Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ

Αμυντική Οδήγηση

Δεν έχει σημασία αν είμαστε έμπειροι οδηγοί ή όχι. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την ικανότητα να:

αυτοφερόμενο ανεξάρτητο

  • Πραγματοποιούμε τους βασικούς ελέγχους ασφαλείας στο όχημά μας.
  • Σεβόμαστε και να ακολουθούμε όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
  • Πραγματοποιούμε ελιγμούς με ικανότητα και ασφάλεια κατά την οδήγηση.
  • Παρκάρουμε με ασφάλεια και σεβόμενοι τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.
  • Εντοπίζουμε και αναλύουμε στατικούς και δυναμικούς κινδύνους.
  • Χειριζόμαστε με αποτελεσματικότητα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
  • Χειριζόμαστε με αποτελεσματικότητα αντίξοες συνθήκες.
  • Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και περιμένουμε να συμβούν τα πάντα ανά πάσα στιγμή.

Η οδήγηση απαιτεί την αγαστή συνεργασία τριών ανθρωπίνων ενεργειών: της αντίληψης, της σκέψης και του ελέγχου της κίνησης.

Η οδήγηση επιτυγχάνεται με την αλληλουχία των σχετικών ενεργειών.

Αμυντική είναι η οδήγηση που έχει στόχο την προάσπιση της οδικής ασφάλειας – της δική μας και των άλλων χρηστών της οδού.

Αμυντική Οδήγηση σημαίνει ασφαλής και εύρυθμη συνύπαρξή με όλους τους χρήστες της οδού.

αντίληψη - σκέψη - έλεγχος

Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσει κάποιος την αρχή και το τέλος της αλληλουχίας αυτής. Για παράδειγμα, ο οδηγός πρώτα αποφασίζει να οδηγήσει (σκέψη), μετά εκκινεί το όχημα (έλεγχος κίνησης) και στη συνέχεια εξετάζει το περιβάλλον για πιθανούς κινδύνους πριν ξεκινήσει, όπως σταθμευμένα οχήματα ή εμπόδια γύρω του (αντίληψη).
Ωστόσο, οι τρεις αυτές μορφές δράσης αλληλεπιδρούν, σε συσχέτιση και με τα σχετικά εξωτερικά ερεθίσματα που προέρχονται από την απόκριση του ίδιου του οχήματος, το δρόμο και άλλα στοιχεία του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος (άλλα οχήματα, άνθρωποι, εμπόδια, κλπ.).
Έτσι λοιπόν η οδήγηση είναι μία ιεραρχική διαδικασία, η οποία απαιτεί ένα σχέδιο δράσης (σκέψη), ορθή αποτίμηση του περιβάλλοντος, γνώση των κανόνων οδήγησης (αντίληψη) και εν τέλει τον έλεγχο του οχήματος (έλεγχος κίνησης). Οδηγός, όχημα και περιβάλλον αλληλεπιδρούν κάθε στιγμή που οδηγούμε.


Οδόστρωμα Ερεισμα Λωριδες Κυκλοφοριας

Τα όρια του οδοστρώματος καθορίζονται συνήθως από συνεχείς γραμμές λευκού χρώματος (οριογραμμές). Σε κανονική πορεία θα πρέπει να οδηγείτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δεξιό όριο του οδοστρώματος. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων λωρίδων ανά κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγείτε στο μέσον της λωρίδας σας.

Τα ερείσματα : Βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος και συνορεύουν με αυτό. Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. το έρεισμα είναι η πέραν του οδοστρώματος ακραία λωρίδα της οδού.
Δεν μπορείτε να οδηγείτε πάνω στα ερείσματα αλλά μπορείτε ενδεχομένως, να κινηθείτε σε, να σταματήσετε ή να σταθμεύσετε σε αυτά εκτός αν πρόκειται για ειδικό δρόμο (π.χ. για ποδηλάτες, πεζοδρόμιο κλπ.).

Το οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Όταν το οδόστρωμα αποτελείται από δύο τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση εντός κατοικημένης περιοχής ή από τρεις τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση εκτός κατοικημένης περιοχής, τότε η κυκλοφορία μπορεί να διεξάγεται σε στοίχους.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε στοίχο παρά μόνο αν επιθυμείτε να αλλάξετε κατεύθυνση ή να προσπεράσετε. Πριν όμως πραγματοποιήσετε αυτόν τον ελιγμό βεβαιωθείτε ότι δεν θα διατρέξετε ή δεν θα προκαλέσετε κανέναν κίνδυνο στους άλλους χρήστες. Προειδοποιήστε τους για το σκοπό σας με τη χρήση των δεικτών αλλαγής κατευθύνσεως (φλας).
Όταν το οδόστρωμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι οδηγοί φορτηγών, λεωφορείων και βραδυπορούντων γενικά οχημάτων υποχρεούνται να τα οδηγούν στη δεξιά λωρίδα. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκινήτων οχημάτων πρέπει να κινούνται μέσα και κατά μήκος οιουδήποτε βατού ερείσματος της οδού προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας (εφόσον αυτό δεν προκαλεί δυσχέρεια στους χρήστες του) ή κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, τα λεωφορεία ή οι συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) μήκους άνω των 7 m (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι συνδυασμοί αντίστοιχου μήκους με τροχόσπιτα) απαγορεύεται να καταλαμβάνουν άλλη λωρίδα εκτός των δύο πλησιεστέρων προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Αυτό σημαίνει ότι, τα οχήματα αυτά δεν επιτρέπεται ούτε για προσπέρασμα να καταλαμβάνουν την τρίτη λωρίδα της κατευθύνσεώς τους.

Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας : Αποσκοπούν στην αρμονική συμβίωση των χρηστών της οδού και προορίζονται για αποκλειστική χρήση ορισμένων τύπων οχημάτων (π.χ. λεωφορεία, βραδέα οχήματα, ποδήλατα).

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις