Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ

Πλαίσια επιβατικών οχημάτων

Όλοι οι μηχανισμοί του αυτοκινήτου για να λειτουργήσουν σωστά και να εκτελέσουν την αποστολή τους, πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένοι σε κάποια βάση. Η βάση η οποία εκτός από τη στήριξη των διάφορων μηχανισμών, δέχεται τους επιβάτες, τις αποσκευές και τα διάφορα φορτία αποτελεί το αμάξωμα.

αυτοφερόμενο ανεξάρτητο

Ανάλογα με τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής τα πλαίσια των επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
1. Η αυτοφερόμενη κατασκευή. Στη μορφή αυτή το πλαίσιο και το αμάξωμα αποτελούν μια ενιαία κατασκευή. Χρησιμοπoιείται ευρέως στα σύγχρονα αυτοκίνητα και ειδικότερα σ' αυτά που έχουν μεταξόνιο μικρότερο από 2600 - 2800 mm και μικτό βάρος κάτω από 1350 - 1450 kg. Στα πλεονεκτήματά της αναφέρονται η μικρή μάζα (που συνεπάγεται μικρό βάρος), η μεγάλη αντοχή κύρια σε στρέψη, και τα λίγα κομμάτια στη συναρμολόγηση.
Μειονεκτήματα είναι η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού καθώς πρέπει να γίνει προσεκτική διευθέτηση χώρων και καλός υπολογισμός των ενισχύσεων, και η δυσκολία κατασκευής γιατί απαιτείται σύγχρονη τεχνολογία και εξελιγμένες εργαλειομηχανές. Σε περίπτωση ατυχήματος παρέχει αυξημένη προστασία αλλά αν παραμορφωθεί η επισκευή του είναι πολύ δύσκολη.
2. Το ανεξάρτητο πλαίσιο. Αποτελεί ξεχωριστή κατασκευή από το αμάξωμα και είναι τις περισσότερες φορές επίπεδο. Σχεδιάζεται για να μπορεί να δεχτεί όλα τα φορτία που επιδρούν στο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση αυτή το αμάξωμα χρησιμεύει κύρια για την προφύλαξη των επιβατών από τις καιρικές συνθήκες και σε μικρό ποσοστό για την προστασία τους από συγκρούσεις.
Πλεονεκτήματα του ανεξάρτητου πλαισίου είναι η ευκολία σχεδιασμού και υπολογισμού σε σχέση με το αυτοφερόμενο, η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών αμαξωμάτων στο ίδιο πλαίσιο και η δυνατότητα επισκευής μετά από ατύχημα. Η κατασκευή του μπορεί να γίνει με περιορισμένη τεχνολογία.
Κύρια μειονεκτήματά του είναι το μεγάλο βάρος (στις περισσότερες περιπτώσεις), η μειωμένη αντοχή στις περισσότερες καταπονήσεις και οι συγκεντρώσεις τάσεων που παρουσιάζουν στα σημεία που συνδέονται με τα μηχανικά μέρη του οχήματος. Τέτοια πλαίσια χρησιμοποιούσαν τα παλιότερα αυτοκίνητα

Το μικτό ή ημιαυτοφερόμενο πλαίσιο.

Είναι τρισδιάστατο και αποτελεί μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στα δύο προηγούμενα. Μέσω αυτού του τύπου πλαισίου παραλαμβάνονται όλα τα φορτία που ασκούνται στο όχημα, ενώ εξασφαλίζεται καλύτερη προφύλαξη των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Το αμάξωμα εδώ προφυλάσσει τους επιβαίνοντες μόνο από τις καιρικές συνθήκες. Τα πλεονεκτήματα του είναι η ελαφριά κατασκευή, η απλή συναρμολόγηση και η αρκετά καλή αντοχή σε στρεπτικά φορτία. Και εδώ παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών αμαξωμάτων.
Ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός του είναι ευκολότερος από τα αυτοφερόμενα αλλά δυσκολότερος από τα ανεξάρτητα. Παρέχει περιορισμένες δυνατότητες επισκευής και παρουσιάζει και αυτό συγκεντρώσεις τάσεων στα σημεία σύνδεσης με τα μηχανικά μέρη.
Στους δύο τελευταίους τύπους πλαισίων είναι δυνατόν να ελαττωθεί ο εσωτερικός θόρυβος αν προστεθούν ελαστικοί σύνδεσμοι στα σημεία σύνδεσης πλαισίου - αμαξώματος, ενώ διαχωρίζεται και απλοποιείται σημαντικά η συνολική διαδικασία παραγωγής του οχήματος.


