Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς

Όλοι οι Οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.

Φόρτωση οχημάτων

όπου σε οδοστρώματα υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι οποίες έχουν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμους, οι Οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται:
α) Να σταματούν πριν από τη διάβαση, όταν απαγορεύεται σε αυτούς με σήμα να προχωρήσουν ή όταν τυφλοί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν το λευκό μπαστούνι τους, για να δείξουν ότι πρόκειται να διασχίσουν την οδό ή όταν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρόκειται να διασχίσουν την οδό. Οταν επιτραπεί να προχωρήσουν, να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση, κατά τα οριζόμΈνα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα.
β) Αυτοί που προτίθενται να στρίψουν σε άλλη οδό, στην είσοδο της οποίας υπάρχει διάβαση πεζών, να κινούνται αργά και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση, κατά τα οριζόμΈνα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2.Αν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι Οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους για να επιτρέπουν τη διέλευση των πεζών.
Σε σημασμένους με ειδική σήμανση πεζοδρόμους, τα οχήματα τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν σε αυτούς οφείλουν να κινούνται με ταχύτητα βαδίσματος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Στους οδηγούς των οδικών οχημάτων επιβάλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών, όταν σε αυτές κινούνται πεζοί ή ποδηλατιστές αντίστοιχα.

και οι πεζοι εχουν κανονες

3. Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:
α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.
β) Οι Οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οπαία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.
γ) Οι Οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαία πρέπει να σταματούν.
δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.
ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης.
στ) Σε διασταυρώσεις, Χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.
4. Οι Οδηγοί, οι οποίοι πρόκειται να στρίψουν σε άλλη οδό στην οποία δεν υπάρχουν σημασμένες με πινακίδες διαβάσεις πεζών ή διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα, υποχρεούνται να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς, οι οποίοι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος Κώδικα, έχουν κατέλθει στο οδόστρωμα της οδού, στην οποία πρόκειται να εισέλθουν οι Οδηγοί και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
Οι Οδηγοί πρέπει επίσης να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς που διασχίζουν την οδό προκειμένου να επιβιβαστούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή όταν απομακρύνονται από αυτά.
5. Οι Οδηγοί που προτίθενται να προσπεράσουν από δεξιά, όταν αυτό επιτρέπεται, όχημα δημόσιων συγκοινωνιών, που βρίσκεται σε στάση σε καθορισμένο σημείο, υποχρεούνται να σταματούν, για να επιτρέπουν την αποβίβαση ή επιβίβαση των επιβατών.


Μπροστινά φώτα (ελάχιστες απαιτήσεις).

Ζυγός αριθμός φώτων πορείας (μεγάλα - προβολείς): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή να φωτίζει την οδό κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, σε απόσταση 100 m τουλάχιστον μπροστά από το όχημα.
Δύο φώτα διασταυρώσεως (μεσαία): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή να φωτίζει την οδό κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, σε απόσταση 40 m τουλάχιστον μπροστά από το όχημα, χωρίς να θαμπώνουν τους κινούμενους στο αντίθετο ρεύμα οδηγούς οχημάτων.
Δύο φώτα θέσεως (μικρά φώτα): είναι λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, με ένταση φωτός ικανή ώστε κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, να είναι ορατά από απόσταση 300 m τουλάχιστον.
Ζυγός αριθμός δεικτών αλλαγής κατευθύνσεως (φλας): είναι κίτρινου χρώματος, που αναβοσβήνουν με συχνότητα 60 έως 120 παλμών ανά λεπτό. Όταν αναβοσβήνουν πρέπει να είναι ορατά ημέρα και νύκτα από τους χρήστες της οδού.
Δύο φώτα ομίχλης (προαιρετικά φώτα): είναι αντιθαμβωτικά λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος πολύ διαπεραστικού, ρυθμισμένα να φωτίζουν το πολύ μέχρι το ύψος της ωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταυρώσεως. Τα φώτα ομίχλης πρέπει να είναι αναμμένα ταυτόχρονα με τα φώτα θέσεως.

Πίσω φώτα (ελάχιστες απαιτήσεις).

Ζυγός αριθμός φώτων θέσεως (μικρά φώτα): είναι κόκκινου χρώματος, που δεν προκαλούν θάμπωμα και σε αίθριο καιρό είναι ορατά τη νύκτα από απόσταση 300 m τουλάχιστον.
Δύο τουλάχιστον φώτα τροχοπεδήσεως (φρένων/σταματήματος): είναι κόκκινου χρώματος και ανάβουν όταν πιέζεται ο ποδομοχλός πεδήσεως (φρένο), με φωτιστική ένταση σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης των πίσω φώτων θέσεως.
Ζυγός αριθμός δεικτών κατευθύνσεως (φλας): έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα των μπροστινών.
Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας: είναι λευκού χρώματος, με ένταση ικανή για τον επαρκή φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, ώστε τα στοιχεία της πινακίδας να είναι ευδιάκριτα κατά τη νύκτα από απόσταση 20 m τουλάχιστον (το όχημα σε στάση). Το φως αυτό δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατό από τους οδηγούς άλλων οχημάτων που ακολουθούν.
Ένα ή δύο φώτα οπισθοπορείας : είναι αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικού κίτρινου χρώματος, τα οποία ανάβουν αυτόματα με τη χρησιμοποίηση της ταχύτητας οπισθοπορείας του οχήματος (όπισθεν).
Δύο τουλάχιστον αντανακλαστήρες: είναι ερυθρού (κόκκινου) χρώματος οποιουδήποτε σχήματος εκτός του τριγωνικού, ορατοί κατά τη νύκτα, με αίθριο καιρό, από απόσταση 150 m, όταν το όχημα φωτίζεται από τα φώτα πορείας αυτοκινήτου που ακολουθεί.
Φώτα ομίχλης (προαιρετικά): ένα ή δύο φώτα ερυθρού διαπεραστικού χρώματος.
Προσοχή! Λευκά ή κίτρινα φώτα τη νύκτα προσδιορίζουν οχήματα κινούμενα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ κόκκινα φώτα προσδιορίζουν οχήματα κινούμενα στην ίδια με σας κατεύθυνση.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις