?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 1
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
kok
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 2
Τα τουριστικά λεωφορεία:
kok
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 3
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
kok
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
kok
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 5
Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
kok
Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
Του κινητήρα και των τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 6
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
kok
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 7
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
kok
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 8
Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 9
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
kok
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην πράσινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 10
Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση:
kok
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 11
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
kok
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 12
Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
kok
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 13
Το σύστημα ALB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
kok
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Το φορτίο.
Την ταχύτητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 14
Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
kok
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται.
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 16
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
kok
Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 17
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
kok
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 18
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
kok
Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 19
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 20
«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 21
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
kok
Δεν μεταβάλλεται.
Είναι εν γένει μικρότερη.
Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 22
Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 23
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
kok
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 24
Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
kok
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 25
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
kok
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 26
Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
kok
Ηχορύπανση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 27
Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
kok
Την καταβολή του κομίστρου.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την πληροφόρηση του κοινού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 28
Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
kok
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 29
Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 30
Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
kok
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 31
Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 32
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
kok
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 33
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
kok
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 34
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
kok
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 35
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
kok
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 36
Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
kok
Από 8 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 9 έως 11 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 37
Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
kok
24 και 48 ωρών.
24 και 45 ωρών.
24 και 45 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 38
Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
kok
Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 39
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
kok
144 ώρες.
112 ώρες.
90 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 40
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
kok
«Αλλη εργασία».
«Ανάπαυση».
«Διαθεσιμότητα».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 41
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
kok
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 42
Η διαδικασία φορτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
kok
«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 43
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
kok
Στη θέση «ανάπαυση».
Μόνο ιδιοχείρου.
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 44
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Απαγορεύεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 45
Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
kok
Δεν έχει κανείς.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 46
Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
kok
Τον τουρισμό.
Την εγκληματικότητα.
Την εγκατάστασή τους σε άλλο μέρος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 47
Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
kok
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Αποτελεί αδίκημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 48
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
kok
Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 49
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
kok
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 50
Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
kok
Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
Στο σαγόνι.
Στο πάνω μέρος των αυτιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 51
Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
kok
Ίση.
Μικρότερη.
Μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 52
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
kok
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:
kok
Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
Παραμένει κοντά στους επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 54
Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
kok
112.
100.
911.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 55
Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
kok
Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 56
Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
kok
Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
Υψηλές τάσεις.
Υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 57
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
kok
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 58
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 59
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
kok
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ВОПРОС 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ВОПРОС 60
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
kok
Ασθένεια του πνεύματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του σώματος.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

1
2
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
2
11
3
12
1
13
2
14
2
15
2
16
3
17
1
18
3
19
2
20
1
21
3
22
2
23
2
24
2
25
1
26
3
27
2
28
2
29
1
30
3
31
3
32
3
33
1
34
3
35
1
36
3
37
2
38
3
39
3
40
3
41
3
42
2
43
2
44
1
45
2
46
3
47
3
48
3
49
1
50
3
51
2
52
1
53
3
54
1
55
3
56
2
57
2
58
2
59
1
60
2
STATISTICS
6
Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΕΚ    Συσκευή έγχυσης του καυσίμου σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Υπάρχει μπεκ στο σύστημα ψεκασμού του βενζινοκινητήρα και στο ντίζελ.
Hμιρυμoυλκoύμενo (επικαθήμενo)   To ρυμoυλκoύμενo τo κατασκευασμένo για σύνδεση με ρυμoυλκό όχημα κατά τρόπoν ώστε τμήμα αυτoύ να στηρίζεται επί τoυ ρυμoυλκoύ, επί τoυ oπoίoυ επιπίπτει μεγάλo μέρoς τoυ βάρoυς και τoυ φoρτίoυ τoυ.
Φώτα τροχοπέδησης (φρένων)   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να ειδoπoιoύν αυτoύς πoυ κινoύνται πίσω από τo όχημα ότι o oδηγός τρoχoπεδεί (φρενάρει).
Technology Tips
Μαζί με το Huawei Honor 7, εχθές η εταιρεία ανακοίνωσε και το Huawei Honor Band Zero, το οποίο είναι το νέο της smartwatch. Παρόλο που το επιβεβαίωσε, η Huawei δεν έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο smartwatch, εκτός από μια φωτογραφία στο twitter. Όπως βλέπουμε θα έχει στρογγυλό περίβλημα, με ένα αρκετά μεγάλο bezel

Η ZTE ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το ZTE Nubia My Prague, η παρουσίαση του οποίου έγινε στην Τσεχία. Η ZTE έδωσε την συγκεκριμένη ονομασία διότι η πόλη της Πράγας συμβολίζει την τέχνη και την κουλτούρα, και η εταιρεία τονίζει ότι τραβά πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και videos. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ZTE Nubia

Εκτός από smartphones τα οποία έχουν καταφέρει να της δώσουν μια εντυπωσιακή πορεία στα λίγα χρόνια που υπάρχει, η Xiaomi θέλει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα την Xiaomi Mi TV 2 με οθόνη 40 ιντσών. Είναι ο διάδοχος της περσινής Xiaomi Mi TV 2 που είχε οθόνη 49 ιντσών 4K και

Κατά τη διάρκεια του Google I/O 2015 η εταιρεία έκανε τα αποκαλυπτήρια του Android M, και έδωσε το πρώτο Developer Preview. Σήμερα έκανε διαθέσιμο το Developer Preview 2 το οποίο περιλαμβάνει διάφορες αλλαγές και βασισμένες στο feedback των developers. Το preview μπορεί να εγκατασταθεί σε Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 και Nexus Player. Το

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο MacBook Air 2015 με οθόνη 12 ιντσών Retina ανάλυσης 2304×1440 pixels, εξαιρετικά λεπτά bezel που κάνουν το full-size πληκτρολόγιο να «ξεχειλίζει», πάχος 13.1 χλστ., βάρος 900 γρ., ταχύτερους επεξεργαστές Intel Core M, αποθηκευτικό χώρο SSD και μπαταρία που υπόσχεται 9 ώρες web-browsing ή 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το νέο MacBook Air