?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
kok
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
kok
Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
kok
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
kok
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
Δωρεάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
kok
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
kok
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
kok
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
kok
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
kok
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
kok
Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
kok
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Η ενεργοποίηση του ABS γενικώς:
kok
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
kok
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
kok
Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
kok
Ακινητοποίηση.
Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
Επιτάχυνση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους λέγεται:
kok
Κινητική.
Ελκτική.
θερμική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
kok
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
kok
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
kok
Είναι εν γένει μικρότερη.
Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
Δεν μεταβάλλεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
kok
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του:
kok
Αρνητικά.
θετικό.
θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
kok
Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
kok
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
kok
Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
kok
Εντός του οχήματος.
Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
Εκτός του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Σε αυτοκινητόδρομους:
kok
Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
kok
Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 31
Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
kok
Απαγορεύεται πάντα.
Επιτρέπεται πάντα.
Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 32
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
kok
Επί κεντρικής λεωφόρου.
Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 33
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
kok
Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
Στην εύρεση εργασίας.
Στον ανταγωνισμό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 34
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
9 ώρες.
8 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 35
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
kok
45 λεπτών.
4,5 ωρών.
15 ή 30 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 36
Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
kok
Από 8 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 9 έως 11 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 38
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
kok
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 39
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
kok
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
kok
Τις ώρες ύπνου.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες εργασίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 41
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
kok
8 θέσεων επιβατών.
16 θέσεων επιβατών.
24 θέσεων επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 42
Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
kok
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 44
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Εφεδρικό τροχό.
Πυροσβεστήρα.
Αντιραντάρ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 45
Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
kok
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Σχολικά λεωφορεία.
Αστικά λεωφορεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 47
Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
kok
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Αποτελεί αδίκημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 48
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
kok
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 49
Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
kok
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 50
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
kok
Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 51
Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
kok
Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 52
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:
kok
Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 54
Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
kok
911.
112.
100.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 55
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
kok
Ανώφελη.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Υποχρεωτική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 56
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
kok
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 57
Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
kok
Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 58
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
kok
Καφέ.
Αλκοόλ.
Χυμούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 59
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
kok
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 60
Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
kok
Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
Διαρκή κόπωση.
Διαρκή ευφορία.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
1
2
2
3
3
4
1
5
2
6
1
7
3
8
2
9
2
10
3
11
3
12
3
13
2
14
1
15
2
16
1
17
3
18
3
19
2
20
1
21
2
22
1
23
2
24
1
25
1
26
1
27
2
28
3
29
3
30
3
31
3
32
3
33
3
34
1
35
1
36
3
37
1
38
3
39
2
40
1
41
1
42
2
43
2
44
3
45
2
46
2
47
3
48
3
49
3
50
3
51
2
52
1
53
1
54
2
55
2
56
2
57
2
58
3
59
3
60
1
STATISTICS
6
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ (ΕΔΡΑΝΟ ΒΑΣΗΣ)    Κυλινδρικός, δακτυλιοειδής τριβέας, που αποτελείται από ημικυλινδρικά τμήματα μαλακών μετάλλων και τοποθετείται στην κυλινδροκεφαλή. Λέγεται και κουζινέτο.
ΝΙΟΥΤΟΜΕΤΡΟ    Νέα μονάδα μέτρησης της ροπής. Συντομογραφικά Nm.
ΓΕΙΩΣΗ    Όπως σε κάθε σπίτι, έτσι και στο αυτοκίνητο, γίνεται η λεγόμενη «γείωση», με τη σύνδεση του ενός πόλου της μπαταρίας με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

H XOLO ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το XOLO Black, το πρώτο από την νέα σειρά smartphones της εταιρείας που θα διατίθεται αποκλειστικά online. Με τιμή στα 205 δολάρια περίπου, το XOLO Black έρχεται με οθόνη 5.5 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, 401ppi, επικάλυψη από Gorilla Glass 3 και στην πίσω πλευρά, οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 615 με Adreno

H Universal ετοιμάζει μια νέα ταινία για τον συνιδρυτή της Apple Steve Jobs, η οποία ονομάζεται Steve Jobs. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη ταινία που βλέπουμε για τον Jobs, αλλά είναι η πρώτη που βασίζεται στην επίσημη βιογραφία του. Τον Μάιο είδαμε ένα μικρό teaser από το trailer της ταινίας και σήμερα κυκλοφόρησε ολόκληρο. Υπό

Σε άκρως άβολη θέση βρέθηκε η Google λόγω του ανανεωμένου Google Photos app που λάνσαρε τέλη Μαΐου με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι το tag που κάνει στις φωτογραφίες και η αυτόματη ταξινόμηση με βάση το τι απεικονίζουν. Για παράδειγμα οι φωτογραφίες από ουρανοξύστες, αναγνωρίζονται και αρχειοθετούνται όλες σε έναν φάκελο με την

Χάρη στην πολύ οικονομική τιμή τους τα Chromebooks της Google τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η Microsoft όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να κυκλοφορεί τις δικές της προτάσεις μέσα στο 2015. Σύμφωνα με το Digitimes, θα κυκλοφορήσει 2 οικονομικά notebooks με Windows 10, το ένα θα