Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ορατότητα και ασφαλής οδήγηση.

Στην αξιόπιστη παρατήρηση του περιβάλλοντος χώρου συμβάλλουν θετικά και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, όπως:
Η καθαριότητα του οχήματος: ο τακτικός έλεγχος λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων και η επαρκής ποσότητα υγρού για τους υαλοκαθαριστήρες, σας βοηθούν να εξασφαλίζετε την επάρκεια της ορατότητας εμπρός και πίσω.

Τα λαστιχάκια των υαλοκαθαριστήρων

όταν χρησιμοποιηθούν πολλές φορές, χρειάζονται αντικατάσταση. Χρήσιμο είναι να γίνεται η αντικατάσταση κάθε χρόνο στις αρχές του χειμώνα.
Να θυμάστε ακόμα ότι πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και τα παράθυρα.
Το ξεθάμπωμα του ανεμοθώρακα : όταν ο ανεμοθώρακας είναι θαμπός, δυσχεραίνεται σημαντικά η ορατότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε έγκαιρα τον αέρα και το μηχανισμό ξεθαμπώματος.
Όμως εξίσου σημαντικό είναι και το ξεθάμπωμα του πίσω παραθύρου. Επιτυγχάνεται με τη χρήση του ειδικού ηλεκτρικού κυκλώματος, το οποίο όμως καταναλώνει πολύ ενέργεια (θερμαινόμενο τζάμι). Γι' αυτό όταν αποκαθίσταται η ορατότητα στο πίσω παράθυρο, πρέπει να διακόπτετε τη χρήση του ηλεκτρικού κυκλώματος και να την επαναλαμβάνετε όταν ξαναθαμπώνει.

Οι αποσκευές:

ο χώρος των αποσκευών (πορτμπαγκάζ) είναι η καλύτερη και η προβλεπόμενη θέση για να τοποθετείτε τις κάθε είδους αποσκευές σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια σχάρα, να ελέγχετε την καλή στερέωσή της. Να αποφεύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων στην επιφάνεια επάνω από τα πίσω καθίσματα, διότι:

  • Εμποδίζουν την ορατότητα.
  • Υπάρχει κίνδυνος να εκσφενδονισθούν στους επιβάτες του οχήματός σας σε κάποιο ξαφνικό φρενάρισμα ή πρόσκρουση.
Οι επιβάτες: σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρετε περισσότερα άτομα από όσες θέσεις αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. Εκτός αυτού φροντίστε να κάθονται οι επιβάτες έτσι, ώστε να μην παρεμποδίζουν την ορατότητά σας.


  • Ο ποδομοχλός επιταχύνσεως (γκάζι) στα δεξιά.
  • Ο ποδομοχλός πεδήσεως (ποδόφρενο) στη μέση.
  • Ο ποδομοχλός σύμπλεξης (ντεμπραγιάζ) στα αριστερά.

Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και στα αυτοκίνητα με αυτόματο συμπλέκτη οι ποδομοχλοί είναι μόνο δύο (λείπει ο συμπλέκτης).

α) Ο ποδομοχλός επιταχύνσεως (γκάζι)

Με την ονομασία «γκάζι» θα ονομάζεται στο βιβλίο αυτό ο ποδομοχλός επιταχύνσεως, αφού αυτή είναι και η συνηθισμένη ονομασία του.Τον ποδομοχλό αυτόν τον χειρίζεσθε με το δεξί σας πόδι και ρυθμίζετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όσο πιο πολύ πιέζετε το γκάζι, τόσο πιο γρήγορα λειτουργεί ο κινητήρας και (σε θέση σύμπλεξης ) τόσο πιο γρήγορα τρέχει το αυτοκίνητο.
Όταν αφήνετε το γκάζι, ο κινητήρας λειτουργεί πιο αργά και (σε θέση σύμπλεξης ) το αυτοκίνητο μειώνει την ταχύτητά του. Ο ποδομοχλός αυτός είναι πολύ ευαίσθητος και μία απαλή πίεση ή ελάττωση της πιέσεως φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα της αυξήσεως ή μειώσεως της ταχύτητας αντίστοιχα. Πρέπει να αποκτήσετε την ικανότητα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ποδομοχλό ομαλά και είναι προτιμότερο να συνηθίσετε να τον χειρίζεσθε ακουμπώντας το τακούνι σας στο δάπεδο και χρησιμοποιώντας το πάνω μέρος του πέλματός σας για να τον πιέζετε.

β) Ο ποδομοχλός πεδήσεως (ποδόφρενο).

Το ποδόφρενο είναι ο ποδομοχλός, που βρίσκεται στο μέσον. Τον χειρίζεσθε μόνο με το δεξί σας πόδι, για να επιβραδύνετε την κίνηση του αυτοκινήτου σας. Αυτονόητο είναι ότι, όταν με το δεξί σας πόδι πιέζετε το ποδόφρενο, δεν πατάτε ταυτόχρονα και το γκάζι. Δεν πρέπει να πατάτε απότομα το ποδόφρενο, αλλά προοδευτικά μέχρι να σταματήσει το αυτοκίνητο, εκτός βέβαια από περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφύγετε τροχαίο ατύχημα.
Όταν πιέζετε το ποδόφρενο, τότε τα φώτα πεδήσεως (δύο ή τρία κόκκινα φώτα) πρέπει οπωσδήποτε να ανάβουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, για να πληροφορούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου για την επιβράδυνσή σας (φρενάρισμα).
Επειδή η ασφάλειά σας εξαρτάται από την κατάσταση των φρένων του οχήματός σας, πρέπει να τα ελέγχετε συχνά και να ανανεώνετε τακτικά το σχετικό υγρό. Για να διαπιστώνετε τις βλάβες στα φρένα του αυτοκινήτου σας υπάρχει ειδικός φωτεινός δείκτης στον πίνακα οργάνων του, που ανάβει (φωτίζεται) σε περίπτωση βλάβης.
Να θυμάστε ότι, εάν το ποδόφρενο υποχωρεί πάρα πολύ εύκολα, όταν τον πιέζετε, ή όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει προς τα δεξιά ή τα αριστερά όταν φρενάρετε, τότε είναι πολύ πιθανό τα φρένα σας να είναι φθαρμένα.

γ) Ο ποδομοχλός σύμπλεξης (ντεμπραγιάζ ή συμπλέκτης)

Ο συμπλέκτης είναι ο ποδομοχλός που βρίσκεται αριστερά. Τον χειρίζεσθε μόνο με το αριστερό σας πόδι. Χρησιμοποιείται στο ξεκίνημα του αυτοκινήτου, για την αλλαγή ταχύτητας και για να σταματά το αυτοκίνητο όταν πατάτε το φρένο, χωρίς να σβήσει ο κινητήρας.

Όταν ασκούμε πίεση στον ποδομοχλό του συμπλέκτη (πάτημα προς τα κάτω), ο συμπλέκτης αποσυνδέει τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων (θέση απο-σύμπλεξης).
Όταν δεν ασκούμε πίεση στον ποδομοχλό του συμπλέκτη, τότε ο συμπλέκτης ενώνει τον κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων (θέση σύμπλεξης).
Για να «βάλετε» ή να «βγάλετε» μία ταχύτητα στο αυτοκίνητό σας, πρέπει να γίνουν συντονισμένες κινήσεις χρήσεως του συμπλέκτη, του μοχλού ταχυτήτων και του γκαζιού• αυτά θα τα διδαχθείτε στην πρακτική εκπαίδευση.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι επειδή ο συμπλέκτης επαναφέρεται από ένα ισχυρό ελατήριο επαναφοράς, όταν πρέπει να ελευθερώσετε τον συμπλέκτη, να το κάνετε αργά και ομαλά. Όταν δε το αυτοκίνητο κινείται, αφήνετε πλήρως τον συμπλέκτη, μέχρι να χρειασθεί αλλαγή ταχύτητας.
Όπως και στον ποδομοχλό επιταχύνσεως, έτσι και σε αυτόν του συμπλέκτη, για να επιτυγχάνετε τον ομαλό χειρισμό, είναι καλύτερο να ακουμπάτε το τακούνι σας στο δάπεδο και να χρησιμοποιείτε το επάνω μέρος του πέλματός σας. Συνηθίστε, πάντως, κατά τη διαδρομή σας, και μεταξύ αλλαγών ταχυτήτων (όταν αυτές δεν είναι συχνές) αντί να έχετε το πόδι σας συνεχώς επάνω από τον ποδομοχλό, να το ακουμπάτε στο δάπεδο αριστερά του.
Κατά την πρακτική σας εκπαίδευση θα διδαχθείτε επίσης και την περίπτωση «πατιναρίσματος» (πατώντας ελαφρά το γκάζι και αυξομειώνοντας την πίεση στο συμπλέκτη σε θέσεις σύμπλεξης/απο- σύμπλεξης), που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για ελιγμούς με μικρή ταχύτητα, όπως για παράδειγμα κατά τη στάθμευση.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις