Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ

Πλαίσια επιβατικών οχημάτων

Όλοι οι μηχανισμοί του αυτοκινήτου για να λειτουργήσουν σωστά και να εκτελέσουν την αποστολή τους, πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένοι σε κάποια βάση. Η βάση η οποία εκτός από τη στήριξη των διάφορων μηχανισμών, δέχεται τους επιβάτες, τις αποσκευές και τα διάφορα φορτία αποτελεί το αμάξωμα.

αυτοφερόμενο ανεξάρτητο

Ανάλογα με τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής τα πλαίσια των επιβατικών αυτοκινήτων διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
1. Η αυτοφερόμενη κατασκευή. Στη μορφή αυτή το πλαίσιο και το αμάξωμα αποτελούν μια ενιαία κατασκευή. Χρησιμοπoιείται ευρέως στα σύγχρονα αυτοκίνητα και ειδικότερα σ' αυτά που έχουν μεταξόνιο μικρότερο από 2600 - 2800 mm και μικτό βάρος κάτω από 1350 - 1450 kg. Στα πλεονεκτήματά της αναφέρονται η μικρή μάζα (που συνεπάγεται μικρό βάρος), η μεγάλη αντοχή κύρια σε στρέψη, και τα λίγα κομμάτια στη συναρμολόγηση.
Μειονεκτήματα είναι η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού καθώς πρέπει να γίνει προσεκτική διευθέτηση χώρων και καλός υπολογισμός των ενισχύσεων, και η δυσκολία κατασκευής γιατί απαιτείται σύγχρονη τεχνολογία και εξελιγμένες εργαλειομηχανές. Σε περίπτωση ατυχήματος παρέχει αυξημένη προστασία αλλά αν παραμορφωθεί η επισκευή του είναι πολύ δύσκολη.
2. Το ανεξάρτητο πλαίσιο. Αποτελεί ξεχωριστή κατασκευή από το αμάξωμα και είναι τις περισσότερες φορές επίπεδο. Σχεδιάζεται για να μπορεί να δεχτεί όλα τα φορτία που επιδρούν στο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση αυτή το αμάξωμα χρησιμεύει κύρια για την προφύλαξη των επιβατών από τις καιρικές συνθήκες και σε μικρό ποσοστό για την προστασία τους από συγκρούσεις.
Πλεονεκτήματα του ανεξάρτητου πλαισίου είναι η ευκολία σχεδιασμού και υπολογισμού σε σχέση με το αυτοφερόμενο, η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών αμαξωμάτων στο ίδιο πλαίσιο και η δυνατότητα επισκευής μετά από ατύχημα. Η κατασκευή του μπορεί να γίνει με περιορισμένη τεχνολογία.
Κύρια μειονεκτήματά του είναι το μεγάλο βάρος (στις περισσότερες περιπτώσεις), η μειωμένη αντοχή στις περισσότερες καταπονήσεις και οι συγκεντρώσεις τάσεων που παρουσιάζουν στα σημεία που συνδέονται με τα μηχανικά μέρη του οχήματος. Τέτοια πλαίσια χρησιμοποιούσαν τα παλιότερα αυτοκίνητα

Το μικτό ή ημιαυτοφερόμενο πλαίσιο.

Είναι τρισδιάστατο και αποτελεί μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στα δύο προηγούμενα. Μέσω αυτού του τύπου πλαισίου παραλαμβάνονται όλα τα φορτία που ασκούνται στο όχημα, ενώ εξασφαλίζεται καλύτερη προφύλαξη των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Το αμάξωμα εδώ προφυλάσσει τους επιβαίνοντες μόνο από τις καιρικές συνθήκες. Τα πλεονεκτήματα του είναι η ελαφριά κατασκευή, η απλή συναρμολόγηση και η αρκετά καλή αντοχή σε στρεπτικά φορτία. Και εδώ παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών αμαξωμάτων.
Ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός του είναι ευκολότερος από τα αυτοφερόμενα αλλά δυσκολότερος από τα ανεξάρτητα. Παρέχει περιορισμένες δυνατότητες επισκευής και παρουσιάζει και αυτό συγκεντρώσεις τάσεων στα σημεία σύνδεσης με τα μηχανικά μέρη.
Στους δύο τελευταίους τύπους πλαισίων είναι δυνατόν να ελαττωθεί ο εσωτερικός θόρυβος αν προστεθούν ελαστικοί σύνδεσμοι στα σημεία σύνδεσης πλαισίου - αμαξώματος, ενώ διαχωρίζεται και απλοποιείται σημαντικά η συνολική διαδικασία παραγωγής του οχήματος.


Ρυμουλκό ... μεχρι Τροχιόδρομος

Ρυμουλκό: Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.
Ρυμουλκούμενο: Το όχημα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα.
Στα ρυμουλκούμενα δεν περιλαμβάνεται τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά φορτίου που έλκεται ή ρυμουλκείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και αποτελείται από άκαμπτο οριζόντιο επίπεδο αμάξωμα επί συμπαγών τροχών μικρής διαμέτρου χωρίς αεροθάλαμο.
Στάθμευση: Η ακινησία του οχήματος για οποιονδήποτε λόγο, πλην της ανάγκης αποφυγής εμπλοκής του με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή σύγκρουσης με εμπόδιο ή για τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν περιορίζεται στον απαιτούμενο χρόνο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Στάση: Η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

...Προτεραιοτητα

Συνδυασμός οχημάτων (συρμός): Τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα και κινούνται ως μία μονάδα.
Τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής (Μαρίνα): είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται κατά κύριο λόγο, για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόλημα, είτε για μακροχρόνια ή παροδική χερσαία Έναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόμενων σκαφών.
Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.
Τροχιόδρομος: Όχημα που κινείται επί σιδηροτροχιών κατά μήκος των οδών με ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από ηλεκτροφόρο γραμμή και προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων ή και πραγμάτων.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις