Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ

Αμυντική συμπεριφορά στο δρόμο

Τα υπερβάλλοντα συναισθήματα – θυμός, ενθουσιασμός, συνεπάγονται επιθετική οδήγηση που μπορεί να οδηγήσει σε κυκλοφοριακό χάος και ατυχήματα.

H συμπεριφορά του οδηγου στο δρομο

 • Δεν οδηγούμε επιθετικά – σεβόμαστε τις προτεραιότητες και δεν κορνάρουμε χωρίς λόγο.
 • Αντιμετωπίζουμε με στωικότητα αργά κινούμενα οχήματα, ηλικιωμένους πεζούς, ζώα που μπορεί να συναντούμε στο δρόμο μας, νέους οδηγούς ή οδηγούς που εκπαιδεύονται, την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 • Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και σκεφτόμαστε ορθολογιστικά.
 • Διατηρούμε την αυτοκυριαρχία μας, παρά την όποια παραβατική, ενοχλητική και επιθετική συμπεριφορά εντοπίσουμε σε σχέση με εμάς ή μη.
 • Αν αυτό δεν είναι δυνατό, και αφού έχουμε απομακρυνθεί από το ερέθισμα του θυμού μας, σταθμεύουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, μέχρι να ηρεμήσουμε (μπορούμε να δοκιμάσουμε να βγούμε από το αυτοκίνητο, να ακούσουμε μουσική και γενικά να κάνουμε κάτι που θα μας χαλαρώσει).
 • Αν θεωρήσουμε ότι ένας οδηγός παρεκτρέπεται, προσπαθούμε να τον αποφύγουμε και να απεμπλακούμε από την κατάσταση.

Διαχείριση συναισθημάτων

 • Αν παρατηρήσουμε ότι μας πλησιάζουν πεζοί με επιθετική διάθεση, παραμένουμε στο όχημά μας, κλειδώνουμε τις ασφάλειες του αυτοκινήτου και ανεβάζουμε τα παράθυρα.
 • Δεν παίρνουμε προσωπικά τις αντιδράσεις των άλλων οδηγών.
 • Όταν βιαζόμαστε, δεν αυξάνουμε ταχύτητα.
 • Ακόμη και όταν μιλάμε με έναν πεζό, αποφεύγουμε να κάνουμε χειρονομίες και γκριμάτσες που ένας άλλος οδηγός θα μπορούσε να μεταφράσει ως εχθρικές, αγενείς και αρνητικές.
 • Όταν κάνουμε ένα οδηγικό λάθος, τότε αναγνωρίζουμε το λάθος μας και ζητάμε συγγνώμη (με χειρονομία, αν δεν μπορούμε διαφορετικά).
 • Τόσο τα μάτια μας, όσο και το μυαλό μας πρέπει να είναι στο δρόμο όσο οδηγούμε.


Φόρτωση οχημάτων

όπου σε οδοστρώματα υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι οποίες έχουν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμους, οι Οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται:
α) Να σταματούν πριν από τη διάβαση, όταν απαγορεύεται σε αυτούς με σήμα να προχωρήσουν ή όταν τυφλοί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν το λευκό μπαστούνι τους, για να δείξουν ότι πρόκειται να διασχίσουν την οδό ή όταν τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρόκειται να διασχίσουν την οδό. Οταν επιτραπεί να προχωρήσουν, να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση, κατά τα οριζόμΈνα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα.
β) Αυτοί που προτίθενται να στρίψουν σε άλλη οδό, στην είσοδο της οποίας υπάρχει διάβαση πεζών, να κινούνται αργά και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση, κατά τα οριζόμΈνα στο άρθρο 38 του παρόντος Κώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2.Αν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι Οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους για να επιτρέπουν τη διέλευση των πεζών.
Σε σημασμένους με ειδική σήμανση πεζοδρόμους, τα οχήματα τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν σε αυτούς οφείλουν να κινούνται με ταχύτητα βαδίσματος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Στους οδηγούς των οδικών οχημάτων επιβάλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών, όταν σε αυτές κινούνται πεζοί ή ποδηλατιστές αντίστοιχα.

και οι πεζοι εχουν κανονες

3. Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:
α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.
β) Οι Οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οπαία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.
γ) Οι Οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαία πρέπει να σταματούν.
δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.
ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης.
στ) Σε διασταυρώσεις, Χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.
4. Οι Οδηγοί, οι οποίοι πρόκειται να στρίψουν σε άλλη οδό στην οποία δεν υπάρχουν σημασμένες με πινακίδες διαβάσεις πεζών ή διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα, υποχρεούνται να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς, οι οποίοι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος Κώδικα, έχουν κατέλθει στο οδόστρωμα της οδού, στην οποία πρόκειται να εισέλθουν οι Οδηγοί και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
Οι Οδηγοί πρέπει επίσης να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς που διασχίζουν την οδό προκειμένου να επιβιβαστούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή όταν απομακρύνονται από αυτά.
5. Οι Οδηγοί που προτίθενται να προσπεράσουν από δεξιά, όταν αυτό επιτρέπεται, όχημα δημόσιων συγκοινωνιών, που βρίσκεται σε στάση σε καθορισμένο σημείο, υποχρεούνται να σταματούν, για να επιτρέπουν την αποβίβαση ή επιβίβαση των επιβατών.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις