούμενο μήνα, η Google ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο Chromebook Pixel το οποίο εξωτερικά είναι σχεδόν ίδιο από το μοντέλο του 2013. Ωστόσο, έχει αλλαγές στο εσωτερικό, είναι πιο γρήγορο, με καλύτερη μπαταρία και πιο οικονομικό. Έρχεται με δυο επιλογές, 2.2 GHz Intel Core i5 επεξεργαστή ή 2.4 GHz Core