?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
my top logo test drive
my top logo test drive
размерыВОПРОС -
34
2
Что понимается под термином «максимальный разрешенный вес» согласно законодательству ?
kok
Максимальный вес, который в состоянии переводить транспортное средство.
Максимальный вес загруженного транспортного средства, которое записано как вес брутто в техпаспорте.
Максимальный вес груза, который разрешается погрузить на транспортное средства.
..
kok
button
Go Home Page
horizontal line