Αντιληψη Αναλυση Αποφαση Ενεργεια

Φυσικά η κάθε μία από αυτές τις φάσεις διαρκεί ελάχιστα. Η συνολική διάρκεια του χρόνου αντιδράσεως υπολογίζεται περίπου από 0,6 έως 1 δευτερόλεπτο.
Μπροστά σε κάποιο απρόσμενο εμπόδιο, που θα σας υποχρεώσει να φρενάρετε, οι διαφορετικές φάσεις της αντιδράσεώς σας μπορούν να αναλυθούν ως εξής:

 • Ο οφθαλμός σας ευαισθητοποιείται από κάποιο συμβάν που απαιτεί εγρήγορση.
 • Μέσω του οπτικού νεύρου η πληροφορία μεταδίδεται στον εγκέφαλο.
 • Ο εγκέφαλος αναλύει την πληροφορία και δίνει τη διαταγή να φρενάρετε.
 • Αυτή η εντολή μεταδίδεται μέσω των κινητηρίων νεύρων στους μύες του δεξιού ποδιού.
 • Αυτοί οι μύες μετακινούν το δεξί πόδι προς τον ποδομοχλό του φρένου. Στη συνέχεια το πόδι αρχίζει να πιέζει τον ποδομοχλό.
 • Αυτή η πίεση έχει αντίκτυπο στους τροχούς, στους οποίους επενεργεί το φρένο.

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντιδράσεως.

Η φυσική σας κατάσταση (κούραση, κατανάλωση αλκοόλ, άγχος, φάρμακα κλπ.), οι εξωτερικές συνθήκες (ομίχλη, βροχή κλπ.), η ηλικία και η εμπειρία οδηγήσεως επηρεάζουν, όταν οδηγείτε, το χρόνο αντιδράσεώς σας. Αν κάποιοι από τους πιο πάνω παράγοντες αυξάνουν το χρόνο αντιδράσεώς σας, τότε αυξάνουν και την απαιτούμενη απόσταση, που πρέπει να διανύσετε, πριν ακινητοποιηθεί το όχημα που οδηγείτε. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλετε να είσθε πολύ προσεκτικοί.
Ελέγχετε την ταχύτητά σας και, για να μειώσετε το χρόνο αντιδράσεώς σας, παραμένετε σε επιφυλακή, ώστε να φρενάρετε αν παραστεί ανάγκη. Κάποιες συμπεριφορές και συνήθειες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος.
Σας συνιστούμε, όταν έχετε το τιμόνι στα χέρια σας να αποφεύγετε:

 • Να διαβάζετε ένα γεωγραφικό χάρτη ή ένα σχεδιάγραμμα.
 • Να ανάβετε τσιγάρο.
 • Να έχετε ζωηρή συζήτηση με τους συνεπιβάτες σας.
 • Να ψάχνετε κάποια συχνότητα στο ραδιόφωνό σας ή να ακούτε με ακουστικά στα αυτιά.
 • Να ψάχνετε στο ερμάριο (ντουλαπάκι) του αυτοκινήτου.
 • Να τρώτε.
 • Να μιλάτε στο κινητό σας.
 • Να αγναντεύετε το τοπίο.
 • Να αντιδράτε σπασμωδικά σε έκτακτες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα μέλισσα στο αυτοκίνητο, καύτρα τσιγάρου κλπ.
Αν αποφεύγετε τις πιο πάνω συνήθειες και συμπεριφορές ή άλλες που σας εμποδίζουν να συγκεντρώνετε το μέγιστο της προσοχής σας στην οδήγηση, τότε η οδήγησή σας θα είναι πιο ήρεμη και ασφαλής.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις