Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ορισμοί - 4

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, Μηχάνημα έργου, Μικτό βάρος, Μοτοποδήλατο, Μοτοσικλέτα

Νησίδα ασφαλείας ... μεχρι Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού

Νησίδα ασφαλείας: Το υπερυψωμένο τμήμα οδοστρώματος που προορίζεται είτε για καταφύγιο των πεζών είτε για την αποβίβαση - επιβίβαση επιβατών σε συγκοινωνιακό μέσα.
Νύκτα: Η χρονική περίοδος η οποία αρχίζει μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και λήγει μισή ώρα πριν από την ανατολή αυτού. Οι διατάξεις του Κώδικα οι οποίες επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις κατά τη νύκτα εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ορατότητα είναι ανεπαρκής, λόγω ειδικών συνθηκών (ομίχλης, χιονόπτωσης, ραγδαίας βροχής κ.λπ. ή μέσα σε σήραγγες).
Οδηγός: Πρόσωπο το οποίο οδηγεί κάθε είδους όχημα ή ζώα μεμονωμένα ή σε αγέλες και ποίμνια ή ζώα όταν χρησιμοποιούνται για έλξη, για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή ίππευση.
Οδός: ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δημόσια κυκλοφορία.
Οδός εξυπηρέτησης παροδίων: οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παροδίων ιδιοκτησιών.

...οριογραμμη

Οδός προτεραιότητας : οδός ειδικά χαρακτηρισμένη και σημασμένη όπου η κυκλοφορία των οδικών οχημάτων σε αυτήν, έχει προτεραιότητα έναντι των εισερχόμενων σε αυτήν από άλλες οδούς.
Οδός ταχείας κυκλοφορίας: οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες παρά μόνο με παράπλευρες βοηθητικές οδούς και κόμβους και η οποία:

  • συνδέεται μόνο με ειδικής διάταξης ισόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο κύριο οδικό δίκτυο,
  • δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή και
  • έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων `Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως οδός ταχείας κυκλοφορίας.
Οδόστρωμα: Το τμήμα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Οριογραμμή οδοστρώματος: Η γραμμή η οποία ορίζει το τέλος του οδοστρώματος. Επί οδοστρωμάτων στα οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες ακραίες λωρίδες κυκλοφορίας ή ζώνες για τη χρήση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, πεζών ή ζώων, οριογραμμή οδοστρώματος είναι, για τους λοιπούς που χρησιμοποιούν την οδό, το τέλος του οδοστρώματος που απομένει.
Όχημα αρθρωτό: ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με αυτό.
Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και /ή εξοπλισμό.


Φαινόμενο επαγωγής 20.000 Volts

Η απότομη διακοπή του ρεύματος συνεπάγεται τη δημιουργία υψηλής τάσης στο δευτερεύον πηνίο. Στους σύγχρονους πολλαπλασιαστές η τάση μπορεί να φτάσει τα 20.000 Volts
Για να δημιουργηθεί σπινθήρας στους αναφλεκτήρες (μπουζί) σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης είναι αρκετά για να πάρει φωτιά το καύσιμο (οξυγόνο και πχ βενζίνη) και να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας.

Τα Καλώδια

Για να είναι αξιόπιστη η λειτουργία του όλου κυκλώματος και αν έχουμε συνεχή και χωρίς διακοπές λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει και τα καλώδια να είναι απο καλό (αγώγιμο) υλικό και κατάλληλα μονωμένα, τα λεγόμενα μπουζοκαλώδια.

Τα Μπουζί (αναφλεκτήρες)

Το ίδιο ισχύει και για τους αναφλεκτήρες ως προς την ποιότητά τους, διότι πολλές φορές οι σύντομες διακοπές του κινητήρα (ρετάρισμα) οφείλονται είτε σε κατεστραμένο μπουζί είτε σε καλώδια με διαρροές.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προτιμάμε να αντικαθιστούμε με καλώδια και αναφλεκτήρες (Μπουζί) με τα αντίστοιχα που προτείνει ο κατασκευαστής, διότι σε άλλη περίπτωση (το φτηνό ανταλλακτικό), θα το πληρώσουμε ακριβά σε κατανάλωση βενζίνης, αφου δεν θα μας ικανοποιεί η απόδοση του κινητήρα.

Σύγχρονες μέθοδοι ανάφλεξης.

Στους νέους κινητήρες ρύθμιση πλέον ο συγχρονισμός της ανάφλεξης δεν γίνεται με μηχανικό τρόπο (distributor), αλλά γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (sensors + ECU) και τελευταία υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής για κάθε κύλινδρο άρα και για κάθε αναφλεκτήρα(μπουζί) ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις