Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποδομοχλοί (πεντάλ) επιταχύνσεως (γκάζι), πεδήσεως (φρένο), σύμπλεξης (ντεμπραγιάζ).

Είναι οι τρεις ποδομοχλοί που βρίσκονται κάτω από το τιμόνι και μπροστά από το κάθισμα του οδηγού, σε θέση ώστε ο χειρισμός τους να γίνεται με τα πόδια. Η θέση που βρίσκονται οι τρεις αυτοί βασικοί ποδομοχλοί, είναι:

 • Ο ποδομοχλός επιταχύνσεως (γκάζι) στα δεξιά.
 • Ο ποδομοχλός πεδήσεως (ποδόφρενο) στη μέση.
 • Ο ποδομοχλός σύμπλεξης (ντεμπραγιάζ) στα αριστερά.

Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και στα αυτοκίνητα με αυτόματο συμπλέκτη οι ποδομοχλοί είναι μόνο δύο (λείπει ο συμπλέκτης).

α) Ο ποδομοχλός επιταχύνσεως (γκάζι)

Με την ονομασία «γκάζι» θα ονομάζεται στο βιβλίο αυτό ο ποδομοχλός επιταχύνσεως, αφού αυτή είναι και η συνηθισμένη ονομασία του.Τον ποδομοχλό αυτόν τον χειρίζεσθε με το δεξί σας πόδι και ρυθμίζετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όσο πιο πολύ πιέζετε το γκάζι, τόσο πιο γρήγορα λειτουργεί ο κινητήρας και (σε θέση σύμπλεξης ) τόσο πιο γρήγορα τρέχει το αυτοκίνητο.
Όταν αφήνετε το γκάζι, ο κινητήρας λειτουργεί πιο αργά και (σε θέση σύμπλεξης ) το αυτοκίνητο μειώνει την ταχύτητά του. Ο ποδομοχλός αυτός είναι πολύ ευαίσθητος και μία απαλή πίεση ή ελάττωση της πιέσεως φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα της αυξήσεως ή μειώσεως της ταχύτητας αντίστοιχα. Πρέπει να αποκτήσετε την ικανότητα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ποδομοχλό ομαλά και είναι προτιμότερο να συνηθίσετε να τον χειρίζεσθε ακουμπώντας το τακούνι σας στο δάπεδο και χρησιμοποιώντας το πάνω μέρος του πέλματός σας για να τον πιέζετε.

β) Ο ποδομοχλός πεδήσεως (ποδόφρενο).

Το ποδόφρενο είναι ο ποδομοχλός, που βρίσκεται στο μέσον. Τον χειρίζεσθε μόνο με το δεξί σας πόδι, για να επιβραδύνετε την κίνηση του αυτοκινήτου σας. Αυτονόητο είναι ότι, όταν με το δεξί σας πόδι πιέζετε το ποδόφρενο, δεν πατάτε ταυτόχρονα και το γκάζι. Δεν πρέπει να πατάτε απότομα το ποδόφρενο, αλλά προοδευτικά μέχρι να σταματήσει το αυτοκίνητο, εκτός βέβαια από περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφύγετε τροχαίο ατύχημα.
Όταν πιέζετε το ποδόφρενο, τότε τα φώτα πεδήσεως (δύο ή τρία κόκκινα φώτα) πρέπει οπωσδήποτε να ανάβουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, για να πληροφορούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου για την επιβράδυνσή σας (φρενάρισμα).
Επειδή η ασφάλειά σας εξαρτάται από την κατάσταση των φρένων του οχήματός σας, πρέπει να τα ελέγχετε συχνά και να ανανεώνετε τακτικά το σχετικό υγρό. Για να διαπιστώνετε τις βλάβες στα φρένα του αυτοκινήτου σας υπάρχει ειδικός φωτεινός δείκτης στον πίνακα οργάνων του, που ανάβει (φωτίζεται) σε περίπτωση βλάβης.
Να θυμάστε ότι, εάν το ποδόφρενο υποχωρεί πάρα πολύ εύκολα, όταν τον πιέζετε, ή όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει προς τα δεξιά ή τα αριστερά όταν φρενάρετε, τότε είναι πολύ πιθανό τα φρένα σας να είναι φθαρμένα.

γ) Ο ποδομοχλός σύμπλεξης (ντεμπραγιάζ ή συμπλέκτης)

Ο συμπλέκτης είναι ο ποδομοχλός που βρίσκεται αριστερά. Τον χειρίζεσθε μόνο με το αριστερό σας πόδι. Χρησιμοποιείται στο ξεκίνημα του αυτοκινήτου, για την αλλαγή ταχύτητας και για να σταματά το αυτοκίνητο όταν πατάτε το φρένο, χωρίς να σβήσει ο κινητήρας.

Όταν ασκούμε πίεση στον ποδομοχλό του συμπλέκτη (πάτημα προς τα κάτω), ο συμπλέκτης αποσυνδέει τον κινητήρα από το κιβώτιο ταχυτήτων (θέση απο-σύμπλεξης).
Όταν δεν ασκούμε πίεση στον ποδομοχλό του συμπλέκτη, τότε ο συμπλέκτης ενώνει τον κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων (θέση σύμπλεξης).
Για να «βάλετε» ή να «βγάλετε» μία ταχύτητα στο αυτοκίνητό σας, πρέπει να γίνουν συντονισμένες κινήσεις χρήσεως του συμπλέκτη, του μοχλού ταχυτήτων και του γκαζιού• αυτά θα τα διδαχθείτε στην πρακτική εκπαίδευση.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι επειδή ο συμπλέκτης επαναφέρεται από ένα ισχυρό ελατήριο επαναφοράς, όταν πρέπει να ελευθερώσετε τον συμπλέκτη, να το κάνετε αργά και ομαλά. Όταν δε το αυτοκίνητο κινείται, αφήνετε πλήρως τον συμπλέκτη, μέχρι να χρειασθεί αλλαγή ταχύτητας.
Όπως και στον ποδομοχλό επιταχύνσεως, έτσι και σε αυτόν του συμπλέκτη, για να επιτυγχάνετε τον ομαλό χειρισμό, είναι καλύτερο να ακουμπάτε το τακούνι σας στο δάπεδο και να χρησιμοποιείτε το επάνω μέρος του πέλματός σας. Συνηθίστε, πάντως, κατά τη διαδρομή σας, και μεταξύ αλλαγών ταχυτήτων (όταν αυτές δεν είναι συχνές) αντί να έχετε το πόδι σας συνεχώς επάνω από τον ποδομοχλό, να το ακουμπάτε στο δάπεδο αριστερά του.
Κατά την πρακτική σας εκπαίδευση θα διδαχθείτε επίσης και την περίπτωση «πατιναρίσματος» (πατώντας ελαφρά το γκάζι και αυξομειώνοντας την πίεση στο συμπλέκτη σε θέσεις σύμπλεξης/απο- σύμπλεξης), που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για ελιγμούς με μικρή ταχύτητα, όπως για παράδειγμα κατά τη στάθμευση.


Το προσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά.

Κατ' εξαίρεση, το προσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημα ή τα ζώα του προς την πλευρά αυτήν.

Το προσπέρασμα απαγορεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν κάποιος από τους οδηγούς που ακολουθούν αυτόν που προτίθεται να προσπεράσει άρχισε ήδη το προσπέρασμα.
 • όταν ο οδηγός που προπορεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλοφορίας δώσει σήμα ότι προτίθεται να προσπεράσει άλλον.
 • Όταν η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός κατά το προσπέρασμα, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπροστά του, κατά τρόπο ώστε, λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς ταχύτητας του οχήματός του, κατά το χρόνο του προσπεράσματος, και εκείνης των οχημάτων, τα οποία προτίθεται να προσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνο ή παρεμποδίσει τους ερχόμενους αντίθετα.
 • Αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού κόμβου, εκτός αν:
  • επιτρέπεται το προσπέρασμα προς τα δεξιά,
  • η οδός, στην οποία γίνεται το προσπέρασμα, έχει προτεραιότητα,
  • η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο ή με φωτεινούς σηματοδότες
  • το όχημα το οποίο προσπερνάται είναι ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα χωρίς καλάθι.
 • Αμέσως προ ή επί ισοπέδου σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα, εκτός αν η οδική κυκλοφορία ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στους ισόπεδους οδικούς κόμβους.
 • Αμέσως προ ή σε διάβαση πεζών, η οποία έχει σημανθεί ως διάβαση πεζών στο οδόστρωμα ή με πινακίδα σήμανσης.
 • Μέσα στις σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
 • Οταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών.

Ειδικές διατάξεις για το προσπέρασμα:

 • Ειδικότερα σε οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης, το προσπέρασμα απαγορεύεται και κατά την προσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή σε στροφές με ανεπαρκή ορατότητα, εκτός αν υπάρχει στα σημεία αυτό διαχωριστική νησίδα ή δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση αυτού που προσπερνά, οι οποίες ορίζονται με κατά μήκος διαγραμμίσεις, το δε προσπέρασμα γίνεται χωρίς να εγκαταλείψει ο οδηγός τις λωρίδες κυκλοφορίας που σημειώνονται ως κλειστές γι` αυτούς που έρχονται αντίθετα.
 • ο οδηγός, κατά το προσπέρασμα, υποχρεούται να αφήνει στο όχημα το οποίο προσπερνό αρκετό χώρο παραπλεύρως.
 • ο οδηγός, υποχρεούται μετά το προσπέρασμα, να επαναφέρει το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος, χωρίς κίνδυνο γι` αυτούς που προσπερνά.
  Αν όμως κινείται σε οδόστρωμα με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση και προτίθεται να προσπεράσει περισσότερα από ένα οχήματα, μπορεί να παραμείνει στη λωρίδα που χρησιμοποιεί για το προσπέρασμα, αν η ενέργειά του αυτή δεν προκαλεί δυσχέρεια στους οδηγούς ταχύτερων οχημάτων που τον πλησιάζουν από πίσω.
 • Οδηγός που αντιλαμβάνεται ότι άλλος οδηγός προτίθεται να τον προσπεράσει, υποχρεούται να κινείται πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και να μην επιταχύνει την κίνησή του. Ο οδηγός βραδέως κινούμενου ή ογκώδους οχήματος, του οποίου δεν είναι ευχερές και ασφαλές το προσπέρασμα, λόγω της στενότητας ή της κατάστασης του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με την πυκνότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας, υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητά του και να πλησιάζει κατά το δυνατόν, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, για να διευκολύνει το προσπέρασμα από οχήματα που ακολουθούν.
 • α) Σε μονόδρομους και οδούς διπλής κατεύθυνσης, που υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατοικημένες περιοχές και τρείς εκτός αυτών, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, επιτρέπεται η κυκλοφορία σε παράλληλες σειρές (στοίχους).
  β) Στην περίπτωση αυτή, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και δίνεται έγκαιρα προειδοποίηση.
  γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο α της παραπάνω παραγράφου, ο προβλεπόμενος τρόπος οδήγησης δε θεωρείται ότι αποτελεί προσπέρασμα κατά την έννοια του παρόντος άρ8ρου. Η διάταξη της περίπτωσης ("Αμέσως προ ή σε διάβαση πεζών" που παραμένει εφαρμόσιμη.
 • Αν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε τα οχήματα να καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και κινούνται με την ταχύτητα του προπορευόμενου αυτών οχήματος, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνο προκειμένου το όχημα να στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσει.
 • Στις περιπτώσεις κίνησης των οχημάτων σε παράλληλες σειρές (στοίχους), οι Οδηγοί των βραδυπορούντων οχημάτων υποχρεούνται να κινούν αυτό στη δεξιά λωρίδα του οδοστρώματος.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις