Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ορισμοί - 5

Όχημα ζωήλατο, Όχημα Κάρτ, Όχημα οδικό, Όχημα μηχανοκίνητο:, Όχημα χειροκίνητο, Παραχώρηση προτεραιότητας, Πεζοδρόμιο, Πεζόδρομος, Ποδήλατο, Ποδηλατόδρομος

Όχημα ζωήλατο ... μεχρι Ποδηλατόδρομος

Όχημα ζωήλατο: Το όχημα με τροχούς που σύρεται από ζώα.
Όχημα Κάρτ: Το μικρό τετράτροχο όχημα, με ή χωρίς αμάξωμα, με τέσσερις μη ευθυγραμμισμένους τροχούς που ακουμπούν συνέχεια στο έδαφος, οι δύο από τους οποίους εξασφαλίζουν την οδήγηση και οι άλλοι δύο την πρόωση (κίνηση). Τα κύρια μέρη του είναι: το πλαίσιο ή σασί, το αμάξωμα, τα ελαστικό και ο κινητήρας.
Όχημα οδικό: Το μεταφορικό ή άλλων χρήσεων μέσο που κινείται στις οδούς και στους χώρους του άρθρου 1 και οδηγείται από πρόσωπο, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
Δεν θεωρούνται ως οδικά οχήματα αυτά που κινούνται επί σιδηροτροχιών, για τα οποία όμως εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας του Κώδικα.
Όχημα μηχανοκίνητο: Το αυτοπροωθούμενο οδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων.
Όχημα χειροκίνητο: Το όχημα που ωθείται ή σύρεται με τα χέρια.

...Προτεραιοτητα

Παραχώρηση προτεραιότητας: Η υποχρέωση οδηγού οχήματος, να μη συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τους ελιγμούς του, εάν, ενεργώντας κατ` αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υποχρεώσει τους οδηγούς άλλων οχημάτων να μεταβάλλουν απότομα την κατεύθυνση ή την ταχύτητα των οχημάτων τους.
Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
Πεζόδρομος: Οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο - έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.
Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.


Φαινόμενο επαγωγής 20.000 Volts

Η απότομη διακοπή του ρεύματος συνεπάγεται τη δημιουργία υψηλής τάσης στο δευτερεύον πηνίο. Στους σύγχρονους πολλαπλασιαστές η τάση μπορεί να φτάσει τα 20.000 Volts
Για να δημιουργηθεί σπινθήρας στους αναφλεκτήρες (μπουζί) σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης είναι αρκετά για να πάρει φωτιά το καύσιμο (οξυγόνο και πχ βενζίνη) και να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας.

Τα Καλώδια

Για να είναι αξιόπιστη η λειτουργία του όλου κυκλώματος και αν έχουμε συνεχή και χωρίς διακοπές λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει και τα καλώδια να είναι απο καλό (αγώγιμο) υλικό και κατάλληλα μονωμένα, τα λεγόμενα μπουζοκαλώδια.

Τα Μπουζί (αναφλεκτήρες)

Το ίδιο ισχύει και για τους αναφλεκτήρες ως προς την ποιότητά τους, διότι πολλές φορές οι σύντομες διακοπές του κινητήρα (ρετάρισμα) οφείλονται είτε σε κατεστραμένο μπουζί είτε σε καλώδια με διαρροές.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προτιμάμε να αντικαθιστούμε με καλώδια και αναφλεκτήρες (Μπουζί) με τα αντίστοιχα που προτείνει ο κατασκευαστής, διότι σε άλλη περίπτωση (το φτηνό ανταλλακτικό), θα το πληρώσουμε ακριβά σε κατανάλωση βενζίνης, αφου δεν θα μας ικανοποιεί η απόδοση του κινητήρα.

Σύγχρονες μέθοδοι ανάφλεξης.

Στους νέους κινητήρες ρύθμιση πλέον ο συγχρονισμός της ανάφλεξης δεν γίνεται με μηχανικό τρόπο (distributor), αλλά γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (sensors + ECU) και τελευταία υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής για κάθε κύλινδρο άρα και για κάθε αναφλεκτήρα(μπουζί) ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις