Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων

ο οδηγός οδικού οχήματος επιβάλλεται να έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς.

Ο οδηγός πρέπει να ρυθμίζει την ταχύτητα στο οχημα του.

ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του λαμβάνων συνεχώς υπόψη του τις επικρατούσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση του εδάφους, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της οδού, την κατάσταση και το φορτίο του οχήματός του, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας, κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του οχήματός του μπροστά από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό από αυτόν μπροστινό τμήμα της οδού. Υποχρεούται επίσης να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πορεία του, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Ιδιαίτερα, ο οδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του σε τμήματα της οδού με περιορισμένο πεδίο ορατότητας, στις στροφές, πλησίον των σχολείων, πλησίον των ισόπεδων οδικών κόμβων, στις απότομες κατωφέρειες, πλησίον των μέσων μαζικής μεταφοράς, που σταθμεύουν για να αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν επιβάτες, κατά τις νυκτερινές ώρες, σε περίπτωση ομίχλης, βροχής, χιόνων, παγετού και γενικά όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Την αυτή επίσης υποχρέωση έχει κατά τη διέλευσή του από στενές διόδους και αν η διασταύρωσή του με όλλα οχήματα καθίσταται δυσχερής, όταν υπάρχουν ζώα επί της οδού που παρουσιάζουν σημεία ταραχής, κατά τη διέλευσή του από κατοικημένες περιοχές, αν πεζοί, που βρίσκονται στην τροχιό του, καθυστερούν να απομακρυνθούν, ως και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση, που επιβάλλεται μετριασμός ταχύτητας.

Οι Οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων που κινούνται σε οδό με χιόνια υποχρεούνται, εφόσον το όχημα δε φέρει ειδικά ελαστικό, να τοποθετούν στους δύο τουλάχιστον κινητήριους τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Οδηγοί των πιο πάνω οχημάτων και όταν κινούνται σε οδό με παγετό, εφόσον ειδοποιούνται προς τούτο με ρυθμιστικές πινακίδες ή από τις αρμόδιες αρχές.

Αν δεν συμμορφωθεί ο οδηγός, τα αστυνομικά όργανα μπορούν να επιβάλουν ακινητοποίηση του οχήματος στο άκρο της οδού ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, μέχρι την αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας.

Ο οδηγός οχήματος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθη βραδύτητα, χωρίς αποχρώντα λόγο.

Απαγορεύεται στους οδηγούς οχημάτων να συναγωνίζονται μεταξύ τους στην ταχύτητα.

Στην τήρηση των πιο πάνω διατάξεων υποχρεούνται και οι Οδηγοί ζώων έλξης, φορτίου ή ιππασίας.

Ο οδηγός πρέπει να κρατά απόσταση απο το προπορευόμενο όχημα.

Ο οδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί αρκετή απόσταση για την αποφυγή σύγκρουσης αν, το προ αυτού κινούμενο όχημα, μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή διακόψει την πορεία του.

Εκτός των κατοικημένων περιοχών, για τη διευκόλυνση του προσπεράσματος, οι Οδηγοί οχημάτων, για τα οποία επιβάλλεται περιορισμός ταχύτητας, ή συνδυασμού οχημάτων συνολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέτρα, υποχρεούνται, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ή προσπερνούν ή ετοιμάζονται να προσπεράσουν, να τηρούν αρκετή απόσταση από τα προ αυτών κινούμΈνα μηχανοκίνητα οχήματα, ώστε τα άλλα οχήματα που τους προσπερνούν να μπορούν ακίνδυνα να κινηθούν στο μπροστινό χώρο του οχήματός τους.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή:

  • όταν η κυκλοφορία είναι πυκνή,
  • σε περιπτώσεις που απαγορεύεται το προσπέρασμα,
  • στις οδούς οι οποίες έχουν δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κατά την κατεύθυνση των οχημάτων,
  • όταν πρόκειται για φάλαγγα ενόπλων δυνάμεων.


Φαινόμενο επαγωγής 20.000 Volts

Η απότομη διακοπή του ρεύματος συνεπάγεται τη δημιουργία υψηλής τάσης στο δευτερεύον πηνίο. Στους σύγχρονους πολλαπλασιαστές η τάση μπορεί να φτάσει τα 20.000 Volts
Για να δημιουργηθεί σπινθήρας στους αναφλεκτήρες (μπουζί) σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης είναι αρκετά για να πάρει φωτιά το καύσιμο (οξυγόνο και πχ βενζίνη) και να αρχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας.

Τα Καλώδια

Για να είναι αξιόπιστη η λειτουργία του όλου κυκλώματος και αν έχουμε συνεχή και χωρίς διακοπές λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει και τα καλώδια να είναι απο καλό (αγώγιμο) υλικό και κατάλληλα μονωμένα, τα λεγόμενα μπουζοκαλώδια.

Τα Μπουζί (αναφλεκτήρες)

Το ίδιο ισχύει και για τους αναφλεκτήρες ως προς την ποιότητά τους, διότι πολλές φορές οι σύντομες διακοπές του κινητήρα (ρετάρισμα) οφείλονται είτε σε κατεστραμένο μπουζί είτε σε καλώδια με διαρροές.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προτιμάμε να αντικαθιστούμε με καλώδια και αναφλεκτήρες (Μπουζί) με τα αντίστοιχα που προτείνει ο κατασκευαστής, διότι σε άλλη περίπτωση (το φτηνό ανταλλακτικό), θα το πληρώσουμε ακριβά σε κατανάλωση βενζίνης, αφου δεν θα μας ικανοποιεί η απόδοση του κινητήρα.

Σύγχρονες μέθοδοι ανάφλεξης.

Στους νέους κινητήρες ρύθμιση πλέον ο συγχρονισμός της ανάφλεξης δεν γίνεται με μηχανικό τρόπο (distributor), αλλά γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (sensors + ECU) και τελευταία υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής για κάθε κύλινδρο άρα και για κάθε αναφλεκτήρα(μπουζί) ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